ANTIKVITY ART AUKCE

   ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU 

 

 

SAMOSTATNÁ DRAŽBA 4. 3. 2018 V BRNĚ, JÍLOVÁ 2, sídlo společnosti AAAs.r.o.

Hudeček Antonín

"Jinoch v loďce u břehu potoka"

velký, zcela mimořádný olej na plátně, signováno vpravo dole A. HUDEČEK, kolem roku 1896 - 1898.

Vzadu rukou: Ant. Hudeček, "Na potoce", Okoř

Obraz pochází z rodiny prvního majitele.

 

Při bližším zkoumání zadní strany obrazu byl rozpoznán rukou psaný text. Z tohoto textu bylo zatím přečteno:

"Ant. Hudeček, "Na potoce", Okoř."

Podle písma jde patrně o text psaný Hudečkem. Určení místa OKOŘ je zcela jasné. Tím se posouvá datace k roku 1898, tedy k nejlepšímu období autora. Vyváženost mistrovství figurálního a mistrovství krajinářského tomu nasvědčuje.

 

75,5 x 99,5 cm

1 350 000 Kč

 

Publikováno v katalogu 101. brněnské aukce pod položkou 99

Protože vyvolávací cena přesahuje 1 milion korun, je aukce této položky vyhlášena jako samostatná

a bez ohledu na pořadí položek ve 101. aukci bude právě probíhající aukce ve 12.00 hodin na potřebnou dobu přerušena.

Každý, kdo bude chtít obraz dražit, tak bude mít jistotu o čase zahájení dražby.

 

Hudeček Antonín (1872-1941)

Malíř, studia na pražské akademii u prof. Pirnera a Brožíka, na akademii v Mnichově u prof. Oty Seitze, krajinářství studoval u Ant. Slavíčka. Původně figuralista, posléze vynikající krajinář, patřil ke skupině, která se snažila spolu s Antonínem Slavíčkem najít nový krajinářský projev ve vazbě na školu barbizonskou, význačný český malíř, široké zastoupení v Národní galerii Praha atd.

(Toman)

(14.1.1872 Loucká, Mšené-lázně, Budyně nad Ohří, Litoměřice - 11.8.1942 Častolovice, Rychnov nad Kněžnou)