081-100

www.aukcnidum.cz

 101. AUKCE BRNO - 4.3.2018

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI ZPĚT NA OBSAH
81 82 83 84 85
86 87 88 89 90
91 92 93 94 95
96 97 98 99 100

100

81

 

nesignováno

"Vodopád na lesním potoce"

 

mistrovský olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1860, vzadu na blind rámu špatně čitelný název "Wasserfall aus der Schwetr" (Schwerter ?), kvalitní rám holandského typu.

 

40 x 57 (51 x 68) cm

 

13 500 Kč

 

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

100

82

 

Aleš Mikoláš

"Krajina se zvoničkou a kostelem" a "Zřícenina hradu"

 

dvě mistrovské kresby tužkou na obou stranách žlutého kreslícího papíru, na jedné straně signováno M. ALEŠ, vloženo do pasparty, počátek minulého století, drobné poškození papíru i pasparty, sbírkový kus od skvělého autora generace Národního divadla.

 

10 x 26 (pasparta 20 x 36,5) cm

 

2 700 Kč

 

 

Aleš Mikoláš (1852-1913)

kreslíř a ilustrátor, studia na pražské akademii u profesora Trenkwalda a J. Sweertse, jeden z nejslavnějších českých malířů generace Národního divadla

(Toman)

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

83

 

Born Adolf

"Přistání Toulouse - Lautreka v Moulin Rouge"

 

velká barevná litografie, signováno vpravo dole A BORN, číslováno 94/95, velmi dobrý stav, rámováno.

 

Tisková plocha cca 38 x 53, velikost listu 53,5 x 74, (s rámem 79 x 60) cm.

 

24 500 Kč

 

 

Publikováno v knize: Miloš Macourek, František Dvořák: Adolf Born, Nakladatelství Slovart, s.r.o. Praha 1999, první vydání, str. 290. Zde uveden rok vzniku této litografie: 1998.

 

Born Adolf (1930-2016)

Přední ilustrátor a grafik, scénograf, malíř, výtvarník kreslených filmů, karikaturista, studia u Ant. Pelce, člen ČFVU, SČUG Hollar, skupiny karikaturistů Polylegran, na světové výstavě v Montrealu získal GRAND PRIX, obdržel třicet vyznamenání a cen za ilustrace, řada výstav, zastoupen v Národní galerii.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(12.6.1930 České Velenice, Jindřichův Hradec - 22.5.2016)

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

84

 

Born Adolf

"Rychlé poselstvo Kara Mustafy do Istanbulu"

 

velká barevná litografie, signováno vpravo dole A BORN, číslováno 66/95, velmi dobrý stav, rámováno.

 

Tisková plocha 49 x 65, velikost listu 63 x 74,5, (s rámem 74 x 87) cm.

 

24 500 Kč

 

 

Publikováno v knize: Miloš Macourek, František Dvořák: Adolf Born, Nakladatelství Slovart, s.r.o. Praha 1999, první vydání, str. 317. Zde uveden rok vzniku této litografie: 1998.

 

Born Adolf (1930-2016)

Přední ilustrátor a grafik, scénograf, malíř, výtvarník kreslených filmů, karikaturista, studia u Ant. Pelce, člen ČFVU, SČUG Hollar, skupiny karikaturistů Polylegran, na světové výstavě v Montrealu získal GRAND PRIX, obdržel třicet vyznamenání a cen za ilustrace, řada výstav, zastoupen v Národní galerii.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(12.6.1930 České Velenice, Jindřichův Hradec - 22.5.2016)

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

85

 

Hudeček František

"Noční chodec"

 

původní mistrovský galerijní dřevoryt z roku 1945, značeno tištěným textem, kvalitní otisk, velmi dobrý stav, volný list.

 

29 x 21 cm, obrazová plocha 21 x 15 cm

 

3 500 Kč

 

 

Původně z majetku Jana Zrzavého.

 

Hudeček František (1909-1990)

malíř, grafik, kreslíř, navrhoval rovněž poštovní známky, studoval na UPŠ v Praze u F. Kysely, později na pražské akademii u W. Nowaka, od roku 1936 se účastnil Zlínských salonů, od roku 1941 vystavoval s Uměleckou besedou a od roku 1961 s tvůrčí skupinou Radar, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG Hollar, Konfrontace a dalších, zastoupen v řadě galerií u nás i v Evropě, široké zastoupení v Národní galerii Praha, dlouhý výčet výstav a literatury o tomto umělci v Lexikonu, velmi významný český malíř 20. století

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

86

 

Sedláček Vojtěch

"Polní práce s kravským spřežením"

 

černobílý linoryt, signováno tužkou, velmi dobrý stav, volný list krytý jemným papírem.

 

24,5 x 21 cm, obrazová plocha 12 x 20 cm

 

750 Kč

 

 

Původně z majetku Jana Zrzavého.

 

Sedláček Vojtěch (1892-1973)

Ilustrátor, malíř a grafik, studia na pražské akademii u Preislera a Švabinského, člen Umělecké besedy, člen skupiny SČUG Hollar, člen Čes. akademie., slavný malíř polních prací, výstavy po celé Evropě, od roku 1959 národní umělec, bohaté zastoupení v Národní galerii Praha, řada monografií o tomto významném malíři, za svůj život namaloval velmi málo olejů, převážně tvořil temperou, akvarelem a grafikou.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(9.9.1892 Libčany, Hradec Králové - 3.2.1973 Praha)

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

87

 

Rykr Zdeněk

"Děvče s tulipány"

 

původní dřevoryt, nesignováno, patrně příloha Veraikonu, určeno sběratelskou poznámkou na zadní straně, velmi dobrý stav, volný list.

 

24 x 18 cm, obrazová plocha 19,5 x 9 cm

 

450 Kč

 

 

Původně z majetku Jana Zrzavého.

 

Rykr Zdeněk (1900-1940)

malíř, scénograf, výtvarný teoretik, grafik, studoval na FF UK dějiny umění a klasickou archeologii, autodidakt, vystavoval s Tvrdošíjnými, Topičově saloně, Rubešově galerii, Krasoumné jednotě atd., byl zastoupen na řadě výstav zejména v šedesátých a devadesátých letech, v letech 1938 a 1960 měl výstavy v Paříži, v roce 1993 ve Valencii.

(Lexikon českých výtvarníků)

(26.10.1900 Chotěboř - 15.1.1940 Praha)

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

88

 

Špála Václav

"Podzim - Dívka s košíkem jablek"

 

linoryt, nesignováno, příloha Sborníku pro umění MUSAION, svazek 1, Praha 1920, vzadu sběratelská poznámka, velmi dobrý stav, volný list.

 

25,5 x 16,5 cm, obrazová plocha 17 x 11,5 cm

 

1 200 Kč

 

 

Původně z majetku Jana Zrzavého.

 

Špála Václav (1885-1946)

Malíř, ilustrátor, grafik, pedagog, soukromá studia v krajinářském ateliéru, v letech 1902-1903 studium na UPŠ Praha u Lišky, od roku 1913 studia na pražské akademii u Bukovace a Thieleho, člen Osmy, SVU Mánes, spoluzakladatel Skupiny výtvarných umělců, jeden z předních českých moderních malířů i jeden z největších umělců 20. století v kontextu Evropy, od roku1945 národní umělec, vystavoval již od roku 1908, v roce 1918 vystavoval společně s Tvrdošíjnými - s Josefem Čapkem, Janem Zrzavým, Vlastislavem Hofmanem, Rudolfem Kremličkou a Otakarem Marvánkem, široké zastoupení v Národní galerii, řada monografií, slavný a velmi ceněný malíř 20. století.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(24.8.1885 Žlunice, Jičín - 12.5.1946 Praha)

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

89

 

Marvánek Otakar

"Klečící ženský akt"

 

původní linoryt kresby štětcem, značeno textem, příloha Veraikonu, ročník VIII. 1922, velmi dobrý stav, vyskytuje se vzácně.

 

23,5 x 16 cm

 

450 Kč

 

 

Původně z majetku Jana Zrzavého.

 

Marvánek Otakar (1884-1921)

malíř, studia na pražské akademii u Schwaigera, pracoval v Mnichově a Paříži, člen Tvrdošíjných, mimořádný zjev našeho moderního malířství, jeden z nejvýraznějších malířů českých, ale i ve světovém kontextu, jeho práce již od roku 1905 jsou na tehdejší dobu mimořádně moderní, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie, z jeho prací vycházel Špála a celá Osma, předstihl Špálu prakticky o 10 let a je se Špálou minimálně srovnatelný, předčasná smrt v roce 1921 byla velkou ztrátou pro české moderní umění. Posmrtná výstava v roce 1922 ukázala skvělé mistrovství tohoto umělce. Zastoupen v Národní galerii Praha.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(28.3.1884 Praha - 25.10.1921 Praha)

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

90

 

Gross František

"Velká stavba"

 

olej na sololitu, signováno vpravo nahoře FR. GROSS.

 

53 x 74 (68 x 88) cm

 

43 900 Kč

 

 

Gross František (1909-1985)

malíř, kreslíř, grafik, navrhoval rovněž známky, studium v Praze na ČVUT u Blažíčka a na UPŠ u Kysely, člen Skupiny 42, SČUG Hollar, Umělecké besedy, skupiny Radar, zastoupen v řadě galerií, mimo jiné v National Galery of Art v USA, široké zastoupení v Národní galerii Praha, řada výstav po celém světě, v roce 1961 obdržel stříbrnou medaili na 6. bienále v Sao Paulu, v roce 1963 cenu hlavního města Prahy, od roku 1963 zasloužilý umělec, jeden z nejlepších českých malířů 20.století.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(19.4.1909 Nová Paka - 27.7.1985 Praha)

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

91

 

Urban Bohumil Stanislav

"Zátiší s kyticí ve váze, zeleninou a ovocem"

 

olej na sololitu, signováno vpravo nahoře B. S. URBAN, datováno 1954. Mistrovská práce, luxusní rám francouzského typu, skvělý celek.

 

66 x 50,5 (85 x 70) cm

 

4 000 Kč

 

 

Urban Bohumil Stanislav (1903-1997)

Malíř, grafik, spisovatel a pedagog, studia na pražské akademii u profesorů Obrovského, Krattnera a Thieleho, obdržel stipendium v Paříži, absolvoval studijní cesty po Německu, Itálii, Francii, Belgii, Jugoslávii, člen Sdružení výtvarníků, člen poroty umělecké výstavy při olympijských hrách v Amsterodamu v roce 1928, výborný malíř první poloviny dvacátého století, obdržel řadu státních cen, byl vyznamenán velkou římskou cenou a Hlávkovou italskou cenou, měl výstavy v Paříži, v roce 2002 zastoupen na výstavě Obrazy českých umělců konce 19. a první půle 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Náchodě, Orlické muzeum, Kolowratský zámek, Rychnov nad Kněžnou.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(20.12.1903 Kostelec n/Labem - 26.3.1997 Praha)

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

92

 

Schovánek Emil

"Sedící dívčí akt s ovečkami na skalnatém břehu moře"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole EMIL SCHOVÁNEK, první polovina minulého století, rámováno v krásném masivním dobovém rámu. Práce galerijní úrovně, reprezentativní celek.

 

65,5 x 55,5 (84 x 74) cm

 

19 000 Kč

 

 

Schovánek Emil (1885-1947)

Malíř figuralista, studia na pražské akademii u Vlaho Bukovace a ve speciálce Vojtěcha Hynaise, již v prvním roce studia na akademii dostal Hlávkovo stipendium.

(Toman, abART)

(10.9.1885 Praha - 11.7.1947 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

93

 

Coufal Ondřej

"Příznivá konstelace"

 

olej na sololitu, signováno vlevo dole O. COUFAL, datováno 1997, skvělá mistrovská práce bezesporné galerijní hodnoty.

 

50,5 x 41 (67,5 x 57,5) cm

 

23 000 Kč

 

 

Původní majitel získal přímo autora.

 

Coufal Ondřej (1979-)

Autodidakt, mimořádný malířský zjev, zabývá se figurální malbou a kresbou, přes své mládí je již zastoupen v Galery Anya Tish Houston a v řadě soukromých sbírek po celém světě, vystavuje od roku 1989, výstavy : 1991 Praha, 1991 Kroměříž, 1992 Pelhřimov, 1992 Budimír, 1993, 1995, 1997 Vltavín Praha, 1996 Olomouc, 1997 Houston v USA atd.

(Slovník Chagall)

(nar. 14.1.1979 Pelhřimov)

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

94

 

Janeček Ota

"Život v přírodě"

 

mistrovský galerijní moderní olej na plátně, signováno vpravo dole OTA JANEČEK, datováno 1984, skvělá kompozice i barevnost, výjimečný celek, skvělá nabídka.

 

70 x 90,5 (73 x 92) cm

 

79 000 Kč

 

 

Janeček Ota (1919-1996)

Jeden z nejlepších českých malířů a sochařů 20. století, kreslíř, grafik, ilustrátor, pedagog, věnoval se scénografii, tvorbě plastik, loutek, známek, studoval na UMPRUM v Praze u Kysely, Nováka, na ČVUT u Blažíčka a C. Boudy, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, skupiny UB, kolem sta výstav, zastoupení v galeriích po celém světě.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(15.8.1919 Pardubičky, Pardubice - 1.7.1996 Praha

 

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

95

 

Hudeček František

"Postava"

 

mistrovský olej a olejová tempera na plátně, signováno vpravo dole FR. HUDEČEK, datováno 1946. Rámováno v širokém bílém rámu a zaskleno.

 

65 x 47,5 (83,5 x 65) cm

 

89 000 Kč

 

 

Moderní figurace z velmi dobrého malířova období - 4 roky po Skupině 42, jejímž byl členem.

 

Hudeček František (1909-1990)

malíř, grafik, kreslíř, navrhoval rovněž poštovní známky, studoval na UPŠ v Praze u F. Kysely, později na pražské akademii u W. Nowaka, od roku 1936 se účastnil Zlínských salonů, od roku 1941 vystavoval s Uměleckou besedou a od roku 1961 s tvůrčí skupinou Radar, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG Hollar, Konfrontace a dalších, zastoupen v řadě galerií u nás i v Evropě, široké zastoupení v Národní galerii Praha, dlouhý výčet výstav a literatury o tomto umělci v Lexikonu, velmi významný český malíř 20. století

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

96

 

Čapek Josef

"Herec I"

 

původní galerijní linořez, nesignováno, 1920, vzadu sběratelská poznámka, malá část mimo obrazovou plochu utržena, jinak velmi dobrý stav.

 

24 x 18,5 cm, obrazová plocha 18 x 13 cm

 

2 500 Kč

 

 

Publikováno v "Josef Čapek Grafika", P. Pečínková, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha 2009, str. 267, KG 145, reprodukováno v téže publikaci na straně 130.

 

Původně z majetku Jana Zrzavého.

 

Čapek Josef (1887-1945)

malíř, knižní grafik, kreslíř, ilustrátor, spisovatel, novinář, scénograf, redaktor, zemřel v koncentračním táboře Bergen-Belsen, studia na UMPRUM v Praze a v Paříži, člen Skupiny výtvarných umělců, SVU Mánes, Tvrdošíjní, Umělecká beseda, dlouhý výčet jeho děl a výstav doma i v zahraničí, zastoupen ve sbírkách Moravské galerie v Brně, Galerie umění v Karlových Varech, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeské galerie v Pardubicích, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

(Toman, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), abART)

(23.3.1887 Hronov nad Metují - duben 1945 Bergen-Belsen, Německo)

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

97

 

nesignováno

"Před poštovním úřadem v Cetinje"

 

kombinovaná technika akvarel a kvaš, nesignováno, vzadu razítko KOMMERZIALRAT ALFRED J. O. WODAK a rukou psaný text: "POSTAMT IN CETINJE MONTENEGRO UM 1880 AQVARELL. Rámováno v širokém černě lakovaném dřevěném rámu. Dole vpravo drobná hnědá skvrnka.

 

18 x 23 (46 x 54) cm

 

25 000 Kč

 

 

Cetinje se nachází v jižní části Černé Hory. Město bylo kulturním a vzdělávacím centrem Černé Hory po dobu pěti století, po roce 1918 jeho význam klesl.

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

100

98

 

Hugo von Habermann

"Dívčí akty v lese"

 

velká kresba barevnými křídami, signováno vlevo dole H. v. HABERMANN, mistrovská práce. Na širokém reprezentativním rámu mosazný štítek se jménem autora.

 

86 x 73 (104 x 89) cm

 

50 000 Kč

 

 

 

(1849–1929)

Hugo von Habermann (1849–1929)

Německý malíř a kreslíř. Studoval soukromě u Herrmanna Schneidera v Mnichově, pokračoval na mnichovské Akademii výtvarných umění. V roce 1874 se stal žákem mistrovské třídy ředitele akademie, malíře Karla Theodora von Pilotyho. V roce 1878 poprvé vystavoval své obrazy. V roce 1879 ukončil studium a otevřel vlastní studio.

(en.wikipedia.org/wiki/Hugo_von_Habermann)

(27. 6. 1849 Dillingen, Německo - 27.2. 1929 Mnichov)

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

99

 

Hudeček Antonín

"Jinoch v loďce u břehu potoka" - "Na potoce, Okoř"

 

velký, zcela mimořádný mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole A. HUDEČEK, kolem roku 1896 - 1898. Na zadní straně rukou psaný text. Jedinečná práce z vynikajícího a hodnoceného období autora. Svěžest zelené barvy je i po 120 letech úchvatná.

 

75,5 x 99,5 (94 x 118) cm

 

1 350 000 Kč

 

 

Při bližším zkoumání zadní strany obrazu byl rozpoznán rukou psaný text. Z tohoto textu bylo zatím přečteno: "Ant. Hudeček, "Na potoce", Okoř." Podle písma jde patrně o text psaný přímo Hudečkem. Určení místa OKOŘ je zcela jasné. Tím se posouvá datace k roku 1898, tedy k nejlepšímu období autora. Vyváženost mistrovství figurálního a mistrovství krajinářského tomu nasvědčuje.

 

Obraz patří k tomu nejlepšímu a nejkrásnějšímu, co Antonín Hudeček vytvořil. Obraz pochází z rodiny prvního majitele. Skvělá figurální i krajinářská práce, umělecká a investiční nabídka.

SAMOSTATNÁ DRAŽBA se bude konat ve 12 hodin v sídle společnosti, Brno, Jílová 2.

Protože vyvolávací cena přesahuje 1 milion korun, je aukce této položky vyhlášena jako samostatná a bez ohledu na pořadí položek ve 101. aukci bude právě probíhající aukce ve 12 hodin na potřebnou dobu přerušena. Každý, kdo bude chtít obraz dražit, tak bude mít jistotu o čase zahájení dražby.

 

Hudeček Antonín (1872-1941)

Malíř, studia na pražské akademii u prof. Pirnera a Brožíka, na akademii v Mnichově u prof. Oty Seitze, krajinářství studoval u Ant. Slavíčka, původně figuralista, posléze vynikající krajinář, patřil ke skupině, která se snažila spolu s Antonínem Slavíčkem najít nový krajinářský projev ve vazbě na školu barbizonskou, význačný český malíř, široké zastoupení v Národní galerii Praha atd.

(Toman)

(14.1.1872 Loucká, Mšené-lázně, Budyně nad Ohří, Litoměřice - 11.8.1942 Častolovice, Rychnov nad Kněžnou)

 

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

100

 

Kalvoda Alois

"Zasněžená krajina s vodou a břízami"

 

olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno vpravo dole Al. KALVODA, pravděpodobně počátek minulého století. Na hladkém, černě lakovaném rámu holandského typu je připevněn ozdobný kovový štítek se jménem autora.

 

74 x 97 (88 x 112) cm

 

170 000 Kč

 

 

Mistrovská práce české krajinářské školy.

 

Kalvoda Alois (1875-1934)

Malíř a grafik v Praze, přední Mařákovec, od roku 1908 redaktor časopisu Dílo, studia na pražské akademii u Mařáka, dále v Paříži a Mnichově, posléze sám pedagog, výstavy po celém světě, zastoupen v Národní galerii v Praze a dalších, uváděn ve světových prodejních katalozích, maloval prosté motivy českého a moravského kraje.

(Toman, abART)

(15.5.1875 Šlapanice, Brno - 25.6.1934 Běhařov, Klatovy)

 

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE