081-100

www.aukcnidum.cz

 103. AUKCE BRNO - 2.12.2018  

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI

ZPĚT NA OBSAH 103. AUKCE

81 82 83 84 85
86 87 88 89 90
91 92 93 94 95
96 97 98 99 100

100

81

 

Lhoták Kamil

"Sedící Anča"

 

kresba tuší na ručním papíře, signováno vpravo dole KAMIL LHOTÁK, datováno 1962, vpravo nahoře číslo 87. Rámováno, ano pod sklem, adjustováno na černém papírovém podkladu.

 

List 15,5 x 10,5 (41 x 36,5) cm

 

13 400 Kč

 

 

Lhoták Kamil (1912-1990)

Malíř, grafik, ilustrátor, spisovatel, kostýmní návrhář, autodidakt, před válkou studoval na filozofické fakultě Univerzity Karlovy, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG Hollar, řada výstav samostatných i kolektivních, zastoupen ve sbírkách GHM Praha, GVU Ostrava, GVU Cheb, SGVU Litoměřice, Krajské galerie Hradec Králové, GU Karlovy Vary, GVU Olomouc, NG Praha, MG Brno, Středočeské galerie Praha, VČG Pardubice, galerie Hluboká nad Vltavou, Liberec, Louny, Roudnice nad Labem. Vynikající a význačný český malíř, grafik a ilustrátor 20. století.

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Nová encyklopedie českého výtvarného umění)

(25.7.1912 Praha - 22.10.1990 Praha)

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

82

 

Konůpek Jan

"Mezi divochy"

 

lavírovaná kresba tuší a kvaš, signováno vpravo dole KPK (Konůpek Jan), první polovina minulého století. Rám, pasparta, pod sklem.

 

Výřez 42,5 x 27 (62 x 46) cm

 

3 500 Kč

 

 

Konůpek Jan (1883-1950)

Významný český i evropský malíř, kreslíř a zejména grafik, ilustrátor, rytec. Studia na ČVUT v Praze u prof. Kouly a Schultze, dále na pražské akademii u prof. Bukovace, Pirnera a grafika a De Piana. Vystavoval prakticky na všech výstavách spolku Mánes i spolku Hollar, člen SURSUM a ARTĚLU. Má široké zastoupení v Národní galerii Praha, je zastoupen v galeriích po celém světě, obdržel řadu ocenění. Jeden z nejvýznamnějších českých malířů počátku dvacátého století.

(Toman, Slovník Chagall)

(10.10.1883 Mladá Boleslav - 12.3.1950 Nové Město nad Metují)

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

83

 

Pitrmann Alois

"Madona"

 

štětcová malba tuší a akvarelem, signováno vpravo dole ALOIS PITRMANN, datováno nahoře 1945. Rámováno, pod sklem.

 

45 x 33 (68 x 56) cm

 

4 900 Kč

 

 

Pitrmann Alois (1911-1986)

Významný malíř, grafik, historik umění, studoval na Akademii v Praze u Loukoty a Obrovského, doktor práv, doktor filozofie, v letech 1937-1981 asi 50 výstav doma i v Evropě, zastoupen v Galerii hlavního města Prahy, AJG v Hluboké, GVU v Karlových Varech, v NG Praha, Státní galerii v Drážďanech, Budapešti a Mnichově,v Královské akademii umění v Kodani, v Musée de I' Art Wallon v Liege, Bibliobecal Nacional v Lisabonu, Tate Gallery v Londýně, Musée des Beaux Arts v Lyonu, Museo del Prado v Madridu, Bibliothégue National v Paříži, Museum voor Schöne v Ostende atd.

(Toman, Slovník Chagall)

(21.8.1911 Louny - 23.5.1986 Praha)

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

84

 

Čmerda Lumír

"Bída"

 

domalovaný dřevořez, signováno vpravo dole ČMERDA, datováno 1962, vlevo dole tužkou: Bída, čtvrtý list z cyklu "Blues o tom, co nenávidím", číslováno 1/10, rámováno, adjustováno v paspartě, pod sklem. Práce vysoké galerijní hodnoty.

 

53 x 40 (87 x 65) cm

 

7 500 Kč

 

 

Čmerda Lumír (1930-)

Sochař, keramik, grafik, narozen v Plzni, studoval na Husově teologické fakultě v Praze.

(Slovník Chagall)

 

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

100

85

 

Pezellen Tina

"Chlapec v modrém obleku"

 

mistrovská galerijní kombinovaná technika - kresba tužkou a uhlem, kolorovaná akvarelem, signováno vpravo dole TINA PEZELLEN, datováno 1924. Rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

Výřez 40 x 26,5 (61 x 48) cm

 

16 000 Kč

 

 

Skvělá práce vynikající německé expresionistky, která žila v ČSR. Vzácné.

 

Pezellen Tina (1897-1979)

Bauer-Pezellen Tina

Vynikající expresionistická malířka a ilustrátorka, uváděna ve světových katalozích, v devadesátých letech bylo její dílo významným objevem, v roce 2000 byla uspořádána výstava jejích prací na německém velvyslanectví v Praze.

Narodila se v rodině důstojníka c. a. k. armády. Rodina se krátce po narození Tiny přestěhovala do Jindřichova Hradce, kde pak malířka strávila dětství. Studovala ve vídeňské grafické škole, navštěvovala Kunstgewerbeschule ve Vídni, ve studiích pokračovala na akademii v Mnichově. V roce 1937 se odstěhovala s manželem Siegbertem Bauerem do Výmaru (viz níže /*/)

(/*/ https://jindrichohradecky.denik.cz/kultura_region/jh_tina_bauer20070509.html)

(1897 Kotor v Dalmácii - 1979 Německo)

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

86

 

Pezellen Tina

"Děti"

 

černobílá litografie, signováno tužkou vpravo dole TINA PEZELLEN, datováno 1922, vlevo dole text. Rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

Výřez 28,5 x 33 (45 x 51,5) cm

 

7 500 Kč

 

 

Skvělá práce vynikající německé expresionistky, která žila v ČSR. Ojedinělý výskyt.

 

Pezellen Tina (1897-1979)

Bauer-Pezellen Tina

Vynikající expresionistická malířka a ilustrátorka, uváděna ve světových katalozích, v devadesátých letech bylo její dílo významným objevem, v roce 2000 byla uspořádána výstava jejích prací na německém velvyslanectví v Praze.

Narodila se v rodině důstojníka c. a. k. armády. Rodina se krátce po narození Tiny přestěhovala do Jindřichova Hradce, kde pak malířka strávila dětství. Studovala ve vídeňské grafické škole, navštěvovala Kunstgewerbeschule ve Vídni, ve studiích pokračovala na akademii v Mnichově. V roce 1937 se odstěhovala s manželem Siegbertem Bauerem do Výmaru (viz níže /*/)

(/*/ https://jindrichohradecky.denik.cz/kultura_region/jh_tina_bauer20070509.html)

(1897 Kotor v Dalmácii - 1979 Německo)

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

87

 

nesignováno

"Zátiší s láhví, hroznovým vínem, dýmkou a novinami"

 

kombinovaná technika, koláž, olej na plátně fixovaném na malířské lepence, nesignováno. První polovina minulého století, vpravo dole drobná perforace, rámováno.

 

35 x 49,5 (46 x 61) cm

 

4 500 Kč

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

88

 

Kratochvíl J. (?)

"Čtyřnozí přátelé"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole, čteno J KRATOCHVÍL, první polovina minulého století, rámováno.

 

25 x 19 (33,5 x 27) cm

 

3 900 Kč

 

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

89

 

Bouda Cyril

"Zeleninová svatba"

 

bravurní kresba tuší kolorovaná akvarelem, signováno vlevo písmenem B (Bouda Cyril), kolem poloviny minulého století. Tmavohnědě mořený dřevěný rám je doplněn vnitřní lištůvkou v barvě korespondující s barvami kresby.

 

List 25,5 x 36,5 (42 x 52,5) cm

 

5 500 Kč

 

 

Bouda Cyril (1901-1984)

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, žák Kysely a Švabinského, v letech 1929-1935 působil jako asistent na AVU Praha, později jako profesor na ČVUT Praha a PF UK Praha, byl asistentem světově proslulého kreslíře a grafika F. T. ŠIMONA, ilustroval cca 675 knih, namaloval 344 olejů, více než 1000 grafických listů, 9 gobelínů, natočen 1 kreslený film atd., patří nejen u nás, ale i ve srovnání se světem k výjimečným umělcům. Člen Hollaru, Umělecké Besedy a dalších, zastoupen v NG Praha. Podle Boudových návrhů bylo vydáno 52 poštovních známek. V Lexikonu je uveden dlouhý výčet výstav a dlouhý výčet ocenění. Jen pro zajímavost jako první ocenění, které Cyril Bouda získal, je uvedena V. cena v soutěži na cizinecké upomínky z roku 1919, v tomto roce začal studovat na UPŠ v Praze. V roce 1923 obdržel tzv. Americkou cenu. Mnohé ceny získal za knižní ilustrace, např. Čestné uznání Nejkrásnější kniha roku 1975, uděleno v roce 1976, ocenění v soutěži Nejkrásnější kniha v roce 1977, Cena nakladatelství Čs. spisovatel z roku 1978.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(14. 11. 1901 Kladno - 29. 8. 1984 Praha)

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

90

 

Jeřábek Jaroslav

"Kopání brambor"

 

velký mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole J. JEŘÁBEK, datováno 1963, vzadu papírový autorský štítek s informacemi o obraze. Luxusní ozdobný rám francouzského typu.

 

76 x 88 (95 x 108,5) cm

 

69 000 Kč

 

 

Působivý obraz mimořádné galerijní úrovně. Spolu s obrazem LOPOTA od Rabase jde o bezkonkurenční vyjádření dřiny. Může být ozdobou kterékoliv galerie.

 

Jeřábek Jaroslav (1936-)

Malíř, grafik, pedagog, studoval na SUPŠ v Uherském Hradišti a na AVU v Praze u profesora Sychry, maloval figurální kompozice a krajiny především z Valašska.

(Slovník Chagall, Valašské Athény (http://www.divadloschod.cz/val.atheny/))

(nar. 27.3.1936 Valašské Příkazy, Vsetín)

 

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

91

 

Veselý

"Abstraktní motiv"

 

velký mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole VESELÝ, datováno 1967. Krásná ukázka českého informelu. Rámováno v hladké úzké liště.

 

64,5 x 92 (66 x 92) cm

 

25 000 Kč

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

92

 

Načeradský Jiří

"Krasavice smaragdové"

 

mistrovský a galerijní olej na plátně, signováno vpravo dole NAČERADSKÝ, datováno 2008. Vzadu na blind rámu uveden název obrazu.

 

60 x 60 (61 x 61) cm

 

49 000 Kč

 

 

Načeradský Jiří (1939-2014)

Malíř, kreslíř, studoval v malířské speciálce u profesora Rady na AVU v Praze, kde později působil jako pedagog, od roku 1991 profesor monumentální malby, představitel nové generace šedesátých let navazující na tradici moderní české grotesky, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, Centre GEORGES POMPIDOU v Paříži, ve sbírce Medy Mládkové atd., výstavy po celém světě.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(9.9.1939 Sedlec - 16.4.2014 Praha)

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

93

 

Born Adolf

"Doktorská scéna z Comedia dell´arte"

 

velká mistrovská barevná litografie, vpravo dole signováno tužkou A. BORN, nedatováno, číslováno 16/90, kvalitní adjustace, výborný stav.

 

Ve výřezu 47 x 36 (67,5 x 52) cm

 

19 500 Kč

 

 

Publikováno v monografii "Adolf Born", autor textu Miloš Macourek a František Dvořák, nakladatelství Slovart 1999, str. 286, zde uveden rok vzniku 1997.

 

Born Adolf (1930-2016)

Přední ilustrátor a grafik, scénograf, malíř, výtvarník kreslených filmů, karikaturista, studia u Ant. Pelce, člen ČFVU, SČUG Hollar, skupiny karikaturistů Polylegran, na světové výstavě v Montrealu získal GRAND PRIX, obdržel třicet vyznamenání a cen za ilustrace, řada výstav, zastoupen v Národní galerii.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(12.6.1930 České Velenice, Jindřichův Hradec - 22.5.2016)

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

94

 

Ovčáček Eduard

"Hlava muže"

 

kombinovaná grafická technika, signováno vpravo dole tužkou EDUARD OVČÁČEK, datováno IV/1961 a číslováno 2/5. Adjustováno v paspartě, rámováno, pod sklem.

 

Výřez 42 x 31 (55 x 44) cm

 

9 000 Kč

 

 

Velmi vzácný grafický list.

 

Ovčáček Eduard (1933-)

Malíř, kreslíř, grafik, kolážista, sochař, tvůrce v oblasti moderních uměleckých směrů - vizuální poezie, studium na VŠVU Bratislava u prof. P. Matejky a jako host na VŠUP Praha u prof. A. Kybala, člen Konfrontace Bratislava, Klub konkretistů, KOK, SVU Mánes, TT klub, SCA, pedagogicky působil v Olomouci, v letech 1992 - 2000 vedl ateliér volné a užité grafiky na KVT PF OU Ostrava, výčet výstav a ocenění v Lexiconu je velmi obsáhlý, vystavoval po celém světě - např. Štýrský Hradec, Brémy, Essen, Wettingen, Vídeň, Berlín, Mainz, účastnil se na více než 200 výstavách, jenom odkazy na literaturu představují ve Slovníku více než 60 položek.

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, www.sca-art.cz)

(nar. 5.3.1933 Třinec)

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

95

 

Marková Cecílie

"Souznění duší"

 

olej na plátně, nesignováno, práce CECÍLIE MARKOVÉ, datováno 19.10.1975. Obraz publikován v časopise Revolver Revue 1998.

 

60 x 95 (72,5 x 107,5) cm

 

99 000 Kč

 

 

Oleje této autorky jsou prakticky nedostupné a dosahují vysokých cen.

 

Marková Cecílie (1911-1998)

Vyučila se modistkou, později pracovala jako vedoucí v prodejně oděvů. Díky svému manželovi se setkala se spiritismem a návštěvy spiritistických seancí jí daly podnět k vlastní tvorbě.

Svou tvorbu rozvíjela zcela autonomně. Během svého života vytvořila značné množství imaginativních děl, z nichž většinu rozdala. Poprvé vystavovala v roce 1950 v Kyjově na výstavě lidové tvořivosti. Od té doby byla její neobyčejně působivá díla představena na celé řadě samostatných i společných výstav u nás i v zahraničí (Brno, Praha, Ostrava, Olomouc, Litoměřice, Bratislava, Gdaňsk, Řím, Helsinky, Mainz, Amsterdam). Její tvorbu vlastní Collection de l´art brut Lausanne ve Švýcarsku, Slovenská národní galerie v Bratislavě, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Městské muzeum Nová Paka, Národopisné muzeum v Praze, Muzeum umění Olomouc. Ostravská televize natočila v roce 1971 krátký film k autorčiným šedesátinám, v roce 1995 vznikl v Poetické galerii Praha dokument s názvem Jiné světy Cecilie Markové. V únoru 2008 byla zahájena samostatná výstava jejích děl s názvem „Podobenství duší“ v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích (kurátor Arsén Pohribný), později byla její tvorba zařazena Alenou Nádvorníkovou do výstavy České art brut v chebské galerii a Muzeu umění Olomouc.

(Slovník Chagall, http://www.olmuart.cz/cecilie-markova-podobenstvi-dusi  561/, http://www.outsiderartcz.eu/autori/markova.htm)

(20.9.1911 Kyjov - 21.9.1998 Kyjov)

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

96

 

Menšík Stanislav

"Sv. František z Assisi obklopen ptáky"

 

mimořádný mistrovský linoryt kolorovaný akvarelem, vpravo dole signováno tužkou ST. MENŠÍK a v desce monogramem STM, datováno tužkou i v desce 1946. Adjustováno v paspartě, rámováno, pod sklem.

 

Tisková plocha 42 x 27,5 (62 x 46,5) cm

 

7 000 Kč

 

 

Menšík Stanislav (1912-1970)

malíř, grafik, narozen na Svatém Kopečku u Olomouce, malířství studoval soukromě u profesora Alfonse Muchy, od roku 1938 se účastnil členských výstav S.O.V. v Brně, Olomouci, Ostravě, Prostějově.

(Toman, Slovník Chagall)

(9.11.1912 Sv. Kopeček u Olomouce - 16.6.1970 Olomouc)

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

97

 

Fiala Václav

"Přijel cirkus"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole tužkou V. FIALA a v levém dolním rohu monogramem VF, kolem poloviny minulého století. Adjustováno v paspartě, rámováno.

 

Tisková plocha 32 x 44 (66 x 73) cm

 

3 200 Kč

 

 

Fiala Václav (1896-1980)

Malíř, grafik, ilustrátor, absolvent Akademie v Petrohradě, dále u Švabinského na AVU v Praze, ilustroval řadu knih především historických, v letech 1956-60 byl předseda SČUG Hollar, delší čas tvořil a vystavoval v Rusku.

(Toman, Slovník Chagall)

(15.7.1896 Praha - 25.6.1980 Praha)

 

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

98

 

Černý Karel

"Oslava konce války"

 

mistrovská kombinovaná technika - olej, tempera, kvaš na kartonu, signováno vpravo dole K. ČERNÝ Š, datováno 1945. Adjustováno v úzké paspartě, rámováno, pod sklem.

 

29 x 40,5 (41,5 x 51) cm

 

75 000 Kč

 

 

Černý Karel (1910-1960)

Malíř, grafik, studia na Ukrajinské akademii v Praze u Jana Ivana Kulece a na akademii v Praze u Jakuba Obrovského, vynikající český moderní malíř, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha a GVU Ostrava, v Lexikonu dlouhý výčet výstav a literatury o tomto umělci. Z úcty k matce připojoval ke jménu iniciálu Š (Šiková, dívčí jméno matky).

(Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), abART)

(19.2.1910 Brno - 18.10.1960 Praha)

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

99

 

Mucha Alfons

"Jaro"

 

perokresba - kresba barevnými tušemi, signováno vpravo dole MUCHA, krásná ukázka kresebné virtuozity malíře. Volný list, vrcholná mistrovská práce galerijní úrovně.

 

39,7 x 28,2 cm

 

35 000 Kč

 

 

Neuvěřitelně tenká linie kresby je záměrná, neopakovatelná a nereprodukovatelná.

Pochází z majetku herce Pavla Kříže.

 

Mucha Alfons (1860-1939)

Malíř secesního období, umělec užitého umění, sochař, fotograf, herec, jedna z nejpozoruhodnějších postav konce devatenáctého a první poloviny dvacátého století, jeho kresby vzbudily pozornost již během studia na gymnáziu v Brně. Umělec, který nebyl přijat ke studiu na pražské Akademii, složitou životní cestou přes práci ve Vídni, studium v Mnichově a Paříži se stal „přes noc“ světoznámým díky zakázce na plakát pro Sarah Bernhardt. Navrhoval známky, bankovky, plakáty, viněty na nejrůznější výrobky - cigarety, sušenky, čokolády, láhve, maloval zástěny i návrhy jídelních menu, navrhoval nádobí, šperky, interiéry. Fotografie, které si pořizoval, sloužily jako předloha k malířské tvorbě, fotodokumentace z cest po předrevoluční Rusi byla podkladem pro Slovanskou epopej.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, wikipedie, www.ivancice.cz, www.muchaplockova.com/cz)

(24.7.1860 Ivančice – 14.7.1939 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

100

 

Molenaer Jan Miense

"Venkovská slavnost"

 

mistrovský olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole J. M. MOLENAER, pravděpodobně první polovina 17.století. Odborně restaurováno a čištěno. Rámováno v luxusním dekorativním holandském rámu, na rámu kovový štítek se jménem autora.

 

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA

 

560 000 Kč

 

 

V Odborném posudku Dobroslava Halaty je odhadní cena díla stanovena částkou 3 250 000 Kč. Dorothea Pechová v Laboratorní zprávě konstatuje: "...výše uvedené dílo lze zařadit s největší pravděpodobností do první poloviny 17. století".

Odborný posudek akad. mal. Dobroslava Halaty z roku 1997,

Laboratorní zpráva Dorothei Pechové z roku 2009.

 

Molenaer Jan Miense (1610-1668)

holandský žánrový malíř.

 

  

 

 

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE