041-060

www.aukcnidum.cz

 103. AUKCE BRNO - 2.12.2018  

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI

ZPĚT NA OBSAH 103. AUKCE

41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60

100

41

 

Svolinský Karel

"Zima" - soubor deseti pohlednic adjustovaných společně v jednom rámu

 

barevné litografie, původně vloženy do papírového přebalu s datací 1948 (přebal není k dispozici), Česká galerie XLVIII, vydavatelství Družstevní práce, Praha II, Národní třída 36. Jedna pohlednice signovaná propisovací tužkou Karel Svolinský. Pod sklem.

 

10 x pohlednice 10 x 15 (70,5 x 45,5) cm

 

2 700 Kč

 

 

Zadní strany jsou zakryté adjustací.

 

Svolinský Karel (1896-1986)

Skvělý malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor, scénograf, kostýmní výtvarník, pedagog, autor bankovek i celé řady poštovních známek, vyučil se řezbářem u Ziky a Lišky, později studoval plastiku u B. Kafky, grafiku a malbu u F. Kysely, již v roce 1925 získal Grand Prix v Paříži, znovu Grand Prix a zlatou medaili na světové výstavě v Paříži 1937, Grand Premio na výstavě v Miláně 1940, Národní cenu v roce 1942, člen SVU Mánes, bohaté zastoupení v Národní galerii, GVU Ostrava, zastoupení v galeriích po celé Evropě, řada monografií.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, Slovník Chagall)

(14.1.1896 Svatý Kopeček, Olomouc - 16.9.1986 Praha)

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

42

 

Zrzavý Jan

"Střemdava bílá nad Pulgary - Pozdrav Petru Bezručovi"

 

barevný litoofset, signováno v desce monogramem J.Z. Grafické vydání kresby Zrzavého z roku 1954 k básni, v níž Petr Bezruč opěvuje hrdinku francouzské revoluce Charlotte Cordayovou a symbolicky ji spojuje se vzácnou střembavou bílou. Rám, pasparta.

 

Výřez 26 x 19 (45 x 35) cm

 

2 000 Kč

 

 

List je z publikace "Pěvci slezských písní" vydané k 88. výroční narození Národního umělce Petra Bezruče, vytiskla Moravská GRAFIA Brno, závod Opava, rok 1955, 800 číslovaných výtisků.

 

Zrzavý Jan (1890-1977)

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, pedagog, národní umělec, narozen ve Vadíně-Okrouhlici, jeden z nejlepších českých malířů všech dob vůbec, je o něm vydána řada monografií, je zastoupen ve světových galeriích, na zámku v Telči je otevřena stálá expozice věnovaná tomuto umělci.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(5.11.1890 Okrouhlice, část Vadín, okres Havlíčkův Brod - 12.10.1977 Praha)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

43

 

Svolinský Karel

"Hlava dívky"

 

kombinovaná technika - kresba propisovací tužkou a akvarel, signováno vpravo dole monogramem KS, druhá polovina minulého století. Paspartováno, rámováno, pod sklem.

 

Výřez 29 x 20,5 (42 x 32) cm

 

2 000 Kč

 

 

Svolinský Karel (1896-1986)

Skvělý malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor, scénograf, kostýmní výtvarník, pedagog, autor bankovek i celé řady poštovních známek, vyučil se řezbářem u Ziky a Lišky, později studoval plastiku u B. Kafky, grafiku a malbu u F. Kysely, již v roce 1925 získal Grand Prix v Paříži, znovu Grand Prix a zlatou medaili na světové výstavě v Paříži 1937, Grand Premio na výstavě v Miláně 1940, Národní cenu v roce 1942, člen SVU Mánes, bohaté zastoupení v Národní galerii, GVU Ostrava, zastoupení v galeriích po celé Evropě, řada monografií.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, Slovník Chagall)

(14.1.1896 Svatý Kopeček, Olomouc - 16.9.1986 Praha)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

44

 

Knap Jan

"Dva andělíčci koupající dítě v zahradě"

 

lept, signováno vpravo dole tužkou JAN KNAP, vlevo dole číslováno 6/9, druhá polovina minulého století. Paspartováno, rámováno, pod sklem.

 

Tisková plocha 21 x 17 (41,5 x 36,5) cm

 

4 000 Kč

 

 

Knap Jan (1949-)

Malíř, studia na Fakultě architektury v Praze a u profesora Gerharda Richtera na AVU v Düsseldorfu, v letech 1972-1982 žil a pracoval v New Yorku, studoval teologii v Římě, od roku 1992 žije a pracuje na Moravě, zaměřuje se na figurální tvorbu.

(Slovník Chagall)

(nar. 8.7.1949 Chrudim)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

45

 

Saudek Kája

"America First"

 

barevná litografie, signováno vlevo v desce SAUDEK, vpravo dole značeno slepotiskovým razítkem KÁJA SAUDEK ORIGINAL ART, tužkou číslováno 32/100. Vzadu razítko s informacemi o díle a datací 2013.

 

12,5 x 17 (24 x 31) cm

 

4 000 Kč

 

 

Saudek Kája (1935-2015)

Malíř, ilustrátor, kreslíř, autor komiksů, věnoval se kresbě, malbě, plakátové tvorbě, časopisecké ilustraci a literární činnosti, patří mezi přední osobnosti kresleného komiksu u nás od druhé poloviny šedesátých let, uspořádal přes 300 samostatných výstav u nás i v zahraničí.

(Slovník Chagall)

(13.5.1935 Praha - 26.6.2015 Praha - Motol)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

46

 

Born Adolf

"Svět plný techniky"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole tužkou A. BORN, číslováno 80/200. V obraze jsou zakomponovány texty "HOMMAGE A KAREL ZEMAN" a "PRO BONO PUBLICO". Rámováno, pod sklem.

 

Tisková plocha 48 x 33 (67,5 x 49) cm

 

19 000 Kč

 

 

Pocta Karlu Zemanovi.

Publikováno v monografii "Adolf Born", text Miloš Macourek a František Dvořák, nakladatelství Slovart 1999 na str. 241, rok vzniku 1992.

 

Born Adolf (1930-2016)

Přední ilustrátor a grafik, scénograf, malíř, výtvarník kreslených filmů, karikaturista, studia u Ant. Pelce, člen ČFVU, SČUG Hollar, skupiny karikaturistů Polylegran, na světové výstavě v Montrealu získal GRAND PRIX, obdržel třicet vyznamenání a cen za ilustrace, řada výstav, zastoupen v Národní galerii.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(12.6.1930 České Velenice, Jindřichův Hradec - 22.5.2016)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

47

 

Štěpán Bohumil

"Člověk a pes"

 

kresba perem a tuší a koláž, nesignováno, výborná práce jednoho z nejlepších kreslířů, malířů a hlavně karikaturistů minulého století, umělecká adjustace, sběratelsky vzácné.

 

Ve výřezu 15,5 x 19 (41,5 x 31,5) cm

 

7 500 Kč

 

 

Získáno přímo z rodiny autora.

 

Štěpán Bohumil (1913-1985)

Malíř, grafik, ilustrátor, karikaturista, studoval v Praze na soukromé grafické škole profesora Rottera a u profesora Jana Ivana Kulce na Ukrajinské akademii. Pracoval jako výtvarník pro nakladatelství Melantrich, zabýval se užitou a knižní grafikou, kresbou a koláží, fotomontáží, figurální malbou, plakátovou tvorbou. Publikoval v různých časopisech - Dikobraz, Literární noviny, Kultura, Plamen, Výtvarná práce. Od roku 1969 žil v Mnichově, kde se věnoval především ilustraci.

(Slovník Chagall, abART)

(12.4.1913 Křivoklát, Rakovník - 1.3.1985 Mnichov, Německo)

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

48

 

Prout Samuel

"Malostranské náměstí a Chrám sv. Mikuláše v Praze"

 

ručně kolorovaná litografie, signováno v desce monogramem SP - vlevo na putně, vpravo dole uvedeno S. NICHOLAS PRAGUE.

 

41,5 x 27 (54 x 39,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

Litografie vznikla pravděpodobně v letech 1832 - 1833, kdy ze svých dřívějších kreseb a skic vytvořil konvolut 50 litografií, které byly v roce 1833 vydány pod názvem "Facsimiles of Sketches made in Flanders and Germany and drawn on stone." Mezi nimi je i pět litografií s pražskými motivy. Zajímavostí je, že tento konvolut byl vytvořen díky financím tzv. předplatitelů.

V současnosti je tato grafika mimo jiné publikovaná ve fotogalerii na stránkách Muzea hlavního města Prahy.

 

Prout Samuel (1783-1852)

Anglický malíř a grafik, akvarelista. Byl jedním z průkopníků litografie. Poprvé se vydal na evropský kontinent pravděpodobně v roce 1818 a často se vracel v průběhu let 1819 - 1829, kdy procestoval Francii, Flandry, Německo, Itálii apod. Stal se velmi známým díky svým kresbám a následně i litografiím zachycujícím zákoutí evropských měst. Na svých cestách se zastavil i v Praze.

(www.victorianweb.org/painting/prout/haltonbio.html)

(17.9. 1783 Plymouth - 10.2. 1852 Londýn)

 

        
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

49

 

Prinzhofer Augustin

"Portrét Josepha Graf Schaffgotsche "

 

litografie ručně dokolorovaná, signováno vpravo dole tužkou PRINZHOFER, datováno 1844, uprostřed při dolním okraji podpis portrétovaného, vlevo v desce GEDR. BEI J. RAUH. Tento portrét je i ve sbírkách Moravské galerie. Rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

24,5 x 17 (41 x 33) cm

 

2 700 Kč

 

 

Prinzhofer Augustin (1817-1855)

rakouský malíř a litograf

 

        
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

100

50

 

Mottet Johann Daniel

"Portrét malíře Jacoba Samuela Maurera"

 

olej na plátně, vzadu na plátně přípis: Jacob Samuel Maurer / Munsingensis Pictor Natus ad / Bennae Anno 1745 / John Daniel Mottet / Moratansis Pinxit Anno 1788. Malba nese jasné stopy krakeláže.

 

80 x 64 (97 x 80,5) cm

 

35 000 Kč

 

 

Malíř Jakob Samuel MAURER žil v letech 1745-1828 (ARTPRICE).

 

Mottet Johann Daniel (1754-1822)

Johann Daniel Caspar Mottet

Švýcarský malíř, původně studoval teologii, potom se věnoval malířství, zejména miniaturní portrétní tvorbě, působil ve Švýcarsku.

(http://www.sikart.ch/kuenstlerinnen.aspx?id=4031782)

(1754 Murten - 20.8.1822 Bern)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

51

 

Krutek Juro

"Kočovníci"

 

olej na překližce, signováno vpravo dole KRUTEK, datace čtena 1937, jméno autora je i na kovovém štítku připevněném na širokém dřevěném rámu.

 

61 x 70,5 (71,5 x 81,5) cm

 

5 000 Kč

 

 

Krutek Juraj (1904-1981)

Malíř, pedagog, studoval na Učitelském ústavu v Turčianských Teplicích a na UMPRUM v Praze, působil jako středoškolský profesor kreslení, byl propagačním grafikem a malířem města Bratislavy, zabýval se také restaurátorstvím.

(Slovník Chagall)

(18.4.1904 Kláštor pod Znievom - 16.3.1981 Bratislava)

 

        
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

52

 

Bič František

"Pohled na nedostavěnou německou magistrálu Vídeň - Wroclav"

 

akvarel, signováno vpravo dole F. BIČ, datováno 1986.

 

83 x 29 (34 x 88) cm

 

1 900 Kč

 

 

Bič František (1925-1992)

malíř, grafik, sochař, studia na SUPŠ v Brně u F. Myslivce, Lichtága, Süssera, Langera, vystavoval od roku 1946 na výstavách SVU Aleš, zastoupen v galeriích v Brně a Praze

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(2.4.1925-18.6.1992 Brno)

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

53

 

Fajt Václav

"Portrét T.G. Masaryka"

 

ocelorytina, signováno vpravo dole V. FAJT, datováno 1989, volný list.

 

30 x 21 cm

 

290 Kč

 

 

Fajt Václav (1952-)

Grafik, rytec, malíř. Absolvoval uměleckou průmyslovku v Turnově, obor rytí kovu a pražskou grafickou školu na Hollarově. Přes dvacet let pracoval ve státní tiskárně cenin, podílel se na posledních emisích československých a českých bankovek. Za více než patnáct let vytvořil několik set rytin pro československou, českou i slovenskou poštu.

(abART)

(nar. 4.8.1952 Plzeň)

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

54

 

Štolfa Vojtěch

"Válečka lesní" a "Pýr s lučním koníkem"

 

dvojice kreseb tuší kolorovaných akvarelem. U každé kresby je dole tužkou uveden název traviny a signatura VOJTĚCH ŠTOLFA, vzadu název knihy, pro kterou byly ilustrace určeny. Druhá polovina minulého století, ruční papír, volné listy.

 

42 x 29 cm, 45,5 x 29,5 cm

 

590 Kč

 

 

Štolfa Vojtěch (1921-2002)

Moravský malíř, ilustrátor, scénograf a grafik. Studoval na Škole umění ve Zlíně u Alberta Kutala, Jana Sládka, Richarda Wiesnera, v letech 1945 - 1950 v Praze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Josefa Kaplického a v letech 1950 - 1951 v Sofii na Akademii výtvarných umění. Byl šéfem výpravy Státního divadla v Brně, spolupracoval s dalšími českými a slovenskými divadly. Ilustroval naučné publikace i přírodě.

(abART, http://botany.cz/cs/stolfa/)

(12.12.1921 Kojetín - 4.9.2002 Brno)

 

   
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

55

 

Štolfa Vojtěch

"Camelie"

 

kresba tuší, kolorovaná akvarelem, dole je tužkou uveden název rostliny a signatura VOJTĚCH ŠTOLFA. Druhá polovina minulého století, ruční papír, volný list.

 

29 x 20,5 cm

 

450 Kč

 

 

Štolfa Vojtěch (1921-2002)

Moravský malíř, ilustrátor, scénograf a grafik. Studoval na Škole umění ve Zlíně u Alberta Kutala, Jana Sládka, Richarda Wiesnera, v letech 1945 - 1950 v Praze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Josefa Kaplického a v letech 1950 - 1951 v Sofii na Akademii výtvarných umění. Byl šéfem výpravy Státního divadla v Brně, spolupracoval s dalšími českými a slovenskými divadly. Ilustroval naučné publikace i přírodě.

(abART, http://botany.cz/cs/stolfa/)

(12.12.1921 Kojetín - 4.9.2002 Brno)

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

56

 

Štolfa Vojtěch

"Modřín"

 

kresba tuší kolorovaná akvarelem, dole je tužkou uveden název dřeviny a signatura VOJTĚCH ŠTOLFA, vzadu název knihy, pro kterou byla ilustrace určena. Druhá polovina minulého století, ruční papír, volný list. Při horním okraji tmavé skvrny.

 

41,5 x 29,5 cm

 

450 Kč

 

 

Štolfa Vojtěch (1921-2002)

Moravský malíř, ilustrátor, scénograf a grafik. Studoval na Škole umění ve Zlíně u Alberta Kutala, Jana Sládka, Richarda Wiesnera, v letech 1945 - 1950 v Praze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Josefa Kaplického a v letech 1950 - 1951 v Sofii na Akademii výtvarných umění. Byl šéfem výpravy Státního divadla v Brně, spolupracoval s dalšími českými a slovenskými divadly. Ilustroval naučné publikace i přírodě.

(abART, http://botany.cz/cs/stolfa/)

(12.12.1921 Kojetín - 4.9.2002 Brno)

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

57

 

Štolfa Vojtěch

"Šmel okoličnatý"

 

kresba tuší kolorovaná akvarelem, dole je tužkou uveden název rostliny a signatura VOJTĚCH ŠTOLFA, vzadu název knihy, pro kterou byla ilustrace určena. Druhá polovina minulého století, ruční papír, volný list.

 

45,5 x 28,5 cm

 

450 Kč

 

 

Štolfa Vojtěch (1921-2002)

Moravský malíř, ilustrátor, scénograf a grafik. Studoval na Škole umění ve Zlíně u Alberta Kutala, Jana Sládka, Richarda Wiesnera, v letech 1945 - 1950 v Praze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Josefa Kaplického a v letech 1950 - 1951 v Sofii na Akademii výtvarných umění. Byl šéfem výpravy Státního divadla v Brně, spolupracoval s dalšími českými a slovenskými divadly. Ilustroval naučné publikace i přírodě.

(abART, http://botany.cz/cs/stolfa/)

(12.12.1921 Kojetín - 4.9.2002 Brno)

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

58

 

Tasev Atanas

"Portrét malého chlapce"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole A. TASEV, datováno 1936.

 

69 x 54,5 (75 x 60) cm

 

7 000 Kč

 

 

Tasev Atanas (1897-1991)

Bulharský malíř, zahraniční zdroje uvádějí jako místo narození Sofii (ARTPRICE). Po vyloučení ze studia na bulharské akademii - překročil zákaz vystavovat během studia na akademii - studoval v letech 1920 - 1924 na Akademii výtvarných umění v Praze u Vojtěcha Hynaise. Díla nabízená k prodeji ukazují, že maloval různé žánry. Byl také vyhledávaným malířem podobizen významných osobností kulturního a politického dění. Portrétoval mimo jiné Alfonse Muchu či Jana Masaryka. "Toman" sice uvádí, že působil v Praze, ale časově jeho pobyt nevymezuje. Podle článku na stránkách RADIO BULGARIA ze dne 17.9.2016 pobýval také ve Švédsku, USA, Španělsku, vrátil se do Bulharska (viz [*]).

(Toman, abART, ARTPRICE,

[*] http://bnr.bg/en/post/100736077/atanas-tasev-and-cosmopolitanism-of-talent)

(4.3. 1897 - 1991)

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

59

 

neurčeno

"Pohled na Prahu"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole, částečně kryto rámem, neurčeno, první polovina minulého století.

 

45,5 x 54 (54,5 x 63,5) cm

 

6 700 Kč

 

 

Obraz připomíná oblíbený pražský námět malíře Jana Slavíčka, Prahu často maloval z oken svého ateliéru (1937-1970) v Hrzánském paláci na Hradčanech. V letech 1915-1924 zde měl malířskou školu a ateliér i Ferdinand Engelmüller a jeho žáci odsud také malovali pohledy na Prahu.

 

Pochází z pozůstalosti malíře Josefa Holuba

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

60

 

Piotrowski Antoni (?)

"Zimní scenérie s figurální stafáží"

 

olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole, A. Piotrowski (?), datováno PARIS 1897. Rámováno v krásném luxusním a reprezentativním širokém zlaceném rámu.

 

12,5 x 33 (38 x 57) cm

 

33 000 Kč

 

 

Majitelé jsou přesvědčeni, že se jedná o práci polského malíře Antonia Piotrowského, toto bohužel nemůžeme potvrdit.

 

Piotrowski Antoni (1853-1924)
Od roku 1869 studuval malířství u profesora Wojciecha Gersema ve Varšavě. Mezi lety 1875 -1877 studoval v Mnichově s Wilhelmem Lindenschmithem mladším, od 1877 do 1879 s polským jmenovcem Janem Matejkem na Akademii výtvarných umění v Krakově

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE