001-020

www.aukcnidum.cz

 102. AUKCE BRNO - 29.7.2018

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI ZPĚT NA OBSAH
 
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

100

1

 

Klečka

"Krojovaný tančící pár"

 

kresba uhlem, signováno vpravo dole KLEČKA, paspartováno, rámováno.

 

Výřez 53,5 x 35,5 (80,5 x 60,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

2

 

Wünsche Vilém

"Děvucha z Olbrachtic"

 

kombinovaná technika, kresba tužkou, akvarel a kvaš, signováno vpravo dole V. WÜNSCHE, vlevo autorovou rukou název díla. Rámováno, paspartováno, v pravém horním rohu drobný flíček.

 

40 x 25,5 (55 x 39,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Wünsche Vilém (1900-1984)

Malíř, kreslíř, ilustrátor, studia v Praze na UPŠ a na AVU u prof. Švabinského, stipendium v Paříži, 1931 čestný studijní rok na AVU Praha, výstavy v Ostravě, Praze, Lodži a řadě měst ostravsko-karvinského regionu, v roce 1995 zastoupen na výstavě Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě, národní umělec, vynikající malíř sociálních motivů, jeden z nejvýznamnějších malířů ostravsko-karvinského regionu.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, Regionální umění ve sbírkách GVUO v Ostravě)

(1.12.1900 Šenov - 3.5.1984 Šenov)

        
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

3

 

Kamenický Josef Jiří

"Na bramborách"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole JJ KAMENICKÝ, vzadu na blind rámu nalepen papírový ověřovací list signovaný autorem a výstavní a kruhové razítko Spolku výtvarných umělců MAROLD.

 

30 x 55 (46,5 x 71,5) cm.

 

3 900 Kč

 

 

 

Kamenický Josef Jiří (1910-1981)

Lískovec ?

malíř, fotograf, narodil se v Brně, studoval na ŠUŘ dekorativní malbu a na AVU v Praze, byl členem Fotoskupiny pěti a střediska Purkyně, s tímto střediskem vystavoval své malby, jeho díla jsou v majetku MG Brno a GVU Zlín.

(Toman, Slovník Chagall)

(11.11.1910 Brno - Lískovec - 1974)

        
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

4

 

Raszka

"Pohled do údolí"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole RAZSKA VLAD. (?), kolem poloviny minulého století.

 

40 x 50 (54 x 64) cm

 

2 500 Kč

 

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

5

 

Procházka M.

"Chalupy v zimní krajině"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole M. PROCHÁZKA, datováno 1947. Paspartováno, rámováno, pod sklem.

 

Výřez 32 x 43 (53,5 x 63) cm

 

3 500 Kč

 

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

6

 

Melichar I.

"Kytice zahradních květin ve váze"

 

olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole I. MELICHAR, zdobný rám zlaté barvy.

 

71 x 52 (87,5 x 67) cm

 

2 500 Kč

 

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

7

 

Siřínek Karel

"Uprchlíci u Tarnova"

 

olej na malířské lepence, signováno vlevo dole K. SIŘINEK, u signatury německý text "Flüchtlinge bei Tarnov" a datace 14.9.1939.

 

25 x 30 (31 x 36) cm

 

1 900 Kč

 

 

Pravděpodobně se jedná o polské město Tarnów nacházející se nedaleko Krakova. Tarnów byl 7.9.1939 obsazen německými vojsky. Nabízené dílo podává svědectví o dnech následujících záhy po okupaci a je tak i důležitým historickým materiálem.

 

Siřínek Karel

Stopy Karla Siřínka ve Frýdku - Místku:

Tři práce Karla Siřínka jsou publikovány v příspěvku České televize. "Dominanty Frýdku-Místku zachycené na obrazech místních umělců vystavilo Muzeum Beskyd" (Výstava na zámku srovnává současnost a minulost Frýdku-Místku, Česká televize, Televizní studio Ostrava 30. 1. 2013, http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/kultura/213085-vystava-na-zamku-srovnava-soucasnost-a-minulost-frydku-mistku/)

"Oltářní obraz Sv. Františka z Assisi v poutním kostele Navštívení P. Marie ve Frýdku je umístěn v boční kapli téhož světce ... Obraz je signován v pravém dolním rohu pod stupni: ELIAS FRANT HERBERT/PINXIT 1761, pod signaturou malíře je další nápis: RENOV. K. SIŘÍNEK R. 1923." (Dominika Grygarová: Oltářní obrazy v poutním kostele Navštívení Panny Marie ve Frýdku, UP Olomouc, Filozofická fakulta, bakalářská diplomová práce, Olomouc 2011 http://theses.cz/id/ueloaj/bp.pdf)

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

100

8

 

Techl Josef

"Sedící štěně"

 

lept ručně kolorovaný akvarelem a kvašem, signováno dvakrát monogramem v desce - vlevo JT a vpravo dole JT 46, dále tužkou vpravo dole J. TECHL, datováno 1946, vlevo dole uvedeno :"Orig. lept 4".

 

Tisková plocha 23 x 16,5 (46 x 35) cm

 

500 Kč

 

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

9

 

Sládek Jan Miroslav

"Kytice ve džbánu"

 

kresba tuší a akvarel, signováno vpravo dole JAN SLÁDEK, datováno 1942. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 30,5 x 24 (52 x 44,5) cm

 

1 200 Kč

 

 

Sládek Jan Miroslav (1917-?)

Malíř, studoval u M. Salcmana a C. Boudy na PedF UK v Praze, věnoval se zejména krajinomalbě a figurálním kompozicím, vystavoval se středočeskými výtvarníky.

(Slovník Chagall)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

100

10

 

Komáromi-Kacz Endre

"Interiér salonu"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole KOMÁROMI - KACZ E (Endre), počátek minulého století. Plátno na čtyřech místech podlepeno.

 

80 x 60,5 (93,5 x 74) cm

 

15 000 Kč

 

 

Vynikající galerijní práce, která skvěle pracuje se světlem v interiéru.

 

(1880-1969)

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

100

11

 

monogramista VK

"Don Quijote"

 

malý olej na překližce, signováno vlevo nahoře monogramem VK, profilovaný rám zlaté barvy.

 

16 x 12 (26 x 22) cm

 

1 500 Kč

 

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

12

 

Holý Miloslav

"Lodičky na vodě"

 

barevná litografie, signováno tužkou vpravo dole M. HOLÝ, datováno 1963, vlevo dole číslováno 31/50, vzadu papírový štítek s informacemi o obraze a razítko ČFVU PRAHA, rámováno, paspartováno.

 

Výřez 20 x 26 (43 x 53) cm

 

900 Kč

 

 

 

Holý Miloslav (1897-1974)

Malíř, grafik, studia na AVU v Praze u J. Preislera, po návratu z 1. světové války u V. Bukovace, J. Obrovského a ve speciální grafické škole M. Švabinského, spolu s Holanem, Kotíkem a Kotrbou vytvořil skupinu HO-HO-KO-KO, byl členem Umělecké besedy, SVU Mánes a SČUG Hollar, v letech 1947-1958 profesor na AVU v Praze, 1950-1954 rektor, 1954-1957 prorektor, výstavy v Mánesu, Myslbeku, ve Zlínském salóně, Benátkách, Paříži, USA, zastoupen v řadě galerií, široké zastoupení v Národní galerii Praha.

(Toman, Slovník Chagall, abART)

(4.10.1897 Praha - 3.3.1974 Praha)

        
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

13

 

Mega Bohumil

"Svatý Antonínek"

 

olej na překližce, signováno vpravo dole MEGA, padesátá - šedesátá léta minulého století, současný široký tmavě hnědě mořený dřevěný rám.

 

18,5 x 19 (30 x 30,5) cm

 

1 600 Kč

 

 

Dle majitele obraz zachycuje krajinu s Blatnickou horou, nazývanou také Svatý Antonínek, významné moravské poutní místo mezi Ostrožskou Lhotou a Blatnicí pod Svatým Antonínkem.

 

Mega Bohumil (1919-1985)

Malíř ze Strážnice.

(http://muzeum-straznice.webnode.cz/osobnosti-straznicka/)

(5.10.1919 - 28.5.1985)

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

14

 

Trinkmoc

"Dubrovník"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole TRINKMOC, vzadu datace ZÁŘÍ 1936.

 

25 x 35 (32 x 41,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

        
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

15

 

Řehoř Jaroslav

"Monastýr"

 

kresba tuší kolorovaná akvarelem, signováno vpravo dole JÁRA ŘEHOŘ N. P., datováno MONASTÍR 1936.

 

33 x 23 (37,5 x 28) cm

 

900 Kč

 

 

Řehoř Jaroslav (1897-?)

Malíř, studoval na Akademie der bildenden Künste ve Vídni a soukromě v Paříži, kde také vystavoval. Další výstavy ve Španělsku, doma v Pardubicích, Hradci Králové a Plzni.

(Toman, Slovník Chagall)

(7.5.1897 Nová Paka -?)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

100

16

 

Pitřík Přemysl

"Akt"

 

hutná pastózní malba olejem na sololitu, signováno vlevo dole PŘEMYSL PITŘÍK, vhodný profilovaný rám v černé a červené barvě.

 

31 x 24 (38,5 x 31) cm

 

500 Kč

 

 

 

Pitřík Přemysl (1959-)

Malíř, studoval na Státní uměleckoprůmyslové škole v Brně (SUPŠ) u Jiřího Coufala, na Akademii výtvarných umění v Praze u Františka Jiroudka a Jiřího Karmazína, člen Sdružení výtvarných umělců a teoretiků Brno (SVUT), člen Volného sdružení moravských výtvarníků (VSMV).

(Slovník Chagall)

(nar. 30.7.1959 Brno)

       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

17

 

Saudek Kája

"P.D."

 

barevná litografie, signováno v desce SAUDEK (pod nárazníkem), vpravo dole značeno slepotiskovým razítkem KÁJA SAUDEK ORIGINAL ART, tužkou číslováno 33/100. Vzadu razítko s informacemi o díle s datací 2013.

 

13 x 17,5 (26 x 32) cm

 

4 100 Kč

 

 

 

Saudek Kája (1935-2015)

Malíř, ilustrátor, kreslíř, autor komiksů, věnoval se kresbě, malbě, plakátové tvorbě, časopisecké ilustraci a literární činnosti, patří mezi přední osobnosti kresleného komiksu u nás od druhé poloviny šedesátých let, uspořádal přes 300 samostatných výstav u nás i v zahraničí.

(Slovník Chagall)

(13.5.1935 Praha - 26.6.2015 Praha - Motol)

        
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

18

 

Lomnický B.

"Stará stodola s doškovou střechou"

 

olej na překližce, signováno vpravo dole B. LOMNICKÝ, částečně krytý text pod rámem čteme "Stodola ve Starém Městě", první polovina minulého století, dobový rám.

 

66 x 86 (83,5 x 103) cm

 

3 500 Kč

 

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

19

 

Kovařík Hubert

"Dívčí akty v krajině"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole typickým monogramem HKO (Hubert Kovařík), datováno 1945.

 

110 x 89,5 (126 x 106) cm

 

8 000 Kč

 

 

Reprezentativní práce, mimořádná cenová nabídka.

 

Kovařík Hubert (1888-1958)

Sochař, keramik a malíř, studium na uměleckoprůmyslové škole ve Vídni, dále u profesora Ant. Hanaka rovněž ve Vídni, po první světové válce vedl Keramickou dílnu v Kunštátě. V letech 1922 - 1932 provozoval vlastní umělecko-řemeslnou dílnu ve Svitávce u Boskovic, provoz byl ukončen vlivem hospodářské krize. Mimoto byl vedoucím keramického oddělní na živnostenské škole v Letovicích. Po roce 1932 se věnoval malbě a grafice.

(abART, Toman, Slovník Chagall)

(27.10.1888 Břeclav - 21.7.1958 Praha)

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

20

 

Schiff Robert

"Andromeda - dívčí akt v okovech"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole ROBERT SCHIFF, datováno 1927. Rámováno v širokém jemně profilovaném rámu. Plátno na několika místech viditelně poškozeno.

 

90,5 x 60 (114,5 x 84) cm

 

48 000 Kč

 

 

Obraz vyžaduje restaurování, nicméně se jedná o vynikající práci inspirovanou postavou krásné bájné Andromedy z řecké mytologie.

 

Schiff Robert (1869-1935)

Rakouský portrétní a žánrový malíř. Od roku 1886 studoval na Akademie der bildenden Künste Wien. Byl členem spolků Wiener Künstlerhaus a Hagenbund. Jeho práce byly často reprodukovány na pohlednicích.

(18.1.1869 Wien – 1.6.1935 Wien)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE