161-180

www.aukcnidum.cz

 105. AUKCE BRNO - 21.7.2019

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
161 162 163 164 165
166 167 168 169 170
171 172 173 174 175
176 177 178 179 180

100

161

 

Lada Josef

"Dětské hry na podzim"

 

kvalitní umělecká barevná reprodukce obrazu Josefa Lady, vlevo dole signatura JOS. LADA, rok 1937. Kvalitní rám i celková adjustace, zaskleno.

 

Ve výřezu 32 x 51 (39,5 x 57,5) cm

 

4 500 Kč

 

 

Radosti a strasti českého podzimu. V galerii Sýpka se prodala větší varianta za 11 000 Kč.

 

Lada Josef (1887-1957)

Vynikající český malíř, kreslíř, ilustrátor, karikaturista, spisovatel, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, vyučil se knihařem, navštěvoval večerní kurzy kreslení na UMPRUM v Praze, kam byl později přijat k řádnému studiu, avšak z finančních důvodů školu po roce opustil a věnoval se samostatné výtvarné činnosti.

(17.12.1887 Hrusice - 14.12.1957 Praha)

    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

162

 

Hrnčárek Jan

"Z Beskyd"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole J. HRNČÁREK, nedatováno, číslováno 180/200, velmi dobrý stav, paspartováno, zaskleno.

 

Ve výřezu 28 x 46 (51,5 x 66,5) cm

 

600 Kč

 

 

 

Hrnčárek Jan (1918-2009)

ak. mal. PhDr. Hrnčárek Jan

Malíř, kreslíř, grafik, věnoval se převážně krajinomalbě, studoval soukromě u Otty Schüllera ve Frýdlantě nad Ostravicí, od roku 1940 v malířské škole v Mánesu u Otakara Nejedlého, Sychry, Lieslera a Tittelbacha, po válce studoval 4 roky AMU a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, v roce 1949 byl z politických důvodů z akademie vyloučen, od roku 1947-1948 žil ve Frenštátě pod Radhoštěm, ateliér měl na Dolní Bečvě. Zastoupen v NG Praha, kolem třiceti výstav v České republice i v Evropě - např. Curych, Liverpool, Katovice, Zlínský salon, zastoupen v GVU v Ostravě, v roce 1953 se účastnil soutěže o výzdobu malého foyeru Národního divadla v Praze, v roce 1973 obdržel cenu města Ostravy, od roku 1983 zasloužilý umělec, člen umělecké skupiny ARKÁDA.

Po listopadu 1989 byl Janu Hrnčárkovi přiznán titul akademický malíř, v roce 2003 mu byla udělena Cena sv. Martina za umělecké ztvárnění frenštátské krajiny a okolí, za celoživotní práci na poli kulturním a u příležitosti 85. výročí narození. Cena sv. Martina je každoročně udělována významným osobnostem za přínos ve vlastivědné práci nebo na poli kulturního života města Frenštát pod Radhoštěm. Mimo jiné tuto cenu v roce 2000 získal Pavel Parma, známý bibliofil, z jehož sbírky jsme v minulých letech nabízeli na našich aukcích řadu zajímavých bibliofilií a fotografií od Josefa Sudka.

(15.8.1918 Fryčovice, Frýdek-Místek - 21.10.2009)

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

163

 

neurčeno

"Přístav pro jachty a veslice"

 

mistrovská litografie, signováno vpravo dole, datováno 1986.

 

31 x 44,5 (34,5 x 48,5) cm

 

600 Kč

 

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

100

164

 

Matejný Emil (?)

"Život u vodního mlýna pod vysokými horami"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole MATEJNÝ, datováno 4.1.1970.

 

40,5 x 54,5 (51 x 65) cm

 

1 800 Kč

 

 

Obraz patří do kategorie tzv. insitního (naivního) umění.

 

Matejný Emil (?) (1929-)

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

100

165

 

neurčeno

"Hlava krojované ženy"

 

olej na řídkém plátně lepeném na tvrzené lepence, signováno vpravo dole, datováno 1941.

 

32 x 39,5 (40 x 47,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

Autor vychází z prací Uprky.

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

100

166

 

neurčeno

"Mladá pasačka s kachnami"

 

olej na plátně, signováno špatně čitelně, nedatováno, nerámováno, pouze na blind rámu.

 

60,5 x 80 cm

 

1 500 Kč

 

 

    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

100

167

 

neurčeno

"Odpočinek při orání koňmi"

 

zajímavý olej na plátně, signováno - nepřečteno.

 

49,5 x 65,5 (60 x 76) cm

 

1 800 Kč

 

 

Obraz je zajímavý především svými barvami.

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

100

168

 

Parmová - Knězková Marie

"Kytice karafiátů ve skleněné váze"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vlevo M. PARMOVÁ - KNĚZKOVÁ, datováno 1941, po drobném restaurování půjde o galerijní obraz.

 

67 x 53 (78,5 x 64,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Parmová - Knězková Marie (1889-1976)

Malířka, studovala soukromě malířskou školu Ferdinanda Engelmüllera v Praze, byla mimořádnou posluchačkou ČVUT v Praze, studovala u profesorů J. Loukoty, J. Obrovského a K. Krattnera na AVU v Praze, absolvovala studijní pobyt v Paříži u profesora Fr. Kupky, studovala na Akademii de la Grande Chaumiére. Malovala u moře v Normandii, v Paříži se zabývala také malbou na porcelán a výrobou loutek. Po studiích vedla výtvarné kroužky ve Frenštátě pod Radhoštěm, malovala portréty, valašské kroje a beskydskou krajinu.

(4.9.1889 Frenštát pod Radhoštěm - 30.4.1976 Odry)

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

100

169

 

Janovský Břetislav

"Rozmar"

 

mistrovský olej a kombinovaná technika na tvrzené malířské desce, signováno vpravo dole JANOVSKÝ, vzadu štítek se jménem autora, názvem a dalšími informacemi o obraze, adjustace patrně autorská.

 

41 x 53 (44 x 58) cm

 

6 000 Kč

 

 

 

Janovský Břetislav (1925-2011)

Malíř, absolvent UK Praha u C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana. Působil na gymnáziu, na vysoké škole pedagogické – výtvarná výchova a na střední pedagogické škole – výtvarné umění. Desítky realizovaných výstav. Člen UVU - Unie Výtvarných Umělců.Mezi hlavní témata jeho výtvarné práce patřila krásná žena, jazz, valašská krajina a náměty z cizích zemí.

(30.10.1925 Slušovice, Zlín - 27.10.2011)

 

   
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

100

170

 

Degas - kopie

"Baletka s vějířem"

 

výborný kopistický olej na plátně, signováno Degas.

 

80 x 75 (90 x 85) cm

 

7 000 Kč

 

 

Dobré kopie jsou u nás na rozdíl od jiných kulturních zemí těžce prodejné, jejich ceny jsou u nás spíš symbolické. Například v Anglii jsou hodnoceny za deseti i více násobky než na našem trhu, to se týká i nyní nabízeného obrazu.

Vyvolávací cena našeho obrazu stěží pokrývá cenu jeho rámu

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

100

171

 

monogramista WS (?)

"Noční námořní bitva"

 

olej na plátně podlepeném tvrzenou deskou, signováno monogramem WS, datováno, nepřečteno, pěkná práce v nevhodném rámu.

 

57,5 x 75 (72,5 x 90) cm

 

15 000 Kč

 

 

    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

100

172

 

monogramista ŠA

"Cesta v kvetoucí krajině"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole ŠA 60, nerámováno, pouze na blind rámu.

 

50 x 65,5 cm

 

1 700 Kč

 

 

    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

100

173

 

Dostál Mojmír

"Městečko Konice"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole M. DOSTÁL, nedatováno, věrné zobrazení reality, téměř veduta, mohutný bílý rám.

 

50 x 72 (70 x 92) cm

 

2 500 Kč

 

Upřesňující informace o autorovi JUDr. Mojmírovi Dostálovi a zobrazeném místě nám dodatečně poskytl klient z Prostějovska.

 

Dostál Mojmír (1903-1986)

JUDr., v poválečných letech starosta v Konicích, během války vězněn v Osvětimi, v letech 1958 - 1959 vězněn za pobuřování. Otec prozaika, scenáristy, filmového režiséra Zeno Dostála (12. 11. 1934 Konice u Prostějova - 30. 1. 1996 Praha).
Ve dnech 6.5.2018 - 3.6.2018 uspřádalo Městské kulturní středisko v Konicích v zámecké galerii Výstavu konických malířů první poloviny 20. století - Mojmira Dostála, Františka Krejčího (1883 - 1955) a Františka Navrátila (1874 - 1960).

(1903 Luká, Olomouc - 1986 Konice, Prostějov)

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

100

174

 

neurčeno

"Velké zátiší s ovocem a kyticí polních květů"

 

olej na kartonu loženém na sololitu, signováno vpravo dole, nedatováno, barevně velmi zajímavá naivní práce, nerámováno, sběratelská položka.

 

60 x 100 cm

 

1 500 Kč

 

 

    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

100

175

 

Kábrt Václav

"Malá květinářka"

 

mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno vpravo dole, vzadu razítko ČFVU a štítek se jménem autora a názvem obrazu, ručně řezaný široký rám francouzského typu zlaté barvy, mimořádně kvalitní práce, mimořádná nabídka.

 

50 x 35 (63,5 x 48,5) cm

 

14 500 Kč

 

Kábrt Václav (1930-2005)

Výtvarník, scénograf, loutkoherec. Studia na Škole umění ve Zlíně v letech 1947 až 1951 pod vedením profesora V. Hrocha. Od roku 1953 do roku 1970 byl dlouhá léta jako scénograf a loutkoherec v angažmá Divadla loutek Ostrava, později Krajského divadla loutek v Ostravě. Počínaje rokem 1971 se stal pedagogem na loutkářské katedře pražské DAMU, nejprve jako odborný asistent, od roku 1979 byl jmenován docentem scénografie a vedoucím oddělení scénografie. Zastoupen je ve sbírkách Národního muzea v Praze, Muzea loutkářských kultur Chrudim, Volksmuseum Dresden aj. Samostatně vystavoval např. : Ostrava/1963,1971,1990,2000/, Chrudim/1989/, Praha 

 

   
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

100

176

 

Stehlík

"Česká krajina s břízami v popředí"

 

olej na plátně, signováno STEHLÍK, nedatováno, kvalitní práce české krajinářské školy.

 

54,5 x 72 (64,5 x 82) cm

 

4 500 Kč

 

 

   
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

100

177

 

Stanislavová Irena

"Paganini"

 

mistrovský lept a akvatinta, signováno vpravo dole I. STANISLAVOVÁ, autorský tisk, vzadu štítek Díla s datací 1988 a cenou 800 Kčs, adjustováno v plátěné paspartě, úzkém rámku, pod sklem.

 

11 x 8 (48 x 40) cm

 

1 800 Kč

 

Stanislavová Irena (1949-)

Výtvarnice a pedagožka, držitelka prestižního diplomu World Master
(Světový mistr), která jí byla udělena za mimořádné umělecké výkony a prezentaci české kultury. Vystudovala bratislavskou Školu uměleckého průmyslu a dějiny umění na brněnské Masarykově univerzitě. Svá díla vystavuje od roku 1980 také v Německu, Americe i Asii. Její tvorba zahrnuje figurální i abstraktní obrazy, kombinované techniky, kresby, ilustrace i obrázky pro děti.

 

 
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

100

178

 

Prošek

"Starý kmen"

 

mistrovská olej - tempera na plátně, signováno vlevo dole PROŠEK, nedatováno, vzadu název a adresa malíře - Dobrovského, Litoměřice.

 

60,5 x 50 (62,5 x 52) cm

 

3 500 Kč

 

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

100

179

 

Tikal Václav

"Zbytky civilizace"

 

mistrovský galerijní olej na sololitu, signováno vlevo dole V. TIKAL, datováno 1945, vzadu štítek se jménem malíře a názvem, mimořádná nabídka.

 

40,5 x 40,5 (49 x 49) cm

 

25 000 Kč

 

 

 

Tikal Václav (1906-1965)

Malíř, keramik, designér, studoval u Jakuba Obrovského a Vratislava Nechleby na AVU v Praze, zaměřoval se na surrealistickou malbu. Jeho dílo je zastoupeno v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou, Galerii moderního umění v Hradci Králové, Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerii výtvarného umění v Ostravě, Krajské galerii v Hradci Králové, Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě a dalších.

(24.12.1906 Ptenín, Plzeň-jih - 26.11.1965 Praha)

 

     
    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

100

180

 

Načeradský Jiří

"Krasavice smaragdové"

 

mistrovský a galerijní olej na plátně, signováno vpravo dole NAČERADSKÝ, datováno 2008. Vzadu na blind rámu uveden název obrazu.

 

60 x 60 (61 x 61) cm

 

45 000 Kč

 

 

 

Načeradský Jiří (1939-2014)

Malíř, kreslíř, studoval v malířské speciálce u profesora Rady na AVU v Praze, kde později působil jako pedagog, od roku 1991 profesor monumentální malby, představitel nové generace šedesátých let navazující na tradici moderní české grotesky, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, Centre GEORGES POMPIDOU v Paříži, ve sbírce Medy Mládkové atd., výstavy po celém světě.

(9.9.1939 Sedlec - 16.4.2014 Praha)

    TOP 161-180  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE