001-020

www.aukcnidum.cz

 105. AUKCE BRNO - 21.7.2019

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

100

1

 

Larsen

"Chalupa na kraji zasněženého lesa"

 

tempera, kvaš, signováno vpravo dole LARSEN, datováno 1929.

 

19 x 18 (34,5 x 33,5) cm

 

900 Kč

 

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

100

2

 

Boháč Maxmilián

"Husy u rybníka"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole M. BOHÁČ (Maxmilián), datace čtena 1923.

 

36,5 x 42 (40,5 x 46) cm

 

1 700 Kč

 

 

 

Boháč Maxmilián (1882-1957)

Malíř, výtvarník, studoval na vídeňské akademii a na AVU v Praze u H. Schwaigera, vedl Boháčovu uměleckou školu malířskou v Praze, zastoupen ve sbírkách AJG Hluboká nad Vltavou.

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

100

3

 

Jakesch Jindřich (Heindrich)

"Statek"

 

olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno vlevo dole H. JAKESCH (Heinrich), počátek minulého století. Na rámu umístěn kovový štítek se jménem autora.

 

18 x 29 (23,5 x 34,5) cm

 

1 900 Kč

 

 

 

Jakeš Jindřich (1867-1909)

Jakesch Heinrich

Malíř, tvůrce ex libris Od roku 1883 studoval na malířské akademii v Mnichově u Gabriela von Hakla a Otto Seitze. Až do roku 1892 působil v Mnichově, zhotovil kresby šablon pro místní skláře. Krátce pobýval v Itálii, potom se usadil v Praze. Od roku 1892 vystavoval na výstavách menší olejomalby a pastely. Od roku 1897 dělal stále výlučněji rytiny technikou hlubotisku.

(8.1.1867 Praha - 19.11.1909 Praha)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

4

 

Martinovský Otto

"Rytířská ulice -Tržnice"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole O. MARTINOVSKÝ (Otto), vzadu papírový štítek Díla. Druhá polovina minulého století.

 

30,5 x 45,5 (41,5 x 56,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

Obraz pochází z majetku rodiny malíře Aloise Kohouta.

 

Martinovský Otto (1928-?)

Žil v Praze, věnoval se malířské tvorbě

        
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

100

5

 

Vivante A.

"Sedící žena"

 

lept, signováno tužkou vpravo dole A. VIVANTE, přelom 19. a 20. století.

 

Tisková plocha 41 x 29,5 (54 x 43) cm

 

1 500 Kč

 

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

100

6

 

neurčeno

"Benátky"

 

barevná akvatinta, signováno tužkou vpravo dole, nepřečteno, vlevo dole nečitelný text. První polovina minulého století. Paspartováno, pasparta při horním a spodním okraji poškozena vlhkem, vhodný rámek zlaté barvy.

 

Ve výřezu 26,5 x 17,5 (48 x 37,5) cm

 

1 200 Kč

 

 

        
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

100

7

 

Ehrlich Láďa

"Zátiší s kyticí, konvicí a soškou"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole L. EHRLICH, datováno 1927.

 

49 x 66,5 ( 59 x 75,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Ehrlich Láďa (1886-1965)

Ehrlich Ladislav

Malíř a grafik, studoval architekturu u profesora Čenského a Cechnera a malířství u profesorů Ferdinanda Engelmüllera a Alexise Hansena v Dubrovníku, úředník ministerstva železnic, po roce 1948 umělecký poradce v karlovarské porcelánce, působil na Jindřichohradecku, Třeboňsku, v Nymburce, ale také v Dubrovníku, maloval krajiny a zátiší.

(26.6.1886 Dobrovice, Mladá Boleslav -1965 Praha)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

8

 

Weidlich Evžen

"Mořské akvárium"

 

akvarel, signováno vlevo dole WEIDLICH EVŽEN, výborná práce kolem roku 1945, původní autorův rám.

 

28 x 58 (37,5 x 68) cm

 

4 500 Kč

 

 

 

Weidlich Evžen (1916-1983)

Ilustrátor, grafik, malíř, pedagog, restaurátor. Ilustrátor, grafik, malíř, pedagog, restaurátor. Studoval na Střední škole uměleckých řemesel v Brně u Emanuela Hrbka a Františka Václava Süssera, potom na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Jaroslava Bendy a Antonína Strnadela. V Národním památkovém ústavu restauroval obrazy, na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze působil jako pedagog, zastával zde funkci vedoucího ateliéru propagační tvorby a plakátu a později prorektora.

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

100

9

 

monogramista FH

"Lyžaři pod vysokohorským štítem"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole monogramem F.H., výborná práce kolem poloviny minulého století. Luxusní umělecký rám z masivu.

 

25 x 30 (42 x 47,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

100

10

 

Pafka Oskar

"Madona s děťátkem"

 

mistrovská kresba tuší lavírovaná akvarelem, signováno dole uprostřed v oválném medailonu O. PAFKA (Oskar), první polovina minulého století.

 

86,5 x 68 (85 x 69,5) cm

 

17 000 Kč

 

 

Skvělá práce, skvělá nabídka.

 

Pafka Oskar (1896-1949)

Malíř, grafik, keramik. Studoval na Statní odborné keramické škole ve Znojmě a na Mistrovské škole pro monumentální sochařství na vídeňské uměleckoprůmyslové škole. Po první světové válce dokončil jako hostující žák Státní odbornou keramickou školu ve Znojmě. Na konci druhé světové války odešel do Voitsbergu, kde pro známého svého otce, pekaře Rakuschu, zhotovil na fasádě pekařství sgrafita symbolizující přípravu chleba. Tvořil také rozměrné alegorické malby plné spiritualismu a mysticismu. Je autorem sgrafit na znojemských domech, byl autorem vitráží pro kostel sv. Prokopa v Únanově, věnoval se kreslenému humoru.

(7.12.1897 Znojmo - 3.3.1949 Voitsberg, Rakousko)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

11

 

Kohout Alois

"Terst - na tržnici"

 

olej na plátně fixovaném na lepence, signováno vlevo dole Al. KOHOUT (Alois).

 

67,5 x 49,5 (73 x 56,5) cm

 

4 500 Kč

 

 

Obraz pochází z majetku rodiny malíře Aloise Kohouta.

Zájem o Kohoutovy obrazy v posledních letech vzrůstá. V letošním roce bylo při aukčním prodeji dosaženo 41 000 Kč za obraz velikosti 51 x 60 cm. V roce 1917 se u obrazu velikosti 60 x 80 cm dosažená cena dostala na 180 000 Kč (ART+).

 

Kohout Alois (1891-1981)

Lecocque

Malíř, spisovatel, odbojář, studoval na krajinářské škole profesora Crnčice v Záhřebu, v letech 1909-1912 v Paříži na École des Beaux Arts (Akademie výtvarných umění) u profesora Bascheta. Působil v Paříži, zde byl známý pod jménem L'Cock, v letech 1913-1939 v Praze. V roce 1960 získal občanství v USA. "Ve své době byl velmi úspěšný a jeho díla vlastní prestižní instituce. Jeho obraz s námětem pražských střech byl například dlouhou dobu součástí výzdoby prezidentské pracovny Bílého domu. Kohoutova díla zakoupilo Guggenheim museum a Whitney museum v New Yorku." (www.aloiskohout.cz/zivotopis/)

(21.3.1891 Praha - 7.3.1981 Los Angeles, California, USA)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

12

 

Kohout Alois

"Toskánsko"

 

olej na plátně fixovaném na sololitu, signováno vlevo dole Al. KOHOUT.

 

63 x 41,5 (71 x 49,5) cm

 

4 000 Kč

 

 

Obraz pochází z majetku rodiny malíře Aloise Kohouta.

 

Kohout Alois (1891-1981)

Lecocque

Malíř, spisovatel, odbojář, studoval na krajinářské škole profesora Crnčice v Záhřebu, v letech 1909-1912 v Paříži na École des Beaux Arts (Akademie výtvarných umění) u profesora Bascheta. Působil v Paříži, zde byl známý pod jménem L'Cock, v letech 1913-1939 v Praze. V roce 1960 získal občanství v USA. "Ve své době byl velmi úspěšný a jeho díla vlastní prestižní instituce. Jeho obraz s námětem pražských střech byl například dlouhou dobu součástí výzdoby prezidentské pracovny Bílého domu. Kohoutova díla zakoupilo Guggenheim museum a Whitney museum v New Yorku." (www.aloiskohout.cz/zivotopis/)

(21.3.1891 Praha - 7.3.1981 Los Angeles, California, USA)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

13

 

Kohout Alois

"Z Itálie"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole Al. KOHOUT (Alois).

 

31,5 x 35 (40 x 43,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

Obraz pochází z majetku rodiny malíře Aloise Kohouta.

 

Kohout Alois (1891-1981)

Lecocque

Malíř, spisovatel, odbojář, studoval na krajinářské škole profesora Crnčice v Záhřebu, v letech 1909-1912 v Paříži na École des Beaux Arts (Akademie výtvarných umění) u profesora Bascheta. Působil v Paříži, zde byl známý pod jménem L'Cock, v letech 1913-1939 v Praze. V roce 1960 získal občanství v USA. "Ve své době byl velmi úspěšný a jeho díla vlastní prestižní instituce. Jeho obraz s námětem pražských střech byl například dlouhou dobu součástí výzdoby prezidentské pracovny Bílého domu. Kohoutova díla zakoupilo Guggenheim museum a Whitney museum v New Yorku." (www.aloiskohout.cz/zivotopis/)

(21.3.1891 Praha - 7.3.1981 Los Angeles, California, USA)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

14

 

Kohout Alois

"Itálie - Dolomity"

 

olej na kartonu, signováno vlevo dole Al. KOHOUT.

 

33 x 22,5 (40,5 x 30,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

Obraz pochází z majetku rodiny malíře Aloise Kohouta.

 

Kohout Alois (1891-1981)

Lecocque

Malíř, spisovatel, odbojář, studoval na krajinářské škole profesora Crnčice v Záhřebu, v letech 1909-1912 v Paříži na École des Beaux Arts (Akademie výtvarných umění) u profesora Bascheta. Působil v Paříži, zde byl známý pod jménem L'Cock, v letech 1913-1939 v Praze. V roce 1960 získal občanství v USA. "Ve své době byl velmi úspěšný a jeho díla vlastní prestižní instituce. Jeho obraz s námětem pražských střech byl například dlouhou dobu součástí výzdoby prezidentské pracovny Bílého domu. Kohoutova díla zakoupilo Guggenheim museum a Whitney museum v New Yorku." (www.aloiskohout.cz/zivotopis/)

(21.3.1891 Praha - 7.3.1981 Los Angeles, California, USA)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

15

 

Kohout Alois

"Z Itálie"

 

olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno vpravo dole Al. KOHOUT.

 

25 x 35 (32 x 41,5) cm

 

2 900 Kč

 

 

Obraz pochází z majetku rodiny malíře Aloise Kohouta.

 

Kohout Alois (1891-1981)

Lecocque

Malíř, spisovatel, odbojář, studoval na krajinářské škole profesora Crnčice v Záhřebu, v letech 1909-1912 v Paříži na École des Beaux Arts (Akademie výtvarných umění) u profesora Bascheta. Působil v Paříži, zde byl známý pod jménem L'Cock, v letech 1913-1939 v Praze. V roce 1960 získal občanství v USA. "Ve své době byl velmi úspěšný a jeho díla vlastní prestižní instituce. Jeho obraz s námětem pražských střech byl například dlouhou dobu součástí výzdoby prezidentské pracovny Bílého domu. Kohoutova díla zakoupilo Guggenheim museum a Whitney museum v New Yorku." (www.aloiskohout.cz/zivotopis/)

(21.3.1891 Praha - 7.3.1981 Los Angeles, California, USA)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

16

 

Kohout Alois

"Přístav v Terstu"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole Al. KOHOUT.

 

26 x 36,5 (33,5 x 44) cm

 

2 900 Kč

 

 

Obraz pochází z majetku rodiny malíře Aloise Kohouta.

 

Kohout Alois (1891-1981)

Lecocque

Malíř, spisovatel, odbojář, studoval na krajinářské škole profesora Crnčice v Záhřebu, v letech 1909-1912 v Paříži na École des Beaux Arts (Akademie výtvarných umění) u profesora Bascheta. Působil v Paříži, zde byl známý pod jménem L'Cock, v letech 1913-1939 v Praze. V roce 1960 získal občanství v USA. "Ve své době byl velmi úspěšný a jeho díla vlastní prestižní instituce. Jeho obraz s námětem pražských střech byl například dlouhou dobu součástí výzdoby prezidentské pracovny Bílého domu. Kohoutova díla zakoupilo Guggenheim museum a Whitney museum v New Yorku." (www.aloiskohout.cz/zivotopis/)

(21.3.1891 Praha - 7.3.1981 Los Angeles, California, USA)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

17

 

Kohout Alois

"Náměstí s kašnou"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole Al. KOHOUT.

 

31,5 x 26,5 (39 x 34) cm

 

3 500 Kč

 

 

Obraz pochází z majetku rodiny malíře Aloise Kohouta.

 

Kohout Alois (1891-1981)

Lecocque

Malíř, spisovatel, odbojář, studoval na krajinářské škole profesora Crnčice v Záhřebu, v letech 1909-1912 v Paříži na École des Beaux Arts (Akademie výtvarných umění) u profesora Bascheta. Působil v Paříži, zde byl známý pod jménem L'Cock, v letech 1913-1939 v Praze. V roce 1960 získal občanství v USA. "Ve své době byl velmi úspěšný a jeho díla vlastní prestižní instituce. Jeho obraz s námětem pražských střech byl například dlouhou dobu součástí výzdoby prezidentské pracovny Bílého domu. Kohoutova díla zakoupilo Guggenheim museum a Whitney museum v New Yorku." (www.aloiskohout.cz/zivotopis/)

(21.3.1891 Praha - 7.3.1981 Los Angeles, California, USA)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

18

 

Kohout Alois

"Francouzské pobřeží s majákem"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole Al. KOHOUT.

 

33 x 24,5 (39 x 30,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

Obraz pochází z majetku rodiny malíře Aloise Kohouta.

 

Kohout Alois (1891-1981)

Lecocque

Malíř, spisovatel, odbojář, studoval na krajinářské škole profesora Crnčice v Záhřebu, v letech 1909-1912 v Paříži na École des Beaux Arts (Akademie výtvarných umění) u profesora Bascheta. Působil v Paříži, zde byl známý pod jménem L'Cock, v letech 1913-1939 v Praze. V roce 1960 získal občanství v USA. "Ve své době byl velmi úspěšný a jeho díla vlastní prestižní instituce. Jeho obraz s námětem pražských střech byl například dlouhou dobu součástí výzdoby prezidentské pracovny Bílého domu. Kohoutova díla zakoupilo Guggenheim museum a Whitney museum v New Yorku." (www.aloiskohout.cz/zivotopis/)

(21.3.1891 Praha - 7.3.1981 Los Angeles, California, USA)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

19

 

Kohout Alois

"Středomořské pobřeží"

 

olej na kartonu, nesignováno, pravděpodobně práce Aloise KOHOUTA.

 

14 x 19 (26 x 31) cm

 

1 000 Kč

 

 

Obraz pochází z majetku rodiny malíře Aloise Kohouta.

 

Kohout Alois (1891-1981)

Lecocque

Malíř, spisovatel, odbojář, studoval na krajinářské škole profesora Crnčice v Záhřebu, v letech 1909-1912 v Paříži na École des Beaux Arts (Akademie výtvarných umění) u profesora Bascheta. Působil v Paříži, zde byl známý pod jménem L'Cock, v letech 1913-1939 v Praze. V roce 1960 získal občanství v USA. "Ve své době byl velmi úspěšný a jeho díla vlastní prestižní instituce. Jeho obraz s námětem pražských střech byl například dlouhou dobu součástí výzdoby prezidentské pracovny Bílého domu. Kohoutova díla zakoupilo Guggenheim museum a Whitney museum v New Yorku." (www.aloiskohout.cz/zivotopis/)

(21.3.1891 Praha - 7.3.1981 Los Angeles, California, USA)

 

       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

20

 

Ronek Jaroslav

"Lokomotiva"

 

mistrovský olej na malířské lepence, signováno vpravo dole RONEK, kolem poloviny minulého století.

 

47,5 x 67,5 (58 x 78) cm

 

15 000 Kč

 

 

 

Ronek Jaroslav (1892-1962)

Malíř, studoval soukromě u profesorů Preislera a Reisnera v Praze, proslulý malíř lokomotiv, nádraží a průmyslových objektů, věnoval se ilustrátorské tvorbě, zastoupen v Národní galerii.

(22.5.1892 Praha - 1962)

       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE