121-140

www.aukcnidum.cz

 105. AUKCE BRNO - 21.7.2019

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
121 122 123 124 125
126 127 128 129 130
131 132 133 134 135
136 137 138 139 140

100

121

 

Souček Svatopluk

"Bramboříky"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole SVATOPLUK SOUČEK, vzadu tabulka s informacemi o obraze, kde je uvedena datace 1961.

 

41 x 32,5 (50,5 x 42,5) cm

 

2 900 Kč

 

 

 

Souček Svatopluk (1902-1986)

Malíř, studoval v Praze na UMPRUM a u profesora V. Nechleby na AVU, 1930 a 1933 studoval v Paříži a Itálii, maloval portréty a žánrové obrazy, portrétoval řadu významných osobností své doby.

(13.9.1902 Přerov - 21.8.1986 Vyškov)

 

     
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

122

 

Bobeš Svatopluk

"Chaloupky ve stráni"

 

kresba tuší kolorovaná akvarelem, signováno vpravo dole BOBEŠ (Svatopluk). Vzadu rukou psaný text a razítko: Z památkového hlediska proti vývozu není námitek. Součástí jednacího čísla je i vročení 1979. Rámováno, signatura částečně kryta paspartou.

 

Výřez 6,5 x 12 (24 x 28) cm

 

450 Kč

 

 

 

Bobeš Svatopluk (Svoboda Josef) (1885-1974)

Bobeš Sv.

Malíř krajinář. Studoval v Praze u Al. Kalvody. Maloval zejména na motivy z Pooslaví, Pojihlaví a hadcové stepi u Mohelna. Vytvořil mimo jiné cykly českých hradů.

"... Josef Svoboda, tedy Bobeš, jak se mu říkalo doma ... A ještě k malířovu uměleckému pseudonymu: Protože bylo v Bobšově době několik malířů s příjmením Svoboda a dva měli dokonce i stejné křestní jméno, použil tedy své domácké jméno Bobeš. Většina interpretů malířova podpisu má problém s oním „Sv.“, které obvykle vykládá nebo přepisuje jako Svatopluk. Ve skutečnosti však jméno Bobeš Sv., které měl na dveřích, kterým podepisoval dopisy i obrazy, znamenalo po správném rozepsání: Bobeš Svoboda. Sám se bavil různými interpretacemi onoho „Sv.“ jak od známých nebo přátel, tak historiků umění či novinářů i jejich odůvodněním."

(Radovan Zejda, 2015, http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?Fvazba=heslo&IDosoby=22120)

(10.12.1885 Stražisko, Prostějov - 8.2.1974 Brno)

 

     
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

123

 

Bobeš Svatopluk

"Borovice"

 

kresba tuší kolorovaná akvarelem, signováno vpravo dole BOBEŠ SV (Svoboda). Vzadu rukou psaný text a razítko: Z památkového hlediska proti vývozu není námitek. Součástí jednacího čísla je i vročení 1979. Paspartováno, rámováno.

 

Výřez 10 x 15 (24 x 28) cm

 

450 Kč

 

 

 

Bobeš Svatopluk (Svoboda Josef) (1885-1974)

Bobeš Sv.

Malíř krajinář. Studoval v Praze u Al. Kalvody. Maloval zejména na motivy z Pooslaví, Pojihlaví a hadcové stepi u Mohelna. Vytvořil mimo jiné cykly českých hradů.

"... Josef Svoboda, tedy Bobeš, jak se mu říkalo doma ... A ještě k malířovu uměleckému pseudonymu: Protože bylo v Bobšově době několik malířů s příjmením Svoboda a dva měli dokonce i stejné křestní jméno, použil tedy své domácké jméno Bobeš. Většina interpretů malířova podpisu má problém s oním „Sv.“, které obvykle vykládá nebo přepisuje jako Svatopluk. Ve skutečnosti však jméno Bobeš Sv., které měl na dveřích, kterým podepisoval dopisy i obrazy, znamenalo po správném rozepsání: Bobeš Svoboda. Sám se bavil různými interpretacemi onoho „Sv.“ jak od známých nebo přátel, tak historiků umění či novinářů i jejich odůvodněním."

(Radovan Zejda, 2015, http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?Fvazba=heslo&IDosoby=22120)

(10.12.1885 Stražisko, Prostějov - 8.2.1974 Brno)

 

     
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

124

 

Novák Houdek Jiří

"Kůlna v sadě"

 

olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno J. Novák, druhá polovina minulého století.

 

33 x 46 (45 x 58) cm

 

1 200 Kč

 

 

Dle majitele se jedná o malíře Jiřího Houdka - Nováka

 

Novák Houdek Jiří (1934-1992)

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

100

125

 

Chaloupka Karel

"Josefská pouť v Praze na Karlově náměstí"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo K. CHALOUPKA (Karel), uvedeno i místo a datace 1945.

 

71 x 91 (83 x 103) cm

 

7 500 Kč

 

 

 

Chaloupka Karel  (1889-1969)

Malíř, studoval na akademii v Praze u Nejedlého, Obrovského a Švabinského. Původně vyučený lakýrník a písmomalíř. V oboru podnikal v Náchodě, souběžně maloval obrazy. V relativně vysokém věku byl na základě vykonaných zkoušek přijat do druhého ročníku akademie v Praze. Věnoval se malbě krajiny, později i zátiší a portrétů.

(18.3.1889 Hoděčín, Rychnov nad Kněžnou - 4.6.1969)

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

100

126

 

neurčeno

"Hlava jezevčíka s pěti liščaty"

 

lept, nesignováno, přelom 19./20. století - počátek dvacátých let.

 

21 x 16 (35 x 27,5) cm

 

500 Kč

 

 

Dostupné informace o autorovi a časovém zařazení jsou kusé a rozporné. Podle naší informace se jedná o přílohovou grafiku z roku 1894 (bez znalosti publikace).

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

100

127

 

Tondl Karel

"Koupající se děti"

 

monotyp, signováno vpravo dole KAREL TONDL, třicátá léta minulého století. Paspartováno, rámováno.

 

Výřez 19 x 25 (33,5 c 41) cm

 

2 000 Kč

 

 

Vzadu majitelem nalepený výstřižek z novin s článkem o Výstavě monotypů Karla Tondla, kterou pořádal Aleš - Spolek výtvarných umělců Moravskoslezských v pavilonu Aleš v září 1942, kde je uveden i seznam vystavovaných děl a jejich ceny, červeně zatržen náš obraz, kde je jeho cena stanovena na 1000 Kč

 

Tondl Karel (1893-1980)

Malíř, grafik, ilustrátor, historik umění, pedagog, žák Preislera a Švabinského na pražské akademii, vystudoval Karlovu univerzitu a pařížskou Sorbonu, kde získal doktorát filosofie, tvořil v Paříži a Švýcarsku, člen KVU Aleš, zastoupen v NG, výstavy s Hollarem, v Topičově saloně, v Mánesu, ve zlínských salonech, v Paříži a řadě měst Evropy, získal řadu cen za kresbu i grafiku, byl členem řady významných vědeckých zahraničních instituci, patrně nejvzdělanější malíř v celé Evropě.

(2.7.1893 Krásno u Valašského Meziříčí - 3.2.1980 Praha)

 

   
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

128

 

Toman Karel

"Kojetín"

 

kresba tuší kolorovaná akvarelem, signováno vlevo dole KAREL TOMAN, datováno 1939, uveden i název. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 38 x 25,5 (51 x 37) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Toman Karel (1888-?)

Malíř, grafik, tvůrce ex libris. Grafiku studoval v Gorici, působil v Prostějově, věnoval se zejména malbě krajin a pohledů na moravská města.

(nar. 1888 Příbor - ?)

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

129

 

Fischerová - Kvěchová Marie

"Kolo, kolo mlýnské"

 

kresba tužkou kolorovaná akvarelem a kvaš, signováno vpravo dole monogramem FK (Fischerová Kvěchová Marie), kolem poloviny minulého století. Rámováno, paspartováno, rámeček poškozen.

 

Výřez 5,5 x 7,5 (13 x 14,5) cm

 

700 Kč

 

 

Miniaturní práce významné české malířky a ilustrátorky.

 

Fischerová - Kvěchová Marie (1892-1984)

Malířka, ilustrátorka, kreslířka, studovala u profesora Schikanedera, dále rok u profesora Nandina v Paříži, mimořádně významná ilustrátorka a malířka námětů ze života dětí. Její ilustrace Babičky B. Němcové, Karafiátových Broučků a další patří mezi skvosty české ilustrační tvorby. V roce 1918 vytvořila obrazový doprovod k Československé státní hymně a k Prodané nevěstě, vydala také soubor dvaceti pěti studií lidových krojů a další skvělé práce. Většina prací této ryze české malířky byla vydávána na pohlednicích, reprodukcích, leporelech apod., v roce 1925 získala Zlatou medaili v Paříži.

Rozsáhlost tvorby Marie Fischerové - Kvěchové dokládá i zmínka o soukromé sbírce více než 650 různých pohlednic s reprodukcemi kreseb této autorky. Sběratelka za sbírku obdržela v roce 1988 v pražském Klubu sběratelů kuriozit ocenění "Pozoruhodná sbírka MFK." Nyní je sbírka umístěna v pardubickém muzeu a neustále se rozrůstá (z příspěvku sběratelky paní Květuše Veselé publikovaném na http://www.filokartie.cz/?cla=340)

V březnu 2011 jsme dostali mail

... je to radost si při prohlížení katalogu znovu zavzpomínat na její práce i na setkání s ní při štaflích. Jsem šťastna, že se její tvorba těší tak velkému zájmu, je znovu vydávaná, vyhledávaná a sbíraná ... Květuše Veselá

(24.3.1892 Kutná Hora - 2.6.1984 Černošice)

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

130

 

Lolek Stanislav

"Na jaře - srna s kolouškem v lese"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole LOLEK, datováno 1930. Vzadu informace k obrazu a účtenka z 25.9.1931 na jméno kupujícího - vystavil František Huberman, impresario čsl. umění, Praha II, Václavské n.63.

 

26 x 35 (39 x 49) cm

 

9 000 Kč

 

 

Jedna rukou psaná poznámka vzadu udává, že obraz v původním rámu byl zakoupen od F. Hubermana na výstavišti v Brně, druhá je dedikací ke svatbě v září 1954.

 

Lolek Stanislav (1873-1936)

Malíř a grafik v Praze a Uherském Hradišti, významný představitel Mařákovy krajinářské školy, známý malíř lesních a mysliveckých námětů, původně vystudovaný lesník, od roku 1895 studia v Praze na Akademii výtvarných umění, Mařák Julius Edvard, Slavíček Antonín, Rudolf Otto von Ottenfeld, v letech 1901 až 1903 v Mnichově částečně souběžně u Heinricha Wolffa na soukromé škole Heinrich-Wolff-Privatschule für grafische Künste na Akademii výtvarných umění (Akademie der bildenden Künste) u Fritze Heinemanna a Neander Ernst Neumanna. Se Slavíčkem projížděl Francii a maloval krajiny, řádný člen ČAVU, široké zastoupení v Národní galerii Praha, řada výstav, i v New Yorku, hodně jeho prací s náměty z okolí Uherského Hradiště bylo publikováno na pohlednicích.

(13.11.1873 Palonín, Šumperk - 9.5.1936 Uherské Hradiště)

 

 
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

131

 

Koluch Jaroslav

"Potok na Čáslavsku"

 

olej na překližce, signováno vlevo dole J. KOLUCH, datováno vpravo dole 1944, vzadu informace o autorovi, název, místo a znovu datace.

 

48,5 x 55 (66 x 73) cm

 

4 000 Kč

 

 

 

Koluch Jaroslav (1894-?)

Malíř autodidakt v Brně. Do roku 1939 žil na Slovensku, kde se zúčastnil různých soutěží, ilustroval, pracoval ve folkloru a maloval podobizny.

(24. 3. 1894 Hodonín - ?)

 

     
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

132

 

Dillinger Petr

"Pohled od Kounic na Pálavské kopce"

 

barevné pastely, signováno vpravo dole PETR DILLINGER, kolem poloviny minulého století. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 38 x 55 (61 x 74) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Dillinger Petr (1899-1954)

Malíř, grafik, ilustrátor, studia na Akademii v Praze u Švabinského a Pirnera, dále studia v Paříži u Františka Kupky, nespočet prací, ilustrací a výstav, v cizině vystavoval na Saloně v Paříži, v Londýně, Benátkách, Vídni, Madridu, Lisabonu, Krakově, Varšavě, Sofii, Mexiku, Japonsku, ceny obdržel na výstavách v Los Angeles, v Chicagu a opět v Los Angeles atd.

(17.9.1899 Český Dub, Liberec - 24.4.1954 Praha)

 

     
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

133

 

Wíšo Jaromír

"Čtenář a ležící dívčí akt"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole WÍŠO (Jaromír), druhá polovina minulého století.

 

81 x 117 (86,5 x 122,5) cm

 

15 000 Kč

 

 

 

Wíšo Jaromír (1909-1992)

Malíř, právník. V malířství samouk, později studium u Karla Holana. Člen skupin Nezávislí, JUV, Skupina výtvarných umělců a dalších. Jeho obrazy jsou zastoupeny v Národní Galerii i ve všech sbírkách velkých českých galerií a sbírkách v zahraničí. Ve třicátých a čtyřicátých letech obesílal Zlínské salony. Patřil k prvním signatářům Charty 77.

(11. 1. 1909 Praha – 26. 4. 1992 Praha)

 

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

100

134

 

Wíšo Jaromír

"Tři muži a ležící dívčí akt"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole WÍŠO (Jaromír), druhá polovina minulého století.

 

81,5 x 116,5 (86,5 x 122,5) cm

 

15 000 Kč

 

 

 

Wíšo Jaromír  (1909-1992)

Malíř, právník. V malířství samouk, později studium u Karla Holana. Člen skupin Nezávislí, JUV, Skupina výtvarných umělců a dalších. Jeho obrazy jsou zastoupeny v Národní Galerii i ve všech sbírkách velkých českých galerií a sbírkách v zahraničí. Ve třicátých a čtyřicátých letech obesílal Zlínské salony. Patřil k prvním signatářům Charty 77.

(11. 1. 1909 Praha – 26. 4. 1992 Praha)

 

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

100

135

 

Istler Josef

"Abstraktní motiv"

 

barevná litografie, signováno tužkou vpravo dole ISTLER a datováno 76, číslováno 17/54. Rámováno, paspartováno.

 

Tisková plocha 23 x 30 (52,5 x 43) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Istler Josef (1919-2000)

Malíř, kreslíř a grafik, věnoval se rovněž keramice, fotografii, ilustraci a bibliofilii, studium na Korčule v Jugoslávii u Höfnera, významný malíř 20. století, člen Skupiny RA, SVU Mánes, Cobra, dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních, doma i ve světě, zastoupen v Národní galerii Praha, National Galery of Art - Washington, Tate Galery - Londýn, Centre G. Pompidou - Paříž, v galeriích v Dánsku, Amsterodamu, Bochumi, Berlíně, Mnichově, Stockholmu, Ženevě, jeden z nejvýznamnějších českých umělců 20. století, patří mezi četné představitele evropského surrealismu a informelu.

(13.11.1919 Praha - 19.6.2000 Praha)

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

136

 

Hildegard Schüller - Falk

"Děti v chrámu"

 

olej na sololitu, signováno vlevo dole FALK (Hildegard Schüller), druhá polovina minulého století.

 

60 x 40 (77 x 57) cm

 

2 500 Kč

 

 

Pochází ze soukromé sbírky převážně skandinávského umění.

 

Schüller-Falk Hildegard Johanna (1922-)

Německo-švédská malířka portrétů a krajiny, dcera klavíristy Felixe Schüllera, provdaná Falková (malíř Hans Falk 1918–2002 ?). Studovala v Lipsku a Brně, konec druhé světové války ji zastihl v Československu, odkud uprchla do Německa a později do Švédska

(7.10.1922 Lipsko - ?)

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

137

 

Štěpánek Vladimír

"Krojovaná bohoslužba"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole V. ŠTĚPÁNEK (Vladimír), první polovina minulého století.

 

66 x 50,5 (83,5 x 68) cm

 

3 800 Kč

 

 

 

Štěpánek Vladimír (1906-?)

Malíř, studoval na uměleckoprůmyslové škole v Brně a soukromě u Antoše Frolky, zaměřoval se na malbu s folklorními náměty, člen SVUT Brno. Jeden z našich nejlepších malířů folklorních námětů.

(8.10.1906 Holásky, Brno - ?)

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

138

 

Kamenický Josef Jiří - pseudonym H. Lískovec

"Krojované postavy - Ze života Slovácka"

 

olej na tvrzené lepence, signováno vpravo dole H. LÍSKOVEC, kolem roku 1930, výborná malba, luxusní umělecký rám, galerijní a reprezentativní celek.

 

80 x 62 (102 x 84,5) cm

 

29 000 Kč

 

 

 

Kamenický Josef Jiří (1910-1981)

Lískovec H

Malíř, fotograf, studoval na ŠUŘ dekorativní malbu a na AVU v Praze, byl členem Fotoskupiny pěti a střediska Purkyně, s tímto střediskem vystavoval své malby, jeho díla jsou v majetku MG Brno a GVU Zlín.

(11.11.1910 Brno - Lískovec - 8.9.1981 Vídeň)

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

139

 

Demartini Eduard

"Portrét muže s plnovousem"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo nahoře DEMARTINI E., datováno 1909. Vzadu text: " Z vděčné upomínky strýc a teta Demartini 20/12 1934".

 

60 x 47,5 (72 x 58,5) cm

 

4 500 Kč

 

 

 

Demartini Eduard (1892-1961)

Malíř, ilustrátor, grafický designér a grafik. V roce 1913 absolvoval na Akademii výtvarných umění, Praha, byl žákem profesora Vojtěcha Hynaise. Členem SVU Myslbek. Kromě volné malířské tvorby především ženských aktů, hojně ilustroval školní učebnice.

(13.6.1892 Praha - 26.11.1961 Praha)

 

     
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

140

 

Jaroš Bohumil

"Lesní interiér"

 

mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vpravo dole JAROŠ (Bohumil), první polovina minulého století. Nerámováno.

 

97 x 118,5 cm

 

35 000 Kč

 

 

 

Jaroš Bohumil (1856-1924)

Malíř krajinář v Praze, jeho otec Emanuel Jaroš byl malířem dekorací. Navštěvoval kreslířskou školu v Praze, jejímž ředitelem byl Reynier, dále byl soukromým žákem profesora Jana Subiče a Julia Mařáka, maloval krajiny Posázaví, Šumavy, Moravy i Slovenska, restauroval staré fresky např. na Strahově, pracoval na výzdobě průmyslového muzea v Kaiserslauternu. V Jičínském deníku ze dne 3.12.2014 uveden jako osobnost regionu.

(14.4.1856 Jičín - 17.12.1924 Praha)

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE