ZPĚT NA OBSAH Katalogu 103. aukce KONANÉ 2. 12. 2018 v Brně 

JMENNÝ SEZNAM________

Benda Břetislav … 104  
Bič František … 52  
Born Adolf … 46, 93, 172  
Bouda Cyril … 89, 171  
Brun Richard … 4, 6  
Černý Karel … 98  
Čmerda Lumír … 84  
Dobiáš Čeněk … 15  
Door GEVAERT … 180  
Dvorský Bohumír … 174, 175  
Dvořáček Jaroslav … 10  
Fajt Václav … 53  
Fiala Václav … 97  
Filep Štefan … 126  
G. Demange … 34  
Hammel Pavol … 17  
Harris Michael … 154  
Heinz Werner … 62  
Hospodka Josef … 78  
Husáriková Jindra … 176  
Jančálek Cyril … 178  
Janků Miloslav … 77  
Jeřábek Jaroslav … 90  
Kaizr Erich … 121  
Kamenický R. … 66  
Knap Jan … 44  
Kolářský Zdeněk … 27  
Komárek Vladimír … 162  
Konůpek Jan … 82  
Kratochvíl J. (?) … 88  
Krutek Juro … 51  
Kudělka … 61  
Kudláč František … 8, 9  
Laghi Václav … 26  
Lhoták Kamil … 81  
Maresch Johann … 107  
Marková Cecílie … 95  
Mega Bohumil … 161  
Menšík Stanislav … 1, 96  
Molenaer Jan Miense … 100  
Mottet Johann Daniel … 50  
Mrkvička Otakar … 129  
Mucha Alfons … 99  
Myslbek Josef Václav … 33  
Načeradský Jiří … 92  
Nálepková Jana … 18, 19, 20, 127, 128  
nesignováno … 87  
neurčeno … 59  
Ovčáček Eduard … 94  
Pardubský … 169  
Peter Robert Keil … 179  
Pezellen Tina … 85, 86  
Piotrowski Antoni (?) … 60  
Pitrmann Alois … 83  
Prinzhofer Augustin … 49  
Procházka Josef … 177  
Prout Samuel … 48  
Raszka Pavel … 132, 133  
Rochard Irénée … 39  
Salichová Helena … 170  
Saudek Kája … 45  
Schiff Robert … 131  
Strobach - Königová Elly … 102  
Svolinský Karel … 41, 43, 173  
Šimon Tavík František … 140  
Šimorda Alois … 134  
Štěpán Bohumil … 47  
Štolfa Vojtěch … 54, 55, 56, 57  
Švéda František … 11, 12, 13, 14  
Tasev Atanas … 58  
Thiele Arthur … 16  
Thuma Carl Maria … 122, 123, 124, 125  
Treuchelová Jindra … 163  
Uher Hugo … 63  
Ungar Otto … 2  
Urban Vladislav … 164, 165, 166, 167  
Úředníček … 185, 186  
Vašíček Vladimír (?) … 168  
Vernet Joseph, okruh … 130  
Veselý … 91  
Vilka Jan … 136, 137, 138, 139  
Zemina Otakar … 3, 5, 7  
Zrzavý Jan … 42  
Ženíšek Josef … 135  

JMENNÝ SEZNAM

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE