281-300

www.aukcnidum.cz

 102. AUKCE BRNO - 29.7.2018

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI ZPĚT NA OBSAH
281 282 283 284 285
286 287 288 289 290
291 292 293 294 295
296 297 298 299 300

100

281

 

Parma L

"Krásný den v hornatém Valašsku"

 

mistrovský barevný dřevoryt, signováno v desce monogramem LP, tužkou L. Parma, datováno 1930, rámováno, zaskleno

 

52 x 59 (63 x 70) cm

 

600 Kč

 

 

 

 

 
 

TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

282

 

neurčeno

"Postavy v letní krajině"

 

komorní olej na skle, signatura i datace jsou částečně skryté pod lištou, čtyřicátá léta.

 

15,5 x 15,5 (19 x 19) cm

 

700 Kč

 

 

 

 

 
 

TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

283

 

Vávrová Katarína

"California Anjel z Le Jolle"

 

ručně kolorovaný lept, signováno vpravo dole KATARÍNA VÁVROVÁ, uprostřed název díla, vlevo dole číslování 1/1, paspartováno, rámováno.

 

Tisková plocha 28,5 x 19,5 (52,5 x 40) cm

 

4 500 Kč

 

 

Vávrová Katarína (1964-)

Malířka, grafička, studovala grafickou speciálku u prof. A. Brunovského na VŠVU v Bratislavě a na Accademia delle Belle Arti v Perugii. Zabývá se malbou, kresbou, grafikou a ex libris. Oblíbenou technikou je lept.

(nar. 23.8.1964 Bratislava)

 

 

 

 
 

TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

 

 

100

284

 

Vávrová Katarína

"Koník pána Garguláka"

 

ručně kolorovaný lept, signováno vpravo dole tužkou KATARÍNA VÁVROVÁ, uprostřed název díla, vlevo číslování 1/1. Práce z roku 2004, paspartováno, rámováno. Grafika je publikovaná v monografii Katarína Vávrová, str.277.

 

Tisková plocha 29 x 29,5 (57 x 54) cm

 

4 900 Kč

 

 

 

Vávrová Katarína (1964-)

Malířka, grafička, studovala grafickou speciálku u prof. A. Brunovského na VŠVU v Bratislavě a na Accademia delle Belle Arti v Perugii. Zabývá se malbou, kresbou, grafikou a ex libris. Oblíbenou technikou je lept.

(nar. 23.8.1964 Bratislava)

 

 

 

 
 

TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

 

 

100

285

 

Vávrová Katarína

"Kalymnos"

 

ručně kolorovaný lept, signováno vpravo dole tužkou KATARÍNA VÁVROVÁ, uprostřed název díla, vlevo číslování 1/1. Práce z roku 2002, paspartováno, rámováno. Tato grafika je publikovaná v monografii Katarína Vávrová, str.274.

 

Tisková plocha 48 x 68 (75 x 93) cm

 

7 000 Kč

 

 

Vávrová Katarína (1964-)

Malířka, grafička, studovala grafickou speciálku u prof. A. Brunovského na VŠVU v Bratislavě a na Accademia delle Belle Arti v Perugii. Zabývá se malbou, kresbou, grafikou a ex libris. Oblíbenou technikou je lept.

(nar. 23.8.1964 Bratislava)

 

 
 

TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

 

 

100

286

 

Karel Václav

"Kohoutí ráno"

 

mistrovský olej na plátně, nesignováno, vzadu razítko V. KAREL, na blind rámu papírový autorský štítek s informacemi o autorovi a lepenkový štítek s evidenčním číslem 125, tenký bílý lištový rám.

 

90 x 60,5 (92,5 x 63) cm

 

16 000 Kč

 

 

Pro aukci získáno přímo z rodiny autora - mimořádná příležitost..

 

Karel Václav (1902-1969)

Malíř, grafik, ilustrátor, studia: Střední průmyslová škola keramická Bechyně, Uměleckoprůmyslová škola Praha u Kysely a Maška, Akademie výtvarných umění Praha u Švabinského a T. F. Šimona, člen Umělecké besedy, SČVU, SČUG Hollar, výstavy s Nezávislými, široce známý jako ilustrátor Mateřídoušky, českých národních pohádek a dalších dětských knih, řada výstav

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(21. 10. 1902 Dobříč u Kralovic - 28. 12. 1969 Praha)

 

TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

100

287

 

Švabinský Max

"T.G. Masaryk"

 

dřevoryt, signováno vpravo dole tužkou M. Švabinský, datováno 1919 v desce. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 23 x 14 (32 x 23) cm

 

700 Kč

 

 

Text v grafice:

T-G-MASARYK.

PRVNÍ - PRESIDENT-REPUBLIKY-ČESKOSLOVENSKÉ.

OSVOBODITELI NÁRODA A VELIKÉMU PRESIDENTU, SLAVNÝM LEGIÍM A NÁRODNÍMU SHROMÁŽDĚNÍ věnuje autor.

Max Švabinský: President T.G. Masaryk - Zmenšený původní dřevoryt.

 

Švabinský Max (1873-1962)

Švabinský Maxmilian

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, studia na akademii v Praze u Pirnera, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského Hagenbundu a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži, od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie. Navrhoval také bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny. Autor portrétů, krajinomaleb, erotických scén, plakátů, ex libris. V roce 1945 vyhlášen národním umělcem.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, Slovník Chagall, abART)

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

 

TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

100

288

 

Drtikol František

"Oficiální portrét prvního československého prezidenta T.G. Masaryka"

 

světlotisk fotografie, signováno vpravo dole tužkou DRTIKOL a vlevo pravděpodobně plnícím perem T. G. Masaryk, první třetina minulého století. V pravém horním rožku drobná skvrna pravděpodobně způsobená vlhkostí.

 

30,5 x 21,5 (45 x 37,5) cm

 

4 100 Kč

 

 

 

Drtikol František (1883-1961)

Světově proslulý český fotograf první poloviny 20. století, mystický malíř, filozof, překladatel, v roce 1935 prodal svůj fotoateliér a začal se plně věnovat malování, jeho práce jsou v Galerii hlavního města Prahy, Moravské galerii v Brně, Muzeu v Benátkách nad Jizerou, Národním muzeu či Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, ve výčtu v Lexikonu jsou další galerie v městech Chicago, Paříž, Kolín nad Rýnem, New York, Rochester, Houston, San Francisko, Vídeň, Amsterdam, Tokio.

(Slovník Chagall)

(3.3.1883 Příbram - 13.1.1961 Praha)

 

TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

100

289

 

Janeček Ota

"Beránek a ptáček"

 

barevný linoryt, signováno vpravo dole OTA JANEČEK, druhá polovina minulého století. Paspartováno, rámováno.

 

Výřez 22 x 19 (45,5 x 33) cm

 

2 700 Kč

 

 

 

Janeček Ota (1919-1996)

Jeden z nejlepších českých malířů a sochařů 20. století, kreslíř, grafik, ilustrátor, pedagog, věnoval se scénografii, tvorbě plastik, loutek, známek, studoval na UMPRUM v Praze u Kysely, Nováka, na ČVUT u Blažíčka a C. Boudy, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, skupiny UB, kolem sta výstav, zastoupení v galeriích po celém světě.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(15.8.1919 Pardubičky, Pardubice - 1.7.1996 Praha)

 

TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

100

290

 

Krommer Helmut Hermann

"Starobylé město"

 

lept, signováno vpravo dole tužkou HELMUT KROMMER, první polovina minulého století, volný list.

 

Tisková plocha 15 x 10, celý list 27 x 19 cm

 

500 Kč

 

 

 

(1891-1973)

 

TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

 

 

100

291

 

Krommer Helmut Hermann

"Vesnické stavení"

 

lept, signováno vpravo dole tužkou Helmut Krommer, první polovina minulého století. Volný list.

 

Tisková plocha 16,5 x 20 (26 x 34) cm

 

500 Kč

 

 

 

(1891-1973)

 

TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

 

 

100

292

 

Hůrka Otakar

"Vesnické stavení mezi stromy"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole OTAKAR HŮRKA, první polovina minulého století.

 

34 x 45 (42,5 x 53,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Hůrka Otakar (1889-1966)

Malíř, grafik, ilustrátor, studia na Krajinářské škole u Aloise Kalvody, studijní cesta ve Francii, již v roce 1921 vystavoval na jarním Saloně v Paříži, v Paříži vzbudil svými pracemi velkou pozornost, byl jmenován členem Salon d' automne, v grafice se věnoval ex libris, publikoval ve Zlaté Praze, Veraikonu, ve francouzských uměleckých časopisech.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(10.9.1889 Koloděje, Praha - 21. 7. 1966 Praha)

 

 

 
 

TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

100

293

 

Balcar Vinš Václav

"Noční procházka"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole VÁCLAV BALCAR VINŠ, vzadu autorovou rukou datace 2011 a další informace o obraze, nerámováno, plátno pouze napnuté na blind rámu.

 

65 x 100 cm

 

8 000 Kč

 

 

Do aukce dodal přímo autor.

 

Balcar Vinš Václav (1983-)

Vystudoval obor uměleckého řezbáře. Krátce působil v oblasti restaurování starožitného nábytku. Jeho další praxe byla kašérská a štukatérská v ateliérech Národního divadla, jeho práce se týkala i velkoformátové malby. V současné době se věnuje klasické tvorbě tj. olejomalbě krajin. Dále se zabývá sochařskou činností a to především figurální tvorbou

(www.vaclavbalcar.cz)

(nar. 18.6.1983 Praha)

 

TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

100

294

 

Balcar Vinš Václav

"Hostinec u olše"

 

olej na plátně, vzadu signováno VÁCLAV BALCAR VINŠ, datováno 2013 a další informace o obraze, nerámováno, plátno napnuté na blind rámu. Při okrajích malba poškozená

 

64,5 x 85 cm

 

8 700 Kč

 

 

Do aukce dodal přímo autor.

 

Balcar Vinš Václav (1983-)

Vystudoval obor uměleckého řezbáře. Krátce působil v oblasti restaurování starožitného nábytku. Jeho další praxe byla kašérská a štukatérská v ateliérech Národního divadla, jeho práce se týkala i velkoformátové malby. V současné době se věnuje klasické tvorbě tj. olejomalbě krajin. Dále se zabývá sochařskou činností a to především figurální tvorbou

(www.vaclavbalcar.cz)

(nar. 18.6.1983 Praha)

 

TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

100

295

 

Balcar Vinš Václav

"Skaliska"

 

olej na plátně, vzadu signováno, datováno 2016 a další informace o obraze, nerámováno, plátno napnuté na blind rámu.

 

63,5 x 84 cm

 

3 000 Kč

 

 

Do aukce dodal přímo autor.

 

Balcar Vinš Václav (1983-)

Vystudoval obor uměleckého řezbáře. Krátce působil v oblasti restaurování starožitného nábytku. Jeho další praxe byla kašérská a štukatérská v ateliérech Národního divadla, jeho práce se týkala i velkoformátové malby. V současné době se věnuje klasické tvorbě tj. olejomalbě krajin. Dále se zabývá sochařskou činností a to především figurální tvorbou

(www.vaclavbalcar.cz)

(nar. 18.6.1983 Praha)

 

TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

100

296

 

Balcar Vinš Václav

"Osamění"

 

olej na plátně, vzadu signováno VÁCLAV BALCAR VINŠ, datováno 2016 a další informace o obraze, nerámováno, plátno napnuté na blind rámu.

 

63,5 x 84 cm

 

2 400 Kč

 

 

Do aukce dodal přímo autor.

 

Balcar Vinš Václav (1983-)

Vystudoval obor uměleckého řezbáře. Krátce působil v oblasti restaurování starožitného nábytku. Jeho další praxe byla kašérská a štukatérská v ateliérech Národního divadla, jeho práce se týkala i velkoformátové malby. V současné době se věnuje klasické tvorbě tj. olejomalbě krajin. Dále se zabývá sochařskou činností a to především figurální tvorbou

(www.vaclavbalcar.cz)

(nar. 18.6.1983 Praha)

 

TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

100

297

 

Balcar Vinš Václav

"Měsíční svit"

 

olej na plátně, vzadu signováno VÁCLAV BALCAR, datováno 2011 a další informace o obraze, nerámováno, plátno napnuté na blind rámu.

 

61,5 x 70,5 cm

 

1 700 Kč

 

 

Do aukce dodal přímo autor.

 

Balcar Vinš Václav (1983-)

Vystudoval obor uměleckého řezbáře. Krátce působil v oblasti restaurování starožitného nábytku. Jeho další praxe byla kašérská a štukatérská v ateliérech Národního divadla, jeho práce se týkala i velkoformátové malby. V současné době se věnuje klasické tvorbě tj. olejomalbě krajin. Dále se zabývá sochařskou činností a to především figurální tvorbou

(www.vaclavbalcar.cz)

(nar. 18.6.1983 Praha)

 

TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

100

298

 

Spáčil Emil

"Dřevěnice v podzimní krajině"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole SPÁČIL E, kolem poloviny minulého století.

 

25 x 35,4 (38,5 x 49) cm

 

1 100 Kč

 

Spáčil Emil (1891-?)

Malíř v Brně, studium na Vysokém učení technickém v Brně, soukromě Al.Kalvody, J. Procházky a Fr. Naskeho. Maloval krajinu, zejména z Valašska a Beskyd.

(26.4.1891 - ?)

 

 

 

 
 

TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

 

 

100

299

 

Václavík Rudolf

"Krajina s břízkami podél polní cesty"

 

kombinovaná technika - akvarel, kvaš na kartonu, signováno vpravo dole VÁCLAVÍK, první polovina minulého století.

 

36 x 50,5 (44 x 58,5) cm

 

1 400 Kč

 

 

Václavík Rudolf (1898-?)

Malíř, studoval na akademii ve Vídni, zabýval se malbou měst, především maloval Prahu.

(Toman, Slovník Chagall)

(20.1.1898 Horní Litvínov - ?)

 

 

 

 
 

TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

 

 

100

300

 

Gross František

"Stroj"

 

barevná litografie, signováno dole uprostřed propisovací tužkou F. GROSS, datováno 71. nerámováno, paspartováno.

 

Tisková plocha 13,5 x 9,5 cm, pasparta 27 x 22 cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Gross František (1909-1985)

malíř, kreslíř, grafik, navrhoval rovněž známky, studium v Praze na ČVUT u Blažíčka a na UPŠ u Kysely, člen Skupiny 42, SČUG Hollar, Umělecké besedy, skupiny Radar, zastoupen v řadě galerií, mimo jiné v National Galery of Art v USA, široké zastoupení v Národní galerii Praha, řada výstav po celém světě, v roce 1961 obdržel stříbrnou medaili na 6. bienále v Sao Paulu, v roce 1963 cenu hlavního města Prahy, od roku 1963 zasloužilý umělec, jeden z nejlepších českých malířů 20.století.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(19.4.1909 Nová Paka - 27.7.1985 Praha)

 

TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE