081-100

www.aukcnidum.cz

 100. AUKCE BRNO - 22.10.2017

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
81 82 83 84 85
86 87 88 89 90
91 92 93 94 95
96 97 98 99 100

81

 

Garaj Laco

"Lehká holka"

 

olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole, datováno 1987, dále uveden název obrazu, stejné informace uvedeny autorovou rukou na zadní straně obrazu. Do aukce nabídnuto přímo autorem.

 

72 x 57 cm.

 

73 000 Kč

 

 

Publikováno v katalogu "80 - Brněnská osmdesátá", str. 63, vydalo Muzeum města Brna v roce 2010 u příležitosti stejnojmenné výstavy, která se konala v Muzeu města Brna na Špilberku ve dnech od 13. 5. do 1. 8. 2010. Katalog je k nahlédnutí.

 

Garaj Laco (1959-)

Sochař, grafik, malíř, fotograf, performer, tvůrce vitráží, studia na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně (Škola uměleckých řemesel) u J. Martínka, člen Unie výtvarných umělců. Vystavovat začal v roce 1980, na svém kontě má celou řadu samostatných a kolektivních výstav a několik desítek realizací.

(abART, https://www.lacogaraj.cz/,

http://www.jizni-morava.cz/objekt/40322-garaj-laco-atelier-vitraze-laco-garaj)

(nar. 29.5.1959 Rimavská Sobota)

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

82

 

Garaj Laco

"Trialog"

 

olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole, vzadu uveden název obrazu, signatura a datace 1987. Do aukce nabídnuto přímo autorem.

 

69 x 57 cm.

 

75 000 Kč

 

 

Publikováno v katalogu "80 - Brněnská osmdesátá", str. 63, vydalo Muzeum města Brna v roce 2010 u příležitosti stejnojmenné výstavy, která se konala v Muzeu města Brna na Špilberku ve dnech od 13. 5. do 1. 8. 2010. Katalog je k nahlédnutí.

 

Garaj Laco (1959-)

Sochař, grafik, malíř, fotograf, performer, tvůrce vitráží, studia na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně (Škola uměleckých řemesel) u J. Martínka, člen Unie výtvarných umělců. Vystavovat začal v roce 1980, na svém kontě má celou řadu samostatných a kolektivních výstav a několik desítek realizací.

(abART, https://www.lacogaraj.cz/,

http://www.jizni-morava.cz/objekt/40322-garaj-laco-atelier-vitraze-laco-garaj)

(nar. 29.5.1959 Rimavská Sobota)

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

83

 

Garaj Laco

"Existenciální portrét"

 

akryl na papíře, signováno vpravo dole, datováno 1987. Ve spodní časti na několika místech mírně natrženo, rámováno, zaskleno. Do aukce nabídnuto přímo autorem.

 

83 x 58,5 (96 x 72) cm.

 

64 000 Kč

 

 

 

Garaj Laco (1959-)

Sochař, grafik, malíř, fotograf, performer, tvůrce vitráží, studia na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně (Škola uměleckých řemesel) u J. Martínka, člen Unie výtvarných umělců. Vystavovat začal v roce 1980, na svém kontě má celou řadu samostatných a kolektivních výstav a několik desítek realizací.

(abART, https://www.lacogaraj.cz/,

http://www.jizni-morava.cz/objekt/40322-garaj-laco-atelier-vitraze-laco-garaj)

(nar. 29.5.1959 Rimavská Sobota)

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

84

 

Garaj Laco

"Chrst !"

 

akryl na papíře, signováno vpravo dole, datováno 1987, zde také uveden název díla. Do aukce nabídnuto přímo autorem.

 

89 x 63,5 (96 x 76) cm.

 

62 000 Kč

 

 

 

Garaj Laco (1959-)

Sochař, grafik, malíř, fotograf, performer, tvůrce vitráží, studia na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně (Škola uměleckých řemesel) u J. Martínka, člen Unie výtvarných umělců. Vystavovat začal v roce 1980, na svém kontě má celou řadu samostatných a kolektivních výstav a několik desítek realizací.

(abART, https://www.lacogaraj.cz/,

http://www.jizni-morava.cz/objekt/40322-garaj-laco-atelier-vitraze-laco-garaj)

(nar. 29.5.1959 Rimavská Sobota)

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

85

 

Garaj Laco

"Dialog"

 

kombinovaná technika, akryl, olej, papírmašé na dřevěné dýze, signováno vlevo dole, datováno 1980. Stejné informace uvedeny i na zadní straně obrazu. Do aukce nabídnuto přímo autorem.

 

70 x 60 (84 x 73,5) cm.

 

94 000 Kč

 

 

 

Garaj Laco (1959-)

Sochař, grafik, malíř, fotograf, performer, tvůrce vitráží, studia na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně (Škola uměleckých řemesel) u J. Martínka, člen Unie výtvarných umělců. Vystavovat začal v roce 1980, na svém kontě má celou řadu samostatných a kolektivních výstav a několik desítek realizací.

(abART, https://www.lacogaraj.cz/,

http://www.jizni-morava.cz/objekt/40322-garaj-laco-atelier-vitraze-laco-garaj)

(nar. 29.5.1959 Rimavská Sobota)

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

86

 

Souček Karel

"Don Quijote"

 

mistrovská tempera na kartonu, signováno vpravo dole K. SOUČEK, datováno 1967, paspartováno.

 

Výřez 48 x 67,5 (64 x 93,5) cm.

 

9 500 Kč

 

 

 

Souček Karel (1915-1982)

Ilustrátor, pedagog, malíř, grafik, výborný český modernista, studia na UPŠ Praha a AVU Praha, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG Hollar, Svazu čs. výtvarných umělců, tvůrčí skupiny Říjen, Svazu českých výtvarných umělců, profesor na akademii v Praze, řada samostatných výstav, účastnil se mnoha kolektivních výstav doma i v zahraničí, vystavoval např. v Antverpách, Benátkách, Berlíně, Bruselu, Lutychu, Lucernu, Moskvě, New Yorku, Sao Paulu, Řezně, Vídni, zastoupen v mnoha galeriích, široce zastoupen v Národní galerii Praha, známý a hledaný malíř dvacátého století, uváděn v literatuře.

(abART)

(26.9.1915 Kročehlavy, Kladno - 26.11.1982 Kladno)

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

87

 

Hýžová Jaroslava

"Děti v zimě"

 

tempera na papíře, signováno vpravo dole J. HÝŽOVÁ, datováno 1953. Vzadu informace o obraze s razítkem SVAZ ČS. VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ GOTTWALDOV. Paspartováno.

 

Výřez 28,5 x 38 (48,5 x 58,5) cm.

 

2 500 Kč

 

 

Mistrovská práce galerijní úrovně.

 

Hýžová Jaroslava (1915-1992)

Malířka, grafička, ilustrátorka, studium na Sychrově malířské akademii zřízené při spolku Mánes v Praze u Vojtěcha Tittelbacha a Josefa Lieslera, členka SČSVU, žila a tvořila na Valašsku, v letech 1935 - 1942 působila na 22 školách Valašska a Hané, známá a ceněná malířka z Valašského Meziříčí, dlouhý výčet výstav na Moravě. Svými vrstevníky byla nazývaná "Česká Madam Rouault" - přezdívka, kterou si za specifické malířské výrazové prostředky a pracovní zarputilost vysloužila Jaroslava Hýžová již v dobách studia u Tittelbacha.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(21.5.1915 Prostřední Bečva – 4.3.1992 Valašské Meziříčí)

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

88

 

Košvanec Vlastimil

"Benátský motiv"

 

akvarel na papíře, signováno vpravo dole KOŠVANEC, první polovina minulého století.

 

22,5 x 19 (31 x 28) cm

 

2 200 Kč

Košvanec Vlastimil (1887-1961)

Malíř, ilustrátor, restaurátor, tvůrce exlibris, studium na Akademii výtvarných umění v Praze, v letech 1907-1912 žák Hynaise, řada výstav po celé republice.

(Toman, Slovník Chagall)

(14.12.1887 Praha - 6.11.1961 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

89

 

Košvanec Vlastimil

"Nábřeží v Benátkách"

 

akvarel na papíře, signováno vpravo dole KOŠVANEC, první polovina minulého století.

 

21,5 x 24,5 (30,5 x 33,5) cm.

 

2 200 Kč

 

Košvanec Vlastimil (1887-1961)

Malíř, ilustrátor, restaurátor, tvůrce exlibris, studium na Akademii výtvarných umění v Praze, v letech 1907-1912 žák Hynaise, řada výstav po celé republice.

(Toman, Slovník Chagall)

(14.12.1887 Praha - 6.11.1961 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

Švabinský Max

Plakát "LXIX. VÝSTAVA S.V.U. MÁNES - MAX ŠVABINSKÝ"

 

mimořádně velký dřevoryt na kartonu vydaný k výstavě Souboru prací M. Švabinského, která se konala v listopadu - prosinci 1923 v Obecním domě v Praze, 1923, vydala UNIE Praha, signováno tužkou vpravo dole M. ŠVABINSKÝ. Rámováno v masivním dubovém rámu.

 

145 x 100,5 (163,5 x 118,5) cm.

 

49 000 Kč

 

 

Sklo v levém horním rohu prasklé. Na trhu zcela ojedinělé.

 

Švabinský Max (1873-1962)

Švabinský Maxmilian

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, studia na akademii v Praze u Pirnera, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského spolku umělců Hagenbund a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži, od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie - nejvyšší francouzské státní vyznamenání udělované mimo jiné za významný kulturní přínos Francii. V průběhu života používal různé výtvarné techniky – olejomalba, akvarel, pastel, kresba tužkou, uhlem, rudkou, perokresba, litografie, mezzotinta, lept, suchá jehla, dřevoryt. Navrhoval bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny, byl také autorem ilustrací, plakátů, ex libris. Námětově se věnoval portrétům, krajinomalbě, erotickým scénám. Již v roce 1945 vyhlášen národním umělcem, jeden z největších českých grafiků a kreslířů vůbec.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, Slovník Chagall, abART)

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

91

 

Demel Karel

"Figurální kompozice"

 

lept, signováno vpravo dole KAREL DEMEL, datováno 1989, číslováno 66/130. Vzadu zbytek papírového autorského štítku a zbytek razítka ČFVU. Paspartováno, zaskleno.

 

Tisková plocha 31 x 48,5 (54,5 x 68,5) cm.

 

3 500 Kč

 

 

Dokumentace

 

Demel Karel (1942-)

Grafik, ilustrátor, kreslíř, žák Sklenáře a Anderleho na VŠUP Praha, člen SČUG Hollar, jeden z nejvýraznějších představitelů imaginativního realismu 70. a 80. let minulého století, řada výstav u nás i v zahraničí, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní Galerie Praha, National Gallery of Art, Washington D.C., USA, Smart Museum of Art, Chicago, USA.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(nar. 28.2.1942 v Praze)

  

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

92

 

Štětkář Karel

"V bufetu"

 

pastel, signováno vpravo dole K. ŠTĚTKÁŘ, druhá polovina minulého století, velká mistrovská práce.

 

64 x 94 (74,5 x 103,5) cm.

 

9 000 Kč

 

 

 

Štětkář Karel (1918-1999)

Malíř, grafik, pedagog, studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Antonína Pelce, člen Lege Artis, řada výstav.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(10.2.1918 Ostrava - 8.8.1999 Ostrava)

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

93

 

Muzika František

"Torzo"

 

kresba uhlem na ručním papíře, signováno tužkou F. MUZIKA, datováno 1944.

 

32 x 21 (57,5 x 44,5) cm.

 

15 000 Kč

 

 

 

Muzika František (1900-1974)

Malíř, ilustrátor, knižní grafik, scénograf, studia na akademii v Praze u Loukoty, Nechleby, Obrovského, Štursy a Krattnera, dále studia a práce v Paříži, výstavy po celém světě, jeden z mála českých moderních malířů 20. století, jehož význam přerostl naše hranice, mimořádný zjev našeho malířství, široké zastoupení v řadě galerií po světě.

(Slovník Chagall)

(26.6.1900 Praha - 1.11.1974 Praha)

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

94

 

Muzika František

"Surrealistická kompozice"

 

kresba uhlem na papíře, signováno tužkou vpravo dole F. MUZIKA, datováno 1949. Paspartováno, rámováno, zaskleno.

 

Výřez 31,5 x 23,5 (56 x 45,5) cm.

 

15 000 Kč

 

 

 

Muzika František (1900-1974)

Malíř, ilustrátor, knižní grafik, scénograf, studia na akademii v Praze u Loukoty, Nechleby, Obrovského, Štursy a Krattnera, dále studia a práce v Paříži, výstavy po celém světě, jeden z mála českých moderních malířů 20. století, jehož význam přerostl naše hranice, mimořádný zjev našeho malířství, široké zastoupení v řadě galerií po světě.

(Slovník Chagall)

(26.6.1900 Praha - 1.11.1974 Praha)

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

95

 

Veris - Zamazal Jaroslav

"Ležící ženský akt"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole J VERIS. Vzadu částečně čitelný přípis: Vánoce 1942 … .

 

50 x 60 (65 x 75) cm.

 

26 000 Kč

 

 

 

Veris - Zamazal Jaroslav (1900-1983)

Veris Jaroslav

Malíř, sochař, scénograf, ilustrátor, rodným jménem Zamazal, studium na pražské akademii u Preislera, Nechleby, dále studia ve Vídni a Paříži, pracoval v dílnách v Louvru, tvořil dlouho v Paříži, často maloval v Posázaví, patřil mezi nejlepší evropské malíře období ART DECO, zastoupen v Národní galerii Praha a dalších evropských galeriích, během druhé světové války byl vězněn v koncentračním táboře.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART, web "Valašské Athény")

(10.7.1900 Vsetín - 28.10.1983 Praha)

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

96

 

Zábranský Vlastimil

"Z cyklu Vliv prostředí bych nepřeceňoval"

 

olej na malířské lepence, signováno ZÁBRANSKÝ, dále uveden i název obrazu. Vzadu opět signatura Vlastimil Zábranský a datace 2000.

 

40,5 x 30,5 (55,5 x 45) cm.

 

7 000 Kč

 

 

 

Zábranský Vlastimil (1936-)

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, karikaturista, žije a tvoří v Brně, vyučen palířem cementu v Hradci Králové, absolvoval Průmyslovou školu stavebních hmot v Hranicích na Moravě, vystudoval Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Brně, člen Parabola, Sdružení Q Brno, SVUT Brno, od šedesátých let se účastnil mnoha výstav doma i v zahraničí - Praha, Brno, Bratislava, Uherské Hradiště, Třinec, Prostějov, Zlín, Olomouc, Ostrava, Blansko, Valtice, Saarbrücken, Lucern, Curych, Gorenje, Klagenfurt, Düsseldorf, Skopje, obdržel 1.cenu na Haškově Lipnici a Grand Prix - Skopje v roce 1968, Dattero d´oro Bordighera a Dattero d´oro Marostica v Itálii 1973, 1.cenu na Festivalu humoru, 1.cenu ex aequo - Atény, 1.cenu Worldcartoonale Knoke-Keist - Belgie a Zlaté pero Bělehrad – Jugoslávie, vše v roce 1975.

(Lexikon českých výtvarníků)

(nar. 2.9.1936 Vráž u Berouna)

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

97

 

Neprakta Jiří

"Amfora"

 

originální barevný linoryt, signováno tužkou NEPRAKTA, datováno 1975, paspartováno, úzký černý rámek.

 

Výřez 34 x 25 (52,5 x 41,5) cm.

 

3 000 Kč

 

 

 

Neprakta Winter Jiří (1924-2011)

Winter Jiří

Kreslíř, grafik, malíř, karikaturista, mistrovství Neprakty lze srovnat s mistrovstvím Lady, za zmínku stojí, že u tohoto skvělého umělce se neopakuje ani jeden obličej, navíc jeho zvířata, historické kostýmy, zbraně, oblečení jsou vždy přesně zachyceny z hlediska názvu a doby, je to neuvěřitelná preciznost, zapsán v Guinnessově knize rekordů se svými 35 000 kreslenými vtipy.

V prosinci 2004 jsme uspořádali v naší pražské provozovně prodejní výstavu Nepraktových prací v rozsahu 202 kreseb, vystavované kresby jsou publikovány v tištěném katalogu Nepraktových kreseb.

(abART)

(12.7.1924 Praha - 30.10.2011 Praha)

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

98

 

Bussey Reuben

"Bitva"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vlevo dole R. BUSSEY, kolem poloviny 19. století, vzadu špatně čitelné informace o obraze, skvělý široký rám hnědé barvy.

 

64 x 76,5 (82,5 x 95,5) cm.

 

59 000 Kč

 

 

Výborná sběratelská práce.

 

Bussey Reuben (1818-1893)

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

nesignováno

"Hlava ženy v surrealistickém prostoru"

 

olej na dřevěné překližce, nesignováno, mimořádná práce českého surrealismu kolem poloviny minulého století, vysoce reprezentativní.

 

115 x 136 cm

 

79 000 Kč

 

 

Tento obraz byl dne 7. 11. 2004 na naší 43. aukci v Brně dražen za 150 000 Kč.

Pro jubilejní 100. aukci v Brně výrazně slevněno.

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

Sládek Karel

"Mariáš"

 

impozantní akryl na plátně, signováno dole K. SLÁDEK, datováno 1985, velký reprezentativní obraz bezesporné galerijní úrovně, skvělou barevností a figurální stylizací navazuje na práce Karla Černého.

 

120 x 135 (134 x 143) cm.

 

129 000 Kč

 

 

Obraz je publikován na webové stránce http://www.karelsladekobrazy.cz/cz/#obrazy/maryas.

 

Sládek Karel (1952-)

Sochař, malíř, grafik, pedagog, studia na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze (Vyšší škola uměleckoprůmyslová) a na Akademii výtvarných umění v Praze u Františka Jiroudka, sám později na Akademii vyučoval, zastoupen ve sbírkách Památníku národního písemnictví, Středočeské galerie, GVU v karlových Varech, AJG Hluboká, Národní galerie Praha a v řadě soukromých sbírek doma i v zahraničí.

(abART)

(nar. 20.10.1952 Praha)

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE