001-020

www.aukcnidum.cz

 106. AUKCE BRNO - 20.10.2019

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

100

1

 

Linder Zuzana

"Pohled na kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži"

 

kombinovaná technika - akvarel, airbrush, signováno vpravo dole Z. LINDER, datováno 2007.

 

52,5 x 41 (57 x 45) cm

 

1 200 Kč

 

 

Linder Zuzana (1950-)

Fejfarová Zuzana

Konzervátorka, novinářka, podnikatelka, malířka, výtvarnice, vlastním jménem Zuzana Linderová. V Kroměříži se také hrála její divadelní hra.

(Nar. 28.11.1950 Kroměříž)

       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

2

 

Linder Zuzana

"Pohled na chrám sv. Mořice v Kroměříži"

 

kombinovaná technika - akvarel, airbrush, signováno vlevo dole Z. LINDER, datováno 2007.

 

59 x 39,5 (64 x 44) cm

 

1 200 Kč

 

 

Linder Zuzana (1950-)

Fejfarová Zuzana

Konzervátorka, novinářka, podnikatelka, malířka, výtvarnice, vlastním jménem Zuzana Linderová. V Kroměříži se také hrála její divadelní hra.

(Nar. 28.11.1950 Kroměříž)

       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

3

 

Linder Zuzana

"Pohled na kroměřížský zámek"

 

kombinovaná technika - akvarel, airbrush, signováno vpravo dole Z. LINDER, datováno 2007.

 

59 x 39 (64 x 44) cm

 

1 200 Kč

 

 

Linder Zuzana (1950-)

Fejfarová Zuzana

Konzervátorka, novinářka, podnikatelka, malířka, výtvarnice, vlastním jménem Zuzana Linderová. V Kroměříži se také hrála její divadelní hra.

(Nar. 28.11.1950 Kroměříž)

       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

4

 

neurčeno

"Zima ve městě nad řekou"

 

kombinovaná technika - kresba tužkou a akvarel, signováno vpravo dole - neurčeno, druhá polovina minulého století.

 

25 x 36 (28 x 39) cm

 

600 Kč

 

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

100

5

 

Galbavý Rudolf

"Ležící ženský akt"

 

olej na malířské lepence, signováno svisle vpravo dole R. GALBAVÝ, konec minulého století. Zlatý rám ve starém stylu.

 

18 x 21 (27,5 x 30) cm

 

1 200 Kč

 

 

Galbavý Rudolf (1951-)

Autodidakt, je fascinován průmyslovou a městskou krajinou, kterou podává v idylicky snové poloze, podobně jako Zrzavý nachází v surové průmyslové realitě poezii, tohle dokáže jen málo umělců. Několik výstav v regionu, zastoupen v soukromých sbírkách.

(nar. 1951 Vracov na Jižní Moravě)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

6

 

Bandík Viktor

"Kříž v krajině před bouří"

 

mistrovský olej na malířské lepence, signováno vlevo dole BANDÍK, datováno 98/7.

 

30,5 x 59,5 (37 x 66) cm

 

2 500 Kč

 

 

Bandík Viktor

Současný malíř žijící v Šumperku. Věnuje se malbě aktů, krajinomalbě a zakázkovým portrétům. Zabývá se i kresleným humorem a přispívá do předních českých humoristických časopisů. Zúčastňuje se mezinárodních malířských plenérů, sympozií a jeho tvorba sahá za hranice České republiky. (Německo, Slovensko, Rakousko, Austrálie, USA...)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

100

7

 

 

Hroch Vladimír

"Krajina na podzim - pohled na Uherské Hradiště (?)"

 

galerijní olej na malířské lepence, signováno vpravo dole V. HROCH, kolem poloviny minulého století. Obraz je rámován v širokém bohatě plasticky zdobeném rámu.

 

21 x 29 (40,5 x 47,5) cm

 

4 800 Kč

 

 

Hroch Vladimír (1907-1966)

Malíř, velmi kvalitní impresionista, pedagog. Studium soukromě u Engelmüllera, na pražské akademii u Nejedlého, dále v Paříži, Mnichově a Berlíně. Malíř podobizen, pražských motivů a zátiší. V roce 1938 přesídlil z Prahy do Zlína, působil ve Zlíně a Uherském Hradišti, náměty čerpal ve městech a městských parcích, na vesnicích, ve volné krajině, ve vinicích, vinných sklípcích a sušárnách švestek. Řada výstav, zastoupen v Národní galerii Praha. Významný malíř Jižní Moravy, jeho velké plátno s pohledem na Uherské Hradiště ve slovácké krajině se nachází ve sbírkách Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

(3.4.1907 Praha - 21.9.1966 Uherské Hradiště)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

8

 

neurčeno

Párové obrázky "Krajina s rozkvetlými šípkovými keři" a "Krajina s postavou"

 

olej na malířské lepence, jeden obraz signován vlevo dole, druhý vpravo dole - signatura je částečně kryta rámem, neurčeno. První polovina minulého století. Obrazy jsou rámovány v širokých ručně řezaných dřevěných rámech.

 

15 x 19 (29 x 33) cm

 

800 Kč

 

 

Skvělá nabídka, samotné rámky jsou dražší.

 

    
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

100

9

 

Placher

"Pohled do krajiny s městečkem a větrným mlýnem"

 

akvarel, signováno vlevo dole PLACHER, datováno 08. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 22,5 x 35 (35 x 48) cm

 

1 500 Kč

 

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

100

10

 

Holub E.

"Jiřiny"

 

barevný pastel, signováno vpravo dole E. HOLUB, první polovina minulého století. Vzadu papírový štítek s informacemi o obraze.

 

55 x 60 (70 x 75) cm

 

3 500 Kč

 

 

        
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

100

11

 

Zavázal František

"Podzimní zátiší s pohárem, konvicí a ovocem"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole F ZAVÁZAL, první polovina minulého století. Na více místech poškozeno.

 

46 x 66 (54 x 74) cm

 

1 200 Kč

 

Zavázal František (1878-?)

Malíř zátiší, navštěvoval večerní kurz na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, malbu zátiší studoval soukromě ve Vídni v tamějších galeriích.
(28.9.1878 Zbraslav - ?) 

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

100

12

 

Rodová -Šašecí Božena

"Pohled do krajiny se žlutým lánem"

 

barevné pastely, signováno vlevo dole B. RODOVÁ - ŠAŠECÍ, kolem poloviny minulého století.

 

35,5 x 49 (45,5 x 60) cm

 

700 Kč

 

 

Práce této malířky se na trhu vyskytují vzácně.

 

Rodová - Šašecí Božena (1898-1978)

Malířka, ilustrátorka městské kroniky v Telči, vnučka "telčského F. L. Věka - Filipa Šašecího". Studovala na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Emilie Krostové, Jana Beneše, Josefa Schussery, Jakuba Schikanedera. Podnikla několik studijních cest do Itálie a Francie. Po první světové válce následovala svého manžela Ing. Jana Roda do Jugoslávie a na Podkarpatskou Rus. V roce 1938 museli opustit Užhorod, rodina se přestěhovala do Brna. Vystavovala na mnoha místech: Lublaň, Sarajevo, Telč, Košice, Velké Meziříčí, Užhorod, Praha, Olomouc, Bratislava, Zlín, Třešť, Třebíč, Kroměříž. Její obraz Rusínka byl zakoupen Národní galerií v Praze.

(17.12 1890 Telč - 30. 9. 1978 Jihlava)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

13

 

Ranný

"Podzimní krajina s břízami"

 

olej na malířské lepence, signováno vlevo dole RANNÝ (?), první polovina minulého století. Na několika místech odlouplá malba.

 

34 x 49 (42 x 57) cm

 

1 200 Kč

 

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

100

14

 

Fiala František

"Hornatá krajina s alejí stromů"

 

olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole F. FIALA, kolem poloviny minulého století, široký zlacený profilovaný rám, v okraji mírně oprýskaný.

 

30 x 36,5 (48 x 55,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

Fiala František (1904-)

malíř v Brně, studoval na ŠUŘ a v umělecké škole K. Truppeho v Brně, členství: Spolek výtvarných umělců Aleš, Svaz československých výtvarných umělců, Blok výtvarných umělců země Moravskoslezské, vystavoval se SVU Aleš Brno

(28.4.1904 Podolí u Brna - ?)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

15

 

Pomahačová

"U tříobloukového kamenného mostu s křížem"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole M. POMAHAČOVÁ, minulé století.

 

50 x 42 (62 x 53,5) cm

 

2 800 Kč

 

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

100

16

 

Zykmund Václav

"Barevná abstrakce"

 

kombinovaná technika, signováno dvakrát V. Zykmund, datováno 80. V pravém horním rohu hnědý flíček.

 

29,5 x 19 (41,5 x 31,5) cm

 

6 000 Kč

 

 

Zykmund Václav (1914-1984)

Malíř, grafik, ilustrátor, fotograf, studium na VUT Praha, vysokoškolský profesor a teoretik umění, významný český moderní malíř, zakladatel surrealistické skupiny RA, dalšími členy skupiny RA byli Josef Istler, Miloš Koreček (fotograf), Bohdan Lacina, Vilém Reichmann, Václav Tikal, řada výstav během jeho života i v devadesátých letech, zastoupen ve sbírkách National Gallery of Art, Washington D.C., USA

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

100

17

 

Kotík Pravoslav

"Abstraktní kompozice"

 

tempera na kartonu, signováno vpravo dole P. KOTÍK, datováno 59 (?), adjustováno v paspartě, rámováno, pod sklem.

 

26 x 19,5 (47 x 39) cm

 

9 000 Kč

 

 

Kotík Pravoslav (1889-1970)

Grafik, malíř, pedagog, studia na UMPRUM v Praze u Dítěte, J. Schikanedera, dále studia v Paříži, Praze i Anglii, člen SVU Mánes, Umělecké besedy, člen skupiny HO-HO-KO-KO, řada výstav, poprvé vystavoval s Nezávislými v roce 1909, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha a prakticky ve všech našich a v řadě světových galerií, ceny ve Francii, Itálii a další, monografie o tomto významném umělci, více než 50 výstav, mimořádně významný český malíř 20. století.

(1.5.1889 Slabce, Rakovník - 14.1.1970 Praha)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

18

 

Rada Vlastimil

"Na periférii"

 

mistrovský olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno vlevo dole VLAST. RADA, datováno 1946.

 

45 x 59 (49 x 63) cm

 

9 500 Kč

 

 

Výborná nabídka.

 

Rada Vlastimil (1895-1962)

Malíř, grafik, ilustrátor, studium na pražské akademii u Jana Preislera, Maxe Švabinského, Jana Štursy, Josefa Jindřicha Loukoty, později profesor ve speciální malířské škole na AVU Praha, člen SVU Mánes, národní umělec, široké zastoupení v Národní galerii, výstavy v Evropě i v USA, jeden z nejlepších českých malířů 20. století, řada monografií o tomto vynikajícím českém malíři, dlouhý výčet výstav a ocenění

(5.4.1895 České Budějovice - 22.12.1962 Praha)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

19

 

Veris Zamazal Jaroslav

"Krajina"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole J VERIS PARIS. Dílo galerijní hodnoty.

 

45 x 67 (61 x 82) cm

 

11 500 Kč

 

 

Veris - Zamazal Jaroslav (1900-1983)

Veris Jaroslav

Malíř, sochař, scénograf, ilustrátor, rodným jménem Zamazal, studium na pražské akademii u Preislera, Nechleby, dále studia ve Vídni a Paříži, pracoval v dílnách v Louvru, tvořil dlouho v Paříži, často maloval v Posázaví, patřil mezi nejlepší evropské malíře období ART DECO, zastoupen v Národní galerii Praha a dalších evropských galeriích, během druhé světové války byl vězněn v koncentračním táboře.

(10.7.1900 Vsetín - 28.10.1983 Praha)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

20

 

Cína - Jelínek František

"Jaro"

 

olej na překližce, signováno vpravo dole F. CINA JELÍNEK, první polovina minulého století. Kvalitní rám, reprezentativní celek.

 

61 x 97 (83 x 117) cm

 

13 000 Kč

 

 

Cína - Jelínek František (1882-1961)

Jelínek František Cína

Malíř, pražská akademie u Ottenfelda a Hynaise, výrazný český krajinář, měl velmi blízko k Mařákově krajinářské škole, řada výstav a zastoupení v galeriích.

(6.6.1882 Praha-Karlín- 3.2.1961 Praha)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE