201-220

www.aukcnidum.cz

 102. AUKCE BRNO - 29.7.2018

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
201 202 203 204 205
206 207 208 209 210
211 212 213 214 215
216 217 218 219 220

100

201

 

Špillar Karel

"Lesní interiér"

 

olej na lepence, nesignováno.

 

21,5 x 16,5 (36 x 31) cm.

 

3 600 Kč

 

 

Podle přiloženého Znaleckého posudku pana PhDr. Petra Pavliňáka: "Posuzované dílo patří k originálním, kvalitním a zajímavým dílům Špillarovy tvorby, která jsou sběrateli vyhledávaná a dosahují na současném trhu s ceněním výrazných finančních hodnot". Potud citace dr. Pavliňáka, který zařazuje toto dílo do roku 1893.

 

Špillar Karel (1871-1939)

Malíř, grafik, pedagog, kreslíř, žák Františka Ženíška, sám byl pak profesorem, výstavy v Mánesu, práce a výstavy v Paříži, účast na světové výstavě v Paříži, zastoupen v Národní galerii a v dalších evropských galeriích, podílel se mj. na výzdobě Obecního domu v Praze, výrazná postava českého malířství, významný malíř z přelomu století. Mladší bratr Jaroslava Špillara.

(Toman)

(21.11.1871 Plzeň - 7.4.1939 Praha)

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

202

 

Dryák Ladislav

"Život na mořském břehu"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole LADISLAV DRYÁK, datováno 1976, rámováno v hladké, na profilu lehce projmuté liště stříbrné barvy s bílým vnitřním olištěním.

 

50,5 x 69 (66 x 86,5) cm.

 

4 500 Kč

 

 

Na aukci pořádané naší společnosti v Brně dne 26.2.2017 byl autorův obraz "Cirkus na Hukvaldech" prodán za 25 000 Kč. Obraz byl publikovaný v katalogu výstavy LADISLAV DRYÁK Z TVORBY malba, grafika, socha, kterou uspořádala Velká galerie těšínského divadla ve dnech 27.8 - 15.9. 2016

 

Dryák Ladislav (1930-)

Malíř, grafik, sochař. Po studiích figurální kresby na Umělecké škole v Praze začal v roce 1954 pracovat jako výtvarník divadla v Českém Těšíně. Počátkem 60. let minulého století (1964) musel z divadla odejít z důvodu svých nepoddajných protikomunistických postojů, což mělo za následek spoustu osobních i pracovních omezení. Krátkou dobu pracoval jako svobodný umělec. Poté, až do roku 1969, působil jako grafik v Kovoně Karviná. Jeho angažmá v boji za prosazení myšlenek Pražského jara vedlo k nucené emigraci do Spolkové republiky Německo. Usadil se v Solingenu, kde v nelehkých podmínkách přistěhovalce začal budovat svůj ateliér, v němž tvořil a sporadicky tvoří dodnes.

(Prospekt autorské výstavy "Ladislav Dryák, Z tvorby, malba, grafika, socha, Velká galerie Těšínského divadla, 27.8. - 15.9.2016")

(Nar. 12.7.1930 Dolní Sklenov, okres Frýdek Místek)

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

203

 

Diosk

"Poloakt černovlásky"

 

barevný pastel, signováno vlevo dole DIOSK, minulé století, rámováno, paspartováno, zaskleno.

 

Výřez 64 x 45,5 (87 x 69) cm

 

21 500 Kč

 

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

204

 

Kudrnáč Filip

"Dívčí poloakt mezi antickými sloupy"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole na patce sloupu FILIP KUDRNÁČ, datováno 2007. Nerámováno, jen blind rám, plátno na dvou místech promáčklé.

 

80 x 60 cm

 

16 000 Kč

 

 

 

(1975-)

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

100

205

 

neurčeno

"Portrét malého chlapce"

 

olej na sololitu, signováno vlevo nahoře, neurčeno, datováno 1954.

 

42 x 32,5 (48,5 x 38,5) cm

 

800 Kč

 

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

206

 

Medek Jan

"Horský statek"

 

olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole MEDEK, první polovina minulého století.

 

16 x 20 (24,5 x 29,5) cm

 

600 Kč

 

 

Párová k položce 207

 

(1874-)

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

100

207

 

Medek Jan

"Horský statek s horským masivem v pozadí"

 

olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole MEDEK, první polovina minulého století.

 

16 x 20 (24,5 x 29,5) cm

 

600 Kč

 

 

Párová k položce 206

 

(1874-)

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

100

208

 

Hofman Karel

"Kytice v hnědé váze"

 

olej na plátně, signatura K. HOFMAN, původně v pravém dolním rohu, se nachází vzadu na plátně přehnutém přes blind rám, kolem poloviny minulého století, plátno vpravo nahoře poškozeno, podlepeno, ručně řezaný rám.

 

52 x 45,5 (67,5 x 59) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Hofman Karel (1906-1998)

Malíř, grafik, pedagog, odborný publicista, studia na akademii v Praze u Nejedlého a Obrovského, další studia u profesora N. Cormaldi na Akademii krásných umění v Římě, výborný malíř valašských motivů, široké zastoupení v řadě galerií, včetně Národní galerie, řada výstav, již v srpnu 1934 vystavoval v Římě, národní umělec, Římská cena, významný moravský malíř.

(Toman, Slovník Chagall)

(14.9.1906 Jablůnka - 27.11.1998 Valašské Meziříčí)

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

209

 

Srp František

"U řeky"

 

lept, signováno vpravo dole tužkou FRANTIŠEK SRP, vlevo číslováno 22, první polovina minulého století. Paspartováno, vpravo nahoře uštíplý růžek skla

 

Tisková plocha 11 x 13,5 (26,5 x 30,5) cm.

 

600 Kč

 

 

Srp František (1895-1943)

Malíř a grafik, pedagog, ilustrátor, krajinář, figuralista, portrétista, studia v Praze na akademii u Pirnera a na uměleckoprůmyslové škole u Dítěte a Kysely, výstavy v Brně.

(Toman, abART)

(5.7.1895 Veleň, Praha-východ - 25.11.1943 Bučovice)

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

100

210

 

Švabinský Max

"Svatá trojice"

 

originální mistrovská kresba tužkou a uhlem, signováno vlevo dole M. ŠVABINSKÝ, datováno 1949, vpravo nahoře dedikace "Sestře Fr. Matyášové k Ježíšku 1949", krásná kresba v luxusní adjustaci, na trhu vzácné, ojedinělá sběratelská i umělecká rarita.

 

Ve výřezu 32 x 24 (60,5 x 50,5) cm

 

39 000 Kč

 

 

JEDNÁ SE SKUTEČNĚ O KRESBU, NE O GRAFICKÝ LIST

 

Švabinský Max (1873-1962)

Švabinský Maxmilian

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, studia na akademii v Praze u Pirnera, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského Hagenbundu a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži, od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie. Navrhoval také bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny. Autor portrétů, krajinomaleb, erotických scén, plakátů, ex libris. V roce 1945 vyhlášen národním umělcem.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, Slovník Chagall, abART)

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

211

 

Emler František

"Zátoka v Bretani a kotvící lodě"

 

olej-tempera na tvrzené desce, signováno vpravo dole F. EMLER, drobná poškození malby zejména v horní třetině.

 

17 x 19 (24 x 26) cm

 

6 500 Kč

 

 

 

Emler František (1912-1992)

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, studium na pražské akademii u Nejedlého, po válce u Pukla, dále studia u profesora Carla Silveriho na Academia di belle arti v Římě, 1947-1949 studia u slavného malíře ANDRÉ LHÔTY v Paříži, řada výstav, mj. v Římě, zastoupen v NG Praha a dalších. Na popud Františka Emlera vznikla Galerie Zemědělského družstva Sněžné, otevřena byla 9.5.1985. V samostatné síni Františka Emlera je umístěno 17 obrazů a 78 grafických listů získaných darem autora. Stálým hostem, který vystupoval při vernisážích, byl Radovan Lukavský.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, Slovník Chagall, www.snezne.cz)

(26.7.1912 Přelouč - 25.5.1992 Praha)

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

212

 

Štolfa Miroslav

"Abstraktní motiv"

 

kombinovaná technika, signováno vpravo dole tužkou MIROSLAV ŠTOLFA, datováno 1970. Rámováno v olepu, paspartováno.

 

Ve výřezu 12 x 11,5 (25,5 x 25,5) cm

 

1 400 Kč

 

 

 

Štolfa Miroslav (1930-)

Malíř, pedagog, studoval výtvarnou výchovu u profesorů E. Miléna, B.S. Urbana a V. Makovského na PedF a FF MU v Brně, pedagog na katedře výtvarné teorie a výchovy FF UP v Olomouci, docent kresby a malby na katedře estetické výchovy PedF v Brně, 1992-1993 spoluzaložil a vedl malířský ateliér na FaVU VUT v Brně, věnoval se klasické malbě a kresbě inspirované technikou a civilizací, členství: Parabola, Svaz československých výtvarných umělců, Svaz českých výtvarných umělců, Unie výtvarných umělců, TT KLUB Brno, Společnost pro současné umění - SCA - Society for Contemporary Arts, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie v Praze, v Lexiconu je vyjmenována účast na cca 50 individuálních a 110 kolektivních výstavách, místa individuálních výstav: Blansko, Boskovice, Bratislava, Brno, České Budějovice, Havlíčkův Brod, Hodonín, Hranice, Cheb, Jihlava, Kroměříž, Kutná Hora, Křížovice, Nové Město na Moravě, Olomouc, Praha, Sovinec, Třebíč, Cuxhaven, SRN, Poznaň, Poland, některá další místa kolektivních výstav: Bruntál, Havířov, Hluboká nad Vltavou, Karlovy Vary, Polička, Plzeň, Zlín, Znojmo, Žilina, Altenburg, Bochum, Bonn, Budapest, Columbia, Graz, Grieskirchen, Havana, Holywood, Chicago, Indianopilis, Maribor, Mons, New York, Rennes, St. Galen, Štětín, Utrecht, Varšava, Wroclaw, Zagreb, Spojené arabské Emiráty, neuvěřitelně dlouhý je v Lexiconu seznam cca 140 knižních, časopiseckých a novinových publikací o autorovi, v roce 1998 obdržel Hlavní cenu na Středoevropském bienále kresby v Plzni, v roce 1999 Cenu města Brna za celoživotní malířskou tvorbu.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(nar. 11.8.1930 Brno)

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

213

 

Štolfa Miroslav

"Abstraktní žlutozelený motiv"

 

barevné pastely, signováno vpravo dole M. ŠTOLFA, datováno 84.

 

21 x 14,5 (33 x 24) cm

 

1 400 Kč

 

 

 

Štolfa Miroslav (1930-)

Malíř, pedagog, studoval výtvarnou výchovu u profesorů E. Miléna, B.S. Urbana a V. Makovského na PedF a FF MU v Brně, pedagog na katedře výtvarné teorie a výchovy FF UP v Olomouci, docent kresby a malby na katedře estetické výchovy PedF v Brně, 1992-1993 spoluzaložil a vedl malířský ateliér na FaVU VUT v Brně, věnoval se klasické malbě a kresbě inspirované technikou a civilizací, členství: Parabola, Svaz československých výtvarných umělců, Svaz českých výtvarných umělců, Unie výtvarných umělců, TT KLUB Brno, Společnost pro současné umění - SCA - Society for Contemporary Arts, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie v Praze, v Lexiconu je vyjmenována účast na cca 50 individuálních a 110 kolektivních výstavách, místa individuálních výstav: Blansko, Boskovice, Bratislava, Brno, České Budějovice, Havlíčkův Brod, Hodonín, Hranice, Cheb, Jihlava, Kroměříž, Kutná Hora, Křížovice, Nové Město na Moravě, Olomouc, Praha, Sovinec, Třebíč, Cuxhaven, SRN, Poznaň, Poland, některá další místa kolektivních výstav: Bruntál, Havířov, Hluboká nad Vltavou, Karlovy Vary, Polička, Plzeň, Zlín, Znojmo, Žilina, Altenburg, Bochum, Bonn, Budapest, Columbia, Graz, Grieskirchen, Havana, Holywood, Chicago, Indianopilis, Maribor, Mons, New York, Rennes, St. Galen, Štětín, Utrecht, Varšava, Wroclaw, Zagreb, Spojené arabské Emiráty, neuvěřitelně dlouhý je v Lexiconu seznam cca 140 knižních, časopiseckých a novinových publikací o autorovi, v roce 1998 obdržel Hlavní cenu na Středoevropském bienále kresby v Plzni, v roce 1999 Cenu města Brna za celoživotní malířskou tvorbu.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(nar. 11.8.1930 Brno)

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

214

 

Štolfa Miroslav

"Černo žlutý abstraktní motiv"

 

kombinovaná technika - tužka, barevné pastely, signováno vpravo dole M. ŠTOLFA, druhá polovina minulého století.

 

20,5 x 14 (33 x 24) cm

 

1 400 Kč

 

 

 

Štolfa Miroslav (1930-)

Malíř, pedagog, studoval výtvarnou výchovu u profesorů E. Miléna, B.S. Urbana a V. Makovského na PedF a FF MU v Brně, pedagog na katedře výtvarné teorie a výchovy FF UP v Olomouci, docent kresby a malby na katedře estetické výchovy PedF v Brně, 1992-1993 spoluzaložil a vedl malířský ateliér na FaVU VUT v Brně, věnoval se klasické malbě a kresbě inspirované technikou a civilizací, členství: Parabola, Svaz československých výtvarných umělců, Svaz českých výtvarných umělců, Unie výtvarných umělců, TT KLUB Brno, Společnost pro současné umění - SCA - Society for Contemporary Arts, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie v Praze, v Lexiconu je vyjmenována účast na cca 50 individuálních a 110 kolektivních výstavách, místa individuálních výstav: Blansko, Boskovice, Bratislava, Brno, České Budějovice, Havlíčkův Brod, Hodonín, Hranice, Cheb, Jihlava, Kroměříž, Kutná Hora, Křížovice, Nové Město na Moravě, Olomouc, Praha, Sovinec, Třebíč, Cuxhaven, SRN, Poznaň, Poland, některá další místa kolektivních výstav: Bruntál, Havířov, Hluboká nad Vltavou, Karlovy Vary, Polička, Plzeň, Zlín, Znojmo, Žilina, Altenburg, Bochum, Bonn, Budapest, Columbia, Graz, Grieskirchen, Havana, Holywood, Chicago, Indianopilis, Maribor, Mons, New York, Rennes, St. Galen, Štětín, Utrecht, Varšava, Wroclaw, Zagreb, Spojené arabské Emiráty, neuvěřitelně dlouhý je v Lexiconu seznam cca 140 knižních, časopiseckých a novinových publikací o autorovi, v roce 1998 obdržel Hlavní cenu na Středoevropském bienále kresby v Plzni, v roce 1999 Cenu města Brna za celoživotní malířskou tvorbu.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(nar. 11.8.1930 Brno)

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

215

 

Spáčil Emil

"Chalupy"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole SPÁČIL E, datováno 1959.

 

35 x 49 (49 x 63,5) cm

 

1 400 Kč

 

 

Spáčil Emil (1891-?)

Malíř v Brně, studium na Vysokém učení technickém v Brně, soukromě Al.Kalvody, J. Procházky a Fr. Naskeho. Maloval krajinu, zejména z Valašska a Beskyd.

(26.4.1891 - ?)

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

100

216

 

Spáčil Emil

"Krajina s potokem"

 

olej na malířské lepence, signováno vlevo dole SPÁČIL E, kolem poloviny minulého století.

 

35 x 49 (49 x 62) cm

 

1 400 Kč

 

 

Spáčil Emil (1891-?)

Malíř v Brně, studium na Vysokém učení technickém v Brně, soukromě Al.Kalvody, J. Procházky a Fr. Naskeho. Maloval krajinu, zejména z Valašska a Beskyd.

(26.4.1891 - ?)

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

100

217

 

Hlavica František

"Profil tmavovlasé ženy"

 

kombinovaná technika - pastelka, akvarel, signováno vpravo dole v dedikaci: "Milému příteli p. Dušanu Závadovi v upomínku FRANTIŠEK HLAVICA 14. XII. 1949".

 

22 x 18,5 (38 x 34) cm

 

2 700 Kč

 

 

 

Hlavica František (1885-1952)

Malíř ze Vsetína, sochař, pedagog, ilustrátor, studium na Akademii výtvarných umění u Hanuše Schwaigera, byl významnou osobností v Brně, profesor kreslení na VUT v Brně, později děkan fakulty architektury a pozemního stavitelství, účastnil se na Zlínských salonech, obdržel stříbrnou medaili v Barceloně v roce 1911

(Slovník Chagall)

(23.1.1885 Vsetín - 16.7.1952 Vsetín)

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

218

 

Bauch Jan

"Dva ženské akty"

 

barevný lept, signováno vpravo dole JAN BAUCH, rámováno, zaskleno.

 

26 x 19 (28,5 x 21) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Bauch Jan (1898-1995)

Významný český malíř, grafik, sochař, ilustrátor, studia UMPRUM v Praze u Dítěte, grafická speciálka u Švabinského, 1937 GRAND PRIX v Paříži, 1977 národní umělec, člen Umělecké Besedy, S.V.U. Mánes, kolem čtyřiceti výstav po celém světě, jeden z nejvýznamnějších českých malířů 20. století, řada monografií. Zastoupen v galeriích National Gallery of Art, Washington D.C., Národní galerie v Praze, České muzeum výtvarných umění Praha, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie umění, Karlovy Vary, Galerie hlavního města Prahy, Moravská galerie v Brně, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem.

(Slovník Chagall)

(16.11.1898 Praha - 9.1.1995 Praha)

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

219

 

Bauch Jan

"Okřídlený čtyřnožec a labuť"

 

barevný lept, signováno vpravo dole JAN BAUCH, rámováno, zaskleno.

 

26 x 19 (28,5 x 21) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Bauch Jan (1898-1995)

Významný český malíř, grafik, sochař, ilustrátor, studia UMPRUM v Praze u Dítěte, grafická speciálka u Švabinského, 1937 GRAND PRIX v Paříži, 1977 národní umělec, člen Umělecké Besedy, S.V.U. Mánes, kolem čtyřiceti výstav po celém světě, jeden z nejvýznamnějších českých malířů 20. století, řada monografií. Zastoupen v galeriích National Gallery of Art, Washington D.C., Národní galerie v Praze, České muzeum výtvarných umění Praha, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie umění, Karlovy Vary, Galerie hlavního města Prahy, Moravská galerie v Brně, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem.

(Slovník Chagall)

(16.11.1898 Praha - 9.1.1995 Praha)

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

220

 

Bauch Jan

"Okřídlený ženský akt"

 

barevný lept, signováno vpravo dole JAN BAUCH, rámováno, zaskleno.

 

26 x 19 (28,5 x 21) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Bauch Jan (1898-1995)

Významný český malíř, grafik, sochař, ilustrátor, studia UMPRUM v Praze u Dítěte, grafická speciálka u Švabinského, 1937 GRAND PRIX v Paříži, 1977 národní umělec, člen Umělecké Besedy, S.V.U. Mánes, kolem čtyřiceti výstav po celém světě, jeden z nejvýznamnějších českých malířů 20. století, řada monografií. Zastoupen v galeriích National Gallery of Art, Washington D.C., Národní galerie v Praze, České muzeum výtvarných umění Praha, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie umění, Karlovy Vary, Galerie hlavního města Prahy, Moravská galerie v Brně, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem.

(Slovník Chagall)

(16.11.1898 Praha - 9.1.1995 Praha)

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE