121-140

www.aukcnidum.cz

 103. AUKCE BRNO - 2.12.2018

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
121 122 123 124 125
126 127 128 129 130
131 132 133 134 135
136 137 138 139 140

100

121

 

Kaizr Erich

"Úlovek"

 

tempera na papíře, signováno vlevo dole E. KAIZR, datováno 1957. Paspartováno, rámováno, pod sklem.

 

Výřez 59 x 41 (88 x 66) cm

 

2 500 Kč

 

 

Majitel získal přímo od autora.

 

Kaizr Erich (1919-1980)

Malíř, grafik, ilustrátor, v letech 1936 - 1938 studoval v Rotterově soukromé malířské škole u Emila Kotrby kreslení a u Leo Ledvinky grafiku. V letech 1938-1941 působil v propagačním oddělení nakladatelství Melantrich v Praze. Věnoval se malbě krajiny, městských ulic a periferie.

(Toman, Slovník Chagall)

(30.7.1919 Praha - 1980)

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

122

 

Thuma Carl Maria

"Starý myslivec"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole monogramem CMT (Carl Maria Thuma), na zadní straně špatně čitelné razítko, přelom 19. a 20. století.

 

28 x 20 (33,5 x 26) cm

 

3 500 Kč

 

 

Thuma Karel Maria (1870-1925)

Karl Maria, Karel Maria Thuma

Malíř, grafik, pedagog, tvůrce ex libris. V letech 1888 - 1896 studoval na Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění) v Mnichově u Paula Höckera, Ludwiga von Löfftz a Johanna Leonharda Raaba. Cestoval po Švýcarsku, Belgii, Holandsku, Francii a Anglii. V roce 1899 byl jmenován učitelem na Liechtenštejnské Vyšší zahradnické škole v Lednici. Maloval podobizny, figurální a historické obrazy, krajinu i květinová zátiší.

(Toman, abART)

(3.2. 1870 Brno - 25.8.1925 (12.1.1925 ?) Lednice, Břeclav)

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

123

 

Thuma Carl Maria

"Koňský povoz"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole monogramem C.M.T. (Carl Maria Thuma), přelom 19. a 20. stol.

 

19,5 x 24,5 (25 x 30) cm

 

2 900 Kč

 

 

Thuma Karel Maria (1870-1925)

Karl Maria, Karel Maria Thuma

Malíř, grafik, pedagog, tvůrce ex libris. V letech 1888 - 1896 studoval na Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění) v Mnichově u Paula Höckera, Ludwiga von Löfftz a Johanna Leonharda Raaba. Cestoval po Švýcarsku, Belgii, Holandsku, Francii a Anglii. V roce 1899 byl jmenován učitelem na Liechtenštejnské Vyšší zahradnické škole v Lednici. Maloval podobizny, figurální a historické obrazy, krajinu i květinová zátiší.

(Toman, abART)

(3.2. 1870 Brno - 25.8.1925 (12.1.1925 ?) Lednice, Břeclav)

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

124

 

Thuma Carl Maria

"U rybníka"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole monogramem C.M.T. (Carl Maria Thuma), přelom 19. a 20. stol.

 

19,5 x 28 (22,5 x 31) cm

 

1 500 Kč

 

 

Párový k obrazu pol. 125

 

Thuma Karel Maria (1870-1925)

Karl Maria, Karel Maria Thuma

Malíř, grafik, pedagog, tvůrce ex libris. V letech 1888 - 1896 studoval na Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění) v Mnichově u Paula Höckera, Ludwiga von Löfftz a Johanna Leonharda Raaba. Cestoval po Švýcarsku, Belgii, Holandsku, Francii a Anglii. V roce 1899 byl jmenován učitelem na Liechtenštejnské Vyšší zahradnické škole v Lednici. Maloval podobizny, figurální a historické obrazy, krajinu i květinová zátiší.

(Toman, abART)

(3.2. 1870 Brno - 25.8.1925 (12.1.1925 ?) Lednice, Břeclav)

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

125

 

Thuma Carl Maria

"V zámeckém parku"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole monogramem C.M.T. (Carl Maria Thuma), přelom 19. a 20. stol.

 

20 x 28 (23 x 31) cm

 

1 500 Kč

 

 

Párový k obrazu pol. 124

 

Thuma Karel Maria (1870-1925)

Karl Maria, Karel Maria Thuma

Malíř, grafik, pedagog, tvůrce ex libris. V letech 1888 - 1896 studoval na Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění) v Mnichově u Paula Höckera, Ludwiga von Löfftz a Johanna Leonharda Raaba. Cestoval po Švýcarsku, Belgii, Holandsku, Francii a Anglii. V roce 1899 byl jmenován učitelem na Liechtenštejnské Vyšší zahradnické škole v Lednici. Maloval podobizny, figurální a historické obrazy, krajinu i květinová zátiší.

(Toman, abART)

(3.2. 1870 Brno - 25.8.1925 (12.1.1925 ?) Lednice, Břeclav)

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

126

 

Filep Štefan

"Klaun"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole FILEP, vzadu tištěný štítek s informacemi o obraze a s datací 2011, nerámováno.

 

40 x 17,5 cm

 

1 700 Kč

 

 

Filep Štefan (1954-)

Akademický malíř. V mládí až do nástupu na základní vojenskou službu v roce 1975 se v malířství vzdělával soukromě u košického výtvarníka Ľudovíta Felda. V době vojenské služby založili s malířem Mikulášem Axmanem výtvarný kroužek a uspořádali řadu výstav. Na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě studoval komorní malbu u Gabriely Balažovičovej a Františka Stoklasa. Působí v Košicích.

(http://dieloplus.sk/autori/view/stefan_filep

https://starozitneobrazy.sk/stefan-filep-dama/

https://kosice.korzar.sme.sk/c/7569707/akademicky-maliar-stefan-filep-umenim-nepoucuje-jedine-ak-seba.html)

(nar. 10.11.1954 Poľany, Trebišov)

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

127

 

Nálepková Jana

"Růžový ženský akt"

 

kresba barevnými pastely, signováno vlevo dole NÁLEPKOVÁ, datováno 2011. Rámováno, adjustováno na podloženém papíru, pod sklem.

 

22 x 31 (31,5 x 41,5) cm

 

500 Kč

 

 

Nálepkova Jana (1986-)

Věnuje se malbě olejem a akvarelem, perokresbě a kresbě. Studovala na Fakultě umění Technické univerzity v Košicích u prof. Jozefa Haščáka. Studium ukončila v roce 2012 s akademickým titulem Mgr. Art.

"Málokto vie, že Jana Nálepková je vnučka z druhého kolena kpt. Jána Nálepku." (www.eantik.sk/dielo/65805/pri-mori/)

(nar. 16.11.1986 Prešov)

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

128

 

Nálepková Jana

"Sedící akt v žluto hnědém ladění"

 

kresba barevnými pastely, signováno vpravo dole NÁLEPKOVÁ, datováno 2011. Rámováno, adjustováno na podloženém papíru, pod sklem.

 

21 x 29,5 (32 x 42) cm

 

500 Kč

 

 

 

Nálepkova Jana (1986-)

Věnuje se malbě olejem a akvarelem, perokresbě a kresbě. Studovala na Fakultě umění Technické univerzity v Košicích u prof. Jozefa Haščáka. Studium ukončila v roce 2012 s akademickým titulem Mgr. Art.

"Málokto vie, že Jana Nálepková je vnučka z druhého kolena kpt. Jána Nálepku." (www.eantik.sk/dielo/65805/pri-mori/)

(nar. 16.11.1986 Prešov)

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

129

 

Mrkvička Otakar

"Přítelkyně - dámy v cukrárně"

 

kombinovaná technika - kresba tuší a uhlem, signováno vpravo dole monogramem OM, datováno 1951. Adjustováno v paspartě a úzkém šroubovicovém rámku.

 

Ve výřezu 27 x 20,5 (43,5 x 37,5) cm

 

17 000 Kč

 

 

 

Mrkvička Otakar (1898-1957)

Malíř, kreslíř, ilustrátor, karikaturista, novinář, scénograf, studium na UPŠ Praha u Dítěte a Brunnera, dále na akademii v Praze u Loukoty.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(19.12.1898 Příbram - 20.11.1957 Praha)

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

130

 

Vernet Joseph, okruh

"Život na pobřeží"

 

olej na plátně, nesignováno, mohlo by se jednat o práci z okruhu Clauda Josepha Verneta. Polovina 18. století. Rámováno v luxusním vyřezávaném rámu. Na několika místech drobná krakeláž a nepatrné promáčknutí u pravého okraje.

 

50,5 x 70,5 (67 x 83,5) cm

 

150 000 Kč

 

 

Dle přiloženého posudku PhDr. Marie Pospíšilové se jedná o práci z okruhu Josepha Verneta (Joseph Claude Vernet 1714 - 1789), ve stejném posudku oceňuje tento obraz částkou 750 000 Kč

 

Vernet Claude Joseph (1714-1789)

Francouzský malíř. První malířské vzdělání získal od svého otce Antoine Verneta (1683-1753), zručného dekorativního malíře, kterému od svých čtrnácti let vypomáhal. Tato práce ho ale přestala bavit a  aby se zdokonalil, rozhodl se odjet do Říma. Během cesty na něj udělalo dojem otevřené moře v Marseille. Po příjezdu začal studovat u Bernardina Fergioniho, který se specializoval na malbu moře. V Římě strávil následujících dvacet let, postupem času poutal čím dál větší pozornost v uměleckých kruzích. Maloval přístavy, lodě, bouře, ale také otevřenou prosluněnou krajinu. V roce 1753 byl povolán do Paříže - královským příkazem dostal úkol namalovat sérii francouzských přístavů. Ta ho nejvíce proslavila, nyní je vystavena v Louvre v Musée National de la Marine. Od roku 1746 až do své smrti významně přispívat na nejrůznější výstavy, později se stal čestným členem akademie. Dnes je Joseph Vernet považován za největšího evropského malíře maríny 18. století, jeho díla jsou ozdobou nejprestižnějších evropských sbírek. Tomu odpovídají i ceny Vernetových děl, na mezinárodním uměleckém trhu překročily hranici jednoho milionů dolarů. Úspěšnými malíři byli také jeho nejmladší syn Antoine Charles Horace Vernet (1758–1835), vnuk Horace Emile Jean Vernet (1789-1863) či další členové rodiny.

 

     

TOP 121-140

 

 

 

 

 

 

 

 

100

131

 

Schiff Robert

"Andromeda - dívčí akt v okovech"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole ROBERT SCHIFF, datováno 1927. Rámováno v širokém jemně profilovaném rámu. Plátno na několika místech viditelně poškozeno.

 

90,5 x 60 (114,5 x 84) cm

 

38 000 Kč

 

 

Obraz vyžaduje restaurování, nicméně se jedná o vynikající práci inspirovanou postavou krásné bájné Andromedy z řecké mytologie.

 

Schiff Robert (1869-1935)

Rakouský portrétní a žánrový malíř. Od roku 1886 studoval na Akademie der bildenden Künste Wien. Byl členem spolků Wiener Künstlerhaus a Hagenbund. Jeho práce byly často reprodukovány na pohlednicích.

(18.1.1869 Wien – 1.6.1935 Wien)

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

132

 

Raszka Pavel

"Valašská chalupa, v pozadí Vysoká, Beskydy""

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole RASZKA, vzadu papírový autorský štítek s názvem obrazu a datací 1950. Rámováno v široké profilované liště.

 

16 x 15 (27 x 27) cm

 

500 Kč

 

 

Raszka Pavel (1907-1979)

Malíř z rodu Raszků, jeho otec i strýc byli výbornými malíři, v portrétní technice a figurální kompozici se zdokonaloval ve Francii. Od 13 let pracoval u svého strýce, slezského malíře Josefa Raszky, více než dva roky vedl ateliéry profesora Sokiranského v Petřvaldě, potom měl vlastní ateliér v Ostravě a nakonec se natrvalo usadil na Pustevnách na Radhošti. Maloval technikou špachtle, tvořil kopie starých mistrů, tvořil dekorativní malby. Syn Vladimíra Raszky (Rašky).

(Toman - Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž),

Slovník Chagall - Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2003 (XII. Por - Rj).)

(23.4.1907 Místek, Frýdek-Místek - srpen 1979)

 

     
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

133

 

Raszka Pavel

"Večerní nálada v Beskydech - pohled na Bečvy"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole RASZKA, vzadu autorský papírový štítek s názvem obrazu a datací 1950. Rámováno v široké profilované liště.

 

15 x 15 (27 x 27) cm

 

500 Kč

 

 

Raszka Pavel (1907-1979)

Malíř z rodu Raszků, jeho otec i strýc byli výbornými malíři, v portrétní technice a figurální kompozici se zdokonaloval ve Francii. Od 13 let pracoval u svého strýce, slezského malíře Josefa Raszky, více než dva roky vedl ateliéry profesora Sokiranského v Petřvaldě, potom měl vlastní ateliér v Ostravě a nakonec se natrvalo usadil na Pustevnách na Radhošti. Maloval technikou špachtle, tvořil kopie starých mistrů, tvořil dekorativní malby. Syn Vladimíra Raszky (Rašky).

(Toman - Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž),

Slovník Chagall - Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2003 (XII. Por - Rj).)

(23.4.1907 Místek, Frýdek-Místek - srpen 1979)

 

     
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

134

 

Šimorda Alois

"Krajina kolem řeky"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole A. ŠIMORDA, datováno 1941. Ozdobný rám francouzského typu, stříbrné barvy.

 

38,5 x 47 (52 x 61) cm

 

1 900 Kč

 

 

Šimorda Alois (1887-?)

Malíř v Brně, výtvarně se vzdělával soukromě, věnoval se malbě krajin a zátiší. Otec malíře Miroslava Šimordy.

(Toman, Slovník Chagall)

(2.2.1887 Kostelec u Holešova - ?)

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

135

 

Ženíšek Josef

"Sedící dívčí akt s červeným šátkem"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole JOS. ŽENÍŠEK, vzadu potvrzení autorství samotným malířem, kde uvádí dataci 1935. Poškozený rám.

 

70 x 49 (83 x 62) cm

 

15 000 Kč

 

 

Ženíšek Josef (1855-1944)

Malíř, studium na pražské akademii u profesora Lhoty, dále pak mnichovská akademie, studijní cesty a práce v Římě a Paříži, často reprodukován v českých i německých časopisech.

(Toman, abART)

(4.9.1855 Praha - 29.11.1944 Praha)

 

     
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

136

 

Vilka Jan

"Portrét staré ženy z profilu"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole J VILKA, datováno 1912. Ozdobný rám zlaté barvy.

 

43,5 x 36 (59,5 x 52) cm

 

2 500 Kč

 

 

Párový k portrétu muže, položka 137

 

Vilka Jan (1872-?)

Malíř v Praze, v letech 1899 - 1903 studoval na pražské akademii u Vojtěcha Hynaise, maloval podobizny, genry i pohledy.

(Toman)

(5.4.1872 Zámrsk, Ústí nad Orlicí - ?)

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

137

 

Vilka Jan

"Portrét muže z profilu"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole J VILKA, datováno 1912. Ozdobný rám zlaté barvy.

 

43,5 x 36 (59,5 x 52) cm

 

2 500 Kč

 

 

Párový k portrétu žen, položka 136

 

Vilka Jan (1872-?)

Malíř v Praze, v letech 1899 - 1903 studoval na pražské akademii u Vojtěcha Hynaise, maloval podobizny, genry i pohledy.

(Toman)

(5.4.1872 Zámrsk, Ústí nad Orlicí - ?)

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

138

 

Vilka Jan

"Sedící černovláska"

 

olej na malířské lepence, nesignováno, práce Jana Vilky, počátek minulého století. Při horním okraji nepatrné poškození. Rám francouzského typu, zlaté barvy.

 

39 x 30 (55,5 x 45) cm

 

3 500 Kč

 

 

Vilka Jan (1872-?)

Malíř v Praze, v letech 1899 - 1903 studoval na pražské akademii u Vojtěcha Hynaise, maloval podobizny, genry i pohledy.

(Toman)

(5.4.1872 Zámrsk, Ústí nad Orlicí - ?)

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

139

 

Vilka Jan

"Portrét děvčátka z profilu - Boží požehnání"

 

kresba pastelkami, signováno vpravo dole J VILKA, datováno 1906 9/10. Adjustováno v původní dobové paspartě a řezbovaném rámku, pod sklem, pasparta poškozena vlhkostí.

 

Výřez 26 x 21 (44 x 38) cm

 

1 500 Kč

 

 

Vilka Jan (1872-?)

Malíř v Praze, v letech 1899 - 1903 studoval na pražské akademii u Vojtěcha Hynaise, maloval podobizny, genry i pohledy.

(Toman)

(5.4.1872 Zámrsk, Ústí nad Orlicí - ?)

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

140

 

Šimon Tavík František

"Portrét Václava Hollara"

 

barevný dřevořez, signováno vpravo dole tužkou T. F. ŠIMON, vlevo dole vodotiskové razítko s monogramem autora a číslem 4. V soupise Seznam grafických prací T.F. Šimona od Arthura Novaka pod číslem N418, list z roku 1925.

 

Tisková plocha 29 x 25 (49 x 42) cm

 

7 900 Kč

 

 

Šimon Tavík František (1877-1972)

Grafik, kreslíř, malíř, pedagog, člen SVU Mánes, nositel řádu Čestné legie, profesor na několika akademiích, studia na pražské akademii u Pirnera. Tvořil převážně v Paříži, již v roce 1898 se zúčastnil výstavy spolku Mánes v Topičově saloně, v roce 1900 a 1902 kolektivních výstav spolku Nanes ve Vídni a Berlíně atd.- dlouhý výčet v Tomanovi a v Lexiconu, zastoupení: Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeská galerie v Pardubicích, Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy v Praze, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, ve světových galeriích.

Pseudonym Tavík pochází z rodného příjmení jeho matky (Tavíková).

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, www.tfsimon.com)

(13.5.1877 Železnice u Jičína - 19.12.1942 Praha)

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE