121-140

www.aukcnidum.cz

 102. AUKCE BRNO - 29.7.2018

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
121 122 123 124 125
126 127 128 129 130
131 132 133 134 135
136 137 138 139 140

100

121

 

Procházka Antonín

"Sedící Prométheus"

 

mistrovská lavírovaná kresba tuší, signováno vlevo dole monogramem AP (Antonín Procházka), 30. léta minulého století, paspartováno.

 

Ve výřezu 25 x 18,5 (43,5 x 36) cm

 

9 000 Kč

 

 

 

Procházka Antonín (1882-1945)

Malíř, kreslíř, ilustrátor, grafik, sochař, studia na UMPRUM v Praze, na AVU u prof. Bukovace, ve speciálce u Schwaigera, široké zastoupení v Národní galerii Praha, řada monografií, národní umělec, člen Osmy, SVU Mánes, jedna z nejvýznamnějších postav českého malířství první poloviny 20. století, spolu se svou ženou Linkou Procházkovou byl za specifický způsob uměleckého vyjádření oceněn v roce 1937 v Paříži cenou GRAND PRIX, na trhu velmi vzácný a ceněný.

(Toman)

(5.6.1882 Vážany, Vyškov - 9.6.1945 Brno)

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

122

 

Sekora Ondřej

"Píšící mloci"

 

kresba tuší, signováno vlevo dole SEKORA a tužkou text:" Tak, a teď my zase napíšeme něco o panu Čapkovi", první polovina minulého století, paspartováno, rámováno.

 

Výřez 25,5 x 18 (46,5 x 37) cm.

 

4 500 Kč

 

 

Sekora Ondřej (1899-1967)

Malíř, grafik, ilustrátor, kreslíř, redaktor, novinář, spisovatel, právník, typograf, karikaturista. Studoval soukromě kresbu u profesora A. Hofbauera na UMPRUM v Praze a techniku leptu u V. Rytíře.

Jako syn židovské matky měl ve válečném období obtížný život.

Přispíval do řady novin a časopisů.

Pro mnoho z nás je neodmyslitelně spjatý s Ferdou Mravencem a Broukem Pytlíkem.

(Slovník Chagall)

(25.9.1899 Brno-Královo Pole - 4.7.1967 Praha)

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

100

123

 

Rada Vlastimil

"V kavárně"

 

kresba tužkou, nesignováno, kolem roku 1925, bravurní kresba významného umělce, kvalitní adjustace.

 

29 x 37 (37,5 x 45) cm

 

3 800 Kč

 

 

 

Rada Vlastimil (1895-1962)

Malíř, grafik, ilustrátor, studium na pražské akademii u Jana Preislera, Maxe Švabinského, Jana Štursy, Josefa Jindřicha Loukoty, později profesor ve speciální malířské škole na AVU Praha, člen SVU Mánes, národní umělec, široké zastoupení v Národní galerii, výstavy v Evropě i v USA, jeden z nejlepších českých malířů 20. století, řada monografií o tomto vynikajícím českém malíři, dlouhý výčet výstav a ocenění

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(5.4.1895 České Budějovice - 22.12.1962 Praha)

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

124

 

Benešová Daniela

"Barevný domov"

 

velká barevná litografie, dole uprostřed signováno DANIELA BENEŠOVÁ, datováno 1996 a číslováno 67/80, luxusní adjustace v paspartě, rámku, antireflexní sklo, výborný stav.

 

Ve výřezu 46,5 x 51,5 (78 x 68) cm

 

1 700 Kč

 

 

 

Benešová Daniela (1929-)

Benešová - Hahnová Daniela

Malířka, grafička, ilustrátorka, studovala na VŠUP u E. Filly, ilustrovala cca padesát pět knih, členka Sdružení pražských malířů a Asociace volné grafiky, její práce jsou v galeriích v řadě zemí.

(Slovník Chagall, abART)

(nar. 27.9.1929 Klatovy)

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

125

 

Pařík Jiří

"Sedící postavy s malířským stojanem"

 

lavírovaná kresba tuší, signováno vpravo dole JIŘÍ PAŘÍK, datováno 1974, paspartováno.

 

40,5 x 55,5 (60,5 x 76) cm

 

2 900 Kč

 

 

Pařík Jiří (1930-)

Ilustrátor a karikaturista, autodidakt, jako kreslíř spolupracoval s redakcí Literárních novin, Kulturní tvorby, Mladého světa, Plamen, Výtvarná práce atd., existují sběratelé tohoto kreslíře a karikaturisty

(Slovník Chagall)

(nar. 21.2.1930)

 

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

100

126

 

Urban Vladislav

"Motiv"

 

olej na plátně fixovaném na lepence, signováno vpravo dole V. URBAN a tužkou na blind rámu, vzadu dále autorský štítek.

 

30 x 20 (40,5 x 31) cm

 

3 000 Kč

 

 

Do prodeje získáno přímo od autora.

 

Urban Vladislav (1937-)

Sklářský výtvarník, designér, šperkař, studoval na Střední škole šperkařské v Turnově a v ateliéru u profesora K. Štipla a docenta V. Plátka na VŠUP v Praze, zabývá se designem lisovaného, broušeného a hutnického užitkového a obalového skla, patří mezi znalce a sběratele drahých kamenů, zastoupen v Moravské galerii Brno.

(Slovník Chagall, abART)

(nar. 14.3.1937 Plzeň)

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

127

 

Nedvěd

"Vojenská hlídka při boji ve městě"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole NEDVĚD, datováno 1957, není zaskleno.

 

57 x 70 (64 x 77) cm

 

3 500 Kč

 

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

128

 

Kremlička Rudolf

"Zasněná"

 

mistrovská litografie, signováno vpravo dole tužkou monogramem RK, rámováno, paspartováno.

 

16 x 12 (40 x 30,5) cm

 

1 400 Kč

 

 

 

Kremlička Rudolf (1886 -1932)

Malíř, kreslíř, grafik, studium na pražské akademii u Hanuše Schwaigera, Vlaho Bukovace, Bohumíra Roubalíka, studijní cesty zejména do Holandska a Paříže, člen spolků Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), Tvrdošíjní, Umělecký svaz Hagen ve Vídni, Secese z Mánesa, Umělecká beseda (UB), nespočet výstav a zastoupení v galeriích, široké zastoupení v Národní galerii Praha, řada monografií.

Vynikající český malíř patřící mezi velikány našeho malířství, jeho akty jsou pověstné, své impresionistické obrazy tvořil i ve Francii a Holandsku.

(Toman, abART)

(19.6.1886 Kolín - 3.6.1932 Praha)

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

129

 

Altmann

"Romantická krajina s jezerem a horským masivem"

 

olej na plátně, signováno špatně čitelně vyškrabáním do malby Altmann, nedatováno, typická romantická práce rakouské školy, luxusní široký ručně řezaný pozlacený rám, velmi dobrý stav.

 

57 x 88 (75 x 106) cm

 

14 500 Kč

 

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

130

 

nesignováno

"Květinové zátiší s ptáčkem"

 

olej na plátně, nesignováno, první polovina minulého století, bohatě zdobený dřevěný masivní rám. Plátno poškozeno - lepeno, bohužel patrné i v malbě. Honosná malba ve stylu starých mistrů období renezance.

 

96 x 75 (109 x 88) cm

 

53 500 Kč

 

 

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

131

 

Suchánek Vladimír

"Snění"

 

barevná litografie, signováno dole uprostřed tužkou VLAD. SUCHÁNEK, vpravo název listu, vlevo číslování 93/100.

 

Tisková plocha 26 x 29 (35,5 x 36) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Suchánek Vladimír (1933-)

Grafik, malíř, kreslíř, ilustrátor, tvůrce exlibris, návrhář známek, studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy u Cyrila Boudy, Martina Salcmana, Karla Lidického a na AVU Praha v grafické speciálce Vladimíra Silovského, člen Sdružení českých umělců grafiků Hollar, absolvoval studijní cesty po USA a Evropě, výstavy po celém světě - v Lexiconu dlouhý výčet výstav, ocenění a zastoupení v galeriích - Národní Galerie Praha, Galerie hlavního města Prahy, Cheb, Karlovy Vary, Hradec Králové. Náchod, Bratislava, Banská Bystrica, Chicago, Puškinovo muzeum Moskva, Vídeň, Portugalsko, Holandsko, u příležitosti státního svátku obdržel 28. října 2006 od prezidenta republiky státní vyznamenání "Medaile Za zásluhy v oblasti umění". Od roku 1996 předsedou Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR. V roce 1997 byl jmenován členem Evropské akademie věd a umění v Salcburku a v roce 2006 mu bylo uděleno.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, Deník 30.10.2006, cs.wikipedia.org - heslo Vladimír Suchánek)

(nar. 12.2.1933 Nové Město nad Metují)

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

132

 

Toyen - Čermínová Marie

"Trávy"

 

offsetový tisk, nesignováno, jedna z ilustrací Toyen k Máji Karla Hynka Máchy. V roce 1936 pro odběratele "Magazinu dp" vydalo Vydavatelstvo Družstevní práce v Praze.

 

24 x 17,5 (33 x 27) cm

 

1 400 Kč

 

 

 

Toyen - Čermínová Marie (1902-1980)

Čermínová Marie

Malířka, grafička, ilustrátorka, studia na uměleckoprůmyslové škole v Praze u Dítěte a v Paříži, členka Skupiny surrealistů v ČSR, členství dále v Devětsil, SVU Mánes, Bretonova surrealistická skupina, do roku 1942 vystavovala se Štýrským v Paříži, některé z posledních výstav věnovaných této malířce - 2004 v Galerii Art Světlany a Luboše Jelínkových v Chrudimi, 2003 v Galerii "V" v Podivíně, 1998 ve Výtvarném centru Chagall v Ostravě nebo zastoupení na kolektivních výstavách v Galerii české plastiky v Praze 2004, jedna z nejlepších českých malířek, představitelka surrealismu v celoevropském měřítku.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(21.9.1902 Praha - 9.11.1980 Paříž)

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

133

 

Janda Karel

"Horská krajina"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole K. JANDA, datováno 1933, mimořádně kvalitní krajinářská práce, mohutný dobový rám starostříbrné a černé barvy.

 

69 x 57 (87 x 75) cm

 

6 700 Kč

 

 

 

Janda Karel (1880-?)

Dekorativní sochař, studoval na UMPRUM v Praze u Suchardy a Kloučka, od roku 1922 byl hlavně zaměstnán v Uměleckoprůmyslovém ateliéru Julia Halmana jako sochař modelér na pracích dekorativních figur a ornamentů při opravách starých památek.

(Toman)

(28.9.1880 Praha - ?)

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

134

 

Konečný Josef

"Ku konci žní"

 

olej na překližce, signováno vpravo dole J. KONEČNÝ, vzadu Záruční list potvrzující autenticitu obrazu podepsaný autorem s datem 18.III.1944, mistrovská práce.

 

50 x 70 (61 x 82) cm

 

7 000 Kč

 

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

135

 

Brázda Oskar

Studie "Sedící mužský akt s párem pracovních bot v popředí"

 

mistrovská kresba tužkou, signováno vpravo dole monogramem OB (Oskar Brázda), první polovina minulého století.

 

56,5 x 46 (68,5 x 57) cm.

 

2 900 Kč

 

 

 

Brázda Oskar (1897-1977)

Malíř podobizen, krajin a zátiší. Na vídeňské akademii studoval u prof. Bachera, pak portrétisty Pochwalskiho. Po studiu získal tzv. římské stipendium a odjel do Itálie. Tam se dostal do vyšších kruhů a stal se představitelem čistého akademismu. Vynikl zejména jako portrétista. Do Čech se vrátil v roce 1925 a usadil se na zámečku Líčkov u Žatce. Portrétoval např. T.A. Baťu, malíře A. Kalvodu, E. Beneše. Po válce žil v ústraní. Otec provozoval v Praze kavárnu Slávii a stal se známým hoteliérem.

 

(30.9.1887 Rosice u Pardubic - 19.12.1977)

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

136

 

Jambor Josef

"U rybníka u Vortové"

 

skvělý olej na kartonu, signováno vpravo dole JAMBOR, datováno 1961, rámováno, paspartováno.

 

Ve výřezu 15,5 x 16 (33 x 25,5) cm.

 

25 000 Kč

 

Vzadu nalepeny články z dobového tisku. Mezi ručně psanými poznámkami je uveden název místa a informace o tom, že mistr tento obraz věnoval sestřičce cévního oddělení MUDr. Cardy paní Aničce Kalouskové. 

 

Jambor Josef (1887-1944)

Malíř a grafik, pražská akademie u Loukoty, Bukovace, grafická speciálka u Švabinského, studium na akademii ukončil krátce po skončení první světové války, byl zařazen mezi poválečné grafiky, ve své tvorbě se však téměř výhradně věnoval olejomalbě se zaměřením na malbu krajiny, procestoval mnoho evropských zemí, v roce 1923 uspořádal výstavu děl ze svých cest, po krátkém úseku života v Praze odešel do Nového Města na Moravě a později se trvale usadil v Tišnově, ke konci života odkázal Tišnovu sbírku svých obrazů, včetně několika obrazů od jiných autorů, v provozu je Galerie Josefa Jambora Tišnov, účastnil se mnoha výstav, je zastoupen ve státních sbírkách, významný moravský krajinář první poloviny 20. století, jehož práce jsou stále ceněny.

(Toman, Slovník Chagall, wikipedie, www stránky města Tišnova)

(29.10.1887 Pohledec, Nové Město na Moravě - 17.9.1964 Tišnov)

     
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

137

 

Blažíček Oldřich

"První sníh"

 

olej na kartonu, signováno vzadu tužkou OLDŘICH BLAŽÍČEK, dále název obrazu, datování 1944 a autorské razítko, ručně řezaný rám.

 

41 x 56,5 (57,5 x 73) cm

 

39 000 Kč

 

 

 

Blažíček Oldřich (1887-1953)

Malíř, studia nejprve na VŠUP, později na AVU v Praze ve speciálce Hanuše Schweigera, v roce 1913 získal Hlávkovo stipendium na cestu do Itálie. Od roku 1921 působil jako profesor na ČVUT v Praze, byl členem SVU Mánes. Krajinářská tvorba neprávem poněkud zastínila jeho malby architektonických interiérů. Zastoupen v Národní galerii Praha.

(Toman, Slovník Chagall)

(5.1.1887 Slavkovice u Nového Města na Moravě - 3.5.1953 Praha)

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

138

 

Reynek Bohuslav

"Letní krajina"

 

akvarel, tuš na papíře, nesignováno, vlevo dole datace 9 juin 1918, potvrzení pravosti z výstavy č. K27

 

23 x 31 (39 x 47) cm

 

27 000 Kč

 

 

 

Reynek Bohuslav (1892-1971)

Malíř, grafik, básník, překladatel, krátce studoval zemědělství na ČVUT v Praze, malířsky se vzdělával soukromě, po roce 1915 se intenzivně věnoval vlastní básnické tvorbě a překladatelství, spolupracoval s nakladatelem J. Florianem ze Staré Říše na edici Dobré dílo, ve dvacátých a třicátých letech se často vracel do Grenoblu ve Francii, kde každoročně vystavoval. V roce 1926 se oženil s francouzskou básnířkou Suzanne Renaudovou, v roce 1947 přeložil a ilustroval její básnickou sbírku Dveře v přítmí. Od roku 1936 žil s rodinou trvale na rodném statku v Petrkově u Havlíčkova Brodu, v roce 1944 byl s rodinou vystěhován, přístřeší až do konce války nalezl u Floriánovy rodiny ve Staré Říši, po únoru 1948 byl jeho statek zestátněn a Reynek na něm mohl pracovat jako zemědělský dělník, jeho nejhodnotnější část grafické tvorby vznikla v padesátých a šedesátých letech, kdy vystavoval jen sporadicky. V šedesátých letech byl jeho dům poutním místem pro mladé umělce, silně ovlivnil generaci básníků devadesátých let, část jeho básnické tvorby byla zhudebněna.

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Wikipedie, www.zslipa.hbnet.cz - stránky Reynkovy základní školy, www.velikani.cz, další související odkazy na www)

(31.5.1892 Petrkov, Havlíčkův Brod - 28.9.1971 Petrkov)

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

139

 

Reynek Bohuslav

"Jarní krajina"

 

akvarel, tuš na papíře, nesignováno, vlevo dole datace 21 mai 1918, potvrzení pravosti z výstavy č. K28

 

23 x 31 (39 x 47) cm

 

27 000 Kč

 

 

 

Reynek Bohuslav (1892-1971)

Malíř, grafik, básník, překladatel, krátce studoval zemědělství na ČVUT v Praze, malířsky se vzdělával soukromě, po roce 1915 se intenzivně věnoval vlastní básnické tvorbě a překladatelství, spolupracoval s nakladatelem J. Florianem ze Staré Říše na edici Dobré dílo, ve dvacátých a třicátých letech se často vracel do Grenoblu ve Francii, kde každoročně vystavoval. V roce 1926 se oženil s francouzskou básnířkou Suzanne Renaudovou, v roce 1947 přeložil a ilustroval její básnickou sbírku Dveře v přítmí. Od roku 1936 žil s rodinou trvale na rodném statku v Petrkově u Havlíčkova Brodu, v roce 1944 byl s rodinou vystěhován, přístřeší až do konce války nalezl u Floriánovy rodiny ve Staré Říši, po únoru 1948 byl jeho statek zestátněn a Reynek na něm mohl pracovat jako zemědělský dělník, jeho nejhodnotnější část grafické tvorby vznikla v padesátých a šedesátých letech, kdy vystavoval jen sporadicky. V šedesátých letech byl jeho dům poutním místem pro mladé umělce, silně ovlivnil generaci básníků devadesátých let, část jeho básnické tvorby byla zhudebněna.

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Wikipedie, www.zslipa.hbnet.cz - stránky Reynkovy základní školy, www.velikani.cz, další související odkazy na www)

(31.5.1892 Petrkov, Havlíčkův Brod - 28.9.1971 Petrkov)

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

140

 

Reynek Bohuslav

"Petrkovský dům III"

 

akvarel, tuš na papíře, nesignováno, potvrzení pravosti z výstavy č. K22

 

15 x 23 (33 x 40,5) cm

 

27 000 Kč

 

 

 

Reynek Bohuslav (1892-1971)

Malíř, grafik, básník, překladatel, krátce studoval zemědělství na ČVUT v Praze, malířsky se vzdělával soukromě, po roce 1915 se intenzivně věnoval vlastní básnické tvorbě a překladatelství, spolupracoval s nakladatelem J. Florianem ze Staré Říše na edici Dobré dílo, ve dvacátých a třicátých letech se často vracel do Grenoblu ve Francii, kde každoročně vystavoval. V roce 1926 se oženil s francouzskou básnířkou Suzanne Renaudovou, v roce 1947 přeložil a ilustroval její básnickou sbírku Dveře v přítmí. Od roku 1936 žil s rodinou trvale na rodném statku v Petrkově u Havlíčkova Brodu, v roce 1944 byl s rodinou vystěhován, přístřeší až do konce války nalezl u Floriánovy rodiny ve Staré Říši, po únoru 1948 byl jeho statek zestátněn a Reynek na něm mohl pracovat jako zemědělský dělník, jeho nejhodnotnější část grafické tvorby vznikla v padesátých a šedesátých letech, kdy vystavoval jen sporadicky. V šedesátých letech byl jeho dům poutním místem pro mladé umělce, silně ovlivnil generaci básníků devadesátých let, část jeho básnické tvorby byla zhudebněna.

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Wikipedie, www.zslipa.hbnet.cz - stránky Reynkovy základní školy, www.velikani.cz, další související odkazy na www)

(31.5.1892 Petrkov, Havlíčkův Brod - 28.9.1971 Petrkov)

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE