001-020

www.aukcnidum.cz

 103. AUKCE BRNO - 2.12.2018  

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI

ZPĚT NA OBSAH 103. AUKCE

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

100

1

 

Menšík Stanislav

"Tři dívčí akty v krajině"

 

kombinovaná technika, akvarel, kvaš a barevné křídy. Signováno vlevo dole ST. MENŠÍK, datováno 1943. Paspartováno, rámováno v jednoduchém zeleném rámu, pod sklem.

 

38 x 54 (61 x 75,5) cm

 

4 500 Kč

 

 

Pochází ze soukromé brněnské sbírky.

 

Menšík Stanislav (1912-1970)

malíř, grafik, narozen na Svatém Kopečku u Olomouce, malířství studoval soukromě u profesora Alfonse Muchy, od roku 1938 se účastnil členských výstav S.O.V. v Brně, Olomouci, Ostravě, Prostějově.

(Toman, Slovník Chagall)

(9.11.1912 Sv. Kopeček u Olomouce - 16.6.1970 Olomouc)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

2

 

Ungar Otto

"Pohled do letní krajiny"

 

kombinovaná technika, signováno vpravo dole UNGAR, první polovina minulého století. Rámováno, paspartováno, pod sklem, současná adjustace.

 

Výřez 34 x 53 (56 x 74) cm

 

4 900 Kč

 

 

Pochází ze soukromé brněnské sbírky.

 

Ungar Otto (1901-1945)

Pedagog, kreslíř, malíř. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze a ve speciální škole prof. Thieleho. Působil jako profesor kreslení na židovském reálném gymnáziu v Brně. V lednu 1942 byl deportován do Terezína, prošel Osvětimí, podstoupil pochod smrti do Buchenwaldu, po osvobození zemřel v sanatoriu u Weimaru. Jeho obrazy o tom, co viděl a prožil v hrůzách Terezína, byly vystaveny v roce 1946 v židovském muzeu v Praze.

(abART, https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=10852)

(27.11.1901 Brno - 25.7.1945 Blankenheim u Výmaru, Německo)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

3

 

Zemina Otakar

"V zahradě - Dolní Kalná"

 

tempera, kvaš na kartonu, vpravo dole signováno ZEMINA, datováno 1938 a uveden název místa. Rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

Výřez 34 x 48,5 (54 x 66,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

Pochází ze soukromé brněnské sbírky.

 

Zemina Otakar (1899-1990)

Malíř, ilustrátor a grafik, řezbář, pedagog, publicista, loutkář, příslušník československých legií v Itálii. Studia na pražské Akademii výtvarných umění u Jakuba Obrovského a Vojtěcha Hynaise, v roce 1940 vystavoval ve Zlínském saloně, profesor výtvarné výchovy v Brně.

(Toman, abART)

(18.12.1899 Nová Paka, Jičín - 4.6.1990 Mlázovice, Jičín)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

4

 

Brun Richard

"Alegorie hudby"

 

kombinovaná technika, kresba barevnými tužkami a akvarel, signováno vpravo dole R. BRUN, datováno 1959. Rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

Výřez 54 x 38 (73,5 x 55,5) cm

 

7 000 Kč

 

 

Pochází ze soukromé brněnské sbírky.

 

Brun Richard (1908-1980)

malíř, scénograf, ilustrátor, studoval na pražské akademii u Nejedlého, působil v Brně, vystavoval mimo jiné s Mánesem a na zlínských salonech.

(Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), abART)

(10.11.1908 Plzeň - 20.12.1980 Brno)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

5

 

Zemina Otakar

"Modré městečko"

 

kombinovaná technika, signováno vlevo dole O. ZEMINA, datováno 1966. Paspartováno, rámováno, pod sklem.

 

Výřez 35 x 48,5 (53 x 64,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

Pochází ze soukromé brněnské sbírky.

 

Zemina Otakar (1899-1990)

Malíř, ilustrátor a grafik, řezbář, pedagog, publicista, loutkář, příslušník československých legií v Itálii. Studia na pražské Akademii výtvarných umění u Jakuba Obrovského a Vojtěcha Hynaise, v roce 1940 vystavoval ve Zlínském saloně, profesor výtvarné výchovy v Brně.

(Toman, abART)

(18.12.1899 Nová Paka, Jičín - 4.6.1990 Mlázovice, Jičín)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

6

 

Brun Richard

"Tři dívky"

 

kombinovaná technika, kresba tuší a akvarel, signováno vpravo dole R. BRUN, první polovina minulého století. Rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

Výřez 29 x 21,5 (48 x 38,5) cm

 

3 900 Kč

 

 

Pochází ze soukromé brněnské sbírky.

 

Brun Richard (1908-1980)

malíř, scénograf, ilustrátor, studoval na pražské akademii u Nejedlého, působil v Brně, vystavoval mimo jiné s Mánesem a na zlínských salonech.

(Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), abART)

(10.11.1908 Plzeň - 20.12.1980 Brno)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

7

 

Zemina Otakar

"Tváře - panoptikum"

 

kombinovaná technika na kartonu, signováno vlevo dole ZEMINA, druhá polovina minulého století. Rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

Výřez 43,5 x 29 (62 x 45,5) cm

 

5 000 Kč

 

 

Pochází ze soukromé brněnské sbírky.

 

Zemina Otakar (1899-1990)

Malíř, ilustrátor a grafik, řezbář, pedagog, publicista, loutkář, příslušník československých legií v Itálii. Studia na pražské Akademii výtvarných umění u Jakuba Obrovského a Vojtěcha Hynaise, v roce 1940 vystavoval ve Zlínském saloně, profesor výtvarné výchovy v Brně.

(Toman, abART)

(18.12.1899 Nová Paka, Jičín - 4.6.1990 Mlázovice, Jičín)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

8

 

Kudláč František

"Dvě postavy - proroctví"

 

kombinovaná technika, kresba tuší a tempera na kartonu, signováno vpravo dole KUDLÁČ, kolem poloviny minulého století. Rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

Výřez 38,5 x 28,5 (57 x 45) cm

 

3 900 Kč

 

 

Pochází ze soukromé brněnské sbírky.

 

Kudláč František (1909-1990)

Malíř, grafik, scénograf, režisér, ilustrátor, divadelní a filmový režisér, pedagog. Studoval na UMPRUM v Praze u Arnošta Hofbauera, na FF Karlovy univerzity získal aprobaci profesora kreslení. Byl členem KVU Aleš v Brně, Umělecké besedy slovenské, Skupiny výtvarných umělců 29. srpna, Svazu slovenských výtvarných umělců. Působil na Slovensku jako středoškolský profesor v Dolním Kubíně, Kremnici a Martině, pracoval v Matici slovenské v Martině, od roku 1945 byl režisérem ve Slovenském komorním divadle v Martině, od roku 1946 na Nové scéně v Bratislavě, od roku 1947 se věnoval filmové tvorbě (Majster Pavol z Levoče z roku 1956).
Obsahem jeho tvorby byla figurální kompozice, portréty i autoportréty. Maloval i krajinu, témata sociální a múzická, městské žánry i folklorní obrazy, inspiroval ho filozofický odkaz antiky i vzpomínky na druhou světovou válku a Slovenské národní povstání. Těžištěm jeho tvorby byly divadelní motivy a témata.

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

100

9

 

Kudláč František

"Soukromý rozhovor"

 

olej na plátně fixovaném na sololitu, signováno vpravo dole tužkou KUDLÁČ.

 

55,5 x 43 (64 x 52) cm

 

6 900 Kč

 

 

Pochází ze soukromé brněnské sbírky.

 

Kudláč František (1909-1990)

Malíř, grafik, scénograf, režisér, ilustrátor, divadelní a filmový režisér, pedagog. Studoval na UMPRUM v Praze u Arnošta Hofbauera, na FF Karlovy univerzity získal aprobaci profesora kreslení. Byl členem KVU Aleš v Brně, Umělecké besedy slovenské, Skupiny výtvarných umělců 29. srpna, Svazu slovenských výtvarných umělců. Působil na Slovensku jako středoškolský profesor v Dolním Kubíně, Kremnici a Martině, pracoval v Matici slovenské v Martině, od roku 1945 byl režisérem ve Slovenském komorním divadle v Martině, od roku 1946 na Nové scéně v Bratislavě, od roku 1947 se věnoval filmové tvorbě (Majster Pavol z Levoče z roku 1956).
Obsahem jeho tvorby byla figurální kompozice, portréty i autoportréty. Maloval i krajinu, témata sociální a múzická, městské žánry i folklorní obrazy, inspiroval ho filozofický odkaz antiky i vzpomínky na druhou světovou válku a Slovenské národní povstání. Těžištěm jeho tvorby byly divadelní motivy a témata.

       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

100

10

 

Dvořáček Jaroslav

"Milenci na cestě"

 

tempera na kartonu, signováno vpravo dole JAR. DVOŘÁČEK, druhá polovina minulého století.

 

34 x 48,5 (37,5 x 53) cm

 

3 500 Kč

 

 

Pochází ze soukromé brněnské sbírky.

 

Dvořáček Jaroslav (1908-1980)

malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, pedagog, studia na pražské akademii u prof. Loukoty a Nechleby, dále soukromá studia malby na skle a tvorby skleněné mozaiky, pedagogicky působil na škole uměleckých řemesel v Brně a na pedagogické fakultě v Olomouci, vystavoval na členských výstavách Klubu výtvarných umělců ALEŠ v Brně, zastoupení: Moravská galerie Brno, Městská galerie Brno, v galeriích ve Zlíně, Poličce, Boskovicích, na Ministerstvu kultury ČR

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(18.2.1908 Sasina, Svitávka, Blansko -20.8.1980 Brno)

       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

11

 

Švéda František

"Žena"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole ŠVÉDA, druhá polovina minulého století.

 

36 x 15 (39,5 x 18,5) cm

 

1 200 Kč

 

 

Pochází ze soukromé brněnské sbírky.

 

Švéda František (1901-1973)

Malíř, studoval na ŠUŘ v Brně a na UMPRUM v Praze. Vystavoval jako host SVU Aleš v Brně a na výstavách Kulturní rady.

(28.2.1901 Prostějov - 1973)

       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

12

 

Švéda František

"Letničky"

 

olej na překližce, signováno vpravo dole ŠVÉDA, druhá polovina minulého století, vzadu informace o obraze.

 

36,5 x 26 (39,5 x 29,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

Pochází ze soukromé brněnské sbírky.

 

Švéda František (1901-1973)

Malíř, studoval na ŠUŘ v Brně a na UMPRUM v Praze. Vystavoval jako host SVU Aleš v Brně a na výstavách Kulturní rady.

(28.2.1901 Prostějov - 1973)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

13

 

Švéda František

"Stromy s domem v pozadí"

 

olej na lepence, signováno vpravo dole ŠVÉDA, druhá polovina minulého století.

 

40 x 25,5 (43,5 x 29) cm

 

1 900 Kč

 

 

Pochází ze soukromé brněnské sbírky.

 

Švéda František (1901-1973)

Malíř, studoval na ŠUŘ v Brně a na UMPRUM v Praze. Vystavoval jako host SVU Aleš v Brně a na výstavách Kulturní rady.

(28.2.1901 Prostějov - 1973)

       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

14

 

Švéda František

"Pohled na vesnici"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole ŠVÉDA, druhá polovina minulého století.

 

31 x 40 (34,5 x 43,5) cm

 

2 400 Kč

 

 

Pochází ze soukromé brněnské sbírky.

 

Švéda František (1901-1973)

Malíř, studoval na ŠUŘ v Brně a na UMPRUM v Praze. Vystavoval jako host SVU Aleš v Brně a na výstavách Kulturní rady.

(28.2.1901 Prostějov - 1973)

       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

15

 

Dobiáš Čeněk

"V ateliéru"

 

olej na kartonu, signováno vpravo nahoře DOBIÁŠ, datováno 1960.

 

46 x 28,5 (49,5 x 32) cm

 

2 900 Kč

 

 

Pochází ze soukromé brněnské sbírky.

 

Dobiáš Čeněk (1919-1980)

Malíř, grafik, studoval na Baťově škole práce, výtvarně se vzdělával soukromě, člen SVU Aleš v Brně, SČSVU, SČVU, skupiny M. Působil v Brně, byl nositelem brněnské ceny J. Krohy. Zastoupen v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě, v Moravské galerie v Brně, v Muzeu města Brna, v Lexikonu uveden výčet výstav, mimo jiné výstava z roku 2008 Robert Hliněnský a jeho přátelé, Galerie Ars, Brno.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(1.6.1919 Ubušín - 28.9.1980 Brno)

       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

16

 

Thiele Arthur

"Dámská společnost v kavárně"

 

tužka, akvarel a běloba, signováno vpravo dole THIELE, počátek minulého století. Rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

Výřez 16 x 25 (31 x 38,5) cm

 

2 900 Kč

 

 

Thiele Arthur (1860-1936)

Carl Robert Arthur Thiele

Německý malíř, akvarelista, kreslíř, ilustrátor. Jeho práce byly vydávány na pohlednicích, obsah kresby často zvýrazňovala personifikovaná zvířata - kočky, psi, zajíci a další. Aby své práce odlišil od prací německého krajináře Arthura Thieleho (1841–1919), začal připojovat za podpis zkratku "Lpzg" (Leipzig).

(de.wikipedia.org/wiki/Carl_Robert_Arthur_Thiele)

(2.11.1860 Lipsko - 18.6.1936 Lipsko)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

17

 

Hammel Pavol

"Oheň v zrkadle"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole PAVOL HAMMEL, vzadu na blind rámu velkým písmem text "Drahokam I" a papírový štítek s informacemi o obraze, kde je uveden název díla "Oheň v zrkadle" a datace 2010.

 

99,5 x 81,5 (104 x 85) cm

 

10 000 Kč

 

 

Hammel Pavol (1948-)

Známý slovenský zpěvák, skladatel, textař, spoluzakladatel bigbeatové skupiny Prúdy, v posledních letech také malíř.

"Pavol Hammel tak, ako ho málokto pozná. Predvádza desiatky výtvarných diel z vlastnej dielne, žiariacich sýtymi, výraznými farbami. „Má to svoj prozaický dôvod. Maľujem v kotolni s rozmermi asi 2x1,5 metra, kde nie je denné svetlo. Mám tam štyridsiatku žiarovku. Tak sa mi vždy zdá, že na obraze je málo farieb. A keď po dvoch týždňoch vynesiem obraz von, sám niekedy omdlievam nad tým, aký je ostrofarebný. A to sa mi páči,“ vraví maliar Pavol Hammel... ...„Pavol Hammel je vynikajúci amatérsky maliar. Jeho expresionizmus a svieže farby vyvolávajú dobrú náladu,“ povedal znalec umenia a konateľ siene Darte Jaroslav Krajňák." (https://www.cas.sk/clanok/353470/maliar-pavol-hammel-a-jeho-uspesne-obrazy-chcete-jeden-do-zbierky-zacnite-setrit/)

17. března se uskutečnila charitativní akce s aukčním prodejem jeho obrazů, výtěžek byl věnován nadaci na výzkum rakoviny.

(pavolhammel.sk/, www.galeriecrears.cz/umelci/pavol-hammel

http://www.pluska.sk/soubiznis/domaci-soubiznis/spevak-alebo-maliar-pavol-hammel-predava-svoje-obrazy-za-tisice-eur.html (23. septembra 2013))

(nar. 7.12.1948 v Bratislavě)

 

        
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

18

 

Nálepková Jana

"Děvčátko s košíkem ryb"

 

akryl na kartonu, signováno vpravo dole NÁLEPKOVÁ, datováno 2013. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 49 x 38,5 (67 x 57) cm

 

2 800 Kč

 

 

Nálepkova Jana (1986-)

Věnuje se malbě olejem a akvarelem, perokresbě a kresbě. Studovala na Fakultě umění Technické univerzity v Košicích u prof. Jozefa Haščáka. Studium ukončila v roce 2012 s akademickým titulem Mgr. Art.

"Málokto vie, že Jana Nálepková je vnučka z druhého kolena kpt. Jána Nálepku." (www.eantik.sk/dielo/65805/pri-mori/)

(nar. 16.11.1986 Prešov)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

19

 

Nálepková Jana

"Sedící děvčátko se žlutým jablíčkem"

 

akryl na kartonu, signováno vlevo dole NÁLEPKOVÁ, datováno 2013. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 49 x 39 (64,5 x 54,5) cm

 

2 200 Kč

 

 

Nálepkova Jana (1986-)

Věnuje se malbě olejem a akvarelem, perokresbě a kresbě. Studovala na Fakultě umění Technické univerzity v Košicích u prof. Jozefa Haščáka. Studium ukončila v roce 2012 s akademickým titulem Mgr. Art.

"Málokto vie, že Jana Nálepková je vnučka z druhého kolena kpt. Jána Nálepku." (www.eantik.sk/dielo/65805/pri-mori/)

(nar. 16.11.1986 Prešov)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

20

 

Nálepková Jana

"Děvčátko s rozevlátou sukní"

 

akryl na kartonu, signováno vlevo dole NÁLEPKOVÁ, datováno 2014. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 39 x 29 (53 x 42,5) cm

 

2 200 Kč

 

 

Nálepkova Jana (1986-)

Věnuje se malbě olejem a akvarelem, perokresbě a kresbě. Studovala na Fakultě umění Technické univerzity v Košicích u prof. Jozefa Haščáka. Studium ukončila v roce 2012 s akademickým titulem Mgr. Art.

"Málokto vie, že Jana Nálepková je vnučka z druhého kolena kpt. Jána Nálepku." (www.eantik.sk/dielo/65805/pri-mori/)

(nar. 16.11.1986 Prešov)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE