081-100

www.aukcnidum.cz

 102. AUKCE BRNO - 29.7.2018

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
81 82 83 84 85
86 87 88 89 90
91 92 93 94 95
96 97 98 99 100

100

81

 

Tylečková Zdeňka

"Kytka a džbán"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole TYLEČKOVÁ, vzadu autorský štítek.

 

53,5 x 46 (65 x 58) cm

 

2 500 Kč

 

 

Práce významné autorky, která měla spolu s manželem v devadesátých letech prodejní ateliér v Paříži.

 

Tylečková Zdeňka (1948-)

Malířka, studovala monumentální malbu u J. Coufala na SUPŠ v Brně, od roku 1984 žije se svým manželem v Paříži, kde od roku 1993 v hotelu Ritz provozují galerii Tylek & Tylecek, v 2001 otevřeli Museum Tylek & Tylecek v Mihaně v Japonsku. Řada výstav v Paříži, Valencii, Olivetu, Nice, Curychu, St. Gallenu, v Benátkách, Sydney, Bruselu, Nagoyi, v Ósace, Kjótu

(nar. 21.4.1948 Brno)

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

82

 

Weenix Jan, De Launay Nicolas rytec

"Žánrová scéna La Partie de Plaisir"

 

velká mědirytina podle olejomalby z roku 1667, autor J. WEENIX, ryl N. DE LAUNAY, 18. století. Grafický list v pravém dolním rohu poškozen natržením, jinak stav dobrý, výborný rám.

 

55 x 65 (65 x 75) cm

 

2 500 Kč

 

 

Ve sbírkách Moravské galerie je dobová kopie olejomalby zařazena pod názvem "Veselá společnost na břehu moře."

 

(1640-1719 Amsterdam ), (1739-1792 Paris)

  

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

83

 

Peca Josef

"Praha - Staré město"

 

barevná litografie, signováno dole uprostřed tužkou J. PECA, kolem roku 1970, autorský list, rámováno, zaskleno, plátěná pasparta.

 

Ve výřezu 41 x 62 (72 x 91,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

Peca Josef (1923-1982)

Malíř, žák C. Boudy a Lidického, absolvent Akademie v Praze u profesora Nechleby, člen skupiny Říjen a Umělecké Besedy, zastoupen v řadě galerií, řada výstav a realizací, široká literatura o tomto významném umělci druhé poloviny 20. století.

(Slovník Chagall)

(31.10.1923 - 1.11.1982 Praha)

 

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

84

 

Hercík K.

"Mužská hlava s červeným šátkem a náušnicí"

 

tempera a kvaš na černém papíře, signováno vpravo dole K. HERCIK, datováno 25.11.1968, široký rám.

 

38,5 x 31 (50,5 x 43,5) cm

 

2 900 Kč

 

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

85

 

Šimon Tavík František

"Průčelí katedrály v Rouenu"

 

měkký kryt (vernis mou), vpravo dole signováno tužkou T. F. ŠIMON, nedatováno, vlevo dole značeno červeným autorským razítkem. V seznamu prací od Artura Nováka zařazeno pod číslem 202, rok 1913 (http://www.tfsimon.com/seznam.htm).

 

Ve výřezu 49 x 41 (73 x 58,5) cm, tisková plocha 34 x 30,5 cm

 

4 500 Kč

 

 

 

Šimon Tavík František (1877-1942)

Grafik, kreslíř, malíř, pedagog, člen SVU Mánes, nositel řádu Čestné legie, profesor na několika akademiích, studia na pražské akademii u Pirnera. Tvořil převážně v Paříži, již v roce 1898 se zúčastnil výstavy spolku Mánes v Topičově saloně, v roce 1900 a 1902 kolektivních výstav spolku Nanes ve Vídni a Berlíně atd.- dlouhý výčet v Tomanovi a v Lexiconu, zastoupení: Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeská galerie v Pardubicích, Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy v Praze, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, ve světových galeriích.

Pseudonym Tavík pochází z rodného příjmení jeho matky (Tavíková).

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, www.tfsimon.com)

(13.5.1877 Železnice u Jičína - 19.12.1942 Praha)

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

86

 

Heber

"Nebe pro hudebníky"

 

tuš, akvarel, signováno vpravo dole HEBER, datováno 1936, kresba je ve tvaru lunety, příjemná práce v pěkné adjustaci.

 

Ve výřezu 29 x 45 (47 x 61,5) cm

 

2 800 Kč

 

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

87

 

Majer Antonín

"Rožďalovice na podzim"

 

mistrovský olej na kartonu, signováno vpravo dole A. MAJER, vzadu rukou psaný název obrazu.

 

33 x 44 (48 x 59) cm

 

4 500 Kč

 

 

Práce vynikajícího malíře a grafika málo se vyskytujícího na trhu.

 

Majer Antonín (1882-1963)

Malíř, grafik, studia u profesora Brožíka, Schwaigera a Hynaise na AVU v Praze, věnoval se malbě, kresbě a ilustraci. Velký vliv na jeho práci měl Munch. Byl jedním ze zakládajících členů spolku Hollar, s nímž vystavoval u nás i v zahraničí, vydal cyklus pohlednic, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha.

(Toman, Slovník Chagall)

(1.2.1882 Praha - 6.12.1963 Praha)

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

88

 

Grus Jaroslav

"Můstek ve vsi"

 

mistrovský pastel, kvaš a tempera, signováno vpravo dole J. GRUS, datováno vlevo dole 1979, kvalitní adjustace, zaskleno.

 

Ve výřezu 29 x 43 (60 x 72) cm

 

6 900 Kč

 

 

 

Grus Jaroslav (1891-1983)

malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studium na akademii v Praze u Schwaigera, maloval pod vlivem imprese, člen SVU Mánes, zakládající člen Skupiny 58, řada výstav a vyznamenání, zastoupen v Národní galerii Praha, národní umělec

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(13.8.1891 Pardubice - 13.10.1983 Praha)

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

89

 

Rybák J.

"Žralok"

 

velká moderní serigrafie, signováno vpravo dole v desce J. RYBÁK, uprostřed perem RYBÁK, vlevo tužkou uvedeno autorský tisk, vpravo číslování 14/16.

 

86 x 61,5 (91 x 65,5) cm

 

4 500 Kč

 

Rybák Jan (1932-)

Grafik, malíř, v letech 1953-1959 studia na VŠUP v Praze u prof. Josefa Nováka

(Lexikon českých výtvarníků)

(nar. 16.5.1932 Klatovy)

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

90

 

Žebrok Rud.

"Zralé slunečnice"

 

velký kvaš, signováno vlevo dole RUD. ŽEBROK, datováno 1973, vzadu autorský štítek s razítkem ČFVU OSTRAVA, rámováno, pod sklem.

 

86,5 x 37,5 (110 x 62) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Žebrok Rudolf (1915-1984)

Malíř, grafik polské národnosti, narodil se v hornické rodině, žil v Karviné, původně vyučen pekařem, jako pekař pracoval až do konce druhé světové války, malovat začal jako autodidakt, řemeslné dovednosti získal od svého přítele malíře Francizska Swidera, později dosáhl dálkově akademického vzdělání, člen SČVU, ve své tvorbě se zaměřil na život Karvinska a Pobeskydí, úspěšně maloval krajinu i portréty, obzvlášť úspěšný byl v malbě interiérů kravínů, na počátku padesátých let vystavoval s Francizskem Swiderem v Jízdárně pražského hradu, několik let působil jako grafik v měsíčníku Zwrot, zastoupen ve sbírkách GVU Ostrava i v Národní galerii (galeriepodvezi.rkka.cz, Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, www.knih-havirov.cz, Regionální umění ve sbírkách GVUO v Ostravě, hledani.osobnosti.cz)

(Slovník Chagall)

(18.10.1915 Karviná - 18.1.1984 Karviná)

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

91

 

Beneš Vincenc

"Tři postavy na ulici"

 

mistrovská kubistická kresba tuší a akvarel, signováno vpravo dole V. BENEŠ, datováno 1911,

 

63 x 45 (82 x 64) cm

 

79 000 Kč

 

 

Skvělá kubistická práce patrně z autorova pobytu v Paříži, mimořádně hodnotná. Práce je podtržena uměleckým, speciálně pro ni dělaným rámem z masivu dubu, jen cena rámu je minimálně 15 000 Kč

 

Beneš Vincenc (1883-1979)

Malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studia na UMPRUM a AVU u profesorů Dítěte, Lišky, Bukovace a Ottenfelda, člen Osmy, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců atd., zastoupen v Národní galerii Praha a ve všech krajských a městských galeriích, zastoupen i ve sbírkách Metropolitního muzea v New Yorku, výstavy po celém světě, např. 1921 - Paříž, 1922 - Řím, 1925 -. Londýn, Vídeň, Hagenbund, v letech 1924, 1926, 1928, 1930, 1931, 1932, 1933, 1936 - Pittsburgh, Saint - Louis, Philadelphie, Chicago, Carnegie Institut, 1937 - Paříž, řada vyznamenání, jeden z nejvýznamnějších českých malířů první poloviny 20. století, měl společný ateliér s B. Kubištou, zastoupen i ve sbírkách moderního umění v New Yorku

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), abART)

(22.1.1883 Lišice, pošta Chlumec nad Cidlinou - 27.3.1979 Praha)

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

92

 

Hýžová Jaroslava

"Slézové růže II"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole J. HÝŽOVÁ, datováno 1959, luxusní rám francouzského typu, skvělý celek.

 

55,5 x 45,5 (70 x 59,5) cm

 

4 900 Kč

 

 

 

Hýžová Jaroslava (1915-1992)

Malířka, grafička, ilustrátorka, studium na Sychrově malířské akademii zřízené při spolku Mánes v Praze u Vojtěcha Tittelbacha a Josefa Lieslera, členka SČSVU, žila a tvořila na Valašsku, v letech 1935 - 1942 působila na 22 školách Valašska a Hané, známá a ceněná malířka z Valašského Meziříčí, dlouhý výčet výstav na Moravě. Svými vrstevníky byla nazývaná "Česká Madam Rouault" - přezdívka, kterou si za specifické malířské výrazové prostředky a pracovní zarputilost vysloužila Jaroslava Hýžová již v dobách studia u Tittelbacha.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(21.5.1915 Prostřední Bečva – 4.3.1992 Valašské Meziříčí)

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

93

 

Cigoš Stanislav

"Frank Zappa"

 

olej na plátně, nesignováno, podle majitele je autorem Stanislav Cigoš, neověřeno, v každém případě jde o velmi kvalitní práci.

 

75 x 55 (79,5 x 59,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

(1955-2003)

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

94

 

Zezula Oldřich

"Karlovy Vary - Zámecký vrch"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole OLDŘICH ZEZULA, datováno 1977, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU.

 

50,5 x 70,5 (67 x 87) cm

 

4 200 Kč

 

 

 

Zezula Oldřich (1907-1980)

Malíř, pedagog, studium na akademii v Praze u prof. Blažíčka, Loukoty a Obrovského, v roce 1937 podnikl studijní cestu do Francie, byl profesorem kreslení v Turnově, Příboře, Kroměříži. Byl členem Spolku výtvarných umělců Hodonín a Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské. Zastoupen ve sbírkách NG Praha, KGVU Zlín, GVU Hodonín, Muzea Kroměřížska v Kroměříži a jinde.

(Toman, Slovník Chagall)

(24.5.1907 Rataje, Kroměříž -29.6.1980 Kroměříž)

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

95

 

Šimon Tavík František

"Z orientálního města"

 

mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vpravo dole T. F. ŠIMON, nedatováno, původní rám, výborná nabídka.

 

38 x 58 (51 x 71,5) cm

 

39 500 Kč

 

 

Oleje T.F. Šimona jsou velmi vzácné.

 

Šimon Tavík František (1877-1942)

Grafik, kreslíř, malíř, pedagog, člen SVU Mánes, nositel řádu Čestné legie, profesor na několika akademiích, studia na pražské akademii u Pirnera. Tvořil převážně v Paříži, již v roce 1898 se zúčastnil výstavy spolku Mánes v Topičově saloně, v roce 1900 a 1902 kolektivních výstav spolku Nanes ve Vídni a Berlíně atd.- dlouhý výčet v Tomanovi a v Lexiconu, zastoupení: Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeská galerie v Pardubicích, Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy v Praze, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, ve světových galeriích.

Pseudonym Tavík pochází z rodného příjmení jeho matky (Tavíková).

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, www.tfsimon.com)

(13.5.1877 Železnice u Jičína - 19.12.1942 Praha)

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

96

 

Procházka Josef

"Koupání u rybníka"

 

velký reprezentativní olej na tvrzené malířské desce, signováno vpravo dole JOS. PROCHÁZKA. Vzadu dvě autorova razítka, rozměr obrazu, číslo 8 a papírový štítek : " ART CENTRUM PRAHA s německým názvem "Das Baden beim Teich".

 

61 x 90 (76 x 107) cm

 

79 000 Kč

 

 

Velikostí, kompozicí a vypracováním patří mezi nejlepší práce autora.

 

Procházka Josef (1909-1984)

Malíř krajinář, studia na pražské akademii u Otakara Nejedlého, řada výstav, hodně jeho obrazů putovalo do zahraničí, práce tohoto malíře patří v malbě krajin k tomu nejlepšímu, co je ve 20. století k dispozici v české krajinářské malbě.

(Toman, Slovník Chagall)

(30.1.1909 Horní Kruty, Kolín - 1984 Praha)

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

97

 

Minařík Jan Bedřich

"Velká lesní scenérie s potokem a balvany"

 

mistrovský reprezentativní olej na plátně, signováno vpravo dole J. MINAŘÍK, datováno 1925. Drobná poškození malby. Rámováno pouze v úzké rámové liště.

 

124 x 100 (126 x 102) cm

 

145 000 Kč

 

 

Práce Mařákovy krajinářské školy s kultovním tématem - INTERIÉR LESA. Minaříkovi se toto téma několikrát mimořádně vydařilo, což dokazuje i námi nabízený obraz, kompozicí, světlem v lese i barevností se řadí mezi ty nejlepší. Jeho obrazy s touto tématikou dosahují i vysokých cen. Například v aukci Galerie Kodl byl dne 27.4.2008 obraz se srovnatelnou velikostí (130 x 101 cm) prodán za 550 000 Kč.

Obrazu by slušel ručně řezaný široký rám, který by z velkého obrazu udělal impozantní dílo.

 

Minařík Jan B. (1862-1937)

Minařík Jan Bedřich

Spisovatel, básník, grafik, malíř krajinář, studium na UPŠ Praha u Františka Ženíška a na AVU Praha u Julia Mařáka a Maxmiliána Pirnera, excelentní představitel Mařákovy krajinářské školy, 1907 tvořil se Slavíčkem v Paříži, zastoupen v řadě evropských galerií, včetně Národní galerie v Praze, sběratelsky velmi ceněný a hledaný autor, v roce 1938 byla v Praze uspořádaná posmrtná výstava s jeho 159 obrazy.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků)

(15.12.1862 Praha - 26.5.1937 Praha)

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

98

 

Špála Václav

"Údolí Berounky"

 

mistrovský galerijní olej na plátně lepeném na tvrzené lepence, signováno vlevo dole monogramem VŠ, datováno 1919, luxusní adjustace.

 

33 x 45 (53 x 62) cm

 

129 000 Kč

 

 

 

Špála Václav (1885-1945)

Malíř, ilustrátor, grafik, pedagog, soukromá studia v krajinářském ateliéru, v letech 1902-1903 studium na UPŠ Praha u Lišky, od roku 1913 studia na pražské akademii u Bukovace a Thieleho, člen Osmy, SVU Mánes, spoluzakladatel Skupiny výtvarných umělců, jeden z předních českých moderních malířů i jeden z největších umělců 20. století v kontextu Evropy, od roku1945 národní umělec, vystavoval již od roku 1908, v roce 1918 vystavoval společně s Tvrdošíjnými - s Josefem Čapkem, Janem Zrzavým, Vlastislavem Hofmanem, Rudolfem Kremličkou a Otakarem Marvánkem, široké zastoupení v Národní galerii, řada monografií, slavný a velmi ceněný malíř 20. století.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(24.8.1885 Žlunice, Jičín - 12.5.1946 Praha)

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

99

 

Volejníček Antonín Jan

"Republika"

 

velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vlevo dole A.J. VOLEJNÍČEK, datováno leden 1939, personifikace republiky jako mladé ženy se státním znakem na prsou, vlastenecká reakce na odsazení republiky, vysoce reprezentativní celek.

 

116 x 97 (123 x 105) cm

 

29 000 Kč

 

 

Letos - v roce, ve kterém si připomínáme 100 roků od vzniku republiky dostávají podobné práce zvláštní význam, svou kvalitou, velikostí i námětem je obraz vhodný pro galerie, respektive kulturní či společenské instituce

 

Volejníček Antonín J. (1896-?)

Volejníček Antonín Jan

Malíř, grafik, žák Kysely a Maška na UMPRUM v Praze, později studoval soukromě v Paříži, zaměřil se na portréty, akty, krajinu a město Brno a jeho zákoutí, zvládl dobře techniku starých mistrů, samostatně vystavoval v Brně.

(Toman, Slovník Chagall, abART)

(14.10.1896 Brno-Židenice - ?)

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

100

 

Blažíček Oldřich

"Zima na vesnici"

 

mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1936, mimořádně luxusní široký rám francouzského typu, svým rozměrem i námětem reprezentativní

 

60 x 80 (84 x 104) cm

 

99 000 Kč

 

 

 

Blažíček Oldřich (1887-1953)

Malíř, studia nejprve na VŠUP, později na AVU v Praze ve speciálce Hanuše Schweigera, v roce 1913 získal Hlávkovo stipendium na cestu do Itálie. Od roku 1921 působil jako profesor na ČVUT v Praze, byl členem SVU Mánes. Krajinářská tvorba neprávem poněkud zastínila jeho malby architektonických interiérů. Zastoupen v Národní galerii Praha.

(Toman, Slovník Chagall)

(5.1.1887 Slavkovice u Nového Města na Moravě - 3.5.1953 Praha)

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE