201-220

www.aukcnidum.cz

 105. AUKCE BRNO - 21.7.2019

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
201 202 203 204 205
206 207 208 209 210
211 212 213 214 215
216 217 218 219 220

100

201

 

Brüning Max

"Zakloněný dívčí poloakt"

 

lept dokolorovaný, signováno vpravo dole tužkou MAX BRÜNING, dvacátá léta minulého století. Paspartováno a rámováno v olepu.

 

Tisková plocha 41,5 x 27 (60 x 40,5) cm

 

4 500 Kč

 

 

 

Brüning Max (1887-1968)

Malíř, grafik, také sběratel asijského umění a sportovec – lyžař, člen sociace německých výtvarníků Deutscher Künstlerbund. Vytvořil řadu olejomaleb, akvarelů, kreseb, leptů, ex libris. Studoval na Leipziger Grafische Akademie u Aloise Kolba a na Münchner Kunstakademie u Franze von Stucka. Během první světové války byl dokumentaristou na západní frontě. Velmi úspěšným byl ve dvacátých letech, v tohoto období vytvořil mimo jiné mnoho prací s dívčí a ženskou tématikou. Jeho ateliér se stal místem setkávání osobností z různých oblastí společenských, umění, sportu, politiky. Začátkem šedesátých let spoluvytvářel obrazové materiály pro zimní olympijské hry v Innsbrucku 1964. Při náletech na Německo za druhé světové války byla velká část jeho grafických desek zničena.

(19.02.1887 Delitzsch, Sasko - 24.12.1968 Lindau, Bavorsko)

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

100

202

 

Brüning Max

"Poloakt blondýnky"

 

lept dokolorovaný, signováno vpravo dole tužkou MAX BRÜNING, dvacátá léta minulého století. Paspartováno a rámováno v olepu.

 

Tisková plocha 41,5 x 27 (60 x 40,5) cm

 

4 800 Kč

 

 

 

Brüning Max (1887-1968)

Malíř, grafik, také sběratel asijského umění a sportovec – lyžař, člen sociace německých výtvarníků Deutscher Künstlerbund. Vytvořil řadu olejomaleb, akvarelů, kreseb, leptů, ex libris. Studoval na Leipziger Grafische Akademie u Aloise Kolba a na Münchner Kunstakademie u Franze von Stucka. Během první světové války byl dokumentaristou na západní frontě. Velmi úspěšným byl ve dvacátých letech, v tohoto období vytvořil mimo jiné mnoho prací s dívčí a ženskou tématikou. Jeho ateliér se stal místem setkávání osobností z různých oblastí společenských, umění, sportu, politiky. Začátkem šedesátých let spoluvytvářel obrazové materiály pro zimní olympijské hry v Innsbrucku 1964. Při náletech na Německo za druhé světové války byla velká část jeho grafických desek zničena.

(19.02.1887 Delitzsch, Sasko - 24.12.1968 Lindau, Bavorsko)

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

100

203

 

Stretti Viktor

"Pražské mosty"

 

litografie, signováno dole uprostřed monogramem V.S. (Viktor Stretti), datováno 1949. Rámováno, paspartováno.

 

Tisková plocha 30,5 x 38,5 ( 54,5 x 60,5) cm

 

1 000 Kč

 

 

 

Stretti Viktor (1878-1957)

Jeden z nejlepších českých grafiků, kreslířů a malířů z přelomu století, žák Ženíška, další studia na mnichovské akademii u prof. C. Marra, člen SVU Mánes, množství výstav a zastoupení v galeriích, včetně Národní Galerie. Portrétoval Jana Kubelíka, A. Rodina, prezidenta Masaryka, Rašína, A. Sedláčkovou, Thuna, Lobkovicovou a další. Jeho oleje jsou na trhu mimořádně vzácné. Vynikající malíř a grafik ze slavné rodiny.

(7.4.1878 Plasy (Plzeň-sever) - 5.3.1957 Praha)

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

204

 

Ullrych Bohumil

"Při měsíčku"

 

kombinovaná technika - akvarel a kvaš, nesignováno, dle majitele práce malíře Ullrycha Bohumila, první polovina minulého století. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 26 x 22 (47,5 x 41,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Ullrych Bohumil (1893-1948)

Malíř krajinář a figuralista, povoláním učitel, výtvarný referent Lidových novin, Práce, člen Pěveckého sdružení Pražských učitelů, řada výstav.

(12.12.1893 Velký Bor u Horažďovic - 7.2.1948 Praha)

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

205

 

Alméry Lobel-Riche

"Salome"

 

lept na ručním papíře, signováno v desce i tužkou LOBEL RICHE, první polovina minulého století. Rámováno, paspartováno.

 

Tisková plocha 25,3 x 20,3 (43,5 x 34) cm

 

700 Kč

 

 

 

Alméry Lobel-Riche (1880-1950)

 

 

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

100

206

 

Slavíček Jan

"Pohled na Prahu"

 

litografie, signováno v desce vlevo dole a tužkou vpravo dole JAN SLAVÍČEK, v desce datováno 1965. Rámováno, paspartováno. Jde o pohled z okna mistrova ateliéru.

 

Výřez 30 x 42,5 (54 x 66) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Slavíček Jan (1900-1970)

Malíř, studia na pražské akademii u Jana Preislera, Vratislava Nechleby, Maxe Švabinského, Otakara Nejedlého, člen spolků Umělecká beseda, SVU Mánes, Svaz čs. výtvarných umělců, Říjen, řada výstav domácích i zahraničních, bohaté zastoupení v galeriích, včetně Národní Galerie. Významný český malíř krajin a zátiší. Syn Antonína Slavíčka, sám slavný a vyhledávaný malíř.

(22.1.1900 Praha - 5.4.1970 Praha)

 

 

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

207

 

Kiss Emilia

"Podzimní krajina - Peisaj"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole monogramem K.E. (Kiss Emilia), druhá polovina minulého století, vzadu nečitelná razítka a informace o obraze.

 

38 x 61 (50 x 73) cm

 

2 900 Kč

 

 

Kiss Emilia (1962-)

Malířka narozená v Rumunsku, absolventka Akademie umění v Bukurešti, členka Unie rumunských umělců, účast na četných mezinárodních skupinových výstavách v Maďarsku, Brazílii, Japonsku, Polsku, Španělsku, Rusku, Německu, Itálii, Litvě, Nizozemsku a dalších.

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

100

208

 

Smetana Jan

"Přístav Civitavecchia"

 

litografie, signováno vpravo dole tužkou JAN SMETANA, datováno 1949. Rámováno paspartováno.

 

Tisková plocha 23 x 31 (51 x 56)

 

2 500 Kč

 

 

Grafika zastoupena ve sbírkách Moravské galerie v Brně.

Přístav bývá nazýván také Port of Rome, čilí přístav v Římě.

 

Smetana Jan (1918-1998)

Malíř, grafik, pedagog, studia u profesora Blažíčka. Pokorného a Boudy na fakultě architektury ČVUT v Praze a u profesora Bendy a Strnadela na UMPRUM v Praze, později sám profesorem na Akademii v Praze, člen skupiny 42, Umělecké Besedy, SČUG Hollar, Skupiny 58, zastoupen ve všech našich galeriích, včetně Národní galerie Praha, ve státní galerii v Drážďanech, v britském muzeu v Londýně atd.

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

100

209

 

Orlik Emil

"Městské zákoutí s flašinetářem"

 

barevná litografie, práce EMILA ORLIKA, signatura byla pravděpodobně na odstraněné části listu, počátek minulého století. List v horní části natržen.

 

29 x 35 (50 x 56) cm

 

4 500 Kč

 

 

 

Orlik Emil (1870-1932)

malíř, grafik, ilustrátor, fotograf, pedagog, karikaturista, scénograf, studoval na mnichovské akademii v malířské škole Lindenschmidtově a grafické J.L. Raaba, od roku 1905 byl profesorem berlínské Uměleckoprůmyslové školy. V Praze se naučil litografii, v Mnichově barevný dřevoryt, v Anglii pastel. 1900 odjel do Japonska, v roce 1927 mu byla nabídnuta profesura na pražské akademii. Patřil k průkopníkům plakátu. Výtvarným pojetím se zařadil do proudu vídeňské secese. Proslavil se jako portrétista - portrétoval např. Henrika Ibsena, Gustava Mahlera, Maxe Klingera, Thomase Manna, Alberta Einsteina.

(21.7.1870 Praha - 28.9.1932)

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

210

 

 

Kobzáň Jan

"Zbojnický triptych: Tanec zbojníků - Oplakávání zbojníka - Hra na fujaru" a "Zbojnícky destament"

 

tři obrazy, každý akvarel kvaš na kartonu, signován vpravo dole Kobzáň, datován 1939. Všechny obrazy jsou poškozeny. Zejména centrální obraz Tanec zbojníků je na dvou místech protržený.

Připojen "destament" - knižní tisk, sign. Kobzáň 1935.

 

Tanec zbojníků, 125 x 90,5 (126,5 x 92) cm,

Oplakávání zbojníka, 65,5 x 89,5 (67 x 91) cm,

Hra na fujaru, 64,5 x 92 (66,5 x 92) cm

a

Zbojnícky destament, 43,5 x 58 (48 x 63) cm

 

15 000 Kč

 

 

Celek galerijní hodnoty.

Pochází z majetku bývalého vedoucího obchodního domu ve Zlíně. Dle tradování v rodině byl triptych návrhem na fresku, která měla být realizovaná ve zlínském zámku v restauraci "Pod Šablama".

 

Kobzáň Jan (1901-1959)

Spisovatel, grafik, malíř, sběratel, studoval na Akademii v Praze, žák Schüssera, Kysely, Švabinského, pracoval jako reklamní kreslíř firmy Baťa, patří vedle Uprky a B. Jaroňka k nejvýraznějším představitelům osobité výtvarné linie, významný valašský umělec.

(9.7.1901 Liptál, Vsetín - 10.10.1959 Velké Karlovice, Vsetín)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

211

 

Tomek Vincenc

"Hero a Leander" kopie

 

olej na plátně, signováno vlevo dole V. TOMEK datováno 1885, vzadu na plátně uvedeno Hero a Leander od Ferd. Kellera.

 

105,5 x 77 (117,5 x 90,5) cm

 

6 700 Kč

 

 

Kopistická práce na téma antické báje. Autor Vincenc Tomek byl spolu se svým otcem mecenášem umění, sám se pokoušel malovat, napsal "Choceňské tabule". Oba, otec i syn, působili v Chocni.

Jedná se o první prodej tohoto díla.

Obraz pochází z rodiny autora.

 

 

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

100

212

 

Felbinger Franz Ritter

"Portrét staré dámy v čepci"

 

olej na plátně, signováno vlevo nahoře V FELBINGER, druhá polovina 19. století. Plátno na jednom místě restaurováno a podlepeno. Skvělá portrétní práce.

 

69 x 55 (79 x 66) cm

 

15 000 Kč

 

 

 

Felbinger Franz Ritter (1844-1906)

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

100

213

 

 

nesignováno

"Zátiší s ovocem"

 

olej na plátně, nesignováno, druhá polovina 18. století. Malba na několika místech výrazně poškozená, oloupaná, v jednom místě plátno s malbou restaurované, nerámováno. Silná krakeláž, evidentně malba špatně povrchově ošetřena. Zlatá lišta, která obrázek rámuje, v pravém smyslu není rámem. Na obraz je implantovaná zepředu, její šířka je poloviční oproti šířce blind rámu.

 

71,5 x 96,5 cm

 

5 500 Kč

 

 

 

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

100

214

 

Vinárková

"Krajina kolem řeky"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole VINÁRKOVÁ, druhá polovina minulého století.

 

46 x 57 (59,5 x 71) cm

 

1 700 Kč

 

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

100

215

 

Leino

"Abstrakce v modré"

 

olej na sololitu, signováno LEINO, datováno 1964. Patrná výrazná krakeláž, na dvou místech odlouplá barva.

 

61 x 45 (62,5 x 46,5) cm

 

1 600 Kč

 

 

Pochází ze soukromé sbírky převážně skandinávského umění.

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

100

216

 

nesignováno

"Ženský akt"

 

olej na sololitu, nesignováno, druhá polovina minulého století.

 

49 x 34 (57,5 x 42,5) cm

 

800 Kč

 

 

Pochází ze soukromé sbírky převážně skandinávského umění.

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

100

217

 

Brejcha J.

"Zátiší s hruškou, jablkem a melounem"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole J. BREJCHA, datováno 1985, technicky i barevně velmi zajímavá práce.

 

37 x 34,5 (47 x 44,5) cm

 

2 900 Kč

 

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

100

218

 

Křížek Jan

"Něco se děje?"

 

kombinovaná technika - akvarel, kvaš na papíře, signováno vpravo dole JAN KŘÍŽEK, první polovina minulého století. Zajímavá figurální práce.

 

36 x 50 (38,5 x 53) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

100

219

 

Hýžová Jaroslava

"Stesk podzimu - Valašsko"

 

mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, datováno 1983, vzadu štítek Díla.

 

23 x 35 (30 x 42,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

Již ve třicátých letech byla Jarmila Hýžová označována jako česká paní Rouault, skvělá malířka krás a strastí Valašska a života vůbec.

 

Hýžová Jaroslava (1915-1992)

Malířka, grafička, ilustrátorka, studium na Sychrově malířské akademii zřízené při spolku Mánes v Praze u Vojtěcha Tittelbacha a Josefa Lieslera, členka SČSVU, žila a tvořila na Valašsku, v letech 1935 - 1942 působila na 22 školách Valašska a Hané, známá a ceněná malířka z Valašského Meziříčí, dlouhý výčet výstav na Moravě. Svými vrstevníky byla nazývaná "Česká Madam Rouault" - přezdívka, kterou si za specifické malířské výrazové prostředky a pracovní zarputilost vysloužila Jaroslava Hýžová již v dobách studia u Tittelbacha.

(21.5.1915 Prostřední Bečva – 4.3.1992 Valašské Meziříčí)

 

 

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

220

 

Dědina Jan

"Odpočinek na plese"

 

kombinovaná technika, signováno vlevo dole J. DĚDINA, datováno 1903, současná umělecká adjustace.

 

46 x 34 (64,5 x 51,5) cm

 

9 500 Kč

 

 

Mistrovská práce srovnatelná s vynikajícími pracemi MAROLDA.

 

Dědina Jan (1870-1955)

Malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studia u profesora Františka Ženíška a Josefa Myslbeka, na akademii u profesora Pirnera, pobýval v Paříži, ilustroval časopis "Monde illustré," zdobil stropy v Malém paláci v Champs Elysées, spolupracoval s Alfonsem Muchou a Maroldem, dosáhl vysoké a uznávané úrovně, řada ocenění a vyznamenání, významný český malíř.

(1.9.1870 Straky, Nymburk - 14.1.1955 Tatobity, Semily)

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE