121-140

www.aukcnidum.cz

 101. AUKCE BRNO - 4.3.2018

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI ZPĚT NA OBSAH
121 122 123 124 125
126 127 128 129 130
131 132 133 134 135
136 137 138 139 140

100

121

 

Štolfa Vojtěch

"Tulipán"

 

kresba tuší kolorovaná akvarelem na ručním papíře, signováno vpravo dole tužkou VOJTĚCH ŠTOLFA, vlevo uveden název rostliny, druhá polovina minulého století, volný list.

 

29,5 x 13 cm

 

300 Kč

 

 

 

Štolfa Vojtěch (1921-2002)

Moravský malíř, ilustrátor, scénograf a grafik. Studoval na Škole umění ve Zlíně u Alberta Kutala, Jana Sládka, Richarda Wiesnera, v letech 1945 - 1950 v Praze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Josefa Kaplického a v letech 1950 - 1951 v Sofii na Akademii výtvarných umění. Byl šéfem výpravy Státního divadla v Brně, spolupracoval s dalšími českými a slovenskými divadly. Ilustroval naučné publikace i přírodě.

(abART, http://botany.cz/cs/stolfa/)

(12.12.1921 Kojetín - 4.9.2002 Brno)

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

122

 

Štolfa Vojtěch

"Podběl"

 

kresba tuší kolorovaná akvarelem na ručním papíře, signováno vpravo dole tužkou VOJTĚCH ŠTOLFA, vlevo uveden název rostliny, druhá polovina minulého století, volný list.

 

30 x 20,5 cm

 

300 Kč

 

 

Štolfa Vojtěch (1921-2002)

Moravský malíř, ilustrátor, scénograf a grafik. Studoval na Škole umění ve Zlíně u Alberta Kutala, Jana Sládka, Richarda Wiesnera, v letech 1945 - 1950 v Praze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Josefa Kaplického a v letech 1950 - 1951 v Sofii na Akademii výtvarných umění. Byl šéfem výpravy Státního divadla v Brně, spolupracoval s dalšími českými a slovenskými divadly. Ilustroval naučné publikace i přírodě.

(abART, http://botany.cz/cs/stolfa/)

(12.12.1921 Kojetín - 4.9.2002 Brno)

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

123

 

Štolfa Vojtěch

"Chmel"

 

kresba tuší kolorovaná akvarelem na ručním papíře, signováno vpravo dole tužkou VOJTĚCH ŠTOLFA, vlevo uveden název rostliny, druhá polovina minulého století, volný list. Vpravo nahoře papír poškozen.

 

46 x 29 cm

 

300 Kč

 

 

Štolfa Vojtěch (1921-2002)

Moravský malíř, ilustrátor, scénograf a grafik. Studoval na Škole umění ve Zlíně u Alberta Kutala, Jana Sládka, Richarda Wiesnera, v letech 1945 - 1950 v Praze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Josefa Kaplického a v letech 1950 - 1951 v Sofii na Akademii výtvarných umění. Byl šéfem výpravy Státního divadla v Brně, spolupracoval s dalšími českými a slovenskými divadly. Ilustroval naučné publikace i přírodě.

(abART, http://botany.cz/cs/stolfa/)

(12.12.1921 Kojetín - 4.9.2002 Brno)

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

124

 

Štolfa Vojtěch

"Chrpa"

 

kresba tuší kolorovaná akvarelem, na ručním papíře, signováno tužkou VOJTĚCH ŠTOLFA, vlevo uveden název rostliny, druhá polovina minulého století, volný list.

 

42 x 30,5 cm

 

450 Kč

 

 

Vzadu tužkou pravděpodobně rukou autora poznamenáno DEML. Může se jednat o jednu z mnoha Štolfových ilustrací pro knihu Jakuba Demla "Moji přátelé".

 

Štolfa Vojtěch (1921-2002)

Moravský malíř, ilustrátor, scénograf a grafik. Studoval na Škole umění ve Zlíně u Alberta Kutala, Jana Sládka, Richarda Wiesnera, v letech 1945 - 1950 v Praze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Josefa Kaplického a v letech 1950 - 1951 v Sofii na Akademii výtvarných umění. Byl šéfem výpravy Státního divadla v Brně, spolupracoval s dalšími českými a slovenskými divadly. Ilustroval naučné publikace i přírodě.

(abART, http://botany.cz/cs/stolfa/)

(12.12.1921 Kojetín - 4.9.2002 Brno)

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

125

 

Štolfa Vojtěch

"Borovice"

 

kresba tuší kolorovaná akvarelem na ručním papíře, signováno vpravo dole tužkou VOJTĚCH ŠTOLFA, vlevo uveden název rostliny, druhá polovina minulého století, volný list.

 

42 x 30,5 cm

 

450 Kč

 

 

Vzadu tužkou, pravděpodobně rukou autora poznamenáno PINIUS PONDEROSA BOROVICE TĚŽKÁ DEML 3/4, může se jednat o jednu z mnoha Štolfových ilustrací pro knihu Jakuba Demla "Moji přátelé".

 

Štolfa Vojtěch (1921-2002)

Moravský malíř, ilustrátor, scénograf a grafik. Studoval na Škole umění ve Zlíně u Alberta Kutala, Jana Sládka, Richarda Wiesnera, v letech 1945 - 1950 v Praze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Josefa Kaplického a v letech 1950 - 1951 v Sofii na Akademii výtvarných umění. Byl šéfem výpravy Státního divadla v Brně, spolupracoval s dalšími českými a slovenskými divadly. Ilustroval naučné publikace i přírodě.

(abART, http://botany.cz/cs/stolfa/)

(12.12.1921 Kojetín - 4.9.2002 Brno)

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

126

 

Štolfa Vojtěch

"Jíva"

 

kresba tuší kolorovaná akvarelem na ručním papíře, signováno vpravo dole tužkou VOJTĚCH ŠTOLFA, vlevo uveden název rostliny, druhá polovina minulého století, volný list.

 

42 x 30 cm

 

450 Kč

 

 

Vzadu tužkou pravděpodobně rukou autora poznamenáno 75 DEML, může se jednat s největší pravděpodobností o jednu z mnoha Štolfových ilustrací pro knihu Jakuba Demla "Moji přátelé"

 

Štolfa Vojtěch (1921-2002)

Moravský malíř, ilustrátor, scénograf a grafik. Studoval na Škole umění ve Zlíně u Alberta Kutala, Jana Sládka, Richarda Wiesnera, v letech 1945 - 1950 v Praze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Josefa Kaplického a v letech 1950 - 1951 v Sofii na Akademii výtvarných umění. Byl šéfem výpravy Státního divadla v Brně, spolupracoval s dalšími českými a slovenskými divadly. Ilustroval naučné publikace i přírodě.

(abART, http://botany.cz/cs/stolfa/)

(12.12.1921 Kojetín - 4.9.2002 Brno)

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

127

 

Matějček K

"Jurmala. Figurální kompozice"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole monogramem KM, datováno 1980. Vzadu text: "O tom, jak jsem se stal nástrojem milování a druhý na mne mluvil. LÁZNĚ JURMALA - LOTYŠŠKO" a fragment papírového štítku se jménem MATĚJČEK.

 

21,5 x 29 (33 x 40) cm

 

3 500 Kč

 

 

     
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

100

128

 

neurčeno

"Pražská Loreta"

 

lept, signováno vpravo dole tužkou - nepřečteno, datováno 1945. Paspartováno, rámováno v širokém patinovaném rámu.

 

Tisková plocha 41,5 x 19,5 (69,5 x 45) cm

 

500 Kč

 

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

100

129

 

Zvelebil Kamil

"Kytice lučních květů v bílém džbánu"

 

litografie ručně domalovaná, signovaná vpravo dole tužkou K. ZVELEBIL, první polovina minulého století. Paspartováno, rámováno v širokem dřevěném patinovaném rámu.

 

Výřez 41 x 29,5 (67 x 54) cm

 

500 Kč

 

 

Zvelebil Kamil (1888-1952)

Malíř, grafik, ilustrátor, studoval na UMPRUM v Praze a u profesora Švabinského na AVU v Praze, byl redaktorem Československé tiskové kanceláře v Praze, maloval krajiny, figurální studie a zátiší, vystavoval na kolektivních výstavách.

(Toman, Slovník Chagall)

(18.3.1888 Praha – 26.8.1952 Praha)

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

130

 

Augusta Karel

"Dáma s fialovým kloboukem"

 

mistrovský portrétní olej na plátně, signováno K. AUGUSTA, datováno 1912, velmi kvalitní rám holandského typu.

 

95,5 x 67,5 (112,5 x 83) cm

 

17 500 Kč

 

 

Práce výborného malíře, žáka H. Schwaigera

 

Augusta Karel (1883-1974)

malíř, narozen v Humpolci, studoval na AVU u profesora H. Schwaigera, zúčastnil se výstav Skupiny slovenských maliarov

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA)

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

131

 

Kostřánek Bedřich

"Zvonice a stará škola v Kežmarku"

 

akvarel, signováno vlevo dole B. KOSTŘÁNEK, datováno 1932.

 

25 x 30 (34 x 38) cm

 

1 200 Kč

 

Pochází z významné ostravské sbírky.

 

Renezanční zvonice z roku 1591 je považována za jednu z nejkrásnějších zvonic nejen na Spiši, ale i na celém Slovesku (www.lenposlovensku.sk/clanok/131/renesancna-zvonica-kezmarok).

 

Kostřánek Bedřich (1895-1970)

Malíř, zeměměřič, studoval pozemní stavitelství na Vysokém učení technickém v Brně, působil v Kežmarku. Obrazem zachytil architektonické památky města a krásy okolí. Za zásluhy o rozvoj města byl vyznamenaný pamětními medailemi k výročím  50 let republiky a 700 roků Kežmarku (webové stránky Podtatranské noviny, rubrika Historický kalendár, připraveno ve spolupráci s Podtatranskou knižnicou).

(abART, http://www.podtatranske-noviny.sk/2015/06/historicky-kalendar-7/)

(26.6.1890 Frenštát pod Radhoštěm - 12.1970 Kežmarok)

 

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

132

 

Šťastný Josef

"Tvář"

 

monotyp - enkaustika (?), papír fixovaný na sololitu, signováno vpravo dole JOS. ŠŤASTNÝ, datováno 1970.

 

44 x 31,5 cm

 

1 500 Kč

 

 

Šťastný Josef (1906-1987)

Malíř krajin, studia na večerní Škole uměleckých řemesel v Brně, člen Českého fondu výtvarných umění (ČFVU), Spolku výtvarných umělců Aleš, výstavy v Brně a ve Zlíně.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(28.6.1906 Brno - 1987)

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

133

 

Marková Cecílie

"Abstraktní motiv"

 

kresba fialovým pastelem, signováno vpravo dole C. MARKOVÁ, datováno 1984, volný list. Kraje listu po stranách poškozené.

 

59,5 x 42 cm

 

7 500 Kč

 

 

Majitelův dědeček získal přímo do autorky.

 

Marková Cecílie (1911-1998)

Vyučila se modistkou, později pracovala jako vedoucí v prodejně oděvů. Díky svému manželovi se setkala se spiritismem a návštěvy spiritistických seancí jí daly podnět k vlastní tvorbě.

Svou tvorbu rozvíjela zcela autonomně. Během svého života vytvořila značné množství imaginativních děl, z nichž většinu rozdala. Poprvé vystavovala v roce 1950 v Kyjově na výstavě lidové tvořivosti. Od té doby byla její neobyčejně působivá díla představena na celé řadě samostatných i společných výstav u nás i v zahraničí (Brno, Praha, Ostrava, Olomouc, Litoměřice, Bratislava, Gdaňsk, Řím, Helsinky, Mainz, Amsterdam). Její tvorbu vlastní Collection de l´art brut Lausanne ve Švýcarsku, Slovenská národní galerie v Bratislavě, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Městské muzeum Nová Paka, Národopisné muzeum v Praze, Muzeum umění Olomouc. Ostravská televize natočila v roce 1971 krátký film k autorčiným šedesátinám, v roce 1995 vznikl v Poetické galerii Praha dokument s názvem Jiné světy Cecilie Markové. V únoru 2008 byla zahájena samostatná výstava jejích děl s názvem „Podobenství duší“ v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích (kurátor Arsén Pohribný), později byla její tvorba zařazena Alenou Nádvorníkovou do výstavy České art brut v chebské galerii a Muzeu umění Olomouc.

(Slovník Chagall, http://www.olmuart.cz/cecilie-markova-podobenstvi-dusi  561/, http://www.outsiderartcz.eu/autori/markova.htm)

(20.9.1911 Kyjov - 21.9.1998 Kyjov)

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

134

 

Marková Cecílie

"Abstraktní motiv"

 

kresba hnědým pastelem, signováno dole uprostřed C. MARKOVÁ, datováno 1982, volný list. Kraje listu po stranách poškozené.

 

62 x 45 cm

 

7 500 Kč

 

 

Majitelův dědeček získal přímo do autorky.

 

Marková Cecílie (1911-1998)

Vyučila se modistkou, později pracovala jako vedoucí v prodejně oděvů. Díky svému manželovi se setkala se spiritismem a návštěvy spiritistických seancí jí daly podnět k vlastní tvorbě.

Svou tvorbu rozvíjela zcela autonomně. Během svého života vytvořila značné množství imaginativních děl, z nichž většinu rozdala. Poprvé vystavovala v roce 1950 v Kyjově na výstavě lidové tvořivosti. Od té doby byla její neobyčejně působivá díla představena na celé řadě samostatných i společných výstav u nás i v zahraničí (Brno, Praha, Ostrava, Olomouc, Litoměřice, Bratislava, Gdaňsk, Řím, Helsinky, Mainz, Amsterdam). Její tvorbu vlastní Collection de l´art brut Lausanne ve Švýcarsku, Slovenská národní galerie v Bratislavě, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Městské muzeum Nová Paka, Národopisné muzeum v Praze, Muzeum umění Olomouc. Ostravská televize natočila v roce 1971 krátký film k autorčiným šedesátinám, v roce 1995 vznikl v Poetické galerii Praha dokument s názvem Jiné světy Cecilie Markové. V únoru 2008 byla zahájena samostatná výstava jejích děl s názvem „Podobenství duší“ v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích (kurátor Arsén Pohribný), později byla její tvorba zařazena Alenou Nádvorníkovou do výstavy České art brut v chebské galerii a Muzeu umění Olomouc.

(Slovník Chagall, http://www.olmuart.cz/cecilie-markova-podobenstvi-dusi  561/, http://www.outsiderartcz.eu/autori/markova.htm)

(20.9.1911 Kyjov - 21.9.1998 Kyjov)

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

135

 

Marková Cecílie

"Abstraktní kompozice"

 

pastózní olej na plátně fixovaném na malířské lepence, signováno vlevo dole C. MARKOVÁ, datováno 1989. Patrné známky poškození, hlavně náznak přehnutí kartonu.

 

50 x 70 cm

 

19 000 Kč

 

 

Majitelův dědeček získal přímo do autorky.

 

Marková Cecílie (1911-1998)

Vyučila se modistkou, později pracovala jako vedoucí v prodejně oděvů. Díky svému manželovi se setkala se spiritismem a návštěvy spiritistických seancí jí daly podnět k vlastní tvorbě.

Svou tvorbu rozvíjela zcela autonomně. Během svého života vytvořila značné množství imaginativních děl, z nichž většinu rozdala. Poprvé vystavovala v roce 1950 v Kyjově na výstavě lidové tvořivosti. Od té doby byla její neobyčejně působivá díla představena na celé řadě samostatných i společných výstav u nás i v zahraničí (Brno, Praha, Ostrava, Olomouc, Litoměřice, Bratislava, Gdaňsk, Řím, Helsinky, Mainz, Amsterdam). Její tvorbu vlastní Collection de l´art brut Lausanne ve Švýcarsku, Slovenská národní galerie v Bratislavě, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Městské muzeum Nová Paka, Národopisné muzeum v Praze, Muzeum umění Olomouc. Ostravská televize natočila v roce 1971 krátký film k autorčiným šedesátinám, v roce 1995 vznikl v Poetické galerii Praha dokument s názvem Jiné světy Cecilie Markové. V únoru 2008 byla zahájena samostatná výstava jejích děl s názvem „Podobenství duší“ v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích (kurátor Arsén Pohribný), později byla její tvorba zařazena Alenou Nádvorníkovou do výstavy České art brut v chebské galerii a Muzeu umění Olomouc.

(Slovník Chagall, http://www.olmuart.cz/cecilie-markova-podobenstvi-dusi  561/, http://www.outsiderartcz.eu/autori/markova.htm)

(20.9.1911 Kyjov - 21.9.1998 Kyjov)

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

136

 

Brož Josef

"V přístavišti"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole J. BROŽ, datováno 1957, vzadu tužkou jméno autora a název "Staré Splavy". Sololit poškozen, stejně tak i malba.

 

50 x 70 (66,5 x 86,5) cm

 

15 000 Kč

 

 

Brož Josef (1904-1980)

Malíř, sochař, řezbář, ilustrátor, scénograf, národní umělec, studoval na UMPRUM v Praze u Hofbauera a v Paříži u profesora F. Kupky, člen Svazu čs. výtvarných umělců, Skupiny 58, Umělecké Besedy, Svazu českých výtvarných umělců, řada monografií, široké zastoupení v Národní galerii Praha, výstavy doma i v zahraničí.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(13.8.1904 Krásno nad Bečvou - 12.10.1980 Praha)

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

137

 

Tkaczyk Bedřich Augustin

"Kytice v malovaném džbánku"

 

olej - tempera na plátně, signováno vpravo dole B. TKACZYK, datováno 1959, velká reprezentativní malba, vzadu štítek Díla s původní cenou 3 800 Kčs.

 

100 x 70 (115 x 85) cm

 

15 000 Kč

 

 

 

Tkaczyk Bedřich Augustin (1910-1979)

Tkaczyk (Tkačík) Bedřich Augustin

Malíř, grafik, studoval na UPŠ v Praze a na Kunstgewerbe ve Vídni, jako malíř působil v Ostravě, zastoupen ve sbírkách GVUO, vynikající malíř Severní Moravy, měl velmi ztížené možnosti účasti na výstavách, z politických důvodů se tento skvělý malíř nestal malířem evropské třídy, podle našeho názoru jde spolu s Wünschem o nejlepšího malíře Severní Moravy ve 20. století.

(Lexikon českých výtvarníků)

(7. 2. 1910 Brzezinka, Polsko - 1. 6. 1979 Ostrava)

 

     
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

138

 

nesignováno

"Rušná lodní nákladní doprava"

 

tempera na malířské lepence, nesignováno, kolem poloviny minulého století, rámováno v širokém dřevěném rámu v barvě slonové kosti, pod sklem.

 

33 x 57,5 (47 x 72) cm

 

2 800 Kč

 

 

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

100

139

 

Weirauch Emil

"Technika a příroda"

 

kresba tuší, signováno vpravo dole E. WEIRAUCH, datováno 1963, vzadu papírový autorský štítek s informacemi o obraze a razítkem ČFVU s doplňujícím tištěným datem 9. března 1971. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 69 x 49 (87 x 67) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Weirauch Emil (1909-1976)

malíř, studoval u F.V. Süssera na ŠUŘ v Brně, člen SVU Aleš v Brně, Sdružení výtvarných umělců Purkyně v Praze, Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a skupiny M-Brno, zastoupen ve sbírkách Muzea města Brna, MG v Brně, GVU v Ostravě a jinde.

(Toman, Slovník Chagall)

(7.1.1909 Dukovany-18.6.1976 Brno)

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

140

 

Novotný Jiří

"Barevný svět - abstraktní kompozice"

 

velký olej na tvrzené malířské desce, signum nenalezeno, vzadu autorský štítek, nerámováno, pouze na blind rámu.

 

58 x 122 cm

 

29 000 Kč

 

 

Současný majitel obraz získal přímo na výstavě obrazů tohoto autora.

 

Novotný Jiří (1919-1992)

Sklář, malíř, sochař, keramik, restaurátor, studoval soukromě u malíře Heřmana, pak u Vokálka na Státní keramické škole v Praze a u profesorů Laudy a Kratochvíla na UMPRUM, po sametové revoluci byly jeho práce velkým objevem.

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, abART)

(15.10.1919 Trhový Štěpánov, Benešov -1992)

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE