041-060

www.aukcnidum.cz

 101. AUKCE BRNO - 4.3.2018

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI ZPĚT NA OBSAH
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60

100

41

 

Jaroněk Bohumír

"Chaloupka mezi stromy"

 

barevný dřevoryt, signováno vpravo dole tužkou B. JARONĚK, rámováno.

 

Tisková plocha 41 x 54 (66 x 77) cm.

 

6 000 Kč

 

 

Jaroněk Bohumír (1866-1933)

Vynikající malíř a grafik, autodidakt, zakladatel Valašského muzea v Rožnově, založil a vedl dílny na keramiku a porcelán ve Valašském Meziříčí a Rožnově, delší dobu tvořil ve Štramberku, jeho obrazy a dřevoryty mu zajistily jako prvnímu z ČECHŮ členství v prestižním vídeňském HAGENBUNDU, známý český malíř vystavující po celé Evropě, jeho dřevoryty patří ke skvostům české grafiky, zastoupen ve sbírkách GVU Ostrava.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, Regionální umění ve sbírkách GVUO v Ostravě)

(23.4.1866 Zlín - 18.1.1933 Zlín)

 

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

42

 

Jiřincová Ludmila

"Žena s vějířem"

 

černobílá litografie, signováno vpravo dole tužkou L. JIŘINCOVÁ, druhá polovina minulého století. Paspartováno, nerámováno.

 

Výřez 23 x 17,5, celá pasparta 47,5 x 31 cm.

 

2 900 Kč

 

 

Jiřincová Ludmila (1912-1994)

Skvělá malířka, kreslířka, grafička a ilustrátorka, studia na soukromé škole Rudolfa Vejrycha, na keramické škole v Bechyni a na AVU v Praze u T.F. Šimona, členka SČUG Hollar, kolem sta výstav po celém světě, řada ocenění.

(Toman, Slovník Chagall)

(9.5.1912 Praha - 22.1.1994 Praha)

 

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

43

 

Fiala Václav

"Čínský trh"

 

dřevoryt, signováno vpravo dole tužkou V. FIALA, první polovina minulého století. Paspartováno, nerámováno.

 

Tisková plocha 30 x 19,5 celá pasparta 47,5 x 31,5 cm.

 

400 Kč

 

 

Fiala Václav (1896-1980)

malíř, grafik, ilustrátor, absolvent Akademie v Petrohradě, dále u Švabinského na AVU v Praze, ilustroval řadu knih především historických, v letech 1956-60 byl předseda SČUG Hollar, delší čas tvořil a vystavoval v Rusku

(Toman, Slovník Chagall)

(15.7.1896 Praha - 25.6.1980 Praha)

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

44

 

Kremlička Rudolf

"Pradleny"

 

mistrovská litografie, signováno vpravo dole monogramem RK (Rudolf Kremlička). Paspartováno, rámováno v jednoduchém dřevěném rámku.

 

Tisková plocha 17 x 11,5 (28 x 21) cm.

 

3 000 Kč

 

 

Kremlička Rudolf (1886-1932)

Malíř, kreslíř, grafik, studium na pražské akademii u Hanuše Schwaigera, Vlaho Bukovace, Bohumíra Roubalíka, studijní cesty zejména do Holandska a Paříže, člen spolků Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), Tvrdošíjní, Umělecký svaz Hagen ve Vídni, Secese z Mánesa, Umělecká beseda (UB), nespočet výstav a zastoupení v galeriích, široké zastoupení v Národní galerii Praha, řada monografií.

Vynikající český malíř patřící mezi velikány našeho malířství, jeho akty jsou pověstné, své impresionistické obrazy tvořil i ve Francii a Holandsku.

(Toman, abART)

(19.6.1886 Kolín - 3.6.1932 Praha)

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

45

 

Šimon Tavík František

"Portrét mladé ženy"

 

mezzotinta, signováno vpravo dole tužkou T. F. Šimon, práce z roku 1922. V seznamu grafických prací T.F. Šimona od Arthura Nováka evidováno jako N1922 AP1.

 

Tisková plocha 10,5 x 8,5 (21,5 x 17,5) cm.

 

900 Kč

 

 

Šimon Tavík František (1877-1942)

Grafik, kreslíř, malíř, pedagog, člen SVU Mánes, nositel řádu Čestné legie, profesor na několika akademiích, studia na pražské akademii u Pirnera. Tvořil převážně v Paříži, již v roce 1898 se zúčastnil výstavy spolku Mánes v Topičově saloně, v roce 1900 a 1902 kolektivních výstav spolku Nanes ve Vídni a Berlíně atd.- dlouhý výčet v Tomanovi a v Lexiconu, zastoupení: Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeská galerie v Pardubicích, Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy v Praze, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, ve světových galeriích.

Pseudonym Tavík pochází z rodného příjmení jeho matky (Tavíková).

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, www.tfsimon.com)

(13.5.1877 Železnice u Jičína - 19.12.1942 Praha)

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

46

 

Míka Pavel

"Zátiší s kohoutem a štítem"

 

komorní olej na plátně, signatura vpravo dole čtena P. MÍKA, datace nepřečtena. Rámováno v tenkém lištovém černém rámku.

 

32,5 x 22,5 (33 x 23) cm.

 

2 000 Kč

 

 

Míka Pavel (1952-)

Sochař, restaurátor, studoval u doc. Jiřího Bradáčka na Akademii výtvarných umění v Praze, ještě během studií vypomáhal v ateliéru Olbrama Zoubka, později se podílel na restaurování zámku Litomyšl, od 1991 je odborným asistentem v ateliéru restaurování sochařských děl u doc. Petra Siegla na AVU v Praze, člen Asociace restaurátorů, ve volné tvorbě se věnuje plastice, pracuje ve dřevě, nebo pálené hlíně, řada výstav.

(Slovník Chagall)

(nar. 15.6.1952 Praha)

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

47

 

Míka Pavel

"Rodina"

 

kombinovaná technika, kresba tuší, tužkou a akrylem, signováno vpravo dole PAVEL MÍKA, pod kresbou text: "NAPLNIL JI ZE SEBE OBRÁTIL V SEBE A SEBE OBRÁTIL V NÍ", druhá polovina minulého století. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 27,5 x 19,5 (40 x 30) cm.

 

500 Kč

 

 

Jedná se pravděpodobně o studii k venkovní plastice.

 

Míka Pavel (1952-)

Sochař, restaurátor, studoval u doc. Jiřího Bradáčka na Akademii výtvarných umění v Praze, ještě během studií vypomáhal v ateliéru Olbrama Zoubka, později se podílel na restaurování zámku Litomyšl, od 1991 je odborným asistentem v ateliéru restaurování sochařských děl u doc. Petra Siegla na AVU v Praze, člen Asociace restaurátorů, ve volné tvorbě se věnuje plastice, pracuje ve dřevě, nebo pálené hlíně, řada výstav.

(Slovník Chagall)

(nar. 15.6.1952 Praha)

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

48

 

Hartinger Ilja (Jiljí)

"Zima pod Soláněm"

 

kombinovaná technika - kvaš a akvarel, signováno vpravo dole J HARTINGER, datováno 1994. Vzadu autorský štítek s názvem a razítkem Galerie Hartinger.

 

33,5 x 50 (48,5 x 64,5) cm.

 

7 000 Kč

 

 

Hartinger Ilja (1935-)

Hartinger Jiljí

Malíř, grafik, studoval na ŠUŘ v Brně, dále na VŠUP v Praze u profesora A. Strnadela a J. Baucha, po studiích se vrátil do Karolinky, kde trvale žije a pracuje , věnuje se malbě, volné a užité grafice, ilustraci, tapiserii. Dlouhou dobu byla středem jeho zájmu valašská krajina, v poslední době přibývají figurální motivy, vytvořil řadu mozaik a skleněných vitráží, absolvoval řadu samostatných i kolektivních výstav. V roce 2003 vybudoval v centru města vedle svého ateliéru "ART GALLERY," v níž konfrontuje svá díla s díly známých českých malířů, pro novou radnici v Karolince vytvořil rozsáhlou vitráž „Píseň rodného kraje“, je také autorem symbolů města.

(Slovník Chagall, www.karolinka.cz,

http://valassky.denik.cz/zpravy_region/valassky-gen-akademicky-malir-ilja-hartinger-20120411.html)

(nar. 20.8.1935 Nový Hrozenkov - Karolinina Huť, od roku 1951 Karolinka, Vsetín)

 

        
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

49

 

Ondrúšek František

"Dívka v kroji s modlitební knížkou"

 

barevné pastely na kartonu, signováno vpravo dole FR. ON. (Ondrúšek František), Luhačovice a datováno 17.III.27, vzadu tužkou špatně čitelná informace o obraze.

 

66 x 44,5 (72 x 48) cm.

 

2 500 Kč

 

 

Ondrúšek František (1861-1932)

Skvělý malíř, grafik a portrétista v evropském kontextu, včelař, pocházel z chudé obuvnické rodiny, studoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci, absolvent Akademie v Praze, Vídni, Mnichově a Benátkách, pobýval v Mnichově, v roce 1920 se vrátil do Bystřice. Byl vyhledávaným portrétistou významných osobností z celé Evropy včetně Anglie, portrétoval presidenta Masaryka, malíře Bohumíra Jaroňka, Luďka Marolda, Vrchlického, Hlávku, České kvarteto, Jana Kubelíka, Jiřího Lobkovice, arcibiskupa Prečana, knížete Harracha, Leoše Janáčka, řadu dalších světových osobností, jako bavorského krále a vladaře Luitpolda, Selone Watsona z Londýna, osobnosti z Peru atd., portrétoval mj. Leoše Janáčka, s nímž se později spřátelil. V muzeu Bystřice pod Hostýnem se dochovalo 28 dopisů a pohlednic, které napsal Janáček Ondrúškovi, v Ústavu dějin hudby Moravského muzea v Brně je uschováno 23 dopisů Ondrúškových Janáčkovi. Zastoupen v Galerii výtvarného umění v Ostravě a v Moravské galerii v Brně, výstavy v Praze, Ostravě, Kroměříži, Štramberku, Hodoníně, Orlové, Rožnově pod Radhoštěm, Chrudimi, účastnil se výstav v Gentu, Bruselu, Paříži, Londýně, Petrohradu, Moskvě, Rize, Vídni, Solnohradu, Mnichově, Berlíně, Düsseldorfu, Kolíně, Stuttgartu, Hamburgu, Drážďanech, jeho práce jsou významnou položkou každé sbírky.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, abART, Oficiální stránky města Bystřice pod Hostýnem)

(4.3.1861 Bystřice pod Hostýnem - 3.4.1932 Bystřice pod Hostýnem)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

50

 

Volejníček Antonín J.

"Hlava muže - Kristus"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole A. J. VOLEJNÍČEK, datováno leden 1943, nerámováno.

 

65 x 49 cm.

 

7 000 Kč

 

 

Volejníček Antonín J. (1896-?)

Volejníček Antonín Jan

Malíř, grafik, žák Kysely a Maška na UMPRUM v Praze, později studoval soukromě v Paříži, zaměřil se na portréty, akty, krajinu a město Brno a jeho zákoutí, zvládl dobře techniku starých mistrů, samostatně vystavoval v Brně.

(Toman, Slovník Chagall, abART)

(14.10.1896 Brno-Židenice - ?)

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

51

 

neurčeno

"Kotvící plachetnice"

 

olej na překližce, signum nenalezeno, vzadu italský text s datací S. Remo 30.april 1938.

 

71 x 101 (87,5 x 116,5) cm.

 

7 000 Kč

 

 

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

100

52

 

nesignováno

"Žánrová scéna - V hostinci"

 

olej na plátně, signum nenalezeno, 19. století, výrazná inspirace holandskou žánrovou scénou.

 

70 x 84 (86 x 100) cm.

 

29 000 Kč

 

 

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

100

53

 

Bezděk František

"Žánrová scéna v kvetoucí zahradě"

 

kombinovaná technika, kresba tuší kolorovaná akvarelem, signováno vlevo dole iniciálou B (Bezděk František), datováno 1982. Rámováno, paspartováno, mistrovská práce.

 

Výřez 38 x 60 (68 x 90) cm.

 

7 500 Kč

 

 

Bezděk František (1906-1983)

autodidakt, působil v Brně jako malíř divadelních kulis, navštěvoval kurzy kresby u F. Süssera na škole uměleckých řemesel v Brně

(Slovník Chagall)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

54

 

Sup Karel

"Krojované děvče"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole K. SUP, vzadu na plátně papírový štítek s životopisnými údaji autora, náročný umělecký rám.

 

56 x 34 (60 x 55) cm.

 

7 500 Kč

 

 

Kroj typický pro Velkou nad Veličkou.

 

Sup Karel (1897-1973)

Malíř krajinář, pochází z kraje, kde působil Uprka a Mandel, studia na AVU v Praze u prof. Loukoty, Bukovace, Obrovského a ve speciálce u prof. Thieleho, působil v Jihlavě, později v Olomouci a Kroměříži, vedle domácích výstav se účastnil v roce 1926 světové výstavy v Pittsburgu.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(27.1.1897 Velká nad Veličkou - 20.3.1973 Velká nad Veličkou)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

55

 

nesignováno

"U řeky - Povolží"

 

olej na kartonu, třicátá léta minulého století, plátno na dvou místech podlepeno.

 

39,5 x 59,5 (49 x 68,5) cm.

 

3 000 Kč

 

Párový k položce č. 56

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

100

56

 

nesignováno

"Zimní scenérie - z Povolží"

 

olej na plátně, třicátá léta minulého století.

 

39,5 x 59,5 (49 x 69) cm.

 

3 000 Kč

 

 

Párový k položce č. 55

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

100

57

 

neurčeno

"Parní lokomotiva"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole, kolem poloviny minulého století.

 

36 x 53 (49 x 66) cm.

 

1 000 Kč

 

 

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

100

58

 

neurčeno

"Krojovaná dívka s modlitební knihou"

 

olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole, první polovina minulého století.

 

30,5 x 39 (39 x 48) cm.

 

4 000 Kč

 

 

Pochází z velké sbírky folklorního umění.

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

100

59

 

Nezval

"Krajina před bouří"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole NEZVAL, datováno 1944, plátno na jednom místě perforováno, Luxusní ručně řezaný rám.

 

40 x 60,5 (55 x 72,5) cm.

 

3 500 Kč

 

 

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

100

60

 

Líbal František

"Partie z Blat u Vodňan"

 

olej na malířské lepence, signováno vlevo dole, datováno 1918, vzadu uveden název díla. Kvalitní dobový umělecký rám vyžaduje drobné restaurování, obraz v pořádku, zaskleno. Mistrovská práce galerijní úrovně.

 

50 x 66 (69,5 x 85) cm.

 

12 500 Kč

 

 

Krásná krajinářská práce s figurální stafáží.

 

Líbal František (1896-1974)

Malíř, studia u Bukovace a Pirnera na pražské AVU, od roku 1921 studoval v Mnichově, Drážďanech a Frankfurtu nad Mohanem, maloval katedrály v Kolíně nad Rýnem, Paříži, Remeši, řada výstav v zahraničí, Oslo, Kodaň, Vídeň, Bergen atd., zastoupen v řadě českých galerií, významný český malíř - krajinář 20. století.

(Toman, Slovník Chagall, abART)

(7.8.1896 Veselí nad Lužnicí - 20.6.1974 Praha)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE