241-260

www.aukcnidum.cz

 102. AUKCE BRNO - 29.7.2018

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
241 242 243 244 245
246 247 248 249 250
251 252 253 254 255
256 257 258 259 260

100

241

 

Mokroš A.

"Pohled do zasněženého horského údolí"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole A. MOKROŠ, datováno 1947.

 

49 x 40 (58 x 48) cm

 

600 Kč

 

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

242

 

Müller Karel

"Don Quijote a Sancho Panza"

 

barevná litografie, signováno Karel MÜLLER, kolem roku 1940.

 

40 x 27 (56 x 44) cm

 

600 Kč

 

 

 

Müller Karel (1899-1977)

Malíř, grafik, tvůrce ex libris, pedagog, studia na soukromé škole u Engelmüllera, dále na pražské AVU u profesorů Švabinského, Obrovského a Bukovace, člen HOLLARu.

(Slovník Chagall)

(12.12.1899 Praha-17.5.1977 Praha)

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

243

 

Šalamoun Jiří

"Veřejné tajemství"

 

mistrovská galerijní barevná litografie, signováno dole uprostřed JIŘÍ ŠALAMOUN, datováno 1987, autorský tisk, číslováno 14/30, rámováno, zaskleno.

 

49 x 69 (56 x 76) cm

 

4 500 Kč

 

 

 

Šalamoun Jiří

Malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, výtvarník animovaných filmů, studoval na Akademii výtvarných umění v Praze (Vladimír Pukl, Vladimír Silovský) a na Hochschule für Grafik und Buchkunst v Lipsku (Albert Kapr, Gerhard Kurt Müller), člen SČUG Hollar.

 

(nar. 17.4.1935 Praha)

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

244

 

Váchal Jaroslav

"Návrat našich legií ze Sibiře"

 

mistrovská barevná litografie opatřená texty:

Jaroslav VÁCHAL: Návrat našich legií ze Sibiře r. 1939,

Příloha ke 4. čís. "Houpaček" r. 1919,

Litografie inf. - osvět. odboru čsl voj. na Rusi

 

20 x 67 (29 x 76,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Váchal Jaroslav (1896-?)

malíř, legionář, narozen ve Velvarech, bratranec Josefa Váchala, bojoval v legiích v 1. světové válce, spoluvydával plukovní časopis, karikatury a kresby uveřejňoval také v časopise Houpačky na Sibiři, po návratu maloval náladovou krajinu, zátiší a vzpomínky na legie

(Slovník Chagall, abART)

(nar. 4.9.1896 Velvary, Kladno)

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

245

 

Horečka František

"Vrbice u Budyně - Ulička s průhledem na Hazenburg"

 

akvarel, signováno vpravo uprostřed v malbě FR. HOREČKA 1956, vzadu rukou název, datace 24.8.1956 a podpis a autorské razítko, rám, pasparta.

 

40 x 30 (63 x 50,5) cm

 

1 100 Kč

 

 

 

Horečka František (1894-1976)

Malíř, kreslíř a ilustrátor knih, pedagog, dramatik, básník, spisovatel. V době 1. světové války byl na haličské a italské frontě. V roce 1994 obdržel in memoriam Cenu sv. Martina za přínos v oblasti kultury, umění a vlastivědné činnosti.

(Toman, abART)

(25.3.1894 Frenštát pod Radhoštěm - 25.2.1976 Nový Jičín)

   

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

246

 

nesignováno

"Letní krajina s cestou a obilím"

 

mistrovský olej na malířské lepence, signatura nenalezena, rámováno, zaskleno.

 

50 x 65,5 (61 x 76,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

247

 

Hoplíček František

"Oběd v rolnické rodině"

 

mistrovská litografie, vpravo dole signováno tužkou FRANT. HOPLÍČEK, vlevo značeno: Arcibiskupská knihtiskárna v Olomouci. Velmi vzácně se vyskytující list, poškozeno řadou skvrn patrně od vlhka, sběratelská a archivní položka.

 

47 x 60 (50,5 x 62,5) cm

 

500 Kč

 

 

 

Hoplíček František (1890-1946)

Malíř a grafik, studoval na Akademii v Praze u Vlaho Bukovace a Rudolfa Otto von Ottenfelda, dále studoval ve Vídni a Antverpách, maloval obrazy ze života Hané - v Olomouci založil vlastní malířskou školu, ale také ze života sportovního, v roce 1932 byl jeho obraz vystaven na Olympiádě v Los Angeles v USA, vystavoval také ve Vídni atd.

(Toman)

(23.4.1890 Zvole u Zábřehu, okres Šumperk - 13.4.1946 Olomouc)

   

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

248

 

neurčeno

"Stopy ve sněhu v zimní krajině"

 

olej na malířské lepence, signum nenalezeno, kvalitní rám, lepenka je zvlněná vlhkem.

 

34 x 42 (51 x 58) cm

 

500 Kč

 

 

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

249

 

Thomas J.H.

"Krajina s lesem a vodou"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vlevo dole J.H.THOMAS, luxusní novější rám francouzského typu.

 

60 x 80 (74 x 94) cm

 

2 500 Kč

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

250

 

Hofman Karel

"Tři králové na Soláni"

 

velká reprezentativní barevná litografie, vpravo dole signováno tužkou K HOFMAN, číslováno 47/100, slavný grafický list národního umělce.

 

72 x 54 (74,5 x 57) cm

 

2 700 Kč

 

 

 

Hofman Karel (1906-1998)

Malíř, grafik, pedagog, odborný publicista, studia na akademii v Praze u Nejedlého a Obrovského, další studia u profesora N. Cormaldi na Akademii krásných umění v Římě, výborný malíř valašských motivů, široké zastoupení v řadě galerií, včetně Národní galerie, řada výstav, již v srpnu 1934 vystavoval v Římě, národní umělec, Římská cena, významný moravský malíř.

(Toman, Slovník Chagall)

(14.9.1906 Jablůnka - 27.11.1998 Valašské Meziříčí)

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

251

 

Zápeca Karel

"Bajkal - Selensa"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole K. ZÁPECA, datováno 1919, vzadu na plátně špatně čitelný rukou psaný text. Práce českého legionáře, dokumentační hodnota, kvalitní rám poškozený.

 

54 x 76 (69 x 92) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Zápeca Karel (1893-1975)

Malíř, pedagog, narozen v Luhačovicích, studoval na Akademii v Petrohradě u profesora Solověva, sám byl později profesorem v Omsku, Krasnojarsku a Malmyži, legionář, od roku 1924 tvořil v Luhačovicích, celá řada výstav obrazů z vlasti, Ruska, Sibiře apod.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(21.7.1893 Luhačovice - 20.9.1975 Luhačovice)

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

252

 

monogramista AP

"Ležící ženský akt"

 

olej na tvrzené malířské desce, signováno vlevo dole monogramem AP, blíže neurčeno.

 

60 x 100 (72 x 112) cm

 

900 Kč

 

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

253

 

Chmel František

"Hrad s podhradím"

 

olej na lepence se strukturou plátna, vpravo dole signováno monogramem F.CH., v rozích poškozeno - malé dírky

 

50 x 66 (64 x 80,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Chmel František (1889-1958)

Malíř, pedagog, malíř dekorací, absolvent Akademie v Praze roku 1916, byl středoškolským profesorem v Uherském Brodě a v Hranicích na Moravě.

(Toman, Slovník Chagall)

(5.3.1889 Nový Hrozenkov - 11.8.1958 Uherský Ostroh)

   

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

254

 

Lubojacký

"Horská krajina"

 

olej na plátně lepeném na kartonu, signováno vpravo dole LUBOJACKÝ, nedatováno, dobový rám, v okrajové části krakeláž.

 

49 x 61 (60 x 72) cm

 

1 000 Kč

 

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

255

 

nesignováno

"Zřícenina hradu v lesním porostu"

 

olej na tvrzené malířské desce, signum nenalezeno.

 

42 x 60 (52,5 x 69) cm

 

800 Kč

 

 

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

256

 

Šrámek Josef

"Na cestě v letní krajině"

 

mistrovská tempera, signováno vpravo dole ŠRÁMEK, datováno 1949, vzadu rukou psaný text "Josef Šrámek, V poli, tempera",rám, pasparta, sklo.

 

Ve výřezu 33 x 39 (63,5 x 64,5) cm

 

900 Kč

 

 

 

Šrámek Josef (1893-1971)

Malíř krajinář, odborný učitel kreslení v Ostravě, žák Aloise Kalvody, později studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Vratislava Hugo Brunnera a Josefa Schussera a na akademii v Praze u Otakara Nejedlého a Karla Špillara, uskutečnil studijní cesty do Jugoslávie a Itálie, delší dobu pobýval ve Francii, člen MSVU, v Lexiconu výčet výstav, zastoupen v Národní galerii, Galerii výtvarného umění v Ostravě, významný ostravský malíř.

(Toman, slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(6.1.1893 Ostrava - 16.2.1971 Ostrava)

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

257

 

Strnadel Antonín

"Svobodu republice"

 

kresba tuší, signováno vpravo dole A. STRNADEL, rámováno, v paspartě, zaskleno.

 

Ve výřezu 40 x 25 (54,5 x 38) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Strnadel Antonín (1910-1975)

Malíř, grafik a ilustrátor, profesor na VŠUP v Praze, studoval na UMPRUM v Praze u prof. Bendy a na akademii u prof. Švabinského, věnoval se rovněž typografii, animovanému filmu, návrhu poštovních známek, absolvoval výstavy doma i v zahraničí, obsazoval mimo jiné Zlínské salony, již v roce 1937 obdržel Zlatou medaili na Mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků)

(10.5.1910 Trojanovice pod Radhoštěm - 31.10.1975 Praha)

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

258

 

nesignováno

"Starý harfeník a jeho múza"

 

mistrovský lept, signum nenalezeno, nedatováno.

 

Ve výřezu 24 x 18 (53 x 40,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

259

 

Doleželová Miloslava

"Sedící mladá žena"

 

kresba tuší, signováno DOLEŽELOVÁ, nedatováno, kolem roku 1960, pasparta, rám, zaskleno

 

27 x 16,5 (42 x 31)

 

900 Kč

 

 

 

Doleželová Miloslava (1922-1993)

Doleželová Míla

Mimořádně skvělá kreslířka, manželka výtvarníka Jiřího Mareše, studovala na pražské akademii u Pukla, členka Sdružení výtvarných umělců Vysočiny, kromě výstav u nás vystavovala např. 1967 - Miami USA, 1968 - Chicago USA, 1977 - Mexico City.

(Lexikon českých výtvarníků, webové stránky o Míle Doleželové http://oliva.webzdarma.cz/mila/mila.htm, registr sbírek výtvarného umění http://www.mzm.cz/promus11)

(12.11.1922 Prostějov - 30.12.1993 Telč)

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

260

 

Křivda Joža

"Znalec"

 

mistrovská galerijní kresba uhlem a bělobou, signováno vlevo dole JOŽA KŘIVDA, datováno 1941, vzadu autorský štítek s názvem, pasparta, sklo, rám.

 

Ve výřezu 27,5 x 21 (44 x 36) cm

 

1 500 Kč

 

 

   

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE