301-320

www.aukcnidum.cz

 105. AUKCE BRNO - 21.7.2019

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
301 302 303 304 305
306 307 308 309 310
311 312 313    

100

301

 

Kilian Josef

"Na Slapské přehradě"

 

mistrovský olej na tvrzené malířské lepence, signováno vpravo dole KILIAN, datováno 1964, vzadu autorský štítek s razítkem ČFVU.

 

24 x 30 (36 x 42) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Kilian Josef (1918-1999)

Jihočeský malíř, kreslíř, studoval Mistrovskou školu bytové kultury v Praze a na UMPRUM v Praze u profesora Strnadela, věnoval se krajinomalbě a kresbě, zasloužilý umělec, účastnil se reprezentačních výstav čs. umění doma i v zahraničí, zastoupen ve sbírkách NG Praha a dalších.

(22.12.1918 Soběslav - 18.12.1999 Mladá Boleslav)

 

 

 

 

 

   

105. aukce Brno TOP 301-320

 

 

 

 

 

 

100

302

 

Kilian Josef

"Ze Slapské přehrady"

 

mistrovský olej na tvrzené malířské lepence, signováno vpravo dole KILIAN, datováno 1962.

 

24 x 30 (38 x 43) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Kilian Josef (1918-1999)

Jihočeský malíř, kreslíř, studoval Mistrovskou školu bytové kultury v Praze a na UMPRUM v Praze u profesora Strnadela, věnoval se krajinomalbě a kresbě, zasloužilý umělec, účastnil se reprezentačních výstav čs. umění doma i v zahraničí, zastoupen ve sbírkách NG Praha a dalších.

(22.12.1918 Soběslav - 18.12.1999 Mladá Boleslav)

 

   

 

 

 

   

105. aukce Brno TOP 301-320

 

 

 

 

 

 

100

303

 

Peca Josef

"Usmívající se dívka"

 

mistrovský portrétní olej na plátně, signováno vlevo dole PECA, datováno 1953, velmi kvalitní rám.

 

50 x 41 (70 x 60) cm

 

4 500 Kč

 

 

Výborná portrétní práce malíře široce zastoupeného ve Slovníku Chagall, velké množství výstav u nás i v zahraničí.

 

Peca Josef (1923-1982)

Malíř, žák C. Boudy a Lidického, absolvent Akademie v Praze u profesora Nechleby, člen skupiny Říjen a Umělecké Besedy, zastoupen v řadě galerií, řada výstav a realizací, široká literatura o tomto významném umělci druhé poloviny 20. století.

(31.10.1923 - 1.11.1982 Praha)

 

   

 

 

 

   

105. aukce Brno TOP 301-320

 

 

 

 

 

 

100

304

 

neurčeno

"Praha - Čertovka"

 

mistrovský olej na plátně, signum nenalezeno, nedatováno, ručně řezaný rám. Kromě umělecké i dokumentační hodnota

 

48 x 53 (61 x 67) cm

 

6 000 Kč

 

 

 

   

105. aukce Brno TOP 301-320

 

 

 

 

 

 

 

 

100

305

 

Chasté

"Statek ve žhnoucí krajině - vzpomínka na Vincenta van Gogha"

 

olej na plátně, mistrovsky zachycená krajina s domy v žáru slunce, pouze na blind rámu, jedinečné.

 

140 x 140 cm

 

65 000 Kč

 

 

Velké reprezentativní plátno. Umístěním tohoto obrazu v interiéru se interiér celý prozáří.

 

   

105. aukce Brno TOP 301-320

 

 

 

 

 

 

 

 

100

306

 

nesignováno

"Kytice tulipánů a šeříku ve džbáně"

 

mistrovský olej na tvrzené malířské lepence, nesignováno, malováno a la prima.

 

67 x 52,5 (77 x 62,5) cm

 

15 000 Kč

 

 

 

   

105. aukce Brno TOP 301-320

 

 

 

 

 

 

 

 

100

307

 

neurčeno

"Žena, dvě dívky a pes v tajuplném lese"

 

mistrovská rytina, signováno patrně pod paspartou, přelom 18. a 19. století, rámováno pod sklem.

 

37 x 47 (66 x 81,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

Ze soukromé sbírky velmi kvalitních obrazů převážně slovenských a maďarských malířů.

 

   

105. aukce Brno TOP 301-320

 

 

 

 

 

 

 

 

100

308

 

neurčeno

"Trient Domplatz - náměstí"

 

kresba uhlem (?), signováno, nepřečteno, datováno 1916, rámováno, zaskleno, rám poškozený.

 

21 x 29 (38 x 44) cm

 

1 200 Kč

 

 

Ze soukromé sbírky velmi kvalitních obrazů převážně slovenských a maďarských malířů.

 

 

 

 

 

   

105. aukce Brno TOP 301-320

 

 

 

 

 

 

 

 

100

309

 

neurčeno

"Sedící dívčí akt v interiéru"

 

mistrovská litografie na hedvábí, signováno, nepřečteno, vzadu razítko KUNSTHANDLUNG LOEFEN & Co. Bratislava - Pressburg, zaskleno, rámováno

 

15,5 x 12 (34,5 x 27,5) cm

 

800 Kč

 

 

Ze soukromé sbírky velmi kvalitních obrazů převážně slovenských a maďarských malířů.

 

   

 

 

 

   

105. aukce Brno TOP 301-320

 

 

 

 

 

 

 

 

100

310

 

Repin Gaj

"Mořský příboj"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole RĚPIN, nedatováno, zajímavá práce.

 

40,5 x 60,5 (49 x 69) cm

 

19 000 Kč

 

 

 

Repin Gaj (1906-?)

Rěpin Gaj

Malíř, vnuk slavného ruského malíře Ilji Repina, v letech 1924 - 1928 studoval stavitelství na ČVUT v Praze. Malířsky se vzdělával soukromě u dědy profesora Ilji Repina a otce Georgije Repina. Po blíže nespecifikovanou dobu působil v Praze.

(3.2.1906 Petrohrad - ?)

 

   

 

 

 

   

105. aukce Brno TOP 301-320

 

 

 

 

 

 

100

311

 

neurčeno

"Šachta"

 

černobílý linoryt, signováno vpravo dole, nepřečteno, datováno 1969, autorský tisk, rámováno, zaskleno.

 

23 x 25 (36,5 x 36,5) cm

 

500 Kč

 

 

 

 

 

 

   

105. aukce Brno TOP 301-320

 

 

 

 

 

 

 

 

100

312

 

nesignováno

"Zimní podvečer na kraji vesnice"

 

zajímavý olej na plátně, signum nenalezeno, obraz vyžaduje drobné restaurování.

 

28,5 x 44,5 (37 x 52,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

   

105. aukce Brno TOP 301-320

 

 

 

 

 

 

 

 

100

313

 

neurčeno

"Figurální scéna s akty mužů, žen a dětí"

 

velký mistrovský olej na dřevěné desce, signováno vlevo dole, nepřečteno, široký dobový rám. Poškozeno, obraz vyžaduje restaurování.

 

82 x 101,5 (91 x 109,5) cm

 

 

7 000 Kč

 

 

Mimořádně kvalitní a zajímavá práce.

Ze soukromé sbírky velmi kvalitních obrazů převážně slovenských a maďarských malířů.

 

   

 

 

 

   

105. aukce Brno TOP 301-320

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE