161-180

www.aukcnidum.cz

 100. AUKCE BRNO - 22.10.2017

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
161 162 163 164 165
166 167 168 169 170
171 172 173 174 175
176 177 178 179 180

161

 

Chatrný Dalibor

"Zátiší s květy bramboříků a větvičkou borovice"

 

mědirytina, signováno tužkou vpravo dole DALIBOR CHATRNÝ, kolem poloviny minulého století.

 

Tisková plocha 22 x 13 (36,5 x 26,5) cm.

 

300 Kč

 

 

 

Chatrný Dalibor (1925-2012)

Malíř, grafik, tvůrce objektů, konceptuální umělec, narozen v Brně, studoval na pedagogické Fakultě UK v Praze u M. Salcmana a C. Boudy, ČVUT a AVU v Praze u V. Silovského, více jak třicet let pracoval jako pedagog mj. na střední uměleckoprůmyslové škole v Brně, na AVU Praha, JAMU v Brně, mimořádně silné zastoupení v galeriích, včetně Národní galerie v Praze, kolem sta výstav doslova po celém světě.

(Slovník Chagall, abART)

(28.8.1925 Brno - 5.7.2012 Rajhrad, Brno-venkov)

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

162

 

Chatrný Dalibor

"Muškáty v květináčích"

 

mědirytina, signováno tužkou vpravo dole D. CHATRNÝ, datováno 1956.

 

Tisková plocha 33 x 20 (52 x 40) cm.

 

350 Kč

 

 

 

Chatrný Dalibor (1925-2012)

Malíř, grafik, tvůrce objektů, konceptuální umělec, narozen v Brně, studoval na pedagogické Fakultě UK v Praze u M. Salcmana a C. Boudy, ČVUT a AVU v Praze u V. Silovského, více jak třicet let pracoval jako pedagog mj. na střední uměleckoprůmyslové škole v Brně, na AVU Praha, JAMU v Brně, mimořádně silné zastoupení v galeriích, včetně Národní galerie v Praze, kolem sta výstav doslova po celém světě.

(Slovník Chagall, abART)

(28.8.1925 Brno - 5.7.2012 Rajhrad, Brno-venkov)

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

163

 

Vaic Josef

"Dominikánské náměstí v Brně"

 

barevná litografie, signováno tužkou vpravo dole, vlevo špatně čitelný text, první polovina minulého století.

 

Tisková plocha 35 x 27 (52 x 40) cm.

 

900 Kč

 

 

 

Vaic Josef (1884-1961)

Malíř, grafik a kreslíř, studia v Holandsku v Amsterodamu u prof. Neuhause, Haagu a Paříži, vydáván v Curychu, Paříži, Amsterodamu atd., vynikající malíř Prahy, jeho grafiky jsou propracovány až na úroveň fotografie, mimořádný zjev našeho umění, grafik evropské úrovně, zastoupen v řadě evropských galerií, jeden z nejlepších z našich i evropských grafiků.

(Toman, Slovník Chagall)

(8.12.1884 Milavče, Domažlice - 15.5.1961 Praha)

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

164

 

Kremlička Rudolf

"Zamyšlené děvče"

 

litografie z roku 1925, signováno vpravo dole tužkou monogramem RK, rámováno, zaskleno a paspartováno. Publikováno v monografii "Rudolf Kremlička" od Karla Srpa, vydalo Nakladatelství Academia v roce 2006, strana 198, evidenční číslo 214.

 

Výřez 17,5 x 11,5 (31,5 x 23) cm.

 

800 Kč

 

 

Grafika byla v minulosti v prodeji také pod názvem "Zasněná" (viz ART+).

 

Kremlička Rudolf (1886-1932)

Malíř, kreslíř, grafik, studium na pražské akademii u Hanuše Schwaigera, Vlaho Bukovace, Bohumíra Roubalíka, studijní cesty zejména do Holandska a Paříže, člen spolků Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), Tvrdošíjní, Umělecký svaz Hagen ve Vídni, Secese z Mánesa, Umělecká beseda (UB), nespočet výstav a zastoupení v galeriích, široké zastoupení v Národní galerii Praha, řada monografií.

Vynikající český malíř patřící mezi velikány našeho malířství, jeho akty jsou pověstné, své impresionistické obrazy tvořil i ve Francii a Holandsku.

(Toman, abART)

(19.6.1886 Kolín - 3.6.1932 Praha)

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

165

 

Šimon Tavík František

"Portrét muže"

 

měkký kryt, signováno vpravo nahoře v desce monogramem TFŠ a tužkou vpravo dole T.F. ŠIMON, práce z roku 1928. V Soupise grafických prací T.F.Šimona od Arthura Nováka uveden v dodatcích pod číslem N1928AP3.

 

Tisková plocha 10 x 8 (21,5 x 18) cm.

 

900 Kč

 

 

 

Šimon Tavík František (1877-1942)

Grafik, kreslíř, malíř, pedagog, člen SVU Mánes, nositel řádu Čestné legie, profesor na několika akademiích, studia na pražské akademii u Pirnera. Tvořil převážně v Paříži, již v roce 1898 se zúčastnil výstavy spolku Mánes v Topičově saloně, v roce 1900 a 1902 kolektivních výstav spolku Nanes ve Vídni a Berlíně atd.- dlouhý výčet v Tomanovi a v Lexiconu, zastoupení: Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeská galerie v Pardubicích, Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy v Praze, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, ve světových galeriích.

Pseudonym Tavík pochází z rodného příjmení jeho matky (Tavíková).

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, www.tfsimon.com)

(13.5.1877 Železnice u Jičína - 19.12.1942 Praha)

    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

166

 

Bílek František

"Vzývám tebe"

 

dřevoryt, signováno vpravo dole tužkou monogramem FB, počátek minulého století, rámováno v jednoduchém černém rámku, paspartováno.

 

Tisková plocha 18,5 x 10 (30 x 19) cm.

 

900 Kč

 

 

 

Bílek František (1872-1941)

Sochař, řezbář a keramik, grafik, kreslíř, ilustrátor, autor návrhů knižních vazeb i různých druhů užitého umění, také dobrý architekt, představitel epochy symbolismu a secese, studoval na AVU Praha u prof. M. Pirnera, v letech 1891 - 1892 získal soukromé stipendium na Akademii Colarossi v Paříži, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, v Lexikonu dlouhý výčet výstav, zastoupen v National Gallery of Art, Washington D.C., USA, v Národní galerii v Praze, Galerii výtvarného umění v Ostravě, Galerii hlavního města Prahy. Narodil se a v mládí žil v Chýnově, po roce 1902 se s manželkou přestěhoval do Prahy, kde žil až do okupace v roce 1939, potom se vrátil do Chýnova. V roce 1911 si nechal podle svého návrhu postavit vilu nedaleko Hradčan, do ní umístila Galerie hl. města Praha stálou expozici věnovanou Bílkovi

(Lexikon českých výtvarníků, Toman, abArt, www.villabilekcentre.cz, http://www.sanquis.cz/index1.php?linkID=art3236

http://www.sanquis.cz/index1.php?linkID=art3236)

(6.11.1872 Chýnov, Tábor - 13.10.1941 Chýnov, Tábor)

    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

167

 

Král Jaroslav

"Alegorie podzimu"

 

litografie, signováno vpravo dole, datováno 1928.

 

59 x 43,5 (62,5 x 46,5) cm.

 

2 500 Kč

 

 

 

Král Jaroslav (1883-1942)

Malíř, studia na UMPRUM v Praze u Preislera, Suchardy a na AVU u Hynaise, skvělý moderní, mimořádně ceněný český malíř první poloviny 20. století, jeden z čelních představitelů české kubistické školy, řada monografií, široké zastoupení v Národní galerii Praha.

(Toman, Nová encyklopedie českých výtvarných umělců)

(5.12.1883 Malešov - 22.3.1942 koncentrační tábor Osvětim, Polsko)

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

168

 

Pošar Miloš

"Náves"

 

kombinovaná technika, kresba fixkou a barevnými pastelkami, signováno vpravo dole POŠAR, datováno 1989. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 14 x 19 (32 x 37) cm.

 

1 500 Kč

 

 

 

Pošar Miloš (1924-2007)

Malíř krajinář, studoval na Akademii v Praze u profesora V. Rady, byl členem Sdružení pražských výtvarných umělců - malířů, s nimiž vystavoval, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie v Praze, řada výstav.

(Slovník Chagall)

(2.9.1924 Červený Kostelec - 5.9.2007 Praha)

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

169

 

nesignováno

"Erotická scéna"

 

mistrovský olej na plechu, kolem roku 1800, kvalitní rám hnědé barvy, zajímavá práce.

 

32 x 42,5 (41,5 x 52,5) cm.

 

39 000 Kč

 

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

170

 

nesignováno

"Zuzana v lázni (?)"

 

velký reprezentativní olej na plátně, signum nenalezeno, barokní práce kolem roku 1750, v 19. století restaurováno, mohutný široký zdobný rám zlaté barvy.

 

113 x 87 (138,5 x 111,5) cm.

 

39 000 Kč

 

 

Zpracování známého tématu.

    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

171

 

Sperling Heinrich

"Kůň - Hnědák"

 

barevná litografie, signováno, datováno 1903, vzadu poznámky, luxusní adjustace.

 

45 x 60 (56 x 70) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Sperling Heinrich (1844-1924)

    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

172

 

Schoenbeck Richard

"Kůň - Kladrubák - vraník (Sacra Miso)"

 

barevná litografie, signováno, nedatováno, vzadu uveden typ koně, luxusní adjustace.

 

45 x 60 (56 x 70) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Schoenbeck Richard  (1840-1919)

    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

173

 

Schoenbeck Richard

"Kůň - Arab"

 

barevná litografie, signováno, nedatováno, vzadu uveden typ koně, luxusní adjustace.

 

45 x 60 (56 x 70) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Schoenbeck Richard (1840-1919)

    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

174

 

Dědina Jan

"Dvě přítelkyně na mořské pláži"

 

mistrovská galerijní kombinovaná technika - akvarel, kvaš, signováno, datováno 1921, vzadu razítko "NEMÁ GALERIJNÍ HODNOTU", což samozřejmě není pravda, kvalitní adjustace, rarita.

 

45 x 60 (67,5 x 81) cm

 

12 000 Kč

 

 

Tato umělecká kresba dostala toto razítko, aby mohla být vyvezena do zahraničí, dnes se vrací od zahraničního sběratele.

 

Dědina Jan (1870-1955)

Malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studia u profesora Františka Ženíška a Josefa Myslbeka, na akademii u profesora Pirnera, pobýval v Paříži, ilustroval časopis "Monde illustré," zdobil stropy v Malém paláci v Champs Elysées, spolupracoval s Alfonsem Muchou a Maroldem, dosáhl vysoké a uznávané úrovně, řada ocenění a vyznamenání, významný český malíř.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), abART)

(1.9.1870 Straky, Nymburk - 14.1.1955 Tatobity, Semily)

   
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

175

 

Trefil Václav

"Nakládání trávy"

 

olej na plátně, signováno V. TREFIL, datováno 1944.

 

36 x 85,5 (51 x 102) cm

 

9 000 Kč

 

 

 

Trefil Václav (1906-1989)

Malíř, ilustrátor, grafik, pedagog, typograf, žák Nejedlého na Akademii v Praze, kde později působil jako asistent profesora Nejedlého, zastoupen ve sbírkách GHMP v Praze, MG v Brně, KGVU ve Zlíně a jinde. Výborný malíř pracovní a sociální tématiky.

(Toman, Slovník Chagall, abART)

(28.9.1906 Henčlov, Přerov - 28.9.1906 Praha)

   
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

176

 

Hýžová Jaroslava

"Na samotě"

 

mistrovská olejová tempera, signováno, datováno 1967, skvělá práce skvělé malířky, která byla považována za největší talent mezi českými malíři 20. století, po odchodu z Prahy se zaměřila na malování života na Valašsku, rámováno, pod sklem.

 

45 x 59 (56 x 69,5) cm.

 

19 000 Kč

 

   

Hýžová Jaroslava (1915-1992)

Malířka, grafička, ilustrátorka, studium na Sychrově malířské akademii zřízené při spolku Mánes v Praze u Vojtěcha Tittelbacha a Josefa Lieslera, členka SČSVU, žila a tvořila na Valašsku, v letech 1935 - 1942 působila na 22 školách Valašska a Hané, známá a ceněná malířka z Valašského Meziříčí, dlouhý výčet výstav na Moravě. Svými vrstevníky byla nazývaná "Česká Madam Rouault" - přezdívka, kterou si za specifické malířské výrazové prostředky a pracovní zarputilost vysloužila Jaroslava Hýžová již v dobách studia u Tittelbacha.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(21.5.1915 Prostřední Bečva – 4.3.1992 Valašské Meziříčí)

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

177

 

Měřínský J.

"Podhorská krajina"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole MĚŘÍNSKÝ, první polovina minulého století.

 

66 x 76 (91 x 101) cm.

 

4 500 Kč

 

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

178

 

Sokiransky Bedřich

"Orání kravami"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole B. SOKIRANSKY, vzadu datace 28. September 1933, velmi kvalitní komorní práce ve výborném černém rámečku, tzv. holandské liště, skvělá nabídka.

 

13,5 x 16,5 (22 x 25,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Sokiransky Bedřich (?-?)

Sokiranski B.

Profesor, malíř v Ostravě - Mariánských Horách, majitel malířských ateliérů na malování kopií starých holandských mistrů, žánrových scén, zátiší, dekorativní malby, v Tomanovi uváděn v souvislosti s obrazovými dílnami, velký malířský ateliér - dílnu měl v Petřvaldě. Známý ostravský malíř Pavel Raszka vedl dva roky jeho ateliéry v Petřvaldě.

(Toman, signaturymaliru.cz)

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

179

 

"Akt"

 

litografie, signováno tužkou JAN BAUCH, datováno 1958. Rámováno v jednoduchém hnědém rámu, zaskleno, paspartováno.

 

Tisková plocha 17,5 x 11,5 (53 x 44) cm.

 

2 000 Kč

 

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

180

 

Polášek Viktor

"Na pastvě"

 

velký mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole V. POLÁŠEK, datováno 1941. Vynikající adjustace.

 

110 x 85 (130 x 105) cm.

 

36 000 Kč

 

 

 

Polášek Viktor (1911-1989)

Malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studium na ŠUŘ v Brno u Dillingera, na AVU Praha u T. F. Šimona, Thieleho, Obrovského, člen SČUG HOLLAR, autor řady tisků, plakátů, známek, široký výčet literatury vztahující se k jeho tvorbě, řada výstav, uznání včetně čestného uznání města Vídně, zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze a prakticky ve všech regionálních galeriích.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(25.2.1911 Úsov u Mohelnice - 23.1.1989 Praha)

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE