001-020

www.aukcnidum.cz

 100. AUKCE BRNO - 22.10.2017

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

1

 

Benešová Daniela

"Střevíčník pantoflíček"

 

barevná litografie, signováno tužkou D. BENEŠOVÁ, číslováno 30/200, datováno 1988, adjustováno v paspartě.

 

Výřez 29,5 x 20,5 (44,5 x 33,5) cm.

 

850 Kč

 

 

 

Benešová Daniela (1929-)

Benešová - Hahnová Daniela

Malířka, grafička, ilustrátorka, studovala na VŠUP u E. Filly, ilustrovala cca padesát pět knih, členka Sdružení pražských malířů a Asociace volné grafiky, její práce jsou v galeriích v řadě zemí.

(Slovník Chagall, abART)

(nar. 27.9.1929 Klatovy)

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

2

 

"Přípitek"

 

barevná malba na hedvábí, nesignováno, Blízký Východ, první polovina minulého století, paspartováno.

 

Výřez 28 x 20,5 (43,5 x 35) cm.

 

1 000 Kč

 

 

       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Ando Hiroshige

"Poutníci v dešti"

 

barevný dřevoryt, signováno. Tento list je z období 1900 -1940. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 13,5 x 9 (28,5 x 21) cm.

 

2 900 Kč

 

 

 

(1797-1858)

       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Urban Vladislav

"Pýthia"

 

olej na plátně fixovaném na lepence, signováno vpravo dole V. URBAN, datováno 1989, vzadu autorský štítek s evidenčním číslem 487. Získáno přímo od autora.

 

35 x 24 (45 x 34) cm.

 

3 000 Kč

 

 

 

Urban Vladislav (1937-)

Sklářský výtvarník, designér, šperkař, studoval na Střední škole šperkařské v Turnově a v ateliéru u profesora K. Štipla a docenta V. Plátka na VŠUP v Praze, zabývá se designem lisovaného, broušeného a hutnického užitkového a obalového skla, patří mezi znalce a sběratele drahých kamenů, zastoupen v Moravské galerii Brno.

(Slovník Chagall, abART)

(nar. 14.3.1937 Plzeň)

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

5

 

Urban Vladislav

"Harpagon"

 

olej na plátně fixovaném na tvrzené lepence, vpravo dole uveden název obrazu a signování monogramem V.U. Vzadu autorský štítek s evidenčním číslem 488, název obrazu a podpis autora i na zadní straně rámu, práce z roku 2013. Získáno přímo od autora.

 

31 x 25,5 (48,5 x 43) cm.

 

4 500 Kč

 

 

 

Urban Vladislav (1937-)

Sklářský výtvarník, designér, šperkař, studoval na Střední škole šperkařské v Turnově a v ateliéru u profesora K. Štipla a docenta V. Plátka na VŠUP v Praze, zabývá se designem lisovaného, broušeného a hutnického užitkového a obalového skla, patří mezi znalce a sběratele drahých kamenů, zastoupen v Moravské galerii Brno.

(Slovník Chagall, abART)

(nar. 14.3.1937 Plzeň)

        
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

6

 

Urban Vladislav

"Takový normální den v plenéru"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole V. URBAN, datováno 2014, vzadu autorský štítek s evidenčním číslem 483. Získáno přímo od autora.

 

31,5 x 53 (45 x 66) cm.

 

7 000 Kč

 

 

 

Urban Vladislav (1937-)

Sklářský výtvarník, designér, šperkař, studoval na Střední škole šperkařské v Turnově a v ateliéru u profesora K. Štipla a docenta V. Plátka na VŠUP v Praze, zabývá se designem lisovaného, broušeného a hutnického užitkového a obalového skla, patří mezi znalce a sběratele drahých kamenů, zastoupen v Moravské galerii Brno.

(Slovník Chagall, abART)

(nar. 14.3.1937 Plzeň)

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

7

 

Emler František

"Zimní motiv"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole F. EMLER, kolem poloviny minulého století. Rámováno, použito antireflexní sklo.

 

33 x 90 (38 x 95) cm.

 

7 000 Kč

 

 

 

Emler František (1912-1992)

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, studium na pražské akademii u Nejedlého, po válce u Pukla, dále studia u profesora Carla Silveriho na Academia di belle arti v Římě, 1947-1949 studia u slavného malíře ANDRÉ LHÔTY v Paříži, řada výstav, mj. v Římě, zastoupen v NG Praha a dalších. Na popud Františka Emlera vznikla Galerie Zemědělského družstva Sněžné, otevřena byla 9.5.1985. V samostatné síni Františka Emlera je umístěno 17 obrazů a 78 grafických listů získaných darem autora. Stálým hostem, který vystupoval při vernisážích, byl Radovan Lukavský.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, Slovník Chagall, www.snezne.cz)

(26.7.1912 Přelouč - 25.5.1992 Praha)

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

8

 

Bič František

"Istanbul"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole F. BIČ, datováno 1972, číslováno tužkou 105/150.

 

Tisková plocha 59,5 x 23 (78 x 39,5) cm.

 

600 Kč

 

 

 

Bič František (1925-1992)

malíř, grafik, sochař, studia na SUPŠ v Brně u F. Myslivce, Lichtága, Süssera, Langera, vystavoval od roku 1946 na výstavách SVU Aleš, zastoupen v galeriích v Brně a Praze

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(2.4.1925-18.6.1992 Brno)

       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

9

 

nesignováno

"Ptačí soutěska"

 

olej na plátně, nesignováno, druhá polovina minulého století, restaurováno, na několika místech podlepeno.

 

52 x 42 (60 x 49,5) cm.

 

5 000 Kč

 

 

       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

monogramista MTH

"Kočí"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole monogramem MTH - blíže neurčeno, datováno 1905, restaurováno, podlepeno.

 

73,5 x 52,5 (85,5 x 65) cm.

 

10 000 Kč

 

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Štolfa Vojtěch

"Konopice sličná"

 

kresba tuší kolorovaná akvarelem, na ručním papíře, signováno tužkou VOJTĚCH ŠTOLFA, vlevo uveden název rostliny, druhá polovina minulého století, volný list.

 

45 x 29 cm.

 

500 Kč

 

 

Jedná se pravděpodobně o ilustraci k botanickým publikacím, na kterých se V. Štolfa hojně podílel. Spolupracoval s botaniky (především brněnskými) a doprovodil jejich knihy o naší přírodě svými ilustracemi. Byli to například Jan Šmarda (Kvety Tatier, 1961; Květy Moravského krasu, 1966); Jaromír Šikula (Trávy, 1977, pak v roce 1978 i v angličtině a v r. 1979 v němčině), Dagmar Šašková (Trávy a obilí, 1993); Tomáš Foral (Mohelenská step, 1998), Jan Lacina (Květnice a příroda Tišnovska, 1999), Magdaléna Chytrá (Teplomilná květena jižní Moravy, 1996).

 

Štolfa Vojtěch (1921-2002)

Moravský malíř, ilustrátor, scénograf a grafik. Studoval na Škole umění ve Zlíně u Alberta Kutala, Jana Sládka, Richarda Wiesnera, v letech 1945 - 1950 v Praze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Josefa Kaplického a v letech 1950 - 1951 v Sofii na Akademii výtvarných umění. Byl šéfem výpravy Státního divadla v Brně, spolupracoval s dalšími českými a slovenskými divadly. Ilustroval naučné publikace i přírodě.

(abART, http://botany.cz/cs/stolfa/)

(12.12.1921 Kojetín - 4.9.2002 Brno)

       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

12

 

Štolfa Vojtěch

"Astra"

 

kresba tuší kolorovaná akvarelem, signováno tužkou vpravo dole VOJTĚCH ŠTOLFA, vlevo uveden název malované květiny, druhá polovina minulého století, volný list.

 

31,5 x 11 cm.

 

300 Kč

 

 

Jedná se pravděpodobně o ilustraci k botanickým publikacím, na kterých se V. Štolfa hojně podílel. Spolupracoval s botaniky (především brněnskými) a doprovodil jejich knihy o naší přírodě svými ilustracemi. Byli to například Jan Šmarda (Kvety Tatier, 1961; Květy Moravského krasu, 1966); Jaromír Šikula (Trávy, 1977, pak v roce 1978 i v angličtině a v r. 1979 v němčině), Dagmar Šašková (Trávy a obilí, 1993); Tomáš Foral (Mohelenská step, 1998), Jan Lacina (Květnice a příroda Tišnovska, 1999), Magdaléna Chytrá (Teplomilná květena jižní Moravy, 1996).

 

Štolfa Vojtěch (1921-2002)

Moravský malíř, ilustrátor, scénograf a grafik. Studoval na Škole umění ve Zlíně u Alberta Kutala, Jana Sládka, Richarda Wiesnera, v letech 1945 - 1950 v Praze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Josefa Kaplického a v letech 1950 - 1951 v Sofii na Akademii výtvarných umění. Byl šéfem výpravy Státního divadla v Brně, spolupracoval s dalšími českými a slovenskými divadly. Ilustroval naučné publikace i přírodě.

(abART, http://botany.cz/cs/stolfa/)

(12.12.1921 Kojetín - 4.9.2002 Brno)

       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

13

 

Štolfa Vojtěch

"Camelie"

 

kresba tuší kolorovaná akvarelem, na ručním papíře, signováno tužkou vpravo dole VOJTĚCH ŠTOLFA, vlevo uveden název rostliny, druhá polovina minulého století, volný list.

 

29,5 x 21,5 cm.

 

300 Kč

 

 

Jedná se pravděpodobně o ilustraci k botanickým publikacím, na kterých se V. Štolfa hojně podílel. Spolupracoval s botaniky (především brněnskými) a doprovodil jejich knihy o naší přírodě svými ilustracemi. Byli to například Jan Šmarda (Kvety Tatier, 1961; Květy Moravského krasu, 1966); Jaromír Šikula (Trávy, 1977, pak v roce 1978 i v angličtině a v r. 1979 v němčině), Dagmar Šašková (Trávy a obilí, 1993); Tomáš Foral (Mohelenská step, 1998), Jan Lacina (Květnice a příroda Tišnovska, 1999), Magdaléna Chytrá (Teplomilná květena jižní Moravy, 1996).

 

Štolfa Vojtěch (1921-2002)

Moravský malíř, ilustrátor, scénograf a grafik. Studoval na Škole umění ve Zlíně u Alberta Kutala, Jana Sládka, Richarda Wiesnera, v letech 1945 - 1950 v Praze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Josefa Kaplického a v letech 1950 - 1951 v Sofii na Akademii výtvarných umění. Byl šéfem výpravy Státního divadla v Brně, spolupracoval s dalšími českými a slovenskými divadly. Ilustroval naučné publikace i přírodě.

(abART, http://botany.cz/cs/stolfa/)

(12.12.1921 Kojetín - 4.9.2002 Brno)

       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

14

 

Kamenický

"Jihočeské rybníky"

 

řídký olej na kartonu, autor zde hojně využívá barvy podkladu, signováno vlevo dole KAMENICKÝ, vzadu rozpracovaná studie ženské hlavy a text : "Vzpomínka na Silvestra 1949 - 1950". Malba je doplněna krásným stylovým masivním dřevěným rámem.

 

36 x 61 (69 x 63) cm.

 

3 500 Kč

 

 

Dle majitelky obrazu je na zadní straně studie její maminky, kterou autor právě na Silvestra 1949/50 maloval.

      
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Weirauch Emil

"Domy"

 

olej, tempera na tvrzené malířské lepence, signováno vpravo dole E. WEIRAUCH, datováno 1964.

 

50 x 64 (62 x 75) cm.

 

4 000 Kč

 

 

Pochází ze soukromé sbírky. Majitelka získala přímo z rodiny autora.

 

Weirauch Emil (1909-1976)

malíř, studoval u F.V. Süssera na ŠUŘ v Brně, člen SVU Aleš v Brně, Sdružení výtvarných umělců Purkyně v Praze, Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a skupiny M-Brno, zastoupen ve sbírkách Muzea města Brna, MG v Brně, GVU v Ostravě a jinde.

(Toman, Slovník Chagall)

(7.1.1909 Dukovany-18.6.1976 Brno)

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

16

 

Weirauch Emil

"Domky"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole E. WEIRAUCH, datováno 1964, vzadu autorovou rukou informace o obraze, nerámováno.

 

56 x 67 cm.

 

4 000 Kč

 

 

Pochází ze soukromé sbírky. Majitelka získala přímo z rodiny autora.

 

Weirauch Emil (1909-1976)

malíř, studoval u F.V. Süssera na ŠUŘ v Brně, člen SVU Aleš v Brně, Sdružení výtvarných umělců Purkyně v Praze, Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a skupiny M-Brno, zastoupen ve sbírkách Muzea města Brna, MG v Brně, GVU v Ostravě a jinde.

(Toman, Slovník Chagall)

(7.1.1909 Dukovany-18.6.1976 Brno)

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

17

 

Weirauch Emil

"Kytice ve váze"

 

olej - tempera na kartonu, signováno vpravo dole E. WEIRAUCH, datováno 1965, na několika místech poškozena malba.

 

49,5 x 35 (56,5 x 42) cm.

 

1 500 Kč

 

 

Pochází ze soukromé sbírky. Majitelka získala přímo z rodiny autora.

 

Weirauch Emil (1909-1976)

malíř, studoval u F.V. Süssera na ŠUŘ v Brně, člen SVU Aleš v Brně, Sdružení výtvarných umělců Purkyně v Praze, Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a skupiny M-Brno, zastoupen ve sbírkách Muzea města Brna, MG v Brně, GVU v Ostravě a jinde.

(Toman, Slovník Chagall)

(7.1.1909 Dukovany-18.6.1976 Brno)

        
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

18

 

Weirauch Emil

"Ramzová"

 

tempera na kartonu, signováno vpravo dole E. WEIRAUCH, datováno 1958. Vzadu autorovou rukou název obrazu, datace, technika a opět signatura.

 

38,5 x 37 (34 x 42,5) cm.

 

1 500 Kč

 

 

Pochází ze soukromé sbírky. Majitelka získala přímo z rodiny autora.

 

Weirauch Emil (1909-1976)

malíř, studoval u F.V. Süssera na ŠUŘ v Brně, člen SVU Aleš v Brně, Sdružení výtvarných umělců Purkyně v Praze, Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a skupiny M-Brno, zastoupen ve sbírkách Muzea města Brna, MG v Brně, GVU v Ostravě a jinde.

(Toman, Slovník Chagall)

(7.1.1909 Dukovany-18.6.1976 Brno)

        
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

19

 

Weirauch Emil

"Kytice šeříků"

 

olej -tempera na kartonu, signováno vpravo dole WEIRAUCH, vzadu opět signováno a autorovou rukou uvedeno jméno obrazu a technika, kolem poloviny minulého století, rámováno, pod sklem.

 

57 x 70 (70 x 85) cm.

 

3 500 Kč

 

 

Pochází ze soukromé sbírky. Majitelka získala přímo z rodiny autora.

 

Weirauch Emil (1909-1976)

malíř, studoval u F.V. Süssera na ŠUŘ v Brně, člen SVU Aleš v Brně, Sdružení výtvarných umělců Purkyně v Praze, Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a skupiny M-Brno, zastoupen ve sbírkách Muzea města Brna, MG v Brně, GVU v Ostravě a jinde.

(Toman, Slovník Chagall)

(7.1.1909 Dukovany-18.6.1976 Brno)

        
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

20

 

Weirauch Emil

"Stavení na louce"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole WEIRAUCH, datováno 1950, rámováno v krásném plasticky zdobeném zlaceném rámu.

 

59 x 70 (79 x 89) cm.

 

5 000 Kč

 

 

Pochází ze soukromé sbírky. Majitelka získala přímo z rodiny autora.

 

Weirauch Emil (1909-1976)

malíř, studoval u F.V. Süssera na ŠUŘ v Brně, člen SVU Aleš v Brně, Sdružení výtvarných umělců Purkyně v Praze, Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a skupiny M-Brno, zastoupen ve sbírkách Muzea města Brna, MG v Brně, GVU v Ostravě a jinde.

(Toman, Slovník Chagall)

(7.1.1909 Dukovany-18.6.1976 Brno)

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE