121-140

www.aukcnidum.cz

 100. AUKCE BRNO - 22.10.2017

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
121 122 123 124 125
126 127 128 129 130
131 132 133 134 135
136 137 138 139 140

121

 

Souček Karel

"Šípkový keř s ptáčkem"

 

velký olej na plátně, signováno vpravo dole K SOUČEK, datováno 1973, skvělá mistrovská práce, svým rozměrem navíc vysoce reprezentativní.

 

153 x 70,5 (154 x 72) cm.

 

39 000 Kč

 

 

 

Souček Karel (1915-1982)

Ilustrátor, pedagog, malíř, grafik, výborný český modernista, studia na UPŠ Praha a AVU Praha, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG Hollar, Svazu čs. výtvarných umělců, tvůrčí skupiny Říjen, Svazu českých výtvarných umělců, profesor na akademii v Praze, řada samostatných výstav, účastnil se mnoha kolektivních výstav doma i v zahraničí, vystavoval např. v Antverpách, Benátkách, Berlíně, Bruselu, Lutychu, Lucernu, Moskvě, New Yorku, Sao Paulu, Řezně, Vídni, zastoupen v mnoha galeriích, široce zastoupen v Národní galerii Praha, známý a hledaný malíř dvacátého století, uváděn v literatuře.

(abART)

(26.9.1915 Kročehlavy, Kladno - 26.11.1982 Kladno)

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

122

 

Janeček Ota

"Dívčí akt"

 

barevný linoryt na ručním papíře, signováno tužkou vpravo dole.

 

Tisková plocha 39,5 x 27,5 (63 x 51) cm.

 

3 500 Kč

 

 

 

Janeček Ota (1919-1996)

Jeden z nejlepších českých malířů a sochařů 20. století, kreslíř, grafik, ilustrátor, pedagog, věnoval se scénografii, tvorbě plastik, loutek, známek, studoval na UMPRUM v Praze u Kysely, Nováka, na ČVUT u Blažíčka a C. Boudy, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, skupiny UB, kolem sta výstav, zastoupení v galeriích po celém světě.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(15.8.1919 Pardubičky, Pardubice - 1.7.1996 Praha)

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

123

 

Černý Karel

"Vzkříšení ( PF 1941)"

 

suchá jehla, signováno vlevo dole v desce monogramem KČ a vpravo perem K. Černý, dále uvedeno č.02. Paspartováno, rámováno, zaskleno.

 

Výřez 19,5 x 28 (51 x 56) cm.

 

4 500 Kč

 

 

 

Černý Karel (1910-1960)

Malíř, grafik, studia na Ukrajinské akademii v Praze, později na akademii v Praze u Obrovského, vynikající český moderní malíř, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha a GVU Ostrava, v Lexikonu dlouhý výčet výstav a literatury o tomto umělci.

(Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(19.2.1910 Brno - 18.10.1960 Praha)

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

124

 

Zezula Milan

"Černovláska s bílým karafiátem"

 

olej na sololitu, signováno vlevo nahoře, datováno 1982.

 

44,5 x 29,5 (54,5 x 39,5) cm.

 

2 500 Kč

 

 

 

Zezula Milan (1921-1992)

Malíř, grafik, ilustrátor, scénograf, pedagog, studoval u Emanuela Hrbka, Karla Langera a Františka Václava Süssera na Škole uměleckých řemesel (ŠUŘ) v Brně. Působil jako výtvarník Divadla bratří Mrštíků v Brně, byl odborným učitelem kreslení na ŠUŘ, scénografem, věnoval se malbě, volné a drobné grafice, zastoupen ve sbírkách Moravské galerie a Moravského muzea v Brně, Divadelního ústavu v Praze a jinde.

(Slovník Chagall, abART)

(26.7.1921 Brno - 22.7.1992 Brno)

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

125

 

Cerman Josef

"Letní krajina"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole CERMAN J. Vzadu papírový štítek - Záruční list, Salon výtvarného umění Miroslava Moučky Praha 1, Bartolomějská ul. 291 s datací 1942, dále papírový štítek Rámování obrazů Jan Sojka…."

 

24 x 29 (36 x 41) cm.

 

1 900 Kč

 

 

 

Cerman Josef (1880-1948)

Malíř krajinář, figuralista. U Františka Jaroše se učil malovat kvaši, u J. St. Otmara kostelní malbu, v roce 1931 vystavoval ve Veletržním paláci v Praze.

(Toman, abART, signaturymaliru.cz)

(15.6.1880 Lomnice nad Popelkou, Semily - 1948)

     
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

126

 

Procházka Josef

"Krajina se snopy a vysokým letním nebem"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole JOS. PROCHÁZKA, jméno autora uvedeno i vzadu na plátně, kolem poloviny minulého století.

 

35 x 45 (39,5 x 49,5) cm.

 

9 000 Kč

 

 

 

Procházka Josef (1909-1984)

Malíř krajinář, studia na pražské akademii u Otakara Nejedlého, řada výstav, hodně jeho obrazů putovalo do zahraničí, práce tohoto malíře patří v malbě krajin k tomu nejlepšímu, co je ve 20. století k dispozici v české krajinářské malbě .

(Toman, Slovník Chagall)

(30.1.1909 Horní Kruty, Kolín - 1984 Praha)

     
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

127

 

Šimon Tavík František

"Týnský chrám v Praze"

 

lept, signováno vpravo dole tužkou T.F. ŠIMON, dále vodotisková značka a číslování 120, z roku 1921. V seznamu grafických prací T. F. Šimona od Arthura Nováka vedeno pod číslem N343.

 

Tisková plocha 31,5 x 26,5 ( 49 x 40) cm

 

1 800 Kč

 

 

 

Šimon Tavík František (1877-1942)

Grafik, kreslíř, malíř, pedagog, člen SVU Mánes, nositel řádu Čestné legie, profesor na několika akademiích, studia na pražské akademii u Pirnera. Tvořil převážně v Paříži, již v roce 1898 se zúčastnil výstavy spolku Mánes v Topičově saloně, v roce 1900 a 1902 kolektivních výstav spolku Nanes ve Vídni a Berlíně atd.- dlouhý výčet v Tomanovi a v Lexiconu, zastoupení: Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeská galerie v Pardubicích, Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy v Praze, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, ve světových galeriích.

Pseudonym Tavík pochází z rodného příjmení jeho matky (Tavíková).

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, www.tfsimon.com)

(13.5.1877 Železnice u Jičína - 19.12.1942 Praha)

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

128

 

Truppe Karel

"Římské náměstí v Brně"

 

barevná litografie, signováno v desce a tužkou TRUPPE, datováno 1928. Rámováno, paspartováno.

 

Tisková plocha 28 x 21,5 (49,5 x 40) cm

 

1 900 Kč

 

 

 

Truppe Karel (1887-195)

Truppe Karl

Malíř, grafik, pedagog, v letech 1905 - 1913 studoval na vídeňské Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění) u Aloise Deluga, držitel Římské ceny akademie ve Vídni. Rakušan, v meziválečném období žil a působil jako malíř krajin a zátiší v Brně, kde také s uměleckými spolky vystavoval. Byl členem spolků Vereinigung der Deutschen Bildenden Künstler Mährens und Schlesiens "Scholle" (Sdružení německých výtvarných umělců na Moravě a ve Slezsku "Rodná zem"), Mährischer Kunstverein (Moravský umělecký spolek), Brünner Gesellschaft der Kunstfreunde (Brněnská společnost přátel umění), Künstlerbund Mährische Scholle (Umělecký svaz Moravská rodná zem), Geselschaft der Kunstfreunde in Klagenfurt (Společnost přátel umění v Klagenfurtu), Vojáci 1. světové války.

Karl Truppe a mnoho dalších umělců jsou zmiňováni v příspěvku Ivo Habána: Brněnský Dům umělců jako výstavní centrum německy hovořících umělců z Moravy, Slezska a Čech. Publikováno v rámci: Lubomír Slavíček - Jana Vránová (ed.), 100 let Domu umění města Brna, Brno 2010, příspěvek Ivo Habána na stranách 71-96.

(Toman, Slovník Chagall, abART, https://is.muni.cz/publication/922018/cs)

(9.2.1887 Radsberg, Rakousko - 22.2.1959 Viktring bei Klagenfurt, Rakousko)

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

129

 

Štěpánek Vladimír

"Krojované dívky"

 

tempera na kartonu, signováno vpravo dole. Kolem poloviny minulého století. Rámováno, zaskleno, paspartováno.

 

Výřez 48 x 34 (74 x 57,5) cm.

 

4 500 Kč

 

 

 

Štěpánek Vladimír (1906-?)

Malíř, studoval na uměleckoprůmyslové škole v Brně a soukromě u Antoše Frolky, zaměřoval se na malbu s folklorními náměty, člen SVUT Brno. Jeden z našich nejlepších malířů folklorních námětů.

(Toman, Slovník Chagall, abART)

(8.10.1906 Holásky, Brno - ?)

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

130

 

Galuška Zdena

"Dva žebráci"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole ZDENA GALUŠKA, datováno 1944. Vzadu papírový autorský štítek.

 

81,5 x 51,5 (93 x 71) cm.

 

12 000 Kč

 

 

 

Galuška Zdeněk (1913-1999)

Spisovatel, malíř a ilustrátor, lidový vypravěč a písmák, studium na Škole uměleckých řemesel v Brně.

Autor populárních soudniček, jež byly vydány pod názvy Slovácko sa súdí, první vydání v roce 1947, a Slovácko sa nesúdí, první vydání v roce 1972. Obě knihy zpopularizoval televizní seriál Slovácko sa nesúdí scénáristy Petra Tučka, hlavní roli strýca Pagáča ztvárnil slovenský herec Jozef Kroner.

(Lexikon českých výtvarníků, wikipedia)

(11. července 1913 Uherský Ostroh – 13. února 1999 Nivnice)

     
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

131

 

Špála Václav

"Zátiší s jablky a hruškami"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole, datováno 1939. Rámováno zaskleno.

 

Tisková plocha 32,5 x 40 (49 x 58,5) cm

 

5 000 Kč

 

 

 

Špála Václav (1885-1946)

Malíř, ilustrátor, grafik, pedagog, soukromá studia v krajinářském ateliéru, v letech 1902-1903 studium na UPŠ Praha u Lišky, od roku 1913 studia na pražské akademii u Bukovace a Thieleho, člen Osmy, SVU Mánes, spoluzakladatel Skupiny výtvarných umělců, jeden z předních českých moderních malířů i jeden z největších umělců 20. století v kontextu Evropy, od roku1945 národní umělec, vystavoval již od roku 1908, v roce 1918 vystavoval společně s Tvrdošíjnými - s Josefem Čapkem, Janem Zrzavým, Vlastislavem Hofmanem, Rudolfem Kremličkou a Otakarem Marvánkem, široké zastoupení v Národní galerii, řada monografií, slavný a velmi ceněný malíř 20. století.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(24.8.1885 Žlunice, Jičín - 12.5.1946 Praha)

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

132

 

Židlický Jiří

"Lesní zákoutí"

 

akvarel na papíře, signováno vpravo dole J. ŽIDLICKÝ, datováno 1923. Rámováno v jednoduchém masivním černě lakovaném rámu.

 

53 x 43 (64,5 x 55,5) cm.

 

3 500 Kč

 

 

 

Židlický Jiří (1895-1950)

pseud. Jirka Haršák

Spisovatel, grafik, ilustrátor, malíř, patří mezi naše nejvýznamnější malíře zvěře a lesa. V roce 2010 vydalo nakladatelství Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, knihu spisovatele Zdeňka Auerswalda: Malíř zvěře Jiří Židlický. Dlouhý článek věnovaný tomuto malíři je na http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2010/Duben  -2010/JIRI-ZIDLICKY-1895  -1950.

(abART, signaturymaliru, www.myslivost.cz)

(27.5.1895 Nové Město na Moravě - 7.10.1950 Praha)

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

133

 

Weirauch Emil

"V zahradě"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole E. WEIRAUCH, datováno 1954. Vzadu rukou autora informace o obraze a soupis výstav kde byl vystaven, dále razítko "Prověřeno uměleckou komisí výtvarných umělců".

 

44 x 61,5 (57,5 x 73,5) cm.

 

5 000 Kč

 

 

 

Weirauch Emil (1909-1976)

malíř, studoval u F.V. Süssera na ŠUŘ v Brně, člen SVU Aleš v Brně, Sdružení výtvarných umělců Purkyně v Praze, Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a skupiny M-Brno, zastoupen ve sbírkách Muzea města Brna, MG v Brně, GVU v Ostravě a jinde.

(Toman, Slovník Chagall)

(7.1.1909 Dukovany-18.6.1976 Brno)

     
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

134

 

Kostrhon Eduard

"Hra v kuličky"

 

olej na plátně fixovaném na kartonu, nesignováno, vzadu název obrazu a dedikace" " Milému Vélovi v upomínku E.S. Kostrhon 1944". Na několika místech drobně poškozena malba.

 

27,5 x 33 (44,5 x 50,5) cm.

 

3 500 Kč

 

 

 

Kostrhon Eduard (1910-1966)

Malíř, pedagog, studoval ČVUT v Praze, účastnil se výstav SVU Aleš ve Zlíně, později vystavoval s brněnskými výtvarníky, působil v Brně.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(13.11.1910 Brno - 5.4.1966 Brno)

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

135

 

Jiřincová Ludmila (?)

"Královna květin"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole L. JIŘINCOVÁ, druhá polovina minulého století.

 

70 x 50,5 (79,5 x 59) cm.

 

12 000 Kč

 

 

 

Jiřincová Ludmila (1912-1994)

Skvělá malířka, kreslířka, grafička a ilustrátorka, studia na soukromé škole Rudolfa Vejrycha, na keramické škole v Bechyni a na AVU v Praze u T.F. Šimona, členka SČUG Hollar, kolem sta výstav po celém světě, řada ocenění.

(Toman, Slovník Chagall)

(9.5.1912 Praha - 22.1.1994 Praha)

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

136

 

Bělocvětov Andrej

"Optimista"

 

olej na kartonu, signováno, nedatováno, výborná práce člena skupiny Máj 57, zastoupeného ve všech naších galeriích včetně Národní galerie Praha.

 

64,5 x 46,5 (77 x 59) cm.

 

27 000 Kč

 

 

 

Bělocvětov Andrej (1923-1997)

Belotsvetov - Theakston

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, původním jménem Belotsvetov - Theakston, studia na ruském gymnáziu v Praze u profesora Musatova, soukromě u Bakulina, po válce na pražské akademii u Vlastimila Rady, člen ČFVU a skupiny Máj, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, Středočeské galerii, GU Karlova Vary, GU Olomouc, řada výstav, představitel českého INFORMELU.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), abArt)

(8.10.1923 Praha - 19.4.1997 Praha)

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

137

 

Bílkovský František

"Dva koně - vraník a hnědák"

 

olej na tvrzené malířské desce, signováno vpravo nahoře F BÍLKOVSKÝ, nedatováno, velmi dobrý rám, zaskleno, reprezentativní celek, skvělá nabídka.

 

58 x 88 (74 x 104) cm.

 

10 000 Kč

 

 

Výborný malíř s řadou výstav, žák A.V. Slavíčka, proslul zejména malbou koní.

 

Bílkovský František (1909-1998)

malíř, grafik, ilustrátor, soukromá studia u A.V. Slavíčka v Telči, od třicátých let 20. století žil v Brně, člen spolku výtvarných umělců Aleš, Bloku a Spolku sběratelů a přátel ex libris

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(10.8.1909 Mrákotín, okres Jihlava - 18.10.1998 Brno)

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

138

 

Uvarov Štěpán

"Profil ženy"

 

kresba uhlem, signováno, první polovina minulého století

 

48,5 x 33,5 (53,5 x 40) cm.

 

3 500 Kč

 

 

 

Uvarov Štěpán (1854-1936)

Uvarov Stěpan Nikolajevič

Ruský malíř, grafik, emigrant, v roce 1920 se usadil v Československu, pořádal přednášky a výstavy svých maleb a kreseb.

(Toman-Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L-Ž), abART, signaturymaliru.cz)

(2.8.1854 - 24.1.1936 Radvanovce, Vranov nad Topľou, Slovensko)

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

139

 

Verbeeck H.

"Krajina kolem holandského kanálu"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole H. VERBEECK, první polovina minulého století (?)

 

60 x 120 (80 x 139) cm.

 

11 000 Kč

 

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

 

140

 

Naske František Xaver

"Ranní vydání"

 

mistrovský olej na plátně, značeno vzadu pozůstalostním razítkem, nedatováno, dle soupisu autorova díla rok vzniku 1949, výjimečný a vysoce reprezentativní obraz.

 

92 x 124 (110 x 144) cm

 

95 000 Kč

 

 

Jedna z nejlepších prací figuralisty, který maloval především svoji ženu, slavnou herečku Růženu Naskovou.

Publikováno v knize František Xaver Naske (1884 - 1959), Základ soupisu malířského díla, autor Jiří Hořava str.147. Zde uveden název "Ranní vydání".

 

Naske František Xaver (1884-1959)

Malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, soukromá studia u malířů Slabocha a Reisnera, na pražské akademii u Roubalíka a Schwaigera. Za portrét lidového satirika L. Šmída obdržel stipendium, díky němuž absolvoval studijní cestu, v Londýně studoval portrét 18. století, vytvořil řadu portrétů uměleckých osobností.

(Toman, Slovník Chagall, abART)

(2.6.1884 Praha - 22.8.1959 Praha)

 
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE