041-060

www.aukcnidum.cz

 100. AUKCE BRNO - 22.10.2017

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60

41

 

Bouda Cyril

"Alegorie vinobraní - Svatý Václav"

 

kombinovaná technika, signováno vpravo dole C. BOUDA, nedatováno, dílo zcela výjimečné kvality.

 

Ve výřezu 50 x 74 (72 x 95) cm.

 

95 000 Kč

 

 

Mistrovská práce galerijní úrovně, skvost české tvorby.

 

Bouda Cyril (1901-1984)

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, žák Kysely a Švabinského, v letech 1929-1935 působil jako asistent na AVU Praha, později jako profesor na ČVUT Praha a PF UK Praha, byl asistentem světově proslulého kreslíře a grafika F. T. ŠIMONA, ilustroval cca 675 knih, namaloval 344 olejů, více než 1000 grafických listů, 9 gobelínů, natočen 1 kreslený film atd., patří nejen u nás, ale i ve srovnání se světem k výjimečným umělcům. Člen Hollaru, Umělecké Besedy a dalších, zastoupen v NG Praha. Podle Boudových návrhů bylo vydáno 52 poštovních známek. V Lexikonu je uveden dlouhý výčet výstav a dlouhý výčet ocenění. Jen pro zajímavost jako první ocenění, které Cyril Bouda získal, je uvedena V. cena v soutěži na cizinecké upomínky z roku 1919, v tomto roce začal studovat na UPŠ v Praze. V roce 1923 obdržel tzv. Americkou cenu. Mnohé ceny získal za knižní ilustrace, např. Čestné uznání Nejkrásnější kniha roku 1975, uděleno v roce 1976, ocenění v soutěži Nejkrásnější kniha v roce 1977, Cena nakladatelství Čs. spisovatel z roku 1978.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(14. 11. 1901 Kladno - 29. 8. 1984 Praha)

        
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

42

 

Kuba

"Rytíři"

 

velká barevná litografie, signováno vpravo dole KUBA, datováno 1986, číslováno 70/150, vysoce kvalitní umělecká adjustace, výborný celek.

 

Ve výřezu 32 x 24,5 (57 x 46) cm.

 

1 900 Kč

 

 

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

Emler František

"Lampiónová slavnost"

 

kombinovaná technika, signováno vpravo dole F. EMLER, kolem roku 1945, mistrovské dílo.

 

20,5 x 31,5 (31 x 43) cm.

 

1 900 Kč

 

 

 

Emler František (1912-1992)

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, studium na pražské akademii u Nejedlého, po válce u Pukla, dále studia u profesora Carla Silveriho na Academia di belle arti v Římě, 1947-1949 studia u slavného malíře ANDRÉ LHÔTY v Paříži, řada výstav, mj. v Římě, zastoupen v NG Praha a dalších. Na popud Františka Emlera vznikla Galerie Zemědělského družstva Sněžné, otevřena byla 9.5.1985. V samostatné síni Františka Emlera je umístěno 17 obrazů a 78 grafických listů získaných darem autora. Stálým hostem, který vystupoval při vernisážích, byl Radovan Lukavský.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, Slovník Chagall, www.snezne.cz)

(26.7.1912 Přelouč - 25.5.1992 Praha)

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

44

 

Chramosta Cyril

"Zátiší s průhledem na stavbu"

 

barevná litografie, signováno, u signatury věnování, datováno 1965, autorský list, velmi kvalitní práce.

 

Ve výřezu 29 x 20 (44,5 x 34) cm.

 

1 600 Kč

 

 

 

Chramosta Cyril (1908-1990)

Malíř, grafik, národní umělec, studoval UMPRUM V Praze a soukromě u Oldřicha Blažíčka, podnikal časté studijní cesty, věnoval se krajinářství, ilustroval Domácí herbář léčivých rostlin, účastnil se zlínských salónů, samostatná výstava v Bruselu, zastoupen v Národní galerii Praha a v dalších galeriích, řada výstav u nás i ve světě.

(Toman, Slovník Chagall)

(6.8.1908 Husinec - 3.12.1990 Praha)

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

45

 

nesignováno

"Svítící továrna"

 

olej na kartonu, nesignováno, profesionální práce, kolem roku 1940.

 

22 x 33 (30 x 41) cm.

 

1 200 Kč

 

 

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 

nesignováno

"Skála v moři"

 

olej na dřevě, galerijní práce mnichovské školy, kolem roku 1890.

 

25 x 36,5 (40 x 52) cm.

 

15 000 Kč

 

 

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

47

 

neurčeno

"Drezura koní v cirkuse"

 

olej na malířské lepence, signováno - neurčeno, datováno 1944, výborná práce v kvalitní adjustaci.

 

29,5 x 30 (43 x 43,5) cm.

 

19 000 Kč

 

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

Schneiderka Ludvík

"Zátiší s ovocem"

 

olej na kartonu, signováno vlevo dole LUDVÍK SCHNEIDERKA, kolem roku 1930.

 

28 x 34 (42 x 48) cm.

 

8 500 Kč

 

 

 

Schneiderka Ludvík (1903-1980)

Malíř figuralista ze slavné malířské rodiny, bratr Aloise a Josefa, žák polského malíře Alexandra Sochaczevského, dále studium na akademii ve Vídni, po návratu v Praze u Hynaise, Obrovského a Švabinského, obdržel římské stipendium a studoval i na akademii v Římě, studijní cesty po Francii, Itálii, Holandsku, Belgii, Španělsku a Jugoslávii, řada výstav, zastoupen v Národní galerii, žádaný moravský malíř.

(Toman, Slovník Chagall)

(9.1.1903 Valašské Meziříčí - 12.11.1980 Praha)

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

49

 

Boubín Karel

"Podzimní ráno na Žižkově"

 

olej na překližce, signováno vpravo dole BOUBÍN K, vzadu adresa autora, název díla a datace 1953.

 

27 x 36 (39,5 x 48,5) cm.

 

4 500 Kč

 

 

        
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

Ženíšek František

"Portrét muže v interiéru"

 

olej na tvrzené desce, signum nenalezeno, práce Františka ŽENÍŠKA, kolem roku 1920, luxusní polychromovaný a zlacený rám, vynikající celek. Mistrovské dílo s dokumentační hodnotou.

 

78 x 69 (85 x 76) cm.

 

65 000 Kč

 

 

Vzadu rukou text: Ženíšek, cukrovarník Valtera.

Citace z materiálu o Matěji Valterovi z Archivu Národního technického Muzea:

"Po celou dobu svého vdovství žil výhradně v Lounech a účastnil se i společenského života. Svůj obdiv a lásku k tomuto městu dovedl vštípiti i svým přátelům: prof. Maixnerovi, malíři Chittussimu, Knüpferovi, Ženíškovi, arch. Ohmanovi, průmyslníku Křižíkovi a jiným. Jeho osobním věrným přítelem byl akademický malíř mistr Václav Sochor, lounský rodák, který až do své smrti p. Valteru pravidelně

týdně navštěvoval a panu Valterovi byl živoucím pojítkem s městem, které tak miloval a kamž se už

nemohl, jsa churavý a starý, sám vypraviti. Na výslovné přání jest pan Valtera pohřben v Lounech"

 

Ženíšek František (1887-1935)

Malíř, kreslíř, profesor na akademii umění v Praze, člen výtvarné generace Národního divadla, studia na akademiích v Praze a ve Vídni u Trenkwalda a Sweertsee, jeden z jeho prvních učitelů byl Karel Javůrek, pracovní pobyty ve Vídni, Paříži, Belgii, Itálii, v roce 1872 sdílel ateliér s Brožíkem a polským autorem Kowalskim, v roce 1877 s Chittussim, do historie Národního divadla se zapsal velkými nástěnnými dekoracemi komponovanými ve foyeru, proslavil se také malbou žen a portrétní malbou, velké zastoupení v Národní galerii, český elitní malíř 19. století.

(Toman, abART)

(25.5.1849 Praha - 15.11.1916 Praha)

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

51

 

neurčeno

"Zátiší s okem, aktem a lampou"

 

mistrovský olej na sololitu, signum špatně čitelné, neurčeno, výborná galerijní a reprezentativní práce v rondokubistickém pojetí, kolem roku 1935.

 

32 x 25 (44,5 x 38) cm.

 

21 000 Kč

 

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

52

 

Chudomel Jaroslav

"Květina ve váze"

 

pastel, signováno vpravo dole J. CHUDOMEL, datováno 1978.

 

Ve výřezu 30,5 x 21 (48,5 x 37,5) cm.

 

1 200 Kč

 

 

 

Chudomel Jaroslav (1929-)

Malíř, grafik, žák K. Müllera, C. Boudy a K. Lidického, dále Akademie u V. Silovského a V. Rady, člen skupiny Radar a SČUG Hollar a AUG Praha, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha a ve všech regionálních galeriích, ve sbírkách v cizině v soukromí i galeriích, výstavy doslova po celém světě, namátkou: 1979 - Havana, 1962 - Londýn, 1961 - Bayreuth, 1963 - Lublaň, 1964 - Lugano, 1963 - Paříž, 1964 - Švýcarsko - Ženeva, Hamburk, 1979 - Sofie, Berlín, 1989 - Paříž, 1990 - Los Angeles atd.

(Slovník Chagall, abART)

(nar. 7.2.1929 Praha, část Hostivař)

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

53

 

Vaic Aleša

"Liška"

 

mistrovský lept, signováno vpravo dole ALEŠA VAIC, autorský list, číslováno 131/200, kolem roku 1945.

 

27 x 21 (44 x 36) cm.

 

1 900 Kč

 

 

Mimořádně zajímavá mistrovská práce.

 

Vaic Aleša (1920-)

Malíř a grafik v Praze, studia u svého otce Josefa Vaice, významného grafika a malíře. Grafické umění otce i syna Vaicových bylo pověstné po celé Evropě.

(Toman, Slovník Chagall)

(nar. 30.12.1920 Praha)

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

54

 

Chramosta Cyril

"Orlík"

 

barevná litografie, signováno tužkou vpravo dole CYRIL CHRAMOSTA, u signatury věnování, datováno 1961, autorský list.

 

Ve výřezu 22,5 x 38,5 (37 x 51,5) cm.

 

1 600 Kč

 

 

 

Chramosta Cyril (1908-1990)

Malíř, grafik, národní umělec, studoval UMPRUM V Praze a soukromě u Oldřicha Blažíčka, podnikal časté studijní cesty, věnoval se krajinářství, ilustroval Domácí herbář léčivých rostlin, účastnil se zlínských salónů, samostatná výstava v Bruselu, zastoupen v Národní galerii Praha a v dalších galeriích, řada výstav u nás i ve světě.

(Toman, Slovník Chagall)

(6.8.1908 Husinec - 3.12.1990 Praha)

        
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

55

 

nesignováno

"Ležící ženský akt"

 

olej na kartonu, kubistická práce, nesignováno, zajímavá kvalitní práce z první poloviny minulého století.

 

15 x 38 (22 x 46,5) cm.

 

7 000 Kč

 

 

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

56

 

Topor Roland

"Těla bojovníků v pohybu"

 

kombinovaná technika - kvaš, akvarel, tuš, nesignováno, dvacet jedna těl bojovníků v různé fázi pohybu, malované postavy jsou lepeny na černém kartonu, autorova práce patrně pro kreslený film.

 

Ve výřezu 43 x 62 (54,5 x 74,5) cm.

 

26 000 Kč

 

 

Sběratelsky velmi zajímavé. Toporovy práce se pohybují v kresbách od 3 000 - 5 000 eur, převážně jde o akvarely.

 

Topor Roland (1938-1997)

Francouzský malíř, ilustrátor, spisovatel, filmový a divadelní režisér, scénárista, scénograf, narodil se v Paříži, kam rodiče, polští Židé, přesídlili před druhou světovou válkou, během války se rodina ukrývala v Savojských Alpách. Studoval v Paříži na École nationale supérieure des beaux-arts. V roce 1961 obdržel Cenu černého humoru - francouzskou literární cenu.

(cs.wikipedia.org/wiki/Roland_Topor)

(7.1.1938 Paříž - 16.4.1997 Paříž)

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

57

 

nesignováno

"Z nočního světa"

 

akvarel, kolem poloviny dvacátého století.

 

88 x 62,5 (92,5 x 67) cm.

 

9 500 Kč

 

 

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

58

 

Trnková Klára

"Kouzelník"

 

litografie, signováno tužkou vpravo dole KLÁRA TRNKOVÁ, datováno 1987, číslováno 91/120, sběratelská práce.

 

52 x 41 (70 x 59) cm.

 

2 500 Kč

 

 

 

Trnková Klára (1949-)

Malířka, studovala u Josefa Nováka, Adolfa Hoffmeistera, Milana Hegara a Miloslava Jágra na VŠUP v Praze, vyjadřuje se malbou, tvorbou emailových miniatur, je scénografkou. Dcera ilustrátora, malíře a výtvarníka loutkového a animovaného filmu Jiřího Trnky. Je uměleckou ředitelkou nakladatelství STUDIO TRNKA s.r.o., dcera Tereza Šebestíková, grafička, je jednatelkou této společnosti.

(Slovník Chagall, www.studiotrnka.cz)

(nar. 12.7.1949 Praha)

        
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

59

 

Hovorková Olga

"Dívka s čepcem a sponou"

 

olej na plátně, signováno vpravo nahoře O.HOVORKOVÁ, datováno 1901 - München, vynikající práce galerijní hodnoty.

 

81 x 43 (87 x 49) cm.

 

19 000 Kč

 

 

 

Hovorková Olga (1873-)

Malířka podobizen a žánrů v Praze, studia na pražské a mnichovské akademii, působila střídavě v Praze a Mnichově.

(Toman)

(21.2.1873 Praha - ?)

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

60

 

Thurner Gabriel

"Děvčátko"

 

mimořádný olej na plátně, signováno vpravo dole G. THURNER, nedatováno, zcela výjimečná práce, široký zdobný rám starozlaté barvy.

 

55 x 46 (74 x 65) cm.

 

39 000 Kč

 

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE