041-060

www.aukcnidum.cz

 103. AUKCE BRNO - 2.12.2018

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60

100

41

 

Svolinský Karel

"Zima" - soubor deseti pohlednic adjustovaných společně v jednom rámu

 

barevné litografie, původně vloženy do papírového přebalu s datací 1948 (přebal není k dispozici), Česká galerie XLVIII, vydavatelství Družstevní práce, Praha II, Národní třída 36. Jedna pohlednice signovaná propisovací tužkou Karel Svolinský. Pod sklem.

 

10 x pohlednice 10 x 15 (70,5 x 45,5) cm

 

2 700 Kč

 

 

Zadní strany jsou zakryté adjustací.

 

Svolinský Karel (1896-1986)

Skvělý malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor, scénograf, kostýmní výtvarník, pedagog, autor bankovek i celé řady poštovních známek, vyučil se řezbářem u Ziky a Lišky, později studoval plastiku u B. Kafky, grafiku a malbu u F. Kysely, již v roce 1925 získal Grand Prix v Paříži, znovu Grand Prix a zlatou medaili na světové výstavě v Paříži 1937, Grand Premio na výstavě v Miláně 1940, Národní cenu v roce 1942, člen SVU Mánes, bohaté zastoupení v Národní galerii, GVU Ostrava, zastoupení v galeriích po celé Evropě, řada monografií.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, Slovník Chagall)

(14.1.1896 Svatý Kopeček, Olomouc - 16.9.1986 Praha)

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

42

 

Zrzavý Jan

"Střemdava bílá nad Pulgary - Pozdrav Petru Bezručovi"

 

barevný litoofset, signováno v desce monogramem J.Z. Grafické vydání kresby Zrzavého z roku 1954 k básni, v níž Petr Bezruč opěvuje hrdinku francouzské revoluce Charlotte Cordayovou a symbolicky ji spojuje se vzácnou střembavou bílou. Rám, pasparta.

 

Výřez 26 x 19 (45 x 35) cm

 

2 000 Kč

 

 

List je z publikace "Pěvci slezských písní" vydané k 88. výroční narození Národního umělce Petra Bezruče, vytiskla Moravská GRAFIA Brno, závod Opava, rok 1955, 800 číslovaných výtisků.

 

Zrzavý Jan (1890-1977)

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, pedagog, národní umělec, narozen ve Vadíně-Okrouhlici, jeden z nejlepších českých malířů všech dob vůbec, je o něm vydána řada monografií, je zastoupen ve světových galeriích, na zámku v Telči je otevřena stálá expozice věnovaná tomuto umělci.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(5.11.1890 Okrouhlice, část Vadín, okres Havlíčkův Brod - 12.10.1977 Praha)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

43

 

Svolinský Karel

"Hlava dívky"

 

kombinovaná technika - kresba propisovací tužkou a akvarel, signováno vpravo dole monogramem KS, druhá polovina minulého století. Paspartováno, rámováno, pod sklem.

 

Výřez 29 x 20,5 (42 x 32) cm

 

2 000 Kč

 

 

Svolinský Karel (1896-1986)

Skvělý malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor, scénograf, kostýmní výtvarník, pedagog, autor bankovek i celé řady poštovních známek, vyučil se řezbářem u Ziky a Lišky, později studoval plastiku u B. Kafky, grafiku a malbu u F. Kysely, již v roce 1925 získal Grand Prix v Paříži, znovu Grand Prix a zlatou medaili na světové výstavě v Paříži 1937, Grand Premio na výstavě v Miláně 1940, Národní cenu v roce 1942, člen SVU Mánes, bohaté zastoupení v Národní galerii, GVU Ostrava, zastoupení v galeriích po celé Evropě, řada monografií.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, Slovník Chagall)

(14.1.1896 Svatý Kopeček, Olomouc - 16.9.1986 Praha)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

44

 

Knap Jan

"Dva andělíčci koupající dítě v zahradě"

 

lept, signováno vpravo dole tužkou JAN KNAP, vlevo dole číslováno 6/9, druhá polovina minulého století. Paspartováno, rámováno, pod sklem.

 

Tisková plocha 21 x 17 (41,5 x 36,5) cm

 

4 000 Kč

 

 

Knap Jan (1949-)

Malíř, studia na Fakultě architektury v Praze a u profesora Gerharda Richtera na AVU v Düsseldorfu, v letech 1972-1982 žil a pracoval v New Yorku, studoval teologii v Římě, od roku 1992 žije a pracuje na Moravě, zaměřuje se na figurální tvorbu.

(Slovník Chagall)

(nar. 8.7.1949 Chrudim)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

45

 

Saudek Kája

"America First"

 

barevná litografie, signováno vlevo v desce SAUDEK, vpravo dole značeno slepotiskovým razítkem KÁJA SAUDEK ORIGINAL ART, tužkou číslováno 32/100. Vzadu razítko s informacemi o díle a datací 2013.

 

12,5 x 17 (24 x 31) cm

 

4 000 Kč

 

 

Saudek Kája (1935-2015)

Malíř, ilustrátor, kreslíř, autor komiksů, věnoval se kresbě, malbě, plakátové tvorbě, časopisecké ilustraci a literární činnosti, patří mezi přední osobnosti kresleného komiksu u nás od druhé poloviny šedesátých let, uspořádal přes 300 samostatných výstav u nás i v zahraničí.

(Slovník Chagall)

(13.5.1935 Praha - 26.6.2015 Praha - Motol)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

46

 

Born Adolf

"Svět plný techniky"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole tužkou A. BORN, číslováno 80/200. V obraze jsou zakomponovány texty "HOMMAGE A KAREL ZEMAN" a "PRO BONO PUBLICO". Rámováno, pod sklem.

 

Tisková plocha 48 x 33 (67,5 x 49) cm

 

19 000 Kč

 

 

Pocta Karlu Zemanovi.

Publikováno v monografii "Adolf Born", text Miloš Macourek a František Dvořák, nakladatelství Slovart 1999 na str. 241, rok vzniku 1992.

 

Born Adolf (1930-2016)

Přední ilustrátor a grafik, scénograf, malíř, výtvarník kreslených filmů, karikaturista, studia u Ant. Pelce, člen ČFVU, SČUG Hollar, skupiny karikaturistů Polylegran, na světové výstavě v Montrealu získal GRAND PRIX, obdržel třicet vyznamenání a cen za ilustrace, řada výstav, zastoupen v Národní galerii.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(12.6.1930 České Velenice, Jindřichův Hradec - 22.5.2016)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

47

 

Štěpán Bohumil

"Člověk a pes"

 

kresba perem a tuší a koláž, nesignováno, výborná práce jednoho z nejlepších kreslířů, malířů a hlavně karikaturistů minulého století, umělecká adjustace, sběratelsky vzácné.

 

Ve výřezu 15,5 x 19 (41,5 x 31,5) cm

 

7 500 Kč

 

 

Získáno přímo z rodiny autora.

 

Štěpán Bohumil (1913-1985)

Malíř, grafik, ilustrátor, karikaturista, studoval v Praze na soukromé grafické škole profesora Rottera a u profesora Jana Ivana Kulce na Ukrajinské akademii. Pracoval jako výtvarník pro nakladatelství Melantrich, zabýval se užitou a knižní grafikou, kresbou a koláží, fotomontáží, figurální malbou, plakátovou tvorbou. Publikoval v různých časopisech - Dikobraz, Literární noviny, Kultura, Plamen, Výtvarná práce. Od roku 1969 žil v Mnichově, kde se věnoval především ilustraci.

(Slovník Chagall, abART)

(12.4.1913 Křivoklát, Rakovník - 1.3.1985 Mnichov, Německo)

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

48

 

Prout Samuel

"Malostranské náměstí a Chrám sv. Mikuláše v Praze"

 

ručně kolorovaná litografie, signováno v desce monogramem SP - vlevo na putně, vpravo dole uvedeno S. NICHOLAS PRAGUE.

 

41,5 x 27 (54 x 39,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

Litografie vznikla pravděpodobně v letech 1832 - 1833, kdy ze svých dřívějších kreseb a skic vytvořil konvolut 50 litografií, které byly v roce 1833 vydány pod názvem "Facsimiles of Sketches made in Flanders and Germany and drawn on stone." Mezi nimi je i pět litografií s pražskými motivy. Zajímavostí je, že tento konvolut byl vytvořen díky financím tzv. předplatitelů.

V současnosti je tato grafika mimo jiné publikovaná ve fotogalerii na stránkách Muzea hlavního města Prahy.

 

Prout Samuel (1783-1852)

Anglický malíř a grafik, akvarelista. Byl jedním z průkopníků litografie. Poprvé se vydal na evropský kontinent pravděpodobně v roce 1818 a často se vracel v průběhu let 1819 - 1829, kdy procestoval Francii, Flandry, Německo, Itálii apod. Stal se velmi známým díky svým kresbám a následně i litografiím zachycujícím zákoutí evropských měst. Na svých cestách se zastavil i v Praze.

(www.victorianweb.org/painting/prout/haltonbio.html)

(17.9. 1783 Plymouth - 10.2. 1852 Londýn)

 

        
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

49

 

Prinzhofer Augustin

"Portrét Josepha Graf Schaffgotsche "

 

litografie ručně dokolorovaná, signováno vpravo dole tužkou PRINZHOFER, datováno 1844, uprostřed při dolním okraji podpis portrétovaného, vlevo v desce GEDR. BEI J. RAUH. Tento portrét je i ve sbírkách Moravské galerie. Rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

24,5 x 17 (41 x 33) cm

 

2 700 Kč

 

 

Prinzhofer Augustin (1817-1855)

rakouský malíř a litograf

 

        
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

100

50

 

Mottet Johann Daniel

"Portrét malíře Jacoba Samuela Maurera"

 

olej na plátně, vzadu na plátně přípis: Jacob Samuel Maurer / Munsingensis Pictor Natus ad / Bennae Anno 1745 / John Daniel Mottet / Moratansis Pinxit Anno 1788. Malba nese jasné stopy krakeláže.

 

80 x 64 (97 x 80,5) cm

 

35 000 Kč

 

 

Malíř Jakob Samuel MAURER žil v letech 1745-1828 (ARTPRICE).

 

Mottet Johann Daniel (1754-1822)

Johann Daniel Caspar Mottet

Švýcarský malíř, původně studoval teologii, potom se věnoval malířství, zejména miniaturní portrétní tvorbě, působil ve Švýcarsku.

(http://www.sikart.ch/kuenstlerinnen.aspx?id=4031782)

(1754 Murten - 20.8.1822 Bern)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

51

 

Krutek Juro

"Kočovníci"

 

olej na překližce, signováno vpravo dole KRUTEK, datace čtena 1937, jméno autora je i na kovovém štítku připevněném na širokém dřevěném rámu.

 

61 x 70,5 (71,5 x 81,5) cm

 

5 000 Kč

 

 

Krutek Juraj (1904-1981)

Malíř, pedagog, studoval na Učitelském ústavu v Turčianských Teplicích a na UMPRUM v Praze, působil jako středoškolský profesor kreslení, byl propagačním grafikem a malířem města Bratislavy, zabýval se také restaurátorstvím.

(Slovník Chagall)

(18.4.1904 Kláštor pod Znievom - 16.3.1981 Bratislava)

 

        
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

52

 

Bič František

"Pohled na nedostavěnou německou magistrálu Vídeň - Wroclav"

 

akvarel, signováno vpravo dole F. BIČ, datováno 1986.

 

83 x 29 (34 x 88) cm

 

1 900 Kč

 

 

Bič František (1925-1992)

malíř, grafik, sochař, studia na SUPŠ v Brně u F. Myslivce, Lichtága, Süssera, Langera, vystavoval od roku 1946 na výstavách SVU Aleš, zastoupen v galeriích v Brně a Praze

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(2.4.1925-18.6.1992 Brno)

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

53

 

Fajt Václav

"Portrét T.G. Masaryka"

 

ocelorytina, signováno vpravo dole V. FAJT, datováno 1989, volný list.

 

30 x 21 cm

 

290 Kč

 

 

Fajt Václav (1952-)

Grafik, rytec, malíř. Absolvoval uměleckou průmyslovku v Turnově, obor rytí kovu a pražskou grafickou školu na Hollarově. Přes dvacet let pracoval ve státní tiskárně cenin, podílel se na posledních emisích československých a českých bankovek. Za více než patnáct let vytvořil několik set rytin pro československou, českou i slovenskou poštu.

(abART)

(nar. 4.8.1952 Plzeň)

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

54

 

Štolfa Vojtěch

"Válečka lesní" a "Pýr s lučním koníkem"

 

dvojice kreseb tuší kolorovaných akvarelem. U každé kresby je dole tužkou uveden název traviny a signatura VOJTĚCH ŠTOLFA, vzadu název knihy, pro kterou byly ilustrace určeny. Druhá polovina minulého století, ruční papír, volné listy.

 

42 x 29 cm, 45,5 x 29,5 cm

 

590 Kč

 

 

Štolfa Vojtěch (1921-2002)

Moravský malíř, ilustrátor, scénograf a grafik. Studoval na Škole umění ve Zlíně u Alberta Kutala, Jana Sládka, Richarda Wiesnera, v letech 1945 - 1950 v Praze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Josefa Kaplického a v letech 1950 - 1951 v Sofii na Akademii výtvarných umění. Byl šéfem výpravy Státního divadla v Brně, spolupracoval s dalšími českými a slovenskými divadly. Ilustroval naučné publikace i přírodě.

(abART, http://botany.cz/cs/stolfa/)

(12.12.1921 Kojetín - 4.9.2002 Brno)

 

   
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

55

 

Štolfa Vojtěch

"Camelie"

 

kresba tuší, kolorovaná akvarelem, dole je tužkou uveden název rostliny a signatura VOJTĚCH ŠTOLFA. Druhá polovina minulého století, ruční papír, volný list.

 

29 x 20,5 cm

 

450 Kč

 

 

Štolfa Vojtěch (1921-2002)

Moravský malíř, ilustrátor, scénograf a grafik. Studoval na Škole umění ve Zlíně u Alberta Kutala, Jana Sládka, Richarda Wiesnera, v letech 1945 - 1950 v Praze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Josefa Kaplického a v letech 1950 - 1951 v Sofii na Akademii výtvarných umění. Byl šéfem výpravy Státního divadla v Brně, spolupracoval s dalšími českými a slovenskými divadly. Ilustroval naučné publikace i přírodě.

(abART, http://botany.cz/cs/stolfa/)

(12.12.1921 Kojetín - 4.9.2002 Brno)

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

56

 

Štolfa Vojtěch

"Modřín"

 

kresba tuší kolorovaná akvarelem, dole je tužkou uveden název dřeviny a signatura VOJTĚCH ŠTOLFA, vzadu název knihy, pro kterou byla ilustrace určena. Druhá polovina minulého století, ruční papír, volný list. Při horním okraji tmavé skvrny.

 

41,5 x 29,5 cm

 

450 Kč

 

 

Štolfa Vojtěch (1921-2002)

Moravský malíř, ilustrátor, scénograf a grafik. Studoval na Škole umění ve Zlíně u Alberta Kutala, Jana Sládka, Richarda Wiesnera, v letech 1945 - 1950 v Praze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Josefa Kaplického a v letech 1950 - 1951 v Sofii na Akademii výtvarných umění. Byl šéfem výpravy Státního divadla v Brně, spolupracoval s dalšími českými a slovenskými divadly. Ilustroval naučné publikace i přírodě.

(abART, http://botany.cz/cs/stolfa/)

(12.12.1921 Kojetín - 4.9.2002 Brno)

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

57

 

Štolfa Vojtěch

"Šmel okoličnatý"

 

kresba tuší kolorovaná akvarelem, dole je tužkou uveden název rostliny a signatura VOJTĚCH ŠTOLFA, vzadu název knihy, pro kterou byla ilustrace určena. Druhá polovina minulého století, ruční papír, volný list.

 

45,5 x 28,5 cm

 

450 Kč

 

 

Štolfa Vojtěch (1921-2002)

Moravský malíř, ilustrátor, scénograf a grafik. Studoval na Škole umění ve Zlíně u Alberta Kutala, Jana Sládka, Richarda Wiesnera, v letech 1945 - 1950 v Praze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Josefa Kaplického a v letech 1950 - 1951 v Sofii na Akademii výtvarných umění. Byl šéfem výpravy Státního divadla v Brně, spolupracoval s dalšími českými a slovenskými divadly. Ilustroval naučné publikace i přírodě.

(abART, http://botany.cz/cs/stolfa/)

(12.12.1921 Kojetín - 4.9.2002 Brno)

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

58

 

Tasev Atanas

"Portrét malého chlapce"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole A. TASEV, datováno 1936.

 

69 x 54,5 (75 x 60) cm

 

7 000 Kč

 

 

Tasev Atanas (1897-1991)

Bulharský malíř, zahraniční zdroje uvádějí jako místo narození Sofii (ARTPRICE). Po vyloučení ze studia na bulharské akademii - překročil zákaz vystavovat během studia na akademii - studoval v letech 1920 - 1924 na Akademii výtvarných umění v Praze u Vojtěcha Hynaise. Díla nabízená k prodeji ukazují, že maloval různé žánry. Byl také vyhledávaným malířem podobizen významných osobností kulturního a politického dění. Portrétoval mimo jiné Alfonse Muchu či Jana Masaryka. "Toman" sice uvádí, že působil v Praze, ale časově jeho pobyt nevymezuje. Podle článku na stránkách RADIO BULGARIA ze dne 17.9.2016 pobýval také ve Švédsku, USA, Španělsku, vrátil se do Bulharska (viz [*]).

(Toman, abART, ARTPRICE,

[*] http://bnr.bg/en/post/100736077/atanas-tasev-and-cosmopolitanism-of-talent)

(4.3. 1897 - 1991)

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

59

 

neurčeno

"Pohled na Prahu"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole, částečně kryto rámem, neurčeno, první polovina minulého století.

 

45,5 x 54 (54,5 x 63,5) cm

 

6 700 Kč

 

 

Obraz připomíná oblíbený pražský námět malíře Jana Slavíčka, Prahu často maloval z oken svého ateliéru (1937-1970) v Hrzánském paláci na Hradčanech. V letech 1915-1924 zde měl malířskou školu a ateliér i Ferdinand Engelmüller a jeho žáci odsud také malovali pohledy na Prahu.

 

Pochází z pozůstalosti malíře Josefa Holuba

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

60

 

Piotrowski Antoni (?)

"Zimní scenérie s figurální stafáží"

 

olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole, A. Piotrowski (?), datováno PARIS 1897. Rámováno v krásném luxusním a reprezentativním širokém zlaceném rámu.

 

12,5 x 33 (38 x 57) cm

 

33 000 Kč

 

 

Majitelé jsou přesvědčeni, že se jedná o práci polského malíře Antonia Piotrowského, toto bohužel nemůžeme potvrdit.

 

Piotrowski Antoni (1853-1924)
Od roku 1869 studuval malířství u profesora Wojciecha Gersema ve Varšavě. Mezi lety 1875 -1877 studoval v Mnichově s Wilhelmem Lindenschmithem mladším, od 1877 do 1879 s polským jmenovcem Janem Matejkem na Akademii výtvarných umění v Krakově

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE