241-260

www.aukcnidum.cz

 105. AUKCE BRNO - 21.7.2019

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
241 242 243 244 245
246 247 248 249 250
251 252 253 254 255
256 257 258 259 260

100

241

 

Chaloupka Karel

"Lovecké zátiší"

 

olej na lepence, signováno vpravo dole K. CHALOUPKA (Karel), datováno 1950.

 

60 x 36,5 (63 x 40) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Chaloupka Karel (1889-1969)

Malíř, studoval na akademii v Praze u Nejedlého, Obrovského a Švabinského. Původně vyučený lakýrník a písmomalíř. V oboru podnikal v Náchodě, souběžně maloval obrazy. V relativně vysokém věku byl na základě vykonaných zkoušek přijat do druhého ročníku akademie v Praze. Věnoval se malbě krajiny, později i zátiší a portrétů.

(18.3.1889 Hoděčín, Rychnov nad Kněžnou - 4.6.1969)

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

100

242

 

Moravec Alois

"Práce na poli"

 

dřevoryt, signováno vpravo dole tužkou A. MORAVEC (Alois), datováno 1925. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 27,5 x 34,5 (56 x 61) cm

 

1 200 Kč

 

 

 

Moravec Alois (1899-1987)

Malíř, grafik, spisovatel, pedagog, studia na UMPRUM u Kysely, Dítěte, Hofbauera a na pražské akademii v grafické speciálce u Švabinského, člen Umělecké besedy, SČUG HOLLAR a dalších, zlatá medaile ze světové výstavy v Paříži 1937, cena České akademie věd a umění 1949, zasloužilý umělec, velká řada výstav, ve Slovníku Chagall je tomuto významnému umělci věnován celostránkový sloupec.

(5.1.1899 Chyšky, Písek - 6.3.1987 Praha)

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

243

 

Chaloupka Karel

"Podzimní zátiší"

 

olej na malířské lepence, signováno vlevo dole K. CHALOUPKA (Karel), datováno 1951.

 

18 x 58 (21,5 x 65) cm

 

1 200 Kč

 

 

 

Chaloupka Karel (1889-1969)

Malíř, studoval na akademii v Praze u Nejedlého, Obrovského a Švabinského. Původně vyučený lakýrník a písmomalíř. V oboru podnikal v Náchodě, souběžně maloval obrazy. V relativně vysokém věku byl na základě vykonaných zkoušek přijat do druhého ročníku akademie v Praze. Věnoval se malbě krajiny, později i zátiší a portrétů.

(18.3.1889 Hoděčín, Rychnov nad Kněžnou - 4.6.1969)

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

100

244

 

Ehrlich Láďa

"Krajina na podzim"

 

olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole L. EHRLICH, vzadu autorské razítko a rukou datace 29.X.36.

 

30 x 40 (41 x 50,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Ehrlich Láďa (1886-1965)

Ehrlich Ladislav

Malíř a grafik, studoval architekturu u profesora Čenského a Cechnera a malířství u profesorů Ferdinanda Engelmüllera a Alexise Hansena v Dubrovníku, úředník ministerstva železnic, po roce 1948 umělecký poradce v karlovarské porcelánce, působil na Jindřichohradecku, Třeboňsku, v Nymburce, ale také v Dubrovníku, maloval krajiny a zátiší.

(26.6.1886 Dobrovice, Mladá Boleslav -1965 Praha)

 

   

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

245

 

Nesázal Josef

"Vysokohorská krajina"

 

akvarel, signováno vlevo dole NESÁZAL (Josef), první polovina minulého století, vzadu dedikace s datem 19. 12. 1931.

 

49 x 36 (67,5 x 53,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Nesázal Josef (1884-?)

Malíř, studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, věnoval se krajinomalbě, námětově čerpal i z národopisných motivů Slovácka a Slovenska.

(11.4.1884 Nedašov, Zlín - ?)

 

   

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

246

 

Pitrmann Alois

"Praha - Čertovka"

 

akvarel, signováno dole uprostřed PITRMANN, datováno 1980. Rámováno, pod sklem, paspartováno.

 

Výřez 65 x 44 (69,5 x 48) cm

 

1 200 Kč

 

 

 

Pitrmann Alois (1911-1986)

Významný malíř, grafik, historik umění, studoval na Akademii v Praze u Loukoty a Obrovského, doktor práv, doktor filozofie, v letech 1937-1981 asi 50 výstav doma i v Evropě, zastoupen v Galerii hlavního města Prahy, AJG v Hluboké, GVU v Karlových Varech, v NG Praha, Státní galerii v Drážďanech, Budapešti a Mnichově,v Královské akademii umění v Kodani, v Musée de I' Art Wallon v Liege, Bibliobecal Nacional v Lisabonu, Tate Gallery v Londýně, Musée des Beaux Arts v Lyonu, Museo del Prado v Madridu, Bibliothégue National v Paříži, Museum voor Schöne v Ostende atd.

(21.8.1911 Louny - 23.5.1986 Praha)

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

247

 

Schneider Jiří

"Potok v Tiché dolině"

 

mistrovský olej na překližce, nesignováno, autor SCHNEIDER JIŘÍ, vzadu papírový štítek s informacemi o obraze, druhá polovina minulého století.

 

80 x 62 (91 x 74) cm

 

4 500 Kč

 

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

 

100

248

 

Hérink F. Hanuš

"Krajina o žních"

 

olej na malířské lepence, signováno vlevo dole F.H. HERINK, datováno 1944.

 

50 x 63 (64,5 x 77,5) cm

 

5 700 Kč

 

 

Dle majitele motiv z Hané. 

 

Hérink F. Hanuš (1889-1955)

Hérink Ferdinand Hanuš

Malíř krajinář, grafik, studium na Akademii výtvarných umění, Praha, ateliér Aloise Kalvody, potom dva roky u profesora Schwaigera, na jehož vyzvání přišel do Vídně, kde se stal známým ilustrátorem v různých časopisech. Později ilustroval řadu časopisů v Praze. Postupně se stal významným krajinářem, žil v Přerově, maloval Vysočinu a Hanou, v roce 1927 přešel do Moravské Ostravy. Měl řadu výstav a ocenění, již v roce 1915 vystavoval ve slavném Hagenbundu ve Vídni, několikrát ve Zlínských salonech apod. Je zastoupen v Galerii výtvarného umění v Ostravě.

(30.5.1889 Smečno, Podřipsko, Kladno - 30.12.1955 Přerov)

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

249

 

 

Olexa Josef

"Z Polabí"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole OLEXA, vzadu na blind rámu tužkou jméno autora a název obrazu, kolem poloviny minulého století, v odpovídajícím dobovém rámu, reprezentativní celek, práce galerijní úrovně.

 

51,5 x 67 (64 x 80) cm

 

12 500 Kč

 

 

 

Olexa Josef (1901-1983)

malíř, grafik, restaurátor, pedagog, studia na akademii v Praze, žák Engelmüllera a Nejedlého, v roce 1925 získal Preislerovu cenu, v roce 1927 stipendium italské vlády.

(15.8.1901 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - 8.4.1983 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

250

 

Pašek Jan

"Starý strom"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole JAN PAŠEK, datováno 1925, vzadu na plátně uveden název obrazu, jméno autora a datace.

 

46 x 77 (66 x 97) cm

 

39 000 Kč

 

 

Nabízený obraz patří mezi vynikající práce a je velmi významný i v kontextu celé české krajinářské školy.

 

Pašek Jan (1891-1960)

Významný malíř, francouzský legionář, studium na UPŠ Praha u Dítěte a Hofbauera a na AVU u prof. Schwaigera, Hynaise a Pirnera. Člen JUV, výstavy v Rubešově salóně, v Benátkách atd., zastoupen v NG, byl tak kvalitním malířem, že si některé jeho obrazy přisvojil A. Slavíček, spor řešila paní Masaryková.

(8.4.1891 Praha - Libeň - 1960)

 

   

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

251

 

Hlobil Drahomír

"Vesnický soud"

 

olej - tempera na lepence, signováno vpravo dole HLOBIL, vzadu lístek s datací 1955, mistrovsky zvládnutý figurální námět.

 

58 x 82 (68 x 92) cm

 

6 500 Kč

 

 

 

Hlobil Drahomír (1927-)

Malíř, grafik, grafický designér, studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně u prof. Hrbka a Süssera, na VŠUP v Praze u prof. Emila Filly v oddělení monumentální malby, řada výstav doma i v zahraničí.

(nar. 23.4.1927 Boršov, Kyjov)

 

   

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

252

 

Rabas Václav

"Povoz na poli"

 

suchá jehla, signováno vpravo dole RABAS, datováno 1946. Rámováno, paspartováno.

 

Tisková plocha 5,5 x 13,7 (33 x 28) cm

 

600 Kč

 

 

 

Rabas Václav (1885-1954)

Význačný český malíř 20. století, grafik, sochař, básník, studia na akademii v Praze u Roubalíka, Bukovace, Schwaigera a Švabinského, člen a dlouholetý předseda Umělecké besedy, spoluzakladatel SČUG Hollar, zastoupen v galeriích, včetně Národní galerie, řada domácích i zahraničních výstav, řada monografií, již v roce 1945 vyhlášen národním umělcem, jeden z největších českých grafiků a malířů vůbec.

(13.11.1885 Pečárkovský mlýn, Krušovice u Rakovníka - 26.10.1954 Praha)

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

253

 

Preclík Vladimír

"Abstraktní motiv"

 

kresba tužkou, signováno vpravo dole PRECLÍK, datováno 1971. Paspartováno, rámováno v olepu.

 

Výřez 17,5 x 10 (30 x 20) cm

 

700 Kč

 

 

 

Preclík Vladimír (1929-2008)

Sochař, malíř, pedagog, spisovatel, studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Josefa Wagnera, zastoupen ve sbírkách více než čtyřiceti muzeí a galerií celého světa. Od roku 1990 působil na VUT Brno, v roce 1992 byl spoluzakladatelem samostatné Fakulty výtvarného umění VUT, byl prvním děkanem této fakulty.

(23.5.1929 Hradec Králové - 3.4.2008 Praha)

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

254

 

Dušan Kállay

Ex libris Henriette Zoughebi

 

lept, signováno vpravo dole DUŠAN KÁLLAY, datováno 1992, číslováno 8/40, dále název La belle France. Rámováno v olepu, paspartováno.

 

Tisková plocha 13 x10 (37,5 x 30) cm

 

1 200 Kč

 

 

 

Dušan Kállay (1948-)

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

100

255

 

Jařabáčová Radana

"Ptáček"

 

suchá jehla, signováno vpravo dole R. JAŘABÁČOVÁ, datováno 1987, číslováno 23/50. Rámováno v olepu, paspartováno.

 

Tisková plocha 9,5 x 8,5 (28,5 x 23) cm

 

600 Kč

 

 

 

Jařabáčová Radana (1957-)

Malířka, grafička, textilní výtvarnice, šperkařka, studovala na pražské Akademii výtvarných umění u Ladislava Čepeláka. Je zastoupena v Národní galerii Praha, Galerii umění Ostrava, Středoslovenské galerii Banská Bystrica, Uměleckoprůmyslovém muzeu Praha. V roce 1991 získala cenu na Bienále současného EX LIBRIS v polském Malborku, v roce 1989 Cenu Vlámského departmentu na Bienále EX LIBRIS, Sint-Niklaas, Belgie. K návrhům šperků a bytových doplňků využívá umělé materiály.

(nar. 12.3.1957 Ostrava)

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

256

 

Demel Karel

"Ticho"

 

kombinovaná grafická technika, signováno tužkou vpravo dole KAREL DEMEL, datováno 1987, číslováno 84/130, luxusní adjustace.

 

Ve výřezu 18,5 x 17 (37,5 x 34,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Demel Karel (1942-)

Grafik, ilustrátor, kreslíř, žák Sklenáře a Anderleho na VŠUP Praha, člen SČUG Hollar, jeden z nejvýraznějších představitelů imaginativního realismu 70. a 80. let minulého století, řada výstav u nás i v zahraničí, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní Galerie Praha, National Gallery of Art, Washington D.C., USA, Smart Museum of Art, Chicago, USA.

(nar. 28.2.1942 v Praze)

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

257

 

Hegenbarth Josef

"Krasojezdkyně"

 

kolorovaná litografie, signováno vpravo dole JOS. HEGENBARTH. Současná kvalitní adjustace.

 

25 x 32 (41 x 47) cm

 

950 Kč

 

 

 

Hegenbarth Josef (1884-1962)

Malíř a grafik, často vystavoval v Praze. Od roku 1946 do své smrti byl profesorem na akademii v Drážďanech. Významný malíř, uváděn mezi židovskými umělci.

(15.6.1884 Česká Kamenice, Děčín - 27.7.1962 Drážďany)

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

258

 

Kolář Josef

"Vesnice, žena, muž a kůň s chomoutem"

 

mistrovský akvarel, signováno vpravo dole JOSEF KOLÁŘ, datováno 1944, dedikace Rudolfovi W.

 

Ve výřezu 42 x 57,5 (70 x 82,5) cm

 

1 900 Kč

 

 

 

Kolář Josef (1913-1986)

Malíř, grafik, před válkou studoval u T.F. Šimona, po válce u Jakuba Obrovského, později u Vladimíra Silovského. Byl členem SVU Aleš a SČVU, zastoupen v Galerii výtvarného umění v Ostravě.

(15.8.1913 Brno - 1986)

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

259

 

Dvorský Bohumír

"Bárky ve Wu Si - Čína"

 

velký mistrovský pastel a kvaš, signováno vlevo dole BOH. DVORSKÝ, datováno WU SI 1956, adjustováno v paspartě a rámu, zaskleno.

 

Ve výřezu 51 x 80 (76 x 112) cm.

 

9 000 Kč

 

 

Práce z autorova pobytu v Číně. Obraz pochází z významné ostravské sbírky.

 

Dvorský Bohumír (1902-1976)

Malíř, kreslíř, grafik, soukromá studia u Otty Molitora, dále pražská akademie u Nejedlého, člen Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, Skupiny olomouckých výtvarníků, Skupiny výtvarných umělců Moravské Ostravy, KVU Aleš v Brně, Svazu českých výtvarných umělců, výstavy po celé republice, dále Benátky, Rio de Janeiro, Helsinky, Stockholm, Peking, Šanghaj, Moskva atd., zasloužilý umělec, národní umělec.

(21.10.1902 Paskov, okres Frýdek-Místek - 11.1.1976 Svatý Kopeček, Olomouc)

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

260

 

Oberreiterová Miroslava

"Jaro"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole OBERREITEROVÁ, datováno 1996. Vzadu papírový štítek DÍLO s informacemi o obraze a oválné razítko.

 

50,5 x 55,5 (70,5 x 75,5) cm

 

7 000 Kč

 

 

 

Oberreiterová Miroslava (1960-)

Malířka. Studovala u profesorů A. Odehnala a I. Chatrného na SUPŠ v Brně. Věnuje se malbě krajiny, zátiší a portrétů v technice oleje. Námětově čerpá zejména z přírody jižní Moravy. V roce 1995 absolvovala tříměsíční pobyt na Seychelském souostroví. Od té doby se výrazně obohatila její barevná škála, výraz i rukopis. Další inspirační zdroje nachází ve středověké kultuře.

(Nar. 1960 v Brně)

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE