081-100

www.aukcnidum.cz

 105. AUKCE BRNO - 21.7.2019

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
81 82 83 84 85
86 87 88 89 90
91 92 93 94 95
96 97 98 99 100

100

81

 

Liesler Josef

"Italská krajina"

 

tempera na papíře, signováno tužkou vpravo dole LIESLER, datováno 1960. Vzadu papírový autorský štítek s informacemi o obraze, dále rukou psaný špatně čitelný text.

 

24 x 33 (41 x 50) cm

 

9 000 Kč

 

Obraz pochází z majetku rodiny malíře Aloise Kohouta. 

 

Liesler Josef (1912-2005)

Ilustrátor, malíř, grafik, věnoval se tvorbě poštovní známky, vlastních bibliofilií, studia na ČVUT Praha u C. Boudy, O. Blažíčka, člen skupiny Sedm v říjnu (1939-1941), SVU Mánes (1942-1956), SČUG Hollar (1945), tvůrčí skupiny 58 (1958), skupiny Radar. Čestným akademikem florentské Akademie, členem Královské belgické akademie (1969), zastoupen v řadě sbírek u nás i v zahraničí, včetně zastoupení v Národní galerii Praha, řada výstav, mj. výstavy v Mánesu, Hollaru, v Bruselu, Antverpách, Stockholmu, Göteborgu, Oslu, Kodani, Vídni, široká škála činností, výstav, ocenění popsána ve Slovníku Chagall.

(19.9.1912 Vidolice, Pětipsy, Chomutov - 23.8.2005 Praha)

 

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

82

 

Martinček K. (?)

"Zábavné stáří"

 

kresba tužkou a uhlem, signováno špatně čitelně, nedatováno, zaskleno.

 

22 x 31 (34 x 43) cm

 

600 Kč

 

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

83

 

Lach Fritz

"Kostel Všech svatých v Mürztalu"

 

akvarel, signováno vlevo FRITZ LACH, datováno 1910, dále uveden i název místa "Die Kirche in Allerheiligen Mürztal", paspartováno, rámováno. Malba na několika místech nepatrně poškozena.

 

45,5 x 52 (75 x 81,5) cm

 

12 000 Kč

 

 

 

Lach Fritz (1868-1933)

Rakouský grafik, malíř, významný akvarelista. Byl synovcem Andrease Lacha, malíře květin a zátiší. Studoval na vídeňské Akademii a Akademii výtvarných umění v Mnichově, mimo jiné u Eduarda Peithnera von Lichtenfels. Od roku 1900 se Friedrich Lach usadil jako malíř a grafik ve Vídni. Od roku 1909 se věnoval výhradně umělecké tvorbě. Zvláště ceněné byly jeho akvarely krajin.

(29.5.1868 Linec - 9.10.1933 Vídeň)

 

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

84

 

Aelbert Jacobsz Cuyp - kopie

"Život u řeky"

 

olej na dřevěné desce, nesignováno, vzadu podloženo dubovou parketáží. Zdařilá kopistická práce významného nizozemského barokního malíře. Kopie pravděpodobně z druhé poloviny 19. století. Deska na několika místech prasklá.

 

44,5 x 40,5 (66 x 61,5) cm

 

7 500 Kč

 

 

Skvělá nabídka.

 

Aelbert Jacobsz Cuyp (1620-1691)

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

100

85

 

monogramista EL

"Krajina s městečkem"

 

olej na plátně, signováno dole uprostřed monogramem EL s datací 1846. Krásná ukázka biedermeierského pojetí krajiny v obraze.

 

34 x 42 (44 x 50,5) cm

 

5 000 Kč

 

 

Skvělá nabídka.

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

86

 

monogramista GZ

"V komoře s bedýnkou, husou a ženou čtoucí dopis"

 

olej na plátně, signováno monogramem GZ, vlevo dole červená značka, druhá polovina 19. století. Malba nese stopy krakeláže, na jednom místě drobně slouplá barva, při pravém dolním okraji patrná přemalba - retuš.

 

34 x 27 (46,5 x 40) cm

 

7 500 Kč

 

 

Na huse jsou ještě zbytky jakési traviny z balení v zásilce.

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

87

 

Fonville H.

"Na břehu jezera před bouří"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole H. FONVILLE 1812, dále kovový štítek na rámu se jménem a datací.

 

20,5 x 31 (28 x 38) cm

 

5 000 Kč

 

 

Krásný sbírkový kus.

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

88

 

Jambor Josef

"Jarní tání"

 

olej na malířské lepence, signováno vlevo dole JAMBOR, datováno 1920.

 

33 x 24 (40 x 31,5) cm

 

7 500 Kč

 

 

 

Jambor Josef (1887-1964)

Malíř a grafik, pražská akademie u Loukoty, Bukovace, grafická speciálka u Švabinského, studium na akademii ukončil krátce po skončení první světové války, byl zařazen mezi poválečné grafiky, ve své tvorbě se však téměř výhradně věnoval olejomalbě se zaměřením na malbu krajiny, procestoval mnoho evropských zemí, v roce 1923 uspořádal výstavu děl ze svých cest, po krátkém úseku života v Praze odešel do Nového Města na Moravě a později se trvale usadil v Tišnově, ke konci života odkázal Tišnovu sbírku svých obrazů, včetně několika obrazů od jiných autorů, v provozu je Galerie Josefa Jambora Tišnov, účastnil se mnoha výstav, je zastoupen ve státních sbírkách, významný moravský krajinář první poloviny 20. století, jehož práce jsou stále ceněny.

(29.10.1887 Pohledec, Nové Město na Moravě - 17.9.1964 Tišnov)

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

89

 

Cholotkov

"Nahánění koní kozákem v sedle"

 

mistrovský olej na plátně, značeno kovovým štítkem na rámu azbukou CHOLOTKOV.

 

40,5 x 60,5 (49 x 69,5) cm

 

4 500 Kč

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

90

 

Čermáková Alena

"Třídění jablek"

 

olej-tempera na plátně, signováno vpravo dole ALENA ČERMÁKOVÁ 1963, krásná práce galerijní úrovně. Vzadu autorský štítek, na němž je uvedeno, že jde o obraz z cyklu "Rok v zahradě Čech", luxusní umělecký rám z dubového masivu.

 

89 x 130 (103 x 145) cm

 

15 000 Kč

 

 

Velká mistrovská, vysoce reprezentativní práce malířky, která studovala monumentální malbu u profesora J. Obrovského a K. Mináře.

 

Čermáková Alena (1926-)

malířka, grafička, studia na Akademii v Praze v ateliéru monumentální malby u profesora Obrovského a Mináře, figuralistka, maluje také krajinu, později zátiší, její téměř výhradní technikou je olejová malba, člen ČFVU, výstavy v ČR, Německu, Vídni atd.

(nar. 28.2.1926 Praha)

 

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

91

 

Binko Jiří

"Sancho Panza"

 

mistrovský olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole BINKO, datováno 1975. Moderní adjustace, kdy rámem je vlastně 5 cm široká lišta, na kterou je připevněna dřevěná deska, vzadu informace o obraze a autorovi.

 

65 x 114 cm

 

18 000 Kč

 

Binko Jiří  (1918-1985)

Malíř, grafik, autor vitráží a figurálních i ornamentálních kovových mříží zejména pro historické objekty. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Břetislava Bendy.

(3.10.1918 Krucemburk, Havlíčkův Brod - 16.12.1985 Praha)

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

92

 

Horváth Andor Géza

"Zábava při zpracování kukuřice - zbavování šustí"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole HORVATH G, signatura částečně kryta rámem. Výborná práce kolem roku 1920, dobový rám.

 

56 x 77 (70 x 91) cm

 

9 000 Kč

 

 

 

Horváth Andor Géza (1876-1966)

Maďarský malíř. Studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Budapešti (prof. Bertalan Karlovszky, prof. Károly Lotz). Od roku 1897 se pravidelně zúčastňoval na výstavách maďarského uměni v Mücsárnoku a Nemzeti Salóne. Působil v Paříži, později v New Yorku. Jeho díla jsou v majetku Maďarské národní galerie.

(www.dartesro.sk/?act=autor&id=216&lang=sk)

(Nar. 1876 v Budapešti)

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

93

 

nesignováno

"Říční přístaviště"

 

velký olej na plátně, signum nenalezeno, nedatováno, drobná poškození, nerámováno.

 

66 x 120 cm

 

4 500 Kč

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

94

 

Dobeš Ludva

"Dívka v kroji na kvetoucí louce"

 

mistrovský olej na tvrzeném kartonu, signováno vpravo dole LUDVA DOBEŠ, nedatováno, kvalitní umělecký rám.

 

31,5 x 47,5 (43,5 x 59,5) cm

 

4 500 Kč

 

 

Příjemná sběratelská položka.

 

Dobeš Ludva (1914-1979)

Dobeš Ludvík

Brněnský malíř a grafik, studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně, malíř krajiny, folklóru, lidských figurek, také malíř skla a keramiky, uváděn mezi slavnými rodáky na webových stránkách jihomoravské obce Morkůvky (http://www.morkuvky.cz/).

(17. 10. 1914 Morkůvky, Klobouky u Brna - 25.9.1979)

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

95

 

Němeček Václav

"Davy lidí a závodní automobily před orlojem na Staroměstském náměstí"

 

velký mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno vlevo dole V. NĚMEČEK, nedatováno, kolem roku 1937.

 

107,5 x 77,5 (116 x 82) cm

 

39 000 Kč

 

 

Skvělá práce malíře, jehož práce velmi dobře hodnotil i Josef Čapek.

 

Němeček Václav (1877-1959)

Malíř, samouk, člen SVU MÁNES, zastoupen v Národní galerii v Praze, v roce 1938 měl samostatnou výstavu v Topičově salonu.

(13.7.1877 Ráby, Pardubice - 14.11.1959 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

100

96

 

Duchoň Josef

"Monstrance VII"

 

velký mistrovský galerijní monotyp, signováno vpravo dole J. DUCHOŇ, datováno 1969, připojen název. Skvělá práce v umělecké adjustaci.

 

Ve výřezu 71 x 51 (91 x 71) cm

 

7 500 Kč

 

 

 

Duchoň Josef (1929-)

Malíř, grafik, ilustrátor, studoval na VŠUP v Praze u Karla Svolinského, v grafice se věnuje barevnému dřevořezu, kombinuje dřevořez s barevným monotypem, v kresbě akvarelu a pastelu, v ilustrační práci se věnuje většinou tvorbě pro děti, člen SČUG Hollar.
(27.1.1929 Hostěradice u Prahy)

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

100

97

 

Ježek Stanislav

"Řecké vázy"

 

mistrovská galerijní kombinovaná technika - tempera, kvaš, akvarel, signováno vlevo dole STANISLAV JEŽEK, nedatováno. Vzadu rukou psané jméno autora, název, technika a snad datace 1977.

 

66,5 x 90,5 (72 x 97) cm

 

8 000 Kč

 

 

 

Ježek Stanislav (1904-2001)

Grafik, malíř, fotograf, ilustrátor, studium na akademii v Praze u profesora Nechleby, v roce 1936 absolvoval jednoroční studijní pobyt u Františka Kupky v Paříži, člen: Skupina 58, skupina Brno, SVU Manes, účastnil se řady výstav SVU Mánes, v Lexikonu dlouhý výčet výstav počínající v roce 1928, zastoupen v Národní galerii

(6.7.1904 Bystřice pod Hostýnem - 2.7.2001 Praha)

 

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

100

98

 

Bosch Hieronymus - Wronka Rudolf

"Loď bláznů"

 

olej na dřevě, kvalitní kopie Rudolfa Wronky z roku 1999 podle obrazu Hieronyma Bosche, kopie v poměru 1:1. Vzadu štítek s příslušnými údaji. Luxusní rám z dubového masivu, skvělá nabídka.

 

57,8 x 32,5 (77 x 52,5) cm

 

18 000 Kč

 

 

Originál obrazu z konce 15. století je umístěn v muzeu umění Louvre v Paříži.

Jen cena rámu je cca 15 000 Kč

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

99

 

Schlessinger Josef

"RTG laborantka"

 

velký mistrovský olej na plátně, signováno vlevo dole JOSEF SCHLESSINGER, datováno 1974-75

 

169 x 106 (172 x 110) cm

 

16 000 Kč

 

 

 

Schlessinger Josef (1919-1993)

Malíř, grafik, historik umění, studia na AVU Praha u prof. J. Obrovského, dlouholetý ředitel Středočeské galerie (1976 – 1988) v Praze. Za jeho působení byly zřízeny expozice Willy Nowaka a Františka Jiroudka v Mělníku (1981), Václava Rabase v bývalé synagoze v Rakovníku (1982), Josefa Lady v Jemništi (1982), Karla Součka v Kladně (1985). Zastoupen ve sbírkách Středočeské galerie.

(1919 Brno - 1993 Praha)

 

  

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

100

 

John Jiří

"Vrstvení struktur ve zlomu krajiny"

 

galerijní olej na plátně, signováno vlevo dole JOHN, datováno 1971. Obraz s touto datací pochází z posledních let umělcova života.

 

42 x 62 (65 x 85) cm

 

450 000 Kč

 

 

Práce významného malíře dosahujícího za své obrazy vysokých cen.

 

V roce 2018 byl v aukční síni Adolf Loos Apartment & Gallery prodán Johnův obraz „Oblázek“ z roku 1970. V přiložené expertise PhDr. Jaromír Zemina mimo jiné napsal: „Namaloval jej ve svém posledním tvůrčím období, kdy na něho čím dál tíž doléhala smrtelná choroba. Přesto tehdejšími malbami, grafikami, kresbami a ilustracemi své dílo nejen zakončil, nýbrž i završil.“

Citujme ještě ze Slovníku Chagall: "Zdrojem jeho témat byla příroda a věčné vznikání a zanikání. Přírodu zpodoboval jako zátiší složené z organických a geometrických elementárních útvarů ……. Mytizace přírody pokračovala pak v druhé polovině šedesátých let….. Poslední dvě léta umělcova života představovala návrat k přírodě, která byla postižena v monumentální podobě."

 

John Jiří (1923-1972)

Malíř a grafik, studoval v Praze VŠUM u Josefa Kaplického, byl členem UB 12, zúčastnil se všech výstav této skupiny, dále členem Umělecké besedy a SČUG Hollar, ve svých začátcích byl ovlivněn dílem Jana Zrzavého. V letech 1964 - 1972 pedagogicky působil na AVU v Praze, od roku 1967 jako docent, řada výstav a ocenění, výstavy po celém světě: 1963 - Sao Paulo, 1964 - Lublaň, San Maríno, 1965 - Paříž, 1966 - Lugano, Tokio, Lausanne, 1967 - Oslo, Švédsko, Turín, 1968 - Krakow, Paříž, Lublaň, Avignon, Washington, znovu Paříž, 1970 - Benátky, Mexiko, Ženeva atd., zastoupen v Národní galerii Praha, mimořádně významný malíř druhé poloviny 20. století.

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE