161-180

www.aukcnidum.cz

 103. AUKCE BRNO - 2.12.2018  

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI

ZPĚT NA OBSAH 103. AUKCE

161 162 163 164 165
166 167 168 169 170
171 172 173 174 175
176 177 178 179 180

100

161

 

Mega Bohumil

"Svatý Antonínek"

 

olej na překližce, signováno vpravo dole MEGA, padesátá - šedesátá léta minulého století, současný široký tmavě hnědě mořený dřevěný rám.

 

18,5 x 19 (30 x 30,5) cm

 

1 400 Kč

 

 

Dle majitele obraz zachycuje krajinu s Blatnickou horou, nazývanou také Svatý Antonínek, významné moravské poutní místo mezi Ostrožskou Lhotou a Blatnicí pod Svatým Antonínkem.

 

Mega Bohumil (1919-1985)

Malíř ze Strážnice.

(http://muzeum-straznice.webnode.cz/osobnosti-straznicka/)

(5.10.1919 - 28.5.1985)

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

162

 

Komárek Vladimír

"Otevřené okno s květinou"

 

dřevoryt, signováno dole uprostřed tužkou V. KOMÁREK, druhá polovina minulého století. Rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

Výřez 27,5 x 18,5 (38 x 29) cm

 

1 100 Kč

 

 

Komárek Vladimír (1928-2002)

malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, pedagog, studium na odborné sklářské škole v Železném Brodě, po roce 1946 na AVU a VŠUP v Praze, zakladatel Skupiny 7 v Liberci, člen skupiny SČUG Hollar, SČVU, UVU-oblast Hradec Králové, ilustroval například Seifertův Deštník z Piccadilly, 1979, Holanův Strom kůru shazuje, 1981, Máchův Máj, 1982, věnoval se volné grafice (Zátiší se zrcadlem, 1987), v roce 1981 získal cenu za nejkrásnější knihu roku, zastoupen v galeriích domácích, z cizích např. galerie v Jugoslávii, Holandsku, Německu, Dánsku, jeden z našich nejvýznamnějších tvůrců drobné grafiky a ex libris

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, http://www.artbohemia.cz/Komarek-vladimir)

(10.8.1928 Hořensko u Semil - 24.8.2002 Jilemnice)

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

163

 

Treuchelová Jindra

"Kytice ve váze"

 

olej na kartonu, signováno vlevo na straně J. TREUCHELOVÁ, druhá polovina minulého století.

 

40 x 33 (46 x 39) cm

 

1 200 Kč

 

 

Treuchelová Jindra (1931-1985)

Treuchelová Jindřiška

Malířka, studovala na malířské škole a dekorativní malbu v propagaci a architektuře u V. Hrocha na SUPŠ ve Zlíně a Uherském Hradišti a u profesora V. Nechleby a V. Pelce na AVU v Praze, manželka významného moravského malíře Josefa Treuchla, v roce 2001 byla uspořádána posmrtná výstava v Muzeu Fojtsví v Kopřivnici.

(Lexikon českých výtvarníků, abART)

(5.11.1931 Praha - 5.5.1985 Kopřivnice)

    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

164

 

Urban Vladislav

"Naděje"

 

kresba tuší, signováno vpravo dole V. URBAN, datováno 1992, pouze paspartováno.

 

Výřez 17 x 14, celá pasparta 28 x 21 cm

 

500 Kč

 

 

Do aukce získáno přímo od autora.

 

Urban Vladislav (1937-)

Sklářský výtvarník, designér, šperkař, studoval na Střední škole šperkařské v Turnově a v ateliéru u profesora K. Štipla a docenta V. Plátka na VŠUP v Praze, zabývá se designem lisovaného, broušeného a hutnického užitkového a obalového skla, patří mezi znalce a sběratele drahých kamenů, zastoupen v Moravské galerii Brno.

(Slovník Chagall, abART)

(nar. 14.3.1937 Plzeň)

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

165

 

Urban Vladislav

"Nástolec"

 

tušový monotyp, signováno vpravo dole V. URBAN, datováno 1981. Paspartováno.

 

Výřez 14,5 x 10 celá pasparta 28 x 21cm

 

150 Kč

 

 

Do aukce získáno přímo od autora.

 

Urban Vladislav (1937-)

Sklářský výtvarník, designér, šperkař, studoval na Střední škole šperkařské v Turnově a v ateliéru u profesora K. Štipla a docenta V. Plátka na VŠUP v Praze, zabývá se designem lisovaného, broušeného a hutnického užitkového a obalového skla, patří mezi znalce a sběratele drahých kamenů, zastoupen v Moravské galerii Brno.

(Slovník Chagall, abART)

(nar. 14.3.1937 Plzeň)

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

166

 

Urban Vladislav

"Lesní zákoutí - Soběšice u Brna"

 

olej na dřevěné destičce, signováno monogramem VU, práce z roku 1978.

 

8 x 5 (19 x 15) cm

 

900 Kč

 

 

Do aukce získáno přímo od autora.

 

Urban Vladislav (1937-)

Sklářský výtvarník, designér, šperkař, studoval na Střední škole šperkařské v Turnově a v ateliéru u profesora K. Štipla a docenta V. Plátka na VŠUP v Praze, zabývá se designem lisovaného, broušeného a hutnického užitkového a obalového skla, patří mezi znalce a sběratele drahých kamenů, zastoupen v Moravské galerii Brno.

(Slovník Chagall, abART)

(nar. 14.3.1937 Plzeň)

    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

167

 

Urban Vladislav

"Vojna není kojná"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole monogramem V.U., datováno 1964/65.

 

18 x 23 (23 x 27,5) cm

 

700 Kč

 

 

Do aukce získáno přímo od autora.

 

Urban Vladislav (1937-)

Sklářský výtvarník, designér, šperkař, studoval na Střední škole šperkařské v Turnově a v ateliéru u profesora K. Štipla a docenta V. Plátka na VŠUP v Praze, zabývá se designem lisovaného, broušeného a hutnického užitkového a obalového skla, patří mezi znalce a sběratele drahých kamenů, zastoupen v Moravské galerii Brno.

(Slovník Chagall, abART)

(nar. 14.3.1937 Plzeň)

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

168

 

Vašíček Vladimír (?)

"Květy magnolie ve skleněné váze"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole VAŠÍČEK (Vladimír ?), datováno 1944.

 

70 x 55 (79 x 63) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

100

169

 

Pardubský

"Krajina se stromy"

 

olej na kartonu, signováno vlevo dole PARDUBSKÝ, datováno 1929, černý rám holandského typu..

 

23,5 x 23,5 (31,5 x 31,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

170

 

Salichová Helena

"Pasačky krav"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole H. SALICHOVÁ, datováno 1963, vzadu papírový štítek Svazu československých umělců, krajské pobočky v Ostravě s informacemi o obraze, bílý rám.

 

55,5 x 66,5 (72 x 84) cm

 

9 000 Kč

 

 

Salichová Helena (1895-1975)

Salichová - Hálová Helena

Moravská malířka, grafička, ilustrátorka, spisovatelka, studia na akademii v Praze u Hynaise, Bukovace, Nechleby, Krattnera, žila v Polance nad Odrou, řada výstav, zastoupena v galeriích, včetně Národní galerie, jedna z našich nejlepších malířek 20. století. V roce 2009 vyšla monografie o životě a díle Heleny Salichové v rozsahu 400 stran a 1680 reprodukcí, autor Petr Pavliňák. Manželka malíře Antonína Hály (1895-1952).

(Slovník Chagall, Toman)

(25. dubna 1895 Kyjovice – 2. července 1975 Ostrava)

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

171

 

Bouda Cyril

"Na výletě - Kumburk"

 

dřevoryt, signováno vpravo dole tužkou C BOUDA a vlevo dole v desce monogramem CB. Adjustováno v paspartě, rámováno, pod sklem.

 

Tisková plocha 24 x 16 (39,5 x 29,5) cm

 

900 Kč

 

 

Bouda Cyril (1901-1984)

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, žák Kysely a Švabinského, v letech 1929-1935 působil jako asistent na AVU Praha, později jako profesor na ČVUT Praha a PF UK Praha, byl asistentem světově proslulého kreslíře a grafika F. T. ŠIMONA, ilustroval cca 675 knih, namaloval 344 olejů, více než 1000 grafických listů, 9 gobelínů, natočen 1 kreslený film atd., patří nejen u nás, ale i ve srovnání se světem k výjimečným umělcům. Člen Hollaru, Umělecké Besedy a dalších, zastoupen v NG Praha. Podle Boudových návrhů bylo vydáno 52 poštovních známek. V Lexikonu je uveden dlouhý výčet výstav a dlouhý výčet ocenění. Jen pro zajímavost jako první ocenění, které Cyril Bouda získal, je uvedena V. cena v soutěži na cizinecké upomínky z roku 1919, v tomto roce začal studovat na UPŠ v Praze. V roce 1923 obdržel tzv. Americkou cenu. Mnohé ceny získal za knižní ilustrace, např. Čestné uznání Nejkrásnější kniha roku 1975, uděleno v roce 1976, ocenění v soutěži Nejkrásnější kniha v roce 1977, Cena nakladatelství Čs. spisovatel z roku 1978.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(14. 11. 1901 Kladno - 29. 8. 1984 Praha)

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

172

 

Born Adolf

"Dobré ráno"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole tužkou A BORN, číslováno 2/10. Rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

Výřez 18 x 15 (29 x 25) cm

 

1 500 Kč

 

 

Pochází z majetku herce Pavla Kříže.

 

Born Adolf (1930-2016)

Přední ilustrátor a grafik, scénograf, malíř, výtvarník kreslených filmů, karikaturista, studia u Ant. Pelce, člen ČFVU, SČUG Hollar, skupiny karikaturistů Polylegran, na světové výstavě v Montrealu získal GRAND PRIX, obdržel třicet vyznamenání a cen za ilustrace, řada výstav, zastoupen v Národní galerii.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(12.6.1930 České Velenice, Jindřichův Hradec - 22.5.2016)

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

173

 

Svolinský Karel

"PF 1970"

 

barevná litografie, signováno propisovací tužkou K. SVOLINSKÝ. Papír nese stopy přeložení. Rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

21 x 29 (38 x 48) cm

 

700 Kč

 

 

Svolinský Karel (1896-1986)

Skvělý malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor, scénograf, kostýmní výtvarník, pedagog, autor bankovek i celé řady poštovních známek, vyučil se řezbářem u Ziky a Lišky, později studoval plastiku u B. Kafky, grafiku a malbu u F. Kysely, již v roce 1925 získal Grand Prix v Paříži, znovu Grand Prix a zlatou medaili na světové výstavě v Paříži 1937, Grand Premio na výstavě v Miláně 1940, Národní cenu v roce 1942, člen SVU Mánes, bohaté zastoupení v Národní galerii, GVU Ostrava, zastoupení v galeriích po celé Evropě, řada monografií.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, Slovník Chagall)

(14.1.1896 Svatý Kopeček, Olomouc - 16.9.1986 Praha)

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

174

 

Dvorský Bohumír

"Letní krajina"

 

kombinovaná technika, barevné pastely, kvaš, signováno tužkou vpravo dole BOH. DVORSKÝ, kolem poloviny minulého století. Rámováno, pod sklem.

 

22 x 55,5 (27,5 x 61) cm

 

2 500 Kč

 

 

Dvorský Bohumír (1902-1976)

Malíř, kreslíř, grafik, soukromá studia u Otty Molitora, dále pražská akademie u Nejedlého, člen Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, Skupiny olomouckých výtvarníků, Skupiny výtvarných umělců Moravské Ostravy, KVU Aleš v Brně, Svazu českých výtvarných umělců, výstavy po celé republice, dále Benátky, Rio de Janeiro, Helsinky, Stockholm, Peking, Šanghaj, Moskva atd., zasloužilý umělec, národní umělec.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), Slovník ČSVU, abART)

(21.10.1902 Paskov, okres Frýdek-Místek - 11.1.1976 Svatý Kopeček, Olomouc)

    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

175

 

Dvorský Bohumír

"Krajina s pohledem na Olomouc"

 

kresba barevnými pastelkami, signováno vpravo dole tužkou BOH. DVORSKÝ, kolem poloviny minulého století. Paspartováno, rámováno, pod sklem.

 

Výřez 18 x 26,5 (40 x 48) cm

 

900 Kč

 

 

Dvorský Bohumír (1902-1976)

Malíř, kreslíř, grafik, soukromá studia u Otty Molitora, dále pražská akademie u Nejedlého, člen Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, Skupiny olomouckých výtvarníků, Skupiny výtvarných umělců Moravské Ostravy, KVU Aleš v Brně, Svazu českých výtvarných umělců, výstavy po celé republice, dále Benátky, Rio de Janeiro, Helsinky, Stockholm, Peking, Šanghaj, Moskva atd., zasloužilý umělec, národní umělec.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), Slovník ČSVU, abART)

(21.10.1902 Paskov, okres Frýdek-Místek - 11.1.1976 Svatý Kopeček, Olomouc)

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

176

 

Husáriková Jindra

"Setkání"

 

mistrovská kombinovaná technika - olej, kvaš na kartonu, signováno vlevo dole J.HUSÁRIKOVÁ, datováno vzadu 1987, vzadu dále název díla, výborná adjustace.

 

Ve výřezu 24 x 24,5 (46 x 45) cm

 

16 000 Kč

 

 

Pochází ze sbírky moderního umění ze Severní Moravy.

Současný majitel při koupi zaplatil za tuto práci 22 000 Kč.

 

Husáriková Jindra (1931-1986)

Malířka, grafička, keramička, studovala na VŠUP v Praze, věnovala se se především malbě.

V roce 2008 otevřel její syn Petr v Karlových Varech Galerii Jindry Husárikové.

(Slovník Chagall, abART, deník PRÁVO ze dne 18.4.2016)

(14.4.1931 Trmice, Ústí nad Labem -16.4.2016)

 

   
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

177

 

Procházka Josef

"Na kraji lesa"

 

mistrovský olej na kartonu, signováno vpravo dole JOS. PROCHÁZKA, kolem poloviny minulého století.

 

22 x 32 (30 x 39,5) cm

 

12 000 Kč

 

 

Procházka Josef (1909-1984)

Malíř krajinář, studia na pražské akademii u Otakara Nejedlého, řada výstav, hodně jeho obrazů putovalo do zahraničí, práce tohoto malíře patří v malbě krajin k tomu nejlepšímu, co je ve 20. století k dispozici v české krajinářské malbě.

(Toman, Slovník Chagall)

(30.1.1909 Horní Kruty, Kolín - 1984 Praha)

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

178

 

Jančálek Cyril

"Na poli"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole CYR. JANČÁLEK, kolem poloviny minulého století, ozdobný rám francouzského typu, zlaté barvy.

 

50 x 60 (62 x 73) cm

 

1 500 Kč

 

 

Jančálek Cyril (1891-?)

Malíř, žák Uprky a později Pirnera na akademii v Praze, v letech 1918 - 1925 působil jako učitel kreslení na Slovensku.

(Slovník Chagall)

(1.1.1891 Týnec , okres Břeclav - 7.1.1954)

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

179

 

Peter Robert Keil

"Portrét Hildegard Knef s cigaretou"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole KEIL BERT, vzadu na plátně opět signum a adresa s tel. kontaktem pravděpodobně na autora, druhá polovina minulého století. Na několika místech malba neznatelně poškozena.

 

100,5 x 100,5 (106,5 x 106,5) cm

 

5 000 Kč

 

 

Hildegard Knef (1925-2002) byla německou herečkou, zpěvačkou a spisovatelkou. Pod jménem Hildegarde Neff hrála i v Hollywoodu. Za film "I ve smrti sami" získala cenu za nejlepší ženský herecký výkon na MFF v Karlových Varech v roce 1976. V roce 2000 hrála Marlene Dietrich v dokumentu "Marlene Dietrich: Její vlastní píseň"

 

Keil Peter Robert (1942-)

Německý malíř a sochař. Již v dospívání projevil zájem o malování - inspiraci nacházel zejména u expresionistických umělců a v pracích Pabla Picassa. Od roku 1954 studoval soukromě u malíře Otto Nagela. V letech 1959 až 1961 studoval na Vysoké škole umění v Berlíně, kde přišel do kontaktu s mnoha dalšími umělci, kteří se později stali vlivnými umělci své generace, například Georg Baselitz, Eugen Schönebeck, Markus Lüpertz a Joachim Schmettau. Od počátku šedesátých let Keil trávil stále více času v zahraničí. Během pobytu na Mallorce se několikrát setkal s Joanem Miro. Studoval v Paříži, Londýně, Berlíně a v USA. Dnes žije a pracuje především v Zimmerau (Bavorsko, Německo), Berlíně a Los Angeles.

(nar. 6.8.1942 Züllichau (Sulechów, Polsko)

 

   
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

180

 

Door GEVAERT

"Zátiší s banány"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole Door GEVAERT, kolem poloviny minulého století.

 

50 x 60 (64,5 x 74,5) cm

 

15 000 Kč

 

 

(1911-)

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE