161-180

www.aukcnidum.cz

 101. AUKCE BRNO - 4.3.2018

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI ZPĚT NA OBSAH
161 162 163 164 165
166 167 168 169 170
171 172 173 174 175
176 177 178 179 180

100

161

 

Bauch Jan

"Ženský akt s písmeny SČB"

 

figurální litografie, signováno v desce JB a tužkou JAN BAUCH, paspartováno, rámováno, zaskleno, výborný stav, kvalitní sbírkový kus. Grafika byla použitá na pozvánce ke slavnostní večeři spolku u příležitosti řádného valného shromáždění 24. dubna 1982.

 

Ve výřezu 18,5 x 12 (27 x 20,5) cm

 

300 Kč

 

 

SČB - Spolek českých bibliofilů.

 

Bauch Jan (1898-1951)

Významný český malíř, grafik, sochař, ilustrátor, studia UMPRUM v Praze u Dítěte, grafická speciálka u Švabinského, 1937 GRAND PRIX v Paříži, 1977 národní umělec, člen Umělecké Besedy, S.V.U. Mánes, kolem čtyřiceti výstav po celém světě, jeden z nejvýznamnějších českých malířů 20. století, řada monografií. Zastoupen v galeriích National Gallery of Art, Washington D.C., Národní galerie v Praze, České muzeum výtvarných umění Praha, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie umění, Karlovy Vary, Galerie hlavního města Prahy, Moravská galerie v Brně, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem.

(Slovník Chagall)

(16.11.1898 Praha - 9.1.1995 Praha)

    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

162

 

Duša Ferdiš

"Dvojice v interiéru"

 

komorní figurální linoryt, vpravo dole signováno tužkou F. DUŠA, paspartováno, rámováno, zaskleno, výborný stav, kvalitní sbírkový kus.

 

Ve výřezu 16,5 x 11,5 (29 x 18) cm

 

250 Kč

 

 

 

Duša Ferdiš (1888-1958)

Významný grafik, malíř, keramik a ilustrátor . Krátce vedl keramickou dílnu bratří Jaroňků v Rožnově pod Radhošťem, poté založil a provozoval vlastní dílnu ve Velkých Kunčicích a Frýdlantu nad Ostravicí. Studoval kresbu v Německu u profesora Slevogta (Max Slevogt, 8.10.1868 Landshut - 20.9.1932 Neukastel, pedagog, grafik, malíř), člen Hollaru, řada výstav - Vídeň, Benátky, Moskva, Leningrad, New York, Varšava, vystavoval s Uměleckou besedou, Hollarem, v Topičově saloně, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Národního muzea Praha, Slovenské národní galerie v Bratislavě, jeho práce jsou ve Varšavě, Švýcarsku, Moskvě atd., samostatná galerie věnovaná tvorbě tohoto umělce ve Frýdlantu nad Ostravicí.

(Toman, Slovník Chagall, abART)

(13.1.1888 Frýdlant nad Ostravicí - 1.12.1958 Frýdlant nad Ostravicí)

    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

163

 

Kobliha František

"Z Benátek"

 

mistrovský komorní linoryt, signováno monogramem FK v desce i tužkou, paspartováno, rámováno, zaskleno, výborný stav, kvalitní sbírkový kus.

 

Ve výřezu 17,5 x 11,5 (27 x 18) cm

 

300 Kč

 

 

 

Kobliha František (1877-1962)

Malíř, grafik, ilustrátor, studium v Praze na UPŠ u Lišky a Maška a na AVU u Ženíška, jeden z nejvýznamnějších kreslířů a grafiků Evropy své doby, člen SČUG Hollar, SURSUM, široké spektrum výstav a zastoupení v galeriích.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(17.11.1877 Praha - 12.12.1962 Praha)

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

164

 

Demel Karel

"Milenec - EXL pro K.Ž."

 

barevný lept, ex libris, signováno vpravo dole tužkou KAREL DEMEL 11 (2011), autorský list, paspartováno, rámováno, zaskleno, výborný stav, kvalitní sbírkový kus.

 

Ve výřezu 15,5 x 11 (25 x 19) cm

 

400 Kč

 

 

 

Demel Karel (1942-)

Grafik, ilustrátor, kreslíř, žák Sklenáře a Anderleho na VŠUP Praha, člen SČUG Hollar, jeden z nejvýraznějších představitelů imaginativního realismu 70. a 80. let minulého století, řada výstav u nás i v zahraničí, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní Galerie Praha, National Gallery of Art, Washington D.C., USA, Smart Museum of Art, Chicago, USA.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(nar. 28.2.1942 v Praze)

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

165

 

Wielgus Jindřich

"Darovaná růže"

 

mistrovská galerijní kolorovaná litografie, signováno dole uprostřed WIELGUS, datováno 1974, umělecká adjustace, rámováno, zaskleno.

 

Ve výřezu 30 x 21 (51,5 x 40,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

Výborná práce významného umělce zastoupeného v řadě galerií včetně NG Praha, kolem stovky výstav u nás i po Evropě, ve Slovníku Chagall víc jek dvě strany textu o tomto umělci.

 

Wielgus Jindřich (1910-1998)

významný malíř a sochař, kreslíř, grafik, ilustrátor, vyučen řezbářem, studia na ŠUŘ Brno, UPŠ Praha u prof. K. Dvořáka, AVU Praha u prof. O. Španiela, 1937-38 stipendium u prof. Zanelliho na R. Academia di Belle Arti v Římě, člen SVU Aleš, SVU Mánes (1946), Skupiny 58 (1958), Radar (1962), Index (1965), v Lexiconu dlouhý výčet výstav domácích i zahraničních, zastoupen ve sbírkách GVU v Ostravě, Galerie umění v Karlových Varech, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, je mu věnována monografie

(Toman, Lexikon českých výtvarníků)

(26.2.1910 Karviná - 6.5.1998 Praha)

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

166

 

Benešová Daniela

"Pouštění draků"

 

komorní barevná litografie, signováno dole uprostřed tužkou D. BENEŠOVÁ, datováno 1994, číslováno 19/200, zaskleno, výborný stav.

 

Ve výřezu 14 x 10 (29,5 x 22,5) cm

 

600 Kč

 

 

Benešová Daniela (1929-)

Benešová - Hahnová Daniela

Malířka, grafička, ilustrátorka, studovala na VŠUP u E. Filly, ilustrovala cca padesát pět knih, členka Sdružení pražských malířů a Asociace volné grafiky, její práce jsou v galeriích v řadě zemí.

(Slovník Chagall, abART)

(nar. 27.9.1929 Klatovy)

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

167

 

Benešová Daniela

"Kvetoucí krajina"

 

komorní barevná litografie, signováno dole uprostřed tužkou D. BENEŠOVÁ, datováno 2003, číslováno 79/90, rámováno, zaskleno, výborný stav.

 

Ve výřezu 13,5 x 10 (29,5 x 22,5) cm

 

600 Kč

 

 

Benešová Daniela (1929-)

Benešová - Hahnová Daniela

Malířka, grafička, ilustrátorka, studovala na VŠUP u E. Filly, ilustrovala cca padesát pět knih, členka Sdružení pražských malířů a Asociace volné grafiky, její práce jsou v galeriích v řadě zemí.

(Slovník Chagall, abART)

(nar. 27.9.1929 Klatovy)

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

168

 

Kapec Jaroslav

"Umět vidět"

 

mistrovská kombinovaná technika - olej, kvaš, tempera, signováno vpravo dole J. KAPEC, datováno 1986, vzadu štítek Díla, název díla uveden vpředu u signatury i vzadu na štítku, na trhu vzácné.

 

24 x 18 (27,5 x 21,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

Skvělá galerijní komorní práce vynikajícího autora, který se jako malíř vymykal vžitým tématům a zavedené technice.

 

Kapec Jaroslav (1924-1998)

malíř, grafik, autor objektů, studia na AVU v Praze u Rady a Holého, čestný rok u profesora K. Součka, člen mezinárodního uměleckého spolku Kontrast, vyučoval malbu na výtvarném oboru Lidové školy umění v Ostravě, zastoupen ve sbírkách GVU a Výtvarného centra Chagall v Ostravě, řada výstav, významný malíř, který výrazně přispěl k moderním směrům v českém malířství druhé poloviny minulého století

(Slovník Chagall)

(30.8.1924 Ostrava - 27.11.1998 Havířov)

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

169

 

Zrzavý Jan

"Vdova"

 

mistrovská komorní galerijní rytina, dole uprostřed signováno v desce monogramem JZ, vlevo dole číslováno tužkou 100/200, výborný stav, skvělá sběratelská drobnost, volný list.

 

21,5 x 15 cm, obrazová plocha 5,5 x 4,5 cm

 

2 500 Kč

 

 

Původně z majetku Jana Zrzavého.

 

Zrzavý Jan (1890-1977)

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, pedagog, národní umělec, narozen ve Vadíně-Okrouhlici, jeden z nejlepších českých malířů všech dob vůbec, je o něm vydána řada monografií, je zastoupen ve světových galeriích, na zámku v Telči je otevřena stálá expozice věnovaná tomuto umělci.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(5.11.1890 Okrouhlice, část Vadín, okres Havlíčkův Brod - 12.10.1977 Praha)

    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

170

 

Gallien Pierre Antoine

"Podobizna malíře Kupky"

 

původní mistrovský dřevoryt, signováno vpravo dole v desce autorovou značkou GAP - A.P. GALLIEN, příloha Veraikonu VIII. 1922, výborný stav, volný list.

 

24 x 16 cm, obrazová plocha 14 x 10 cm

 

2 500 Kč

 

 

Původně z majetku Jana Zrzavého.

 

Gallien Pierre Antoine

Malíř, grafik, zaměřoval se na práci s dřevorytem, jeho specialitou byla "černá linie", používal ji i v malbě, častým námětem jeho tvorby byly potréty známých osobností, mimo jiné portrét přítele Františka Kupky. Jako signaturu používal stylizovanou podobu monogramu GAP.

(ARTPRICE, http://gerrie-thefriendlyghost.blogspot.cz/2014_06_01_archive.html)

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

171

 

Beneš Vincenc

"Zátiší - Nature morte"

 

původní barevná kubistická litografie z roku 1914, značeno textem, v obrazové části dobrý stav, volný list.

 

24,5 x 21 cm

 

3 500 Kč

 

 

Práce zastoupená ve sbírkách Moravské galerie v Brně pod číslem C 30001.

Původně z majetku Jana Zrzavého.

 

Beneš Vincenc (1883-1979)

Malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studia na UMPRUM a AVU u profesorů Dítěte, Lišky, Bukovace a Ottenfelda, člen Osmy, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců atd., zastoupen v Národní galerii Praha a ve všech krajských a městských galeriích, zastoupen i ve sbírkách Metropolitního muzea v New Yorku, výstavy po celém světě, např. 1921 - Paříž, 1922 - Řím, 1925 -. Londýn, Vídeň, Hagenbund, v letech 1924, 1926, 1928, 1930, 1931, 1932, 1933, 1936 - Pittsburgh, Saint - Louis, Philadelphie, Chicago, Carnegie Institut, 1937 - Paříž, řada vyznamenání, jeden z nejvýznamnějších českých malířů první poloviny 20. století, měl společný ateliér s B. Kubištou, zastoupen i ve sbírkách moderního umění v New Yorku

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), abART)

(22.1.1883 Lišice, pošta Chlumec nad Cidlinou - 27.3.1979 Praha)

    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

172

 

Kovář Jan František

"Modlitba za Kateřinu Horovitzovou"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole JF KOVÁŘ. Vzadu fragment papírového autorského štítku a také rukou informace o díle a razítko ČFVU OSTRAVA.

 

70 x 50 (74,5 x 55) cm

 

4 700 Kč

 

 

Kovář Jan František (1948-)

Malíř, grafik, ilustrátor, sochař, keramik, studium na SUPŠ v Uherském Hradišti, více než 30 výstav po celém světě, jen namátkou 1983 - USA, 1988 - North Carolina, 1989 - Jeruzalém, 1991 - Coburk, 1991 - Holandsko, 2000 - SRN, dělal grafické emblémy pro OSN, řada cen a uznání, zastoupen ve sbírkách domácích i zahraničních.

(Slovník Chagall)

(nar. 17.2.1948 Olomouc)

 

   
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

173

 

Kovář Jan František

"Svatební noc"

 

olej na sololitu, signováno vlevo dole FJ KOVÁŘ, datováno 1981. Vzadu autorský papírový štítek s vybledlým nečitelným textem.

 

49 x 42 (62,5 x 75,5) cm

 

4 700 Kč

 

 

Kovář Jan František (1948-)

Malíř, grafik, ilustrátor, sochař, keramik, studium na SUPŠ v Uherském Hradišti, více než 30 výstav po celém světě, jen namátkou 1983 - USA, 1988 - North Carolina, 1989 - Jeruzalém, 1991 - Coburk, 1991 - Holandsko, 2000 - SRN, dělal grafické emblémy pro OSN, řada cen a uznání, zastoupen ve sbírkách domácích i zahraničních.

(Slovník Chagall)

(nar. 17.2.1948 Olomouc)

    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

174

 

Kovář Jan František

"Zátiší s třešněmi II"

 

olej na malířské lepence, signováno dole uprostřed FJ KOVÁŘ, datováno 1980. Vzadu autorský papírový štítek s informacemi o obraze.

 

70 x 50 (82 x 62,5) cm

 

3 700 Kč

 

 

Kovář Jan František (1948-)

Malíř, grafik, ilustrátor, sochař, keramik, studium na SUPŠ v Uherském Hradišti, více než 30 výstav po celém světě, jen namátkou 1983 - USA, 1988 - North Carolina, 1989 - Jeruzalém, 1991 - Coburk, 1991 - Holandsko, 2000 - SRN, dělal grafické emblémy pro OSN, řada cen a uznání, zastoupen ve sbírkách domácích i zahraničních.

(Slovník Chagall)

(nar. 17.2.1948 Olomouc)

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

175

 

Košnář Václav ?

"Lesní zákoutí"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole V. KOŠNÁŘ, první polovina minulého století.

 

40 x 46 (53 x 58,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

176

 

Linhart Rudolf

"Pohled do krajiny"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole R. LINHART, datováno 1932. Rámováno v širokém černém rámku s vnitřní zlatou lištou, rámek vyžaduje drobné restaurování.

 

13,5 x 17,45 (24 x 28) cm

 

500 Kč

 

 

Linhart Rudolf (1895-1968)

Malíř, studoval na Akademii ve Vídni, působil v Mnichově, Terstu a Štýrském Hradci, maloval Českomoravskou vysočinu.

(Toman, Slovník Chagall, abART)

(1895 Chrudim - 7.2.1968 Chrudim)

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

177

 

nesignováno

"Zimní les"

 

olej na plátně, signum nenalezeno, kolem poloviny minulého století.

 

59,5 x 69,5 (75 x 85) cm

 

1 800 Kč

 

 

    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

100

178

 

Raszka Vladimír

"Zimní potok v lese"

 

řídký olej na plátně, v některých místech malby je využito podkladu jako součást malby, signováno vlevo dole RASZKA VLAD, první polovina minulého století. Na některých místech malba odlouplá.

 

48,5 x 58 (39,5 x 50) cm

 

1 200 Kč

 

 

    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

100

179

 

nesignováno

"Folklórní květinové zátiší"

 

olej na překližce, nesignováno, druhá polovina minulého století.

 

40 x 62 (52 x 74,5) cm

 

5 000 Kč

 

 

    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

100

180

 

Mollo C

"Ženy nabírající vodu"

 

olej na dřevěné desce, signováno vlevo dole C MOLLO, počátek minulého století. Vzadu na desce razítko Alois Ebeseder Wien L Opernring 8

 

21,5 x 26,5 (35 x 40) cm

 

5 500 Kč

 

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE