041-060

www.aukcnidum.cz

 105. AUKCE BRNO - 21.7.2019

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60

100

41

 

Blažíček Oldřich

"Interiér kostela"

 

mistrovský olej na lepence, nesignováno, vzadu poznámka O. BLAŽÍČEK. Autor je proslulý svými interiéry kostelů, autorství nelze potvrdit, ani vyvrátit. Kolem roku 1910.

 

40 x 30 (46 x 35,5) cm

 

5 900 Kč

 

 

 

Blažíček Oldřich  (1887-1953)

Malíř, studia nejprve na VŠUP, později na AVU v Praze ve speciálce Hanuše Schweigera, v roce 1913 získal Hlávkovo stipendium na cestu do Itálie. Od roku 1921 působil jako profesor na ČVUT v Praze, byl členem SVU Mánes. Krajinářská tvorba neprávem poněkud zastínila jeho malby architektonických interiérů. Zastoupen v Národní galerii Praha.

(5.1.1887 Slavkovice u Nového Města na Moravě - 3.5.1953 Praha)

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

42

 

Horrak Johann Nepomuk

"Sedící žena s perlovým náhrdelníkem"

 

akvarel, kvaš, signováno vlevo dole J. HORRAK, datováno Roma 1866. Paspartováno, rámováno, pod sklem, patrné stopy po vlhkosti.

 

Ve výřezu 29,5 x 23,5 (46 x 36,5) cm

 

10 000 Kč

 

 

 

Horrak Johann Nepomuk (1815-1870)

Jan Nepomuk Horák

Rakouský malíř podobizen a žánrů, absolvent Akademie výtvarných umění ve Vídni. Ve Vídni působil ve 40. a 50. letech 19. století, v období let 1850-1855 jsou doložena jeho díla na výstavách Rakouského uměleckého spolku. S Miloticemi zůstal spojen minimálně skrze osoby zdejších majitelů panství, neboť pro rodinu Hardeků vytvořil sérii podobizen členů její rodiny. Jeho portréty přitahovaly další umělce, jako byl jeho krajan František Barbarini. Po roce 1855 odešel do Londýna, kde byla jeho díla k vidění v letech 1858, 1862 a 1867 na výstavách Royal Academy of Arts. Přechodně pobýval také v Římě. Zemřel v roce 1870 ve Vídni. Jeho malby se nacházejí ve sbírkách mnoha rakouských, českých i britských muzeí a dodnes se objevují i na veřejných aukcích.

(1815 Milotice – 1870 Vídeň)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

43

 

neurčeno

"Život na ulici"

 

akvarel, kvaš, signováno vpravo dole - neurčeno, první polovina minulého století.

 

24 x 30 (32 x 38) cm

 

1 200 Kč

 

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

100

44

 

Stroff Karel

"U kadeřníka"

 

mistrovský kvaš, akvarel a tuš, signováno vpravo dole, vzadu původní název "Poslední vymoženost v oboru dámských účesů čili dál to nejde".

 

26 x 17 (35 x 25) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Stroff Karel (1881-1929)

Malíř, kreslíř, ilustrátor, básník, karikaturista, studia na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u E.K. Lišky, na pražské akademii u Františka Ženíška a v Mnichově na Akademii výtvarných umění (Akademie der bildenden Künste) u Franze von Stucka. Vystavoval s JUV, pořádal vlastní výstavy. Ilustrace tvořil již během studií, přispíval do českých i německy psaných humoristických časopisů, po válce sám psal i ilustroval vlastní satirickou revui.

(28.10.1881 Kutná Hora - 12.6.1929 Praha)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

45

 

Kotík Pravoslav

"Stylizovaný krokodýl, medvídek a létající drak"

 

mistrovská galerijní olej-tempera, signováno vpravo dole monogramem PK, datováno 1960, umělecká adjustace.

 

6,5 x 27,5 (22,5 x 42,5) cm

 

12 000 Kč

 

 

Typická komorní práce významného malíře.

 

Kotík Pravoslav (1889-1970)

Grafik, malíř, pedagog, studia na UMPRUM v Praze u Dítěte, J. Schikanedera, dále studia v Paříži, Praze i Anglii, člen SVU Mánes, Umělecké besedy, člen skupiny HO-HO-KO-KO, řada výstav, poprvé vystavoval s Nezávislými v roce 1909, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha a prakticky ve všech našich a v řadě světových galerií, ceny ve Francii, Itálii a další, monografie o tomto významném umělci, více než 50 výstav, mimořádně významný český malíř 20. století.

(1.5.1889 Slabce, Rakovník - 14.1.1970 Praha)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

46

 

Netík Miroslav

"Loďky"

 

akvarel, signováno vlevo dole M. NETÍK, datováno 1962.

 

36 x 74 (43 x 81) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Netík Miroslav (1920-2018)

Malíř, grafik, ilustrátor, studia na ŠUŘ v Brně u profesorů Hrbka, Dillingera a Süssera, jako ilustrátor spolupracoval s Lidovými novinami, ilustroval dětské knihy, řada výstav.

(nar. 5.9.1920 Vamberk, Rychnov nad Kněžnou - 22.5. 2018 Brno)

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

47

 

Hliněnský Robert

"Silniční lampa u mostku"

 

mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno dole uprostřed HLINĚNSKÝ R., datováno 1943, signováno i vzadu.

 

15 x 25,3 (23 x 33) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Hliněnský Robert (1908-1979)

Malíř, kreslíř, grafik, pedagog, studoval na ŠUŘ v Brně a na soukromé škole H.F. Wacha v Brně, pracoval v malírnách Zemského divadla v Brně, učil na LŠU v Brně, začínal figurální malbou, maloval pohledy na rodné město, zastoupen v MG Brno, AJG Hluboká nad Vltavou.

(3.11.1908 Brno - 8.1.1979 Brno)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

48

 

Lhoták Kamil

"Freres Lissac"

 

litografie, signováno vpravo dole tužkou KAMIL LHOTÁK, datováno 1948. Paspartováno, rámováno v jednoduchém šedém rámu.

 

Ve výřezu 25 x 32,5 (51 x 55,5) cm, tisková plocha 22,5 x 31 cm

 

5 500 Kč

 

 

 

Lhoták Kamil (1912-1990)

Malíř, grafik, ilustrátor, spisovatel, kostýmní návrhář, autodidakt, před válkou studoval na filozofické fakultě Univerzity Karlovy, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG Hollar, řada výstav samostatných i kolektivních, zastoupen ve sbírkách GHM Praha, GVU Ostrava, GVU Cheb, SGVU Litoměřice, Krajské galerie Hradec Králové, GU Karlovy Vary, GVU Olomouc, NG Praha, MG Brno, Středočeské galerie Praha, VČG Pardubice, galerie Hluboká nad Vltavou, Liberec, Louny, Roudnice nad Labem. Vynikající a význačný český malíř, grafik a ilustrátor 20. století.

(25.7.1912 Praha - 22.10.1990 Praha)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

49

 

Drahoňovský Vladimír

"Trosky ze starých sadů a Ktové pod skalami Apoleny"

 

olej na kartonu, signováno vlevo dole V. DRAHOŇOVSKÝ, pod signaturou ručně psaný určující text, kolem poloviny minulého století.

 

50,5 x 65,5 (66 x 81) cm

 

4 500 Kč

 

 

Ktová - vesnička pod zříceninou hradu Trosky v Českém ráji.

 

Drahoňovský Vladimír (1912-1977)

Architekt, malíř, studoval architekturu na Vysokém učení technickém v Praze a soukromě malířství u Rudolfa Vejrycha, žil a pracoval v Praze, vystavoval na členských výstavách střediska Purkyně.

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

100

50

 

Peters Otto

"Sedící dívka v růžových šatech s kyticí pivoněk"

 

mistrovský velký olej na plátně, signováno vpravo nahoře OTTO PETERS, datováno 1918. Rámováno v krásném dřevěném zlaceném empírovém rámu. Plátno na několika místech téměř neznatelně perforované.

 

101 x 72,5 (133 x 86) cm

 

33 500 Kč

 

 

Práce galerijní úrovně.

 

Peters Otto (1882-1970)

Malíř, žák E.K. Lišky, J. Schikanedera a F. Jeneweina, výborný figuralista a portrétista, portrétoval presidenta Masaryka, premiéra Švehlu, Kramáře, knížete Bedřicha Schwarzenberga, předsedu senátu Soukupa, paní Hanu Benešovou, Rudolfa Medka atd.

(5.10.1882 Dolce u Přeštic - 8.7.1970 Praha)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

51

 

Landseer Edwin Henry

"Ptáček a dvě veverky - A Piper and Pair of Nutcrackers"

 

měditisk, dle obrazu Sira Edwina Henryho Landseera vyryl Samuel Cousins. "London, Published August 1st 1865 by Henry Graves&Co the Proprietors, Publishers to the Queen 6 Pall Mall", slepotiskové razítko vydavatelství. Ve spodní třetině stopy po vlhkosti.

 

Tisková plocha 57 x 47 (98,5 x 84) cm

 

1 800 Kč

 

 

 

Landseer Edwin Henry (1802-1873)

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

100

52

 

Konečný Josef

"Ležící dívčí akt u řeky"

 

velký mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole J. KONEČNÝ, reprezentativní práce, kolem roku 1935.

 

70 x 100 (86 x 116) cm

 

29 000 Kč

 

 

 

Konečný Josef, Žar (1909-1989)

Konečný Josef Žarošický

Malíř, původně vyučen malířem pokojů a dekorací, navštěvoval večerní kurzy kreslení v Brně na Škole uměleckých řemesel, od roku 1932 maloval v Praze a studoval u profesora Nechleby na AVU v Praze, v roce 1946 se trvale usadil v Hodoníně, člen SVU Mánes a Bloku v Brně, zastoupen ve sbírkách GVU v Hodoníně, aby svá díla odlišil od děl malíře stejného jména, doplňoval signaturu Konečný zkratkou Žar.

(8.9.1909 Žarošice - 7.4.1989 Hodonín)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

53

 

Zimmerman Fritz

"Alegorie síly smrti"

 

kresba, signováno vpravo dole, čteno FRITZ ZIMMERMAN, kolem roku 1930, výborná adjustace.

 

45 x 30 (76 x 60) cm

 

3 500 Kč

 

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

100

54

 

 

Obrovský Jakub

"Koupel - toaleta"

 

barevná litografie, signováno tužkou vpravo dole J. OBROVSKÝ, datováno 1943. Paspartováno, rámováno.

 

Výřez 36 x 29 (55,5 x 50) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Obrovský Jakub (1882-1949)

Malíř, grafik a sochař první poloviny 20. století, malíř figuralista, žák a později profesor na pražské akademii a rektor akademie, člen JUV, SVUM, člen Societé Nationale des Beaux Arts v Paříži, zastoupen v Národní galerii, podílel se na výzdobě Obecního domu i řady bank.

(23.12.1882 Bystrc u Brna – 31.3.1949 Praha)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

55

 

neurčeno

Portrét sedící ženy a portrét sedícího muže ve společném rámku

 

akvarel, signováno tužkou vlevo dole na portrétu muže, neurčeno. První polovina minulého století. Oba portréty jsou adjustovány ve společné paspartě a jednoduchém rámku.

 

2x výřez 25 x 18 cm, společný rám 54 x 70 cm

 

 

5 500 Kč

 

 

Vzadu rukou psaný štítek - zřejmě některým z předcházejících majitelů - s informacemi o obraze. Zde jako autor uveden Héring, autorství nemůžeme potvrdit.

 

        
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

100

56

 

Šimon Tavík František

"Sedící dívka s kožešinovou boa a širokým kloboukem"

 

suchá jehla, signováno vpravo nahoře v desce ŠIMON a vpravo dole tužkou F. ŠIMON, datováno v desce i tužkou 1904.

 

Tisková plocha 9,8 x 8 (34,5 x 29) cm

 

1 900 Kč

 

 

 

Šimon Tavík František (1877-1942)

Grafik, kreslíř, malíř, pedagog, člen SVU Mánes, nositel řádu Čestné legie, profesor na několika akademiích, studia na pražské akademii u Pirnera. Tvořil převážně v Paříži, již v roce 1898 se zúčastnil výstavy spolku Mánes v Topičově saloně, v roce 1900 a 1902 kolektivních výstav spolku Nanes ve Vídni a Berlíně atd.- dlouhý výčet v Tomanovi a v Lexiconu, zastoupení: Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeská galerie v Pardubicích, Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy v Praze, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, ve světových galeriích.

Pseudonym Tavík pochází z rodného příjmení jeho matky (Tavíková).

(13.5.1877 Železnice u Jičína - 19.12.1942 Praha)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

57

 

Bič František

"Ženský akt"

 

velký mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole F. BIČ, datováno 1972, výborné stylizované pojetí.

 

66 x 91 (83 x 107) cm

 

7 500 Kč

 

 

 

Bič František (1925-1992)

malíř, grafik, sochař, studia na SUPŠ v Brně u F. Myslivce, Lichtága, Süssera, Langera, vystavoval od roku 1946 na výstavách SVU Aleš, zastoupen v galeriích v Brně a Praze

(2.4.1925-18.6.1992 Brno)

 

        
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

58

 

Vondrouš Jan Charles

"Autobusové nádraží Praha - Florenc"

 

barevná akvatinta, signováno v desce vlevo dole a vpravo dole tužkou VONDROUŠ, datováno v desce 1960, číslováno 6/100. Paspartováno, rámováno v jednoduchém rámku stříbrné barvy.

 

Tisková plocha 22 x 33,5 (47 x 58,5) cm

 

1 900 Kč

 

 

 

Vondrouš Jan Charles (1884-1970)

Malíř, grafik, od roku 1893 žil v Americe, kde studoval na Akademii umění v New Yorku u profesorů F. Jonese, Edgara M. Warda, Geo W. Maynarda, absolvoval leptařskou školu pod vedením profesora Jamesa D. Smillie, pracoval pro redakci New York Herald, pro nedělní přílohu New York Times dělal obálky, ilustrace a reklamní kresby. V roce 1910 navštívil Prahu, kam se v roce 1920 trvale vrátil. Zastoupen ve sbírkách Fine Arts Museums of San Francisco, v Lexikonu dlouhý výčet výstav z let 1911 - 1983.

(1884 Chotusice u Čslavi - 1970)

 

        
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

59

 

Kotík Pravoslav

"Toreador a býk v jednom"

 

abstraktní olej-tempera a kvaš, signováno vlevo dole P. KOTÍK, datováno 1965. Rámováno, zaskleno.

 

35 x 25 (38,5 x 28,5) cm

 

9 500 Kč

 

 

 

Kotík Pravoslav (1889-1970)

Grafik, malíř, pedagog, studia na UMPRUM v Praze u Dítěte, J. Schikanedera, dále studia v Paříži, Praze i Anglii, člen SVU Mánes, Umělecké besedy, člen skupiny HO-HO-KO-KO, řada výstav, poprvé vystavoval s Nezávislými v roce 1909, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha a prakticky ve všech našich a v řadě světových galerií, ceny ve Francii, Itálii a další, monografie o tomto významném umělci, více než 50 výstav, mimořádně významný český malíř 20. století.

(1.5.1889 Slabce, Rakovník - 14.1.1970 Praha)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

60

 

Molnár Karol

"Portrét modrooké"

 

olej na kartonu, signováno MOLNÁR 1968, nový umělecký rám z dubového masivu.

 

43 x 30 (56,5 x 44)

 

8 500 Kč

 

 

 

Molnár Karol (1903-1981)

Slovenský malíř, studia na Ukrajinské akademii výtvarných umění v Praze u profesora Kulce a na pražské akademii u Obrovského, později stipendista v Paříži u Františka KUPKY, vystavoval se spolky TVORBA a ALEŠ, později s SČVU, za války v letech 1939-1945 vstoupil do čs. vojenské jednotky ve Francii a v Anglii

(5.1.1903 Brezová pod Bradlom - 15.4.1981 Praha)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE