041-060

www.aukcnidum.cz

 102. AUKCE BRNO - 29.7.2018

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60

100

41

 

neurčeno

"Slunce na dvoře měšťanského domu"

 

mistrovský olej na plátně, signatura nenalezena, kolem roku 1920. Skvělé zachycení světla a stínů, obrazu by prospěla drobná restaurace

 

42 x 46 (51 x 54,5) cm

 

4 500 Kč

 

 

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

42

 

nesignováno

"Na zastávce před barem"

 

mistrovský mimořádně zajímavý galerijní olej na plátně, signum nenalezeno, vynikající práce kolem poloviny minulého století, luxusní široký rám zlatostříbrné barvy vyžaduje drobnou opravu levého spodního rohu, výborný celek

 

50 x 60 (58 x 68) cm

 

19 000 Kč

 

 

Určením autora cena určitě stoupne.

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

43

 

neurčeno

"Světlo v lese"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole, nepřečteno, velmi kvalitní mistrovská práce.

 

66 x 52 (77,5 x 62,5) cm

 

4 500 Kč

 

 

        
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

44

 

Rajlich

"Polní cesta"

 

tvrzený olej na malířské desce, značeno vpravo dole pečetí, vzadu štítek z výstavy Nezávislá tvorba, Malá galerie Praha, se jménem autora RAJLICH. Zajímavá malířská technika, mistrovská práce, kvalitní rám, pěkný celek.

 

34 x 56 (52 x 75) cm

 

9 500 Kč

 

 

      
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

45

 

Dobeš Ludvík

"Svážení obilí před bouří"

 

mistrovský, dynamický olej na lepence se strukturou plátna, signováno vlevo dole L. DOBEŠ, kolem roku 1945, výborně zachycená scéna nakládání snopů v silném větru.

 

50 x 70 (60 x 80) cm

 

8 900 Kč

 

 

 

Dobeš Ludvík (1914-1979)

Dobeš Ludva

Brněnský malíř a grafik, studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně, malíř krajiny, folklóru, lidských figurek, také malíř skla a keramiky, uváděn mezi slavnými rodáky na webových stránkách jihomoravské obce Morkůvky (http://www.morkuvky.cz/).

(Toman, Slovník Chagall)

(17. 10. 1914 Mokrůvky, Klobouky u Brna - 25.9.1979)

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

46

 

Coubert Gustave - Frank Will

"Dáma s květinovým kloboukem"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole COPIE W FRANK, datováno 1936, kvalitní mohutný rám, kvalitní celek. Mistrovsky zvládnutá kopie slavného obrazu Gustave Courberta, patrně jde o práci FRANK-WILLA.

 

47 x 56 (65 x 75) cm

 

19 000 Kč

 

 

 

(1819-1877) - (1900-1951)

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

100

47

 

monogramista L.B.K

"Tak ji viděl malíř"

 

moderní figurální olej, signováno vpravo dole L.B.K, datováno Paris 1996, vzadu štítek Elinor Lewenthal Art Collectors Place, zajímavá moderní figurální práce.

 

61 x 48 (74,5 x 61) cm

 

49 000 Kč

 

 

        
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

48

 

Tůma Karel

"Rakouská hlídka"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole TUMA, datováno 1909, vzadu rukou psaný text "Rakouský voják".

 

59 x 46 (74 x 60) cm

 

7 500 Kč

 

 

 

Tůma Karel (1859-1936)

Malíř podobizen, krajin a válečných výjevů, studoval na akademii v Praze 1874-1879, dále na akademii ve Vídni, působil jako učitel kreslení ve Vídni. Již jeho první výstavu komentoval Jan Neruda slovy: "Mladý malíř jeví zdravý smysl pro genre". V roce 1938 byl zasoupen na výstavě "Náš voják ve výtvarném umění XIX. a XX. století" konané v Obecním domě v Praze.

(Toman, abART)

(28.2.1859 Praha - 21.4.1936 Písek)

        
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

49

 

Kaplarčík

"Koupání v letní krajině"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole KAPLARČÍK, špatně čitelná datace 1947 (?), dobový rám.

 

50 x 70 (61,5 x 82) cm

 

2 500 Kč

 

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50

 

Novotný Rudolf

"Česká Lípa - Českolipský Špičák"

 

velký olej na plátně, signováno vpravo dole R. NOVOTNÝ, datováno 1986, vzadu štítek Díla s údaji o autorovi a obraze. Vysoce reprezentativní práce s uměleckou i dokumentační hodnotou - náhled na město s nábřežím v popředí a rozhlednou v pozadí.

 

70 x 100 (80 x 110) cm

 

16 000 Kč

 

 

Na štítku Díla je uvedena také cena 5 000 Kčs, v té době se jednalo o dva průměrné platy.

 

(1924-2005)

        
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

100

51

 

Šaroun J. - Kos

"Chalupa ve slunci - Podzim na Českomoravské vysočině"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole J. ŠAROUN - KOS, datováno 1934, vzadu na plátně uveden název díla, evidenční číslo 18 a razítko SVU Praha.

 

54 x 68 (72 x 85,5) cm

 

7 500 Kč

 

 

Skvělá krajinářská práce.

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

52

 

Novický Josef

"Překrývání"

 

olej na tvrzené malířské desce se strukturou plátna, signováno vlevo dole NOVICKÝ JOS, nedatováno, vzadu štítek Díla, moderní práce galerijní hodnoty.

 

58 x 76 (73 x 91) cm

 

6 500 Kč

 

Novický Josef (1927-)

Sochař, grafik, malíř, zastoupen v Muzeu Beskyd. Pracoval v propagaci třineckých železáren, po odchodu do předčasného důchodu v roce 1982 se jeho samostatná tvůrčí činnost plně rozvinula. Vystavoval v Třinci, Ostravě, Frýdku-Místku, samostatnou výstavu měl v roce 1992 v Londýně. S ukázkami svých prací se často vrací do rodných Václavovic. Více viz na stránce http://www.obrazyzkroniky.cz/clanky/vaclavovice---osobnosti/malir-josef-novicky.html

(nar.  20.5.1927 Václavovice, okres Ostrava-město (dříve Frýdek-Místek)

 

        
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

53

 

Netopil Přemysl

"Oranice se stohem"

 

olej na tvrzené malířské desce se strukturou plátna, práce z cyklu "Stohy", vzadu jméno autora, datace 1985, název obrazu i cyklu. Zajímavý rám.

 

50 x 80 (63 x 93) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Netopil Přemysl (1920-)

Malíř, studia na malířské speciálce u profesora Jána Želibského na pražské akademii, dále soukromě u malíře Gajdoše, věnoval se krajinomalbě.

(Toman, Slovník Chagall)

(nar. 16.3.1920 Ladná, Břeclav)

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

54

 

neurčeno

"Pierot"

 

pastel a kvaš, signum nenalezeno, kolem roku 1935, zaskleno.

 

64 x 51 (76 x 64) cm

 

3 500 Kč

 

 

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

55

 

Kovačev N.

"Chodci v zimní krajině"

 

velký olej na plátně, značeno vzadu na autorském štítku azbukou včetně názvu Pejzaž - Krajina, zajímavá brilantní figurální i krajinářská práce, drobné poškození plátna.

 

62 x 83 (77 x 99) cm

 

29 000 Kč

 

 

Obraz pochází ze stejné sběratelské kolekce jako položka č. 60

        
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

56

 

Štětkář Karel

"Jaroslav Ježek u klavíru - Tmavomodrý svět"

 

mistrovská kombinovaná technika, tuš, akvarel, kvaš, koláž, vlevo dole signováno monogramem Š, nedatováno, zajímavá reprezentativní práce.

 

82,5 x 59 (89,5 x 66,5) cm

 

9 000 Kč

 

 

 

Štětkář Karel (1918-1999)

Malíř, grafik, pedagog, studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Antonína Pelce, člen Lege Artis, řada výstav.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(10.2.1918 Ostrava - 8.8.1999 Ostrava)

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

57

 

Saliger Ivo

"Spravedlnost je slepá"

 

velká reprezentativní barevná grafika, vpravo dole signováno uhlem IVO SALIGER, kolem roku 1920.

 

90 x 70 (97,5 x 77) cm, tisková plocha 63 x 45 cm

 

8 000 Kč

 

 

Světově známý velký grafický list německého autora, práce známá pod jmény Der Strafverteidiger (Obhájce) nebo Justiz (Spravedlnost).

 

Saliger Ivo (1894-1987)

Ovid Seralgi

Malíř a grafik, narodil se v Klimkovicích ve Slezsku, v roce 1908 přesídlil do Vídně, hlásil se k německé národnosti, uváděn jako rakouský malíř. Studoval na vídeňské akademii u Rudolfa Jettmara, Ludwiga Michalka a Ferdinanda Schmutzera, později se na akademii v Paříži věnoval zejména studiu ženského aktu. Zajímaly jej mystické kompozice, byl protěžovaným malířem v Německu ve třicátých letech minulého století, je uváděn ve světových katalozích. Jako host vystavoval na výstavách spolku Vereinigung deutscher bildender Künstler Mährens und Schlesiens v Domě umělců v Brně v meziválečném období (Ivo Habán, Fenomén německo-českého výtvarného umění 20. století [Die Pilger, Junge Kunst, Prager Secession. Pražská scéna a paralelní centra německy hovořících umělců v meziválečném Československu], doktorská disertační práce, Masarykova univerzita v Brně, 2012, str. 204). Významem spolku a vlivem na rozvoj umění se zabývá historička umění a kurátorka Anna Habánová v knize Mladí lvi v kleci, Oblastní galerie v Liberci, 2013.

(hps://de.wikipedia.org/wiki/Ivo_Saligertt,

https://is.muni.cz/th/10883/ff_d/ih-dis.pdf,

http://www.germanartgallery.eu/m/Webshop/0/product/info/Ivo_Saliger,_Junge_Frau&id=130,

Diskusní fórum na stránkách http://www.signaturymaliru.cz)

(21.10.1894 Klimkovice - 14.1.1987 Vídeň)

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

58

 

nesignováno

"Kubistické zátiší WQR - Kapela (?)"

 

mistrovský kubistický olej na plátně lepeném na lepence, signum nenalezeno, značeno v plátně tiskacími písmeny WQR, kolem roku 1925 - 1935, autorský rám, mimořádný sběratelský kus.

 

72 x 54 (87 x 69) cm

 

45 000 Kč

 

 

Kvalitní práce kubismu.

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

59

 

Kapec Jaroslav

"Černá diagonála"

 

trojbarevná grafika, signováno dole tužkou JAROSLAV KAPEC, datováno 1996, číslováno 119/200, název v obraze, výborná práce významného umělce Severní Moravy, kvalitní adjustace.

 

Ve výřezu 59 x 41 (76,5 x 56,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Kapec Jaroslav (1924-1998)

malíř, grafik, autor objektů, studia na AVU v Praze u Rady a Holého, čestný rok u profesora K. Součka, člen mezinárodního uměleckého spolku Kontrast, vyučoval malbu na výtvarném oboru Lidové školy umění v Ostravě, zastoupen ve sbírkách GVU a Výtvarného centra Chagall v Ostravě, řada výstav, významný malíř, který výrazně přispěl k moderním směrům v českém malířství druhé poloviny minulého století

(Slovník Chagall)

(30.8.1924 Ostrava - 27.11.1998 Havířov)

      
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

60

 

Aršev Nikola

"Vesnice v krajině"

 

velký mistrovský olej na plátně, vpravo dole signováno azbukou N. ARŠEV, pod signaturou špatně čitelná datace, vzadu štítky s texty v azbuce včetně názvu malby Pejzaž - Krajina, datace 1959, název vesnice se nepodařilo blíže určit.

 

73,5 x 91,5 (89 x 107) cm

 

59 000 Kč

 

 

Obraz pochází ze stejné sběratelské kolekce jako položka č. 55

      
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE