201-220

www.aukcnidum.cz

 101. AUKCE BRNO - 4.3.2018

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI ZPĚT NA OBSAH
201 202 203 204 205
206 207 208 209 210
211 212 213 214 215
216 217 218 219 220

100

201

 

Geistova K.

"Zimní horská cesta"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole K. GEISTOVA, druhá polovina minulého století.

 

50 x 69 (60 x 79) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

100

202

 

Skalník Joska

"Cirkulace času"

 

barevná litografie, signováno tužkou vpravo dole JOSKA SKALNÍK, dedikace: "Anině", číslováno 14/60, práce z roku 1995. Rámováno v jednoduchém modrém rámku, nezaskleno.

 

Tisková plocha 30,5 x 35 (50 x 52,5) cm

 

500 Kč

 

 

Skalník Joska (1948-)

Malíř, grafik a multimediální tvůrce, studoval užitou grafiku na SUPŠ v Praze, pracoval jako grafik ve Státním divadelním studiu v Praze, později v Pražském kulturním středisku, byl kmenovým výtvarníkem v Činoherním klubu Praha, je spoluzakladatelem Jazzové sekce, autor výtvarných návrhů nového čs. státního znaku, presidentské standarty i státní pečeti, zabývá se knižní a plakátovou tvorbou, ilustrací a typografií, ve volné tvorbě se věnuje malbě jednoduchých abstrakcí, v grafice převažují poetické, občas i humorné prvky, zastoupen v Národní galerii Praha, GHMP, MG v Brně, MU v Olomouci a jinde, široký výčet výstav a literatury.

(Slovník Chagall)

(nar. 23.3.1948 Praha)

 

 

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

203

 

Skalník Joska

"Dopis z Kobe"

 

barevná litografie, signováno tužkou vpravo dole JOSKA SKALNÍK, číslováno 15/60, datováno 1996, jednoduchý rámek.

 

Tisková plocha 30 x 35 (47,5 x 49,5) cm

 

500 Kč

 

 

Skalník Joska (1948-)

Malíř, grafik a multimediální tvůrce, studoval užitou grafiku na SUPŠ v Praze, pracoval jako grafik ve Státním divadelním studiu v Praze, později v Pražském kulturním středisku, byl kmenovým výtvarníkem v Činoherním klubu Praha, je spoluzakladatelem Jazzové sekce, autor výtvarných návrhů nového čs. státního znaku, presidentské standarty i státní pečeti, zabývá se knižní a plakátovou tvorbou, ilustrací a typografií, ve volné tvorbě se věnuje malbě jednoduchých abstrakcí, v grafice převažují poetické, občas i humorné prvky, zastoupen v Národní galerii Praha, GHMP, MG v Brně, MU v Olomouci a jinde, široký výčet výstav a literatury.

(Slovník Chagall)

(nar. 23.3.1948 Praha)

 

 

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

204

 

Skalník Joska

"Závratné okamžiky II"

 

barevná litografie, signováno tužkou vpravo dole JOSKA SKALNÍK, datováno 1995, číslováno 30/90, jednoduchý rámek, pasparta.

 

Tisková plocha 48 x 37,5 (71 x 58) cm

 

500 Kč

 

 

Skalník Joska (1948-)

Malíř, grafik a multimediální tvůrce, studoval užitou grafiku na SUPŠ v Praze, pracoval jako grafik ve Státním divadelním studiu v Praze, později v Pražském kulturním středisku, byl kmenovým výtvarníkem v Činoherním klubu Praha, je spoluzakladatelem Jazzové sekce, autor výtvarných návrhů nového čs. státního znaku, presidentské standarty i státní pečeti, zabývá se knižní a plakátovou tvorbou, ilustrací a typografií, ve volné tvorbě se věnuje malbě jednoduchých abstrakcí, v grafice převažují poetické, občas i humorné prvky, zastoupen v Národní galerii Praha, GHMP, MG v Brně, MU v Olomouci a jinde, široký výčet výstav a literatury.

(Slovník Chagall)

(nar. 23.3.1948 Praha)

 

 

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

205

 

Bílkovský František

"Zátiší s kyticí ve džbánu s knihou"

 

olej na plátně, nesignováno, vzadu rukou uveden autor Bílkovský a datace 1948, úzký rámek, pasparta z režného plátna.

 

Výřez 47 x 37 (62 x 51,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

Bílkovský František (1909-1998)

malíř, grafik, ilustrátor, soukromá studia u A.V. Slavíčka v Telči, od třicátých let 20. století žil v Brně, člen spolku výtvarných umělců Aleš, Bloku a Spolku sběratelů a přátel ex libris

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(10.8.1909 Mrákotín, okres Jihlava - 18.10.1998 Brno)

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

206

 

Černý K.

"Na břehu řeky"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole K ČERNÝ, první polovina minulého století, nerámováno. Malba výrazně poškozená.

 

34 x 24 cm

 

500 Kč

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

100

207

 

nesignováno

"Dvě děvčata v kroji"

 

olej na plátně, nesignováno, první polovina minulého století, nerámováno

 

55 x 38,5 cm

 

2 800 Kč

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

100

208

 

Nesázal Josef

"Děvče v kroji"

 

akvarel, signováno vpravo dole JOŽ. NESÁZAL, první polovina minulého století. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 38 x 13,5 (65 x 36) cm

 

900 Kč

 

 

Nesázal Josef (1884-?)

Malíř, studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, věnoval se krajinomalbě, námětově čerpal i z národopisných motivů Slovácka a Slovenska.

(Toman, Slovník Chagall)

(11.4.1884 Nedašov, Zlín - ?)

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

209

 

Fridrichová Steinzová Olga

"Krojovaná dívka na zápraží"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole OLGA FRIDRICHOVÁ STEINZOVÁ. Vzadu dedikace: "Milým přítelkyním Vlastičce a Ivance Zabloudilovým, díkem za pomoc a vzpomínku na výstavu, v Brně o vánocích 1976".

 

63,5 x 42,5 (72,5 x 51) cm

 

2 000 Kč

 

 

Fridrichová Steinzová Olga (1886-1977)

Malířka, studovala na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Josefa Schussera, Jakuba Schikanedera a Jana Preislera, žila v Brně, věnovala se krajinářství, figurálním kompozicím, portrétům, malovala zátiší.

(Toman, Slovník Chagall, abART)

(28.1.1888 Valašské Meziříčí – 5.2.1977)

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

210

 

Fridrichová Steinzová Olga

"Chalupy mezi stromy"

 

olej na malířské lepence, signováno vlevo dole OLGA FRIDRICHOVÁ STEINZOVÁ, datováno 1395.

 

31,5 x 40 (39 x 49) cm

 

900 Kč

 

 

Fridrichová Steinzová Olga (1886-1977)

Malířka, studovala na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Josefa Schussera, Jakuba Schikanedera a Jana Preislera, žila v Brně, věnovala se krajinářství, figurálním kompozicím, portrétům, malovala zátiší.

(Toman, Slovník Chagall, abART)

(28.1.1888 Valašské Meziříčí – 5.2.1977)

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

211

 

Fridrichová Steinzová Olga

"Rostlina - císařská koruna"

 

barevné pastely, nesignováno, práce malířky Olgy Fridrichové Steinzové, druhá polovina minulého století.

 

Výřez 23 x 16 (49 x 39) cm

 

700 Kč

 

 

Fridrichová Steinzová Olga (1886-1977)

Malířka, studovala na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Josefa Schussera, Jakuba Schikanedera a Jana Preislera, žila v Brně, věnovala se krajinářství, figurálním kompozicím, portrétům, malovala zátiší.

(Toman, Slovník Chagall, abART)

(28.1.1888 Valašské Meziříčí – 5.2.1977)

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

212

 

Bič František

"Lilie"

 

linoryt, signováno vpravo dole F. BIČ, datováno 1975. Rámováno v bílém rámu, paspartováno.

 

Výřez 58 x 23 (78 x 43) cm

 

500 Kč

 

 

Bič František (1925-1992)

malíř, grafik, sochař, studia na SUPŠ v Brně u F. Myslivce, Lichtága, Süssera, Langera, vystavoval od roku 1946 na výstavách SVU Aleš, zastoupen v galeriích v Brně a Praze

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(2.4.1925-18.6.1992 Brno)

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

213

 

Kostřánek Bedřich

"Horský masiv"

 

akvarel, signováno vlevo dole B. KOSTŘÁNEK, první polovina minulého století, mistrovská práce. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 27 x 36 (46 x 54,5) cm

 

1 200 Kč

 

Pochází z významné ostravské sbírky. 

 

Kostřánek Bedřich (1895-1970)

Malíř, zeměměřič, studoval pozemní stavitelství na Vysokém učení technickém v Brně, působil v Kežmarku. Obrazem zachytil architektonické památky města a krásy okolí. Za zásluhy o rozvoj města byl vyznamenaný pamětními medailemi k výročím  50 let republiky a 700 roků Kežmarku (webové stránky Podtatranské noviny, rubrika Historický kalendár, připraveno ve spolupráci s Podtatranskou knižnicou).

(abART, http://www.podtatranske-noviny.sk/2015/06/historicky-kalendar-7/)

(26.6.1890 Frenštát pod Radhoštěm - 12.1970 Kežmarok)

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

214

 

Havlíček Trentán Jan

"Loďka na horském jezeře"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole J. HAVLÍČEK - TRENTAN, počátek minulého století.

 

48 x 75 (73 x 89) cm

 

4 000 Kč

 

 

Havlíček - Trentán Jan (1856-1934)

Malíř a litograf ve Vídni, původně zámečník, pak litograf, posléze mimořádný posluchač akademie výtvarných umění ve Vídni, žák prof. Hlaváčka. Byl krajinářem staré školy, zvláště tvořil partie z Alp z údolí Horní Trenty (odtud jeho druhé jméno), Soči a Slovinských Alp.

(Toman)

(24.3.1856 Náchod - 24.7.1934 Vídeň)

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

215

 

Beyer Jos. J.

"Portrét sedící ženy ve fialových šatech"

 

olej na plátně, signováno vpravo nahoře Jos. J. BEYER, datováno vlevo nahoře 1925. Nerámováno. Malba na několika místech poškozená.

 

73 x 58 cm

 

5 000 Kč

 

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

100

216

 

nesignováno

"Podzimní krajina"

 

olej na kartonu, signum nenalezeno, druhá polovina minulého století.

 

28 x 42 (30 x 44) cm

 

500 Kč

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

100

217

 

Odvárka Jan

"Tání na pasekách"

 

akvarel, signováno vpravo dole ODVÁRKA, druhá polovina minulého století, rámováno v jednoduchém bílém rámku, paspartováno.

 

Výřez 14 x 19,5 (34 x 43,5) cm

 

900 Kč

 

 

Odvárka Jan (1943-)

Malíř, studoval SUPŠ, do roku 1978 pracoval ve Žďáru nad Sázavou jako výtvarník propagace v Domě kultury, přes práci se železem, mědí, dřevem a hlínou se propracoval k malbě, které se věnuje od roku 1977 profesionálně. Patří mezi nejlepší současné malíře inspirované krajinou Vysočiny. Maluje také květinová a věcná zátiší, převážně používá techniku akvarelu.

(Slovník Chagall, http://www.v-atelier.cz, http://www.galerie-vysocina.com/kategorie.php?idkategorie=2)

(nar. 15.1.1943 Dvůr Králové nad Labem)

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

218

 

Bezděk František

"Koňský povoz naložený sudy"

 

kresba tuší, kolorovaná akvarelem, signováno vlevo dole B (Bezděk) datováno 1976, mistrovská práce. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 24,5 x 16,5 (39,5 x 29) cm

 

900 Kč

 

 

Bezděk František (1906-1983)

autodidakt, působil v Brně jako malíř divadelních kulis, navštěvoval kurzy kresby u F. Süssera na škole uměleckých řemesel v Brně

(Slovník Chagall)

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

219

 

Motyčka František

"Kytice chryzantém v hnědé váze"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole MOTYČKA, první polovina minulého století.

 

45 x 59 (56,5 x 71) cm

 

1 900 Kč

 

 

Motyčka František (1877-?)

Malíř samouk, v letech 1898-1901 pracoval v ateliéru prof. Hofmanna ve Vídni, maloval krajiny, květiny, architektury, zejména však starou Litomyšl a její okolí. On i jeho syn jsou uvedeni na seznamu malířů Vysočiny (Malíři Vysočiny II, podnázev: Dodatek k malému lexikonu z roku 1993, 36 stran, vydání 2000).

(Toman, abART)

(3.12.1877 Budislav, Litomyšl - ?)

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

220

 

Skála Karel

"Cesta v krajině s vysokými stromy"

 

olej na malířské lepence, signováno vlevo dole K. SKÁLA, druhá polovina minulého století, kvalitní komorní práce v odpovídajícím širokém rámku zlaté barvy.

 

18 x 20 (30,5 x 32,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

Skála Karel (1908-2001)

Malíř, pedagog, studoval na státní grafické škole v Praze, na pražské AVU malbu u Vratislava Nechleby, později na základě francouzského stipendia u profesora Souverbieho na Académie des Beaux-Arts v Paříži, řada výstav a ocenění.

(Toman, Slovník Chagall, abART)

(23.10.1908 Praha - 20.8.2001 Praha)

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE