261-280   

www.aukcnidum.cz

 

 102. AUKCE BRNO - 29.7.2018

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI ZPĚT NA OBSAH
261 262 263 264 265
266 267 268 269 270
271 272 273 274 275
276 277 278 279 280

100

261

 

Sedláček Vojtěch

"Dívka stojící na kopci nad továrnou"

 

kresba tuší a bělobou, signováno vpravo dole VOJT. SEDLÁČEK, nedatováno, pasparta, sklo, rám.

 

Ve výřezu 20 x 16 (39 x 31,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Sedláček Vojtěch (1892-1973)

Ilustrátor, malíř a grafik, studia na pražské akademii u Preislera a Švabinského, člen Umělecké besedy, člen skupiny SČUG Hollar, člen Čes. akademie., slavný malíř polních prací, výstavy po celé Evropě, od roku 1959 národní umělec, bohaté zastoupení v Národní galerii Praha, řada monografií o tomto významném malíři, za svůj život namaloval velmi málo olejů, převážně tvořil temperou, akvarelem a grafikou.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(9.9.1892 Libčany, Hradec Králové - 3.2.1973 Praha)

     

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

262

 

Strnadel Antonín

"Svatý Václav"

 

kresba tuší, signováno vpravo dole A. STRNADEL, nedatováno, pasparta, sklo, rám.

 

Ve výřezu 23 x 14,5 (39 x 30,5) cm

 

700 Kč

 

 

 

Strnadel Antonín (1910-1975)

Malíř, grafik a ilustrátor, profesor na VŠUP v Praze, studoval na UMPRUM v Praze u prof. Bendy a na akademii u prof. Švabinského, věnoval se rovněž typografii, animovanému filmu, návrhu poštovních známek, absolvoval výstavy doma i v zahraničí, obsazoval mimo jiné Zlínské salony, již v roce 1937 obdržel Zlatou medaili na Mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků)

(10.5.1910 Trojanovice pod Radhoštěm - 31.10.1975 Praha)

     

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

263

 

 

Myslbek Josef ml.

"Tři mušketýři"

 

kombinovaná technika - tuš a akvarel, signováno vpravo dole J. MYSLBEK, datováno 1955, v horní části skvrna od vlhkosti, pasparta, sklo, rám.

 

Ve výřezu 20 x 16 (39 x 30,5) cm

 

800 Kč

 

 

 

Myslbek Josef ml.

Malíř a kreslíř, syn sochaře J.V. Myslbeka, žák Hynaise na pražské akademii, další studia v Mnichově, tvořil akvarely a kresby drobného formátu.

(Toman)

(22.3.1884 Praha - 15.4.1963)

     

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

264

 

neurčeno

"Personifikace podzimu - Mladá secesní dívka"

 

mistrovský barevný lept, signováno dole uprostřed MAX, nedatováno, počátek minulého století, rámováno, zaskleno, sbírkový kus.

 

40 x 30 (41 x 31) cm

 

1 200 Kč

 

 

Párová k položce č. 265

     

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

265

 

neurčeno

"Personifikace léta - Mladá secesní dívka"

 

mistrovský barevný lept, signováno dole uprostřed MAX, nedatováno, počátek minulého století, rámováno, zaskleno, sbírkový kus.

 

40 x 30 (41 x 31) cm

 

1 200 Kč

 

 

Párová k položce č. 264

     

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

266

 

Pacák Antonín Jiří (J. Jura)

"Praní prádla ve dvoře"

 

dvoubarevný lept, signováno tužkou vpravo dole J JURA, rámováno, zaskleno.

 

40 x 30 (43 x 33) cm

 

500 Kč

 

 

Pacák Antonín Jiří (1876-1946)

J. Jura

Malíř a grafik, původním povoláním hudebník, jako malíř samouk, používal pseudonym J. Jura.

(Toman)

(21.6.1876 Pardubice - 1946)

 

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

 

100

267

 

Pacák Antonín Jiří (J. Jura)

"Průhled na městské zákoutí"

 

lept, signováno tužkou vpravo dole J JURA, rámováno, zaskleno.

 

40 x 32 (44 x 35) cm

 

300 Kč

 

 

Pacák Antonín Jiří (1876-1946)

J. Jura

Malíř a grafik, původním povoláním hudebník, jako malíř samouk, používal pseudonym J. Jura.

(Toman)

(21.6.1876 Pardubice - 1946)

 

     

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

 

100

268

 

Pacák Antonín Jiří (J. Jura) 

"Obranná věž"

 

lept, signováno tužkou vpravo dole J JURA, rámováno, zaskleno, papír poškozen skvrnami z vlhka

 

40 x 32 (44 x 35) cm

 

300 Kč

 

Pacák Antonín Jiří (1876-1946)

J. Jura

Malíř a grafik, původním povoláním hudebník, jako malíř samouk, používal pseudonym J. Jura.

(Toman)

(21.6.1876 Pardubice - 1946)

 

     

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

269

 

Pukl Vladimír

"Chrám sv. Mikuláše"

 

černobílý lept, signováno tužkou vpravo dole VL PUKL, vlevo číslo 15, mistrovská galerijní práce, rámováno zaskleno. List je opatřen slepotiskovým razítkem.

 

45 x 31 (46 x 32) cm

 

400 Kč

 

 

Grafika je zastoupena ve sbírkách Moravské galerie v Brně.

 

Pukl Vladimír (1896-1970)

Grafik, malíř, sochař, pedagog, narozen v Dobromělicích u Prostějova, studoval na UMPRUM v Praze u J. Schussera a na AVU v Praze v grafické speciálce u T.F. Šimona, kde pak působil jako jeho asistent a později jako profesor, člen SČUG Hollar, řada cen v cizině, výstavy v Los Angeles, Paříži, Chicagu, Varšavě, Aténách, Helsinkách.

(Slovník Chagall, Toman)

(2.3.1896 Dobromilice, Prostějov - 24.5.1970 Olomouc)

     

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

270

 

Klinger Max (?)

"Zimní motiv - postavy na zasněženém břehu řeky, v pozadí železniční most"

 

unikátní mistrovská a galerijní kombinovaná technika, signatura nenalezena, přelom 19. a 20. století, paspartováno, rámováno.

 

15 x 35,5 (36,5 x 52,5) cm

 

4 500 Kč

 

 

Obrázek byl původně v pozůstalosti T.F.Šimona.

 

(1857-1920)

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

 

100

271

 

Viegener Eberhard

"Hazardní hráč"

 

dřevořez, signováno vpravo dole EBERHARD VIEGENER, datováno 1923, vlevo dole název a technika v němčině, číslováno 8/10, mimořádně vzácný originální dřevořez, rámováno.

 

28 x 22 (37 x 31) cm

 

6 500 Kč

 

 

Viegener Eberhard (1890-1967)

Vynikající německý expresionista, od počátku třicátých let se zaměřil na realismus v krajinářství. Od roku 1933 měl zákaz vystavování, některé jeho rané práce umístěné v muzeích byly konfiskovány.

(30.5.1890 Soest - 4.5.1967 Bilme)

 

     

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

 

100

272

 

Zábranský Adolf

"Sup"

 

mistrovská komorní kresba tuší a bělobou, signováno monogramem AZ, patrně příprava pro publikaci, výborná adjustace, pasparta, sklo, rám.

 

Ve výřezu 8,5 x 11,5 (17 x 22) cm

 

500 Kč

 

 

 

Zábranský Adolf (1909-1981)

Malíř a ilustrátor v Praze, grafik, pedagog, studium na UPŠ u Františka Kysely a na AVU u Willi Nowaka, významný malíř, řada výstav a ocenění, např. Mezinárodní cena Hanse Christiana Andersena z roku 1972 za knižní ilustrace.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků)

(29.11.1909 Rybí, Nový Jičín - 9.8.1981 Praha)

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

273

 

Škrabánek František

"Česká krajina o žních - Léto u Herálce"

 

komorní mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno v malbě vlevo dole ŠKRABÁNEK, datováno vzadu na štítku 1941, luxusní rám, zaskleno

 

13,5 x 19 (26 x 31) cm

 

800 Kč

 

 

Skvělá malířská práce žáka Fr. Kavána

 

Škrabánek František (1901-1974)

Malíř, žák krajinářské školy Engelmüllera, Nejedlého a Kalvody, v jeho tvorbě převažovaly motivy z Českomoravské vysočiny a zimní přírody, člen SVU Marold, výstavy v Rubešově galerii v Praze a další.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(7.8.1901 Humpolec - 3.6.1974 Herálec, Havlíčkův Brod)

     

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

274

 

Jiřincová Ludmila

"Ryby"

 

komorní mistrovská černobílá litografie, signováno tužkou L. JIŘINCOVÁ, nedatováno.

 

10 x 14 (28 x 30) cm

 

900 Kč

 

 

 

Jiřincová Ludmila (1912-1994)

Skvělá malířka, kreslířka, grafička a ilustrátorka, studia na soukromé škole Rudolfa Vejrycha, na keramické škole v Bechyni a na AVU v Praze u T.F. Šimona, členka SČUG Hollar, kolem sta výstav po celém světě, řada ocenění.

(Toman, Slovník Chagall)

(9.5.1912 Praha - 22.1.1994 Praha)

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

275

 

Hřebačka L.

"Zbojník Ondráš"

 

podmalba na skle podložená hnědým papírem, vloženo do dřevěné montáže.

 

34 x 25 (39,5 x 25) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

276

 

Gross František - připsáno

"Barevné objekty - NONAME"

 

olej na sololitu, nesignováno, jde o okruh Františka Grosse, zajímavá práce patrně následovatele tohoto významného malíře, kolem roku 1960.

 

41,5 x 30 (45 x 33) cm

 

16 000 Kč

 

 

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

277

 

Kubečka

"Ulička ve městě"

 

olej na plátně lepeném na lepence, signováno vlevo dole KUBEČKA, datováno 1986, kvalitní rám.

 

36 x 25 (44 x 34) cm

 

1 200 Kč

 

 

     

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

278

 

nesignováno

"Dívčí hlava s mašlí"

 

olej na kartonu, mistrovský portrét patrně od následovatele Špály, kolem roku 1930.

 

32 x 27 (39 x 34) cm

 

4 800 Kč

 

 

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

279

 

neurčeno

"Západ slunce v kvetoucí krajině s vodou"

 

olej na malířské lepence, signováno, neurčeno, brilantní práce kolem roku 1900, široký černý rám holandského typu.

 

20 x 30 (34,5 x 45,5) cm

 

4 500 Kč

 

 

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

280

 

Imrich Josef

"Kriváň"

 

velký mistrovský linoryt, signováno vpravo dole, vlevo dole tužkou Kriváň VI/79 (1979), číslováno 32/100, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU Praha, široký rám, zaskleno.

 

80 x 30,5 (96 x 47) cm

 

1 600 Kč

 

 

   

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE