001-020

www.aukcnidum.cz

 101. AUKCE BRNO - 4.3.2018

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI ZPĚT NA OBSAH
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

100

1

 

Eichler Oldřich

"Odpoutávání"

 

olej na plátně, signováno vzadu EICHLER s datací 1989, na blind rámu uveden název obrazu a opět jméno autora.

 

61 x 51 (72 x 61,5) cm.

 

1 900 Kč

 

 

Eichler Oldřich (1941-)

Malíř, žijící a působící v Brně, studoval na Škole uměleckých řemesel v Turnově, pokračoval na VŠUP V Praze u Nušla, v letech 1969 - 1971 byl malířem grafikem ve výtvarném ateliéru Státního divadla v Brně, pak se věnoval pouze malbě, zastoupen ve sbírkách MG Brno, OG Vysočiny, GVU v Chebu, řada výstav.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, www - Katalog Vědecké knihovny v Olomouci)

(nar. 18.7.1941 Byškovice, Neratovice)

 

       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

2

 

Šimková - Elgrová Milena

"Pohled do krajiny"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole M. ŠIMKOVÁ - ELGROVÁ, vzadu na blind rámu papírový štítek s informacemi o obraze a datací 1957.

 

50 x 65,5 (58 x 73,5) cm.

 

1 500 Kč

 

 

 

Šimková - Elgrová Milena (1898-1977)

malířka v Brně, narozena v Hradci Králové, studia na UMPRUM v Praze, navštěvovala krajinářskou školu A. Kalvody, který ovlivnil její tvorbu, vystavovala s KVU Aleš v Brně.

(Toman, Slovník Chagall)

(10.11.1898 Hradec Králové - 4.10.1977 Brno)

       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

3

 

Musil Leopold

"Krajina u Suchdola"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole MUSIL, vzadu papírový štítek Ústředního svazu čs. výtvarných umělců s informacemi o obraze, dále tužkou text: "Pilo se nám tu krásně, jsou tu hezké hospody" s podpisy čtyř žen a otisky rtů.

 

46,5 x 62 (63,5 x 80) cm.

 

3 500 Kč

 

 

Musil Leopold (1920-1997)

Malíř, studium na Akademii výtvarných umění v Praze u Jána Želibského

(Slovník Chagall)

(2.9.1921 Luka nad Jihlavou - 21.5.1997)

 

        
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

4

 

Ochrymčuk Leonid

"Beran"

 

olej na plátně, vzadu na plátně L. OCHRYMČUK Brno Úvoz 114, na blind rámu tužkou název obrazu a datace 1967.

 

38 x 31 (39 x 32) cm.

 

5 000 Kč

 

 

Ochrymčuk Leonid (1929-2005)

Malíř, kreslíř, grafik, narodil se a zemřel v Brně, studoval výtvarnou výchovu u F. Doubravy, B.S. Urbana, E. Miléna a V. Makovského na MU Brno v letech 1948-1953, od roku 1965 vedl Výtvarné studio mladých při Domě umění Brno, od roku 1972 působil pedagogicky jako asistent, docent a posléze jako profesor na Ped. fakultě UJEP Brno, zastoupen ve sbírkách NG v Praze, MG v Brně, AJG v Hluboké nad Vltavou, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Oblastní galerie v Olomouci, GVU v Hodoníně a jinde.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

5

 

Vlahovič

"Přímořská krajina"

 

olej na kartonu, signováno vlevo nahoře, čteno VLAHOVIČ, na zadní straně dedikace: "Váženému příteli… Motiv z …" a podpis, kolem poloviny minulého století.

 

33,5 x 44 (46 x 57) cm.

 

3 500 Kč

 

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

100

6

 

Přeček František

"Kytice s růžemi a ostrožkami"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole PŘEČEK, vzadu na blind rámu je tužkou jméno autora, autora, adresa, název obrazu a datace 1954.

 

75 x 55 (91,5 x 71) cm.

 

1 800 Kč

 

 

Přeček František (1893-?)

Malíř, pedagog, studoval architekturu a profesuru kreslení na ČVUT v Praze a v letech 1916 - 1919 malbu u Vratislava Nechleby a Jana Preislera na AVU v Praze. Působil jako středoškolský profesor kreslení ve Znojmě a Brně, věnoval se především krajinomalbě.

(Toman, Slovník Chagall, abART)

(15.3.1893 Kroměříž - ?)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

7

 

Kocůrková Anděla

"Přehrada Olešná"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole A. KOCŮRKOVÁ, datováno 1973, vzadu papírový autorský štítek.

 

20 x 65 (30,5 x 75) cm.

 

1 800 Kč

 

 

Kocůrková Anděla (1919-2012)

Kocúrková Anděla

Malířka, studia u Makovského, Hrocha, Gajdoše na Škole umění ve Zlíně a na pražské akademii u Mináře, Želibského a Nechleby, široké spektrum výstav.

(Slovník Chagall,

http://www.galeriepodzamkem.cz/cz/menu/2/autori/clanek-79-andela-kocurkova/)

(22.9.1919 Místek - 2012)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

8

 

Sedláček Vojtěch

"Cestou z pole"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole tužkou VOJT. SEDLÁČEK, vlevo dole číslováno 115/500, paspartováno, rámováno v jednoduché profilované liště.

 

Výřez 35,5 x 49,5 (51,5 x 64) cm.

 

2 200 Kč

 

 

Sedláček Vojtěch (1892-1973)

Ilustrátor, malíř a grafik, studia na pražské akademii u Preislera a Švabinského, člen Umělecké besedy, člen skupiny SČUG Hollar, člen Čes. akademie., slavný malíř polních prací, výstavy po celé Evropě, od roku 1959 národní umělec, bohaté zastoupení v Národní galerii Praha, řada monografií o tomto významném malíři, za svůj život namaloval velmi málo olejů, převážně tvořil temperou, akvarelem a grafikou.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(9.9.1892 Libčany, Hradec Králové - 3.2.1973 Praha)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

9

 

Walter-Jizerský Karel

"Husopaska"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole W. JIZERSKÝ, první polovina minulého století. Drobná poškození malby.

 

64 x 49 (77 x 62) cm.

 

1 900 Kč

 

 

Walter - Jizerský Karel (1892-?)

Malíř, pseudonym Jizerský, studoval na akademii v Praze u Františka Kavána a Maxmiliána Pirnera, pokračoval v Lipsku u prof. Grusse, byl členem Výtvarnické družiny v Praze. Maloval krajinu, portréty, výjevy se zvěří, motivy s koňmi.

(Toman, Slovník Chagall

cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Walter-Jizerský, www.benatky.cz/omeste/osobnosti.php)

(8.10.1892 Benátky nad Jizerou - ?)

       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

10

 

Brož Josef

"Chaloupka v krajině"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole J. BROŽ, datováno 1936. Malba na několika MÍSTECH využívá podklad kartonu.

 

44 x 61 (50,5 x 67) cm.

 

2 700 Kč

 

 

Brož Josef (1904-1980)

Malíř, sochař, řezbář, ilustrátor, scénograf, národní umělec, studoval na UMPRUM v Praze u Hofbauera a v Paříži u profesora F. Kupky, člen Svazu čs. výtvarných umělců, Skupiny 58, Umělecké Besedy, Svazu českých výtvarných umělců, řada monografií, široké zastoupení v Národní galerii Praha, výstavy doma i v zahraničí.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(13.8.1904 Krásno nad Bečvou - 12.10.1980 Praha)

       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

11

 

Černý Aleš

"Folklórní motiv - cifrující šohaj v červenicích"

 

kresba tuší lavírovaná akvarelem, signováno vlevo dole ALEŠ ČERNÝ, datováno 1970. Rámováno, pod sklem, paspartováno.

 

Výřez 37,5 x 14 (55 x 29) cm.

 

500 Kč

 

 

Slovácký verbuňk, mužský lidový tanec ze Slovácka, je od roku 2005 zapsán organizací UNESCO na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva.

 

Černý Aleš (1920-1984)

Malíř, narozen v Brně, studoval UMPRUM u profesora Hrbka a F. Süssera, soukromě u malíře J. Zamazala, ve svých pracích nejčastěji zachycoval různé situace a fáze lidových tanců, značná část jeho obrazů pochází z různých oblastí Slovácka.

(Slovník Chagall)

       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

12

 

Tikal

"Vysokohorská krajina"

 

akvarel, signováno tužkou vpravo dole TIKAL, datováno 1952, paspartováno, rámováno.

 

Výřez 42 x 62 (67,5 x 87) cm.

 

500 Kč

 

 

       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

100

13

 

Raška Pavel

"Bohatá kytice vlčích máků"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole RAŠKA, kolem poloviny minulého století.

 

60 x 80 (77,5 x 97,5) cm.

 

500 Kč

 

 

       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

100

14

 

Kostřánek Bedřich

"Tatranská bystřina"

 

velká perokresba, nesignováno, práce Bedřicha Kostřánka. Rámováno, paspartováno, mistrovská práce.

 

Výřez 65 x 47 (92 x 71) cm.

 

2 500 Kč

 

Pochází z významné ostravské sbírky.

 

Kostřánek Bedřich (1895-1970)

Malíř, zeměměřič, studoval pozemní stavitelství na Vysokém učení technickém v Brně, působil v Kežmarku. Obrazem zachytil architektonické památky města a krásy okolí. Za zásluhy o rozvoj města byl vyznamenaný pamětními medailemi k výročím  50 let republiky a 700 roků Kežmarku (webové stránky Podtatranské noviny, rubrika Historický kalendár, připraveno ve spolupráci s Podtatranskou knižnicou).

(abART, http://www.podtatranske-noviny.sk/2015/06/historicky-kalendar-7/)

(26.6.1890 Frenštát pod Radhoštěm - 12.1970 Kežmarok)

 

       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

15

 

Holas Otto

"Příprava k lovu. Pomorie"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole HOLAS O, nedatováno, vzadu štítek Svazu československých výtvarných umělců, krajská pobočka v Ostravě s razítkem ČFVU, luxusní rám, výborný celek.

 

45 x 85 (63 x 103) cm.

 

9 000 Kč

 

 

Holas Otto (1910-1990)

Malíř, kreslíř, grafik, v roce 1943 byl na základě předložených prací přijat do Syndikátu českých výtvarných umělců v Praze, později studoval na AVU v Praze u Jakuba Obrovského a Karla Mináře, člen Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, dlouhý výčet výstav v Lexikonu.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(5.2.1910 Hranice - 3.3.1990 Ostrava)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

16

 

Kyselka Václav

"Horké léto"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole monogramem VVK, datováno 2003, vzadu název obrazu, jméno autora a datace. Majitelka získala přímo od autora.

 

39 x 47,5 (46,5 x 55) cm.

 

13 000 Kč

 

 

Kyselka Václav (1921-2017)

Sochař, zaměření především na alegorizovaný ženský akt, studoval na Odborné škole uměleckých řemesel v Brně a u profesora K. Dvořáka na UMPRUM v Praze, po absolutoriu odešel do severních Čech, kde začal pracovat v Teplicích, řada realizací v Severočeském kraji. V polovině osmdesátých let přesídlil s rodinou do Brna. Venkovní realizace Dívka s kytarou, Dívka s motýlem, Gymnastka, Kosmos, Rudoarmějec, Ženská postava jsou uvedeny na webových stránkách projektu "VETŘELCI A VOLAVKY, Výtvarné umění ve veřejném prostoru 70. a 80. let v ČSSR".

(Slovník Chagall, http://www.vetrelciavolavky.cz/o-projektu,

http://www.socharstvi.info/autori/vaclav-kyselka/)

(21.6.1921 Šaratice na Moravě - 1.4.2017)

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

17

 

Šťastný Josef

"Muž s maskou"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole JOS. ŠTASTNÝ, datováno 1975. Rámováno v širokém světlém jednoduchém rámu, karton v pravém horním rohu poškozen.

 

35,5 x 28,5 (53,5 x 46) cm.

 

2 900 Kč

 

 

Šťastný Josef (1906-1987)

Malíř krajin, studia na večerní Škole uměleckých řemesel v Brně, člen Českého fondu výtvarných umění (ČFVU), Spolku výtvarných umělců Aleš, výstavy v Brně a ve Zlíně.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(28.6.1906 Brno - 1987)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

18

 

Folprecht Arnošt

"Na Letné v zimě"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole FOLPRECHT, vzadu rukou psané informace o obraze s datací 1956. Dále uvedeny informace, kde byl obraz vystaven: Berlín č. kat 1, Staroměstská radnice 1957 č. kat. 65. Mistrovská práce, výborný umělecký rám.

 

35 x 50 (47 x 63) cm.

 

4 500 Kč

 

 

Folprecht Arnošt (1902-1977)

Malíř, grafik, původně právník, malířství studoval soukromě u Ivana Čipery, Františka Hladíka a Vincence Beneše, jako host se účastnil výstav SVU Mánes, vystavoval na členských výstavách SVU Purkyně, samostatně v Praze, Trutnově, Roudnici, Ostravě, Ústí nad Labem atd., v roce 1962 obdržel Cenu hlavního města Prahy.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(13.3.1902 Turnov - 14.2.1977 Praha)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

19

 

Sedliský Ivan

"Studie k portrétu španělského krále Juana Carlose"

 

olej na sololitu, signováno vlevo dole IVAN (Sedliský), vzadu uveden název obrazu, jméno autora a adresa.

 

65 x 55 (84,5 x 74,5) cm

 

15 000 Kč

 

 

Sedliský Ivan (1926-1996)

Malíř, grafik, studia na Akademii v Praze u Nechleby, významný figurální malíř monumentálních prací, řada publikací o tomto velmi zajímavém umělci, jehož práce jsou na hraně reálné mystiky s řadou složitých symbolů, jeho série automobilových závodníků, starých hereček (Sofie Lorenová, Bardotová atd.) a další témata např. Benátské mosty jsou v české malířské tvorbě ojedinělé a stále čekají na příslušné ocenění, zastoupen ve Středočeské galerii v Praze.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(1926 Ostrava - 1996)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

20

 

Kubat Milan

"Dívčí akt a pasoucí se kůň"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole KUBAT, druhá polovina minulého století.

 

70 x 85 (93 x 108) cm.

 

30 000 Kč

 

 

Kubat Milan (1945-)

Malíř, středoškolské studium absolvoval na Gymnáziu ve Svitavách, pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze, na vysokých školách v Brně a Ostravě, v letech 1971 - 1975 absolvoval Specializované studium ve Vídni, Paříži, Amsterdamu. V letech  1976 - 1981 podnikl studijní cesty do Beneluxu, Itálie a Mexika. V letech 1982 - 1985 se zúčastnil Školení uměleckého restaurátora ve Frankfurtu nad Mohanem. Od roku 1986 působí jako malíř a umělecký restaurátor na volné noze v Praze, Vídni, Paříži, Amsterdamu, Bruselu, ve Frankfurtu. Své práce vystavoval na samostatných výstavách ve Vídni, Frankfurtu nad Mohanem, Kyjevě, Belgii, Lucembursku. Výčet jeho výstav skupinových i samostatných je uveden na jeho osobních stránkách http://www.kubatart.de/

(nar. 1945 Československo)

 

       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE