ZPĚT NA OBSAH Katalogu 102. aukce KONANÉ 29. 7. 2018 v Brně 

JMENNÝ SEZNAM________

Altmann … 129  
Aršev Nikola … 60  
Balcar Vinš Václav … 293, 294, 295, 296, 297  
Bauch Jan … 218, 219, 220  
Benda Jaroslav, Španiel Otakar … 225  
Beneš Vincenc … 91  
Benešová Daniela … 124  
Bibus František … 154  
Blažíček Oldřich … 100, 137  
Brázda Oskar … 135  
Cigoš Stanislav … 93  
Coubert Gustave - Frank Will … 46  
Diosk … 203  
Dobeš Ludvík … 45, 172  
Doleželová Miloslava … 259  
Drha Josef … 169  
Drtikol František … 288  
Dryák Ladislav … 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 202  
Emler František … 211  
Fritsch Waldemar … 78  
Gross František … 300, 301, 302  
Gross František - připsáno … 276  
Grus Jaroslav … 88  
Hanzelka Pavel … 33, 34, 35, 36  
Hauptmann - Sedláček Jaromír … 174  
Heber … 86  
Hercík K. … 84  
Hlavica František … 173, 217  
Hofman Karel … 208, 250  
Holý Miloslav … 12  
Hoplíček František … 247  
Horečka František … 245  
Hospodka Josef … 66, 67, 69  
Hřebačka L. … 275  
Hůrka Otakar … 292  
Hýžová Jaroslava … 92  
Chmel František … 253  
Imrich Josef … 280  
Jambor Josef … 136  
Janda Karel … 133  
Janeček Ota … 289  
Ježek Jaroslav … 106  
Jiřincová Ludmila … 274  
Kamenický Josef Jiří … 3  
Kapec Jaroslav … 59  
Kaplarčík … 49  
Karel Václav … 286  
Klečka … 1  
Klinger Max (?) … 270  
Komáromi-Kacz Endre … 10  
Konečný Josef … 134  
Koudelka Josef … 180  
Kovačev N. … 55  
Kovařík Hubert … 19  
Kremlička Rudolf … 128  
Kroča Antonín … 168  
Krommer Helmut Hermann … 290, 291  
Křivda Joža … 260  
Kubečka … 277  
Kudělka Zdenek … 303  
Kudrnáč Filip … 204  
Lomnický B. … 18  
Lubojacký … 254  
Lukášek Alois … 170, 171  
Majer Antonín … 87  
Medek Jan … 206, 207  
Mega Bohumil … 13  
Melichar I. … 6  
Minařík Jan Bedřich … 97  
Mokroš A. … 241  
monogramista AP … 252  
monogramista L.B.K … 47  
monogramista VK … 11  
Müller Karel … 242  
Myslbek Josef ml. … 263  
Nedvěd … 127  
nesignováno … 42, 58, 130, 176, 177, 246, 255, 258, 278  
Netopil Přemysl … 53  
neurčeno … 41, 43, 54, 175, 205, 248, 264, 265, 279, 282  
Novický Josef … 52  
Novotný Rudolf … 50  
Pacák Antonín Jiří (J. Jura) … 266, 267, 268  
Parma L … 281  
Pařík Jiří … 125  
Peca Josef … 83  
Peche Dagobert … 64, 65  
Pitřík Přemysl … 16  
Procházka Antonín … 121  
Procházka Josef … 96  
Procházka M. … 5  
Pukl Vladimír … 269  
Rada Vlastimil … 123  
Rajlich … 38, 44  
Raszka … 4  
Reynek Bohuslav … 138, 139, 140  
Rybák J. … 89  
Řehoř Jaroslav … 15  
Saliger Ivo … 57  
Saudek Kája … 17  
Sedláček Vojtěch … 261  
Sekora Ondřej … 122  
Scheffler Felix Antonin … 178, 179  
Schiff Robert … 20  
Siřínek Karel … 7  
Sládek Jan Miroslav … 9  
Spáčil Emil … 215, 216, 298  
Srp František … 209  
Strnadel Antonín … 257, 262  
Suchánek Vladimír … 131  
Sutnar Ladislav … 27  
Šalamoun Jiří … 243  
Šaroun J. - Kos … 51  
Šimon Tavík František … 85, 95  
Škrabánek František … 273  
Špála Václav … 98  
Špillar Karel … 201  
Šrámek Josef … 256  
Štětkář Karel … 56  
Štolfa Miroslav … 212, 213, 214  
Švabinský Max … 210, 287  
Techl Josef … 8  
Thomas J.H. … 249  
Toyen - Čermínová Marie … 132  
Trinkmoc … 14  
Tůma Karel … 48  
Tylečková Zdeňka … 81  
Urban Vladislav … 105, 126  
Václavík Rudolf … 299  
Váchal Jaroslav … 244  
Vávrová Katarína … 283, 284, 285  
Viegener Eberhard … 271  
Volejníček Antonín Jan … 99  
Weenix Jan, De Launay Nicolas rytec … 82  
Wünsche Vilém … 2  
Zábranský Adolf … 272  
Zápeca Karel … 251  
Zemek František … 68  
Zezula Oldřich … 94  
Žebrok Rud. … 90  

JMENNÝ SEZNAM

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE