041-060

www.aukcnidum.cz

 106. AUKCE BRNO - 20.10.2019

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60

100

41

 

Štika Karel

"Zvlněná krajina"

 

lept, signováno tužkou vpravo dole K. ŠTIKA, datováno 1962, adjustováno v paspartě, rámováno, pod sklem.

 

Tisková plocha 22,5 x 31,5 (44 x 52) cm

 

400 Kč

 

 

Štika Karel (1898-1975)

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, publicista, středoškolský profesor v Čechách a na Slovensku, také spisovatel, studium na AVU Praha u prof. Maxe Švabinského, současně studoval profesuru kreslení, modelování a geometrie na FF UK v Praze, získal stipendium na studijní pobyt v Itálii, člen Sdružení jihočeských výtvarníků, UB, SČUG Hollar - v letech 1953 - 1955 předseda spolku, v Lexikonu dlouhý výčet výstav, vystavoval mj. na zlínských salonech, často vystavoval s Hollarem, v roce 1967 jmenován zasloužilým umělcem. Bratr Jaroslava Štiky, proslulého autora skvělých erotických kreseb.

(27.1.1898 Praha - 13.10.1975 Praha)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

42

 

Minář Karel

"Kroměříž Haná"

 

dřevoryt, signováno a datováno v desce vlevo dole monogramem MK 29 (Minář Karel), vzadu papírový štítek se jménem autora, názvem místa a datací 1929. Rámováno, pod sklem.

 

27,5 x 16 (44,5 x 29,5) cm

 

500 Kč

 

 

Dle majitele se jedná o vyobrazení slunečních lázní v Kroměříži.

 

Minář Karel (1901-1973)

malíř, grafik, sochař, studoval u profesorů M. Pirnera, V. Bukovace a J. Obrovského na AVU v Praze, kde později působil jako pedagog, námětově čerpal ze života na Moravském Slovácku a na Podkarpadské Rusi, oblíbeným námětem byli koně.

(11.1.1901 Kroměříž - 5.11.1973 Praha)

 

        
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

43

 

Lisý Pavel

"Městská ulice s vinárnou"

 

litografie, signováno vpravo dole v desce P. LISÝ (Pavel), adjustováno v paspartě, rámováno v olepu, pod sklem.

 

Tisková plocha 8,5 x 12, výřez 10 x 13,5 (s rámem 31 x 25) cm

 

200 Kč

 

 

Lisý Pavel (1912-1990)

Ilustrátor, kreslíř, grafik, malíř. Studoval soukromě, později na Škole dekorativních umění. Člen SVU Marold. Vedle malby se zabýval i kresbou a designem porcelánu. Věnoval se ilustraci odborných publikací.

(7.4.1912 Hostomice - 11.4.1990 Praha)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

44

 

Černá Dagmar

"Ptáček"

 

litografie, signováno tužkou vpravo dole DAGMAR ČERNÁ, číslováno 49/200, vzadu štítek se jménem a názvem a razítko ČFVU Praha. Adjustováno v paspartě, rámováno, pod sklem.

 

31 x 17 (44 x 29,5) cm

 

500 Kč

 

 

Černá Dagmar (1923-)

Malířka, grafička, 1945-1950 studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Karla Svolinského. Členka Českého fondu výtvarných umění (ČFVU). Ilustrovala knihu Ptačí svět od Jana Vrby, která vyšla v roce 1956. Absolvovala výstavy Výtvarná úroda 1951, Slovanský ostrov Praha, Ilustrace, Palác Kinských, Praha 1955/1956, Nová grafika členů a hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar Praha 1959/1960 a 1960/1961, Grafika, plakát, Galerie Vincence Kramáře, Praha 1966 atd.

(nar. 25. 2. 1923 Praha)

 

        
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

45

 

Beneš Vincenc

"Praha - Vltava pod Vyšehradem"

 

litografie, signováno vpravo dole v desce V.B. a tužkou V. BENEŠ, rámováno, pod sklem.

 

Tisková plocha 33 x 50,5 (45 x 62) cm

 

2 500 Kč

 

 

Grafika zařazená ve sbírkách Moravské galerie v Brně, inventární číslo C 3504.

 

Beneš Vincenc (1883-1979)

Malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studia na UMPRUM a AVU u profesorů Dítěte, Lišky, Bukovace a Ottenfelda, člen Osmy, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců atd., zastoupen v Národní galerii Praha a ve všech krajských a městských galeriích, zastoupen i ve sbírkách Metropolitního muzea v New Yorku, výstavy po celém světě, např. 1921 - Paříž, 1922 - Řím, 1925 -. Londýn, Vídeň, Hagenbund, v letech 1924, 1926, 1928, 1930, 1931, 1932, 1933, 1936 - Pittsburgh, Saint - Louis, Philadelphie, Chicago, Carnegie Institut, 1937 - Paříž, řada vyznamenání, jeden z nejvýznamnějších českých malířů první poloviny 20. století, měl společný ateliér s B. Kubištou, zastoupen i ve sbírkách moderního umění v New Yorku

(22.1.1883 Lišice, pošta Chlumec nad Cidlinou - 27.3.1979 Praha)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

46

 

Švabinský Max

"Skály - Turnovská krajina"

 

litografie, signováno vpravo dole v desce M. ŠVAINSKÝ, práce z roku 1945. Rámováno, pod sklem, paspartováno.

 

24,5 x 18 (42,5 x 32) cm

 

1 000 Kč

 

 

 

Švabinský Max (1873-1962)

Švabinský Maxmilian

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, studia na akademii v Praze u Pirnera, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského spolku umělců Hagenbund a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži, od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie - nejvyšší francouzské státní vyznamenání udělované mimo jiné za významný kulturní přínos Francii. V průběhu života používal různé výtvarné techniky – olejomalba, akvarel, pastel, kresba tužkou, uhlem, rudkou, perokresba, litografie, mezzotinta, lept, suchá jehla, dřevoryt. Navrhoval bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny, byl také autorem ilustrací, plakátů, ex libris. Námětově se věnoval portrétům, krajinomalbě, erotickým scénám. Již v roce 1945 vyhlášen národním umělcem, jeden z největších českých grafiků a kreslířů vůbec.

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

47

 

Pacák Antonín Jiří (zv. Jura)

"Orání s voly"

 

dřevoryt, signováno vpravo dole tužkou J. JURA (Pacák Antonín), první polovina minulého století. Rámováno, pod sklem.

 

18 x 24,5 (31 x 36,5) cm

 

700 Kč

 

 

Pacák Antonín Jiří (1876-1946)

J. Jura

Malíř a grafik, původním povoláním hudebník, jako malíř samouk, používal pseudonym J. Jura.

(21.6.1876 Pardubice - 1946)

 

        
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

48

 

Tondl Karel

"Zima na vesnici"

 

dřevoryt, signováno a datováno vlevo dole v desce K. TNDL 1919, vpravo dole tužkou KAREL TONDL, rámováno v úzké černé liště, pod sklem.

 

40 x 27 (41,5 x 28,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

Grafika zařazená ve sbírkách Moravské galerie v Brně, inventární číslo C 4159.

 

Tondl Karel (1893-1980)

Malíř, grafik, ilustrátor, historik umění, pedagog, žák Preislera a Švabinského na pražské akademii, vystudoval Karlovu univerzitu a pařížskou Sorbonu, kde získal doktorát filosofie, tvořil v Paříži a Švýcarsku, člen KVU Aleš, zastoupen v NG, výstavy s Hollarem, v Topičově saloně, v Mánesu, ve zlínských salonech, v Paříži a řadě měst Evropy, získal řadu cen za kresbu i grafiku, byl členem řady významných vědeckých zahraničních instituci, patrně nejvzdělanější malíř v celé Evropě.

(2.7.1893 Krásno u Valašského Meziříčí - 3.2.1980 Praha)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

49

 

neurčeno

"Předčítání"

 

lept, signováno vpravo dole tužkou - neurčeno, první polovina minulého století. Rámováno, pod sklem, paspartováno.

 

Výřez 19 x 14,5 (31,5 x 24) cm

 

900 Kč

 

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

100

50

 

neurčeno

Reklamní tiskovina "Original Charleston par Adolf Hofmann"

 

barevná litografie, signováno v desce vpravo dole, neurčeno, datováno 1926. Vytiskl Em. Starý, Praha Smíchov pro firmu J. Stožický Brno - Bratislava. Na zadní straně firemní nabídka hudebnin.

 

34,5 x 26,5 (38,5 x 30,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

Jaroslav Stožický (20.8.1890 Pečky, Kolín - 4.11.1951 Brno) nakladatelství, hudební nakladatel.  

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

100

51

 

Pacák Antonín Jiří (zv. Jura)

"Sedící dívčí akt - Lesní jahoda"

 

grafika, signováno vpravo dole tužkou J. JURA (Pacák Antonín), vzadu na listu info ke grafice, první polovina min. století. Adjustováno v paspartě, pod sklem, v jednoduchém černě lakovaném rámku.

 

20 x 19 (37 x 34,5) cm

 

400 Kč

 

 

Pacák Antonín Jiří (1876-1946)

J. Jura

Malíř a grafik, původním povoláním hudebník, jako malíř samouk, používal pseudonym J. Jura.

(21.6.1876 Pardubice - 1946)

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

52

 

Kotík Pravoslav

"Dřevorubci"

 

dřevoryt, signováno a datováno vlevo nahoře v desce monogramem KP 19 (1919), vpravo dole signováno tužkou PRAV. KOTÍK. Z grafického souboru Klasy I. Adjustováno v paspartě, rámováno, pod sklem.

 

Výřez 19 x 20,5 (42 x 40,5) cm

 

1 800 Kč

 

 

Grafika zařazená ve sbírkách Moravské galerie v Brně, inventární číslo C 8467.

 

Kotík Pravoslav (1889-1970)

Grafik, malíř, pedagog, studia na UMPRUM v Praze u Dítěte, J. Schikanedera, dále studia v Paříži, Praze i Anglii, člen SVU Mánes, Umělecké besedy, člen skupiny HO-HO-KO-KO, řada výstav, poprvé vystavoval s Nezávislými v roce 1909, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha a prakticky ve všech našich a v řadě světových galerií, ceny ve Francii, Itálii a další, monografie o tomto významném umělci, více než 50 výstav, mimořádně významný český malíř 20. století.

(1.5.1889 Slabce, Rakovník - 14.1.1970 Praha)

 

        
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

53

 

Kotík Pravoslav

"Ležící žena"

 

dřevoryt, signováno vpravo dole tužkou PRAV. KOTÍK. Adjustováno v paspartě, rámováno, pod sklem.

 

Výřez 15 x 21,5 (42,5 x 48) cm

 

1 800 Kč

 

 

Kotík Pravoslav (1889-1970)

Grafik, malíř, pedagog, studia na UMPRUM v Praze u Dítěte, J. Schikanedera, dále studia v Paříži, Praze i Anglii, člen SVU Mánes, Umělecké besedy, člen skupiny HO-HO-KO-KO, řada výstav, poprvé vystavoval s Nezávislými v roce 1909, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha a prakticky ve všech našich a v řadě světových galerií, ceny ve Francii, Itálii a další, monografie o tomto významném umělci, více než 50 výstav, mimořádně významný český malíř 20. století.

(1.5.1889 Slabce, Rakovník - 14.1.1970 Praha)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

54

 

Vaic Josef

"Před Staronovou synagogou v Praze"

 

lept, signováno vpravo dole JOSEF VAIC, první polovina minulého století, rámováno, pod sklem.

 

Tisková plocha 15 x 11 (26 x 18,5) cm

 

500 Kč

 

 

Vaic Josef (1884-1961)

Malíř, grafik a kreslíř, studia v Holandsku v Amsterodamu u prof. Neuhause, Haagu a Paříži, vydáván v Curychu, Paříži, Amsterodamu atd., vynikající malíř Prahy, jeho grafiky jsou propracovány až na úroveň fotografie, mimořádný zjev našeho umění, grafik evropské úrovně, zastoupen v řadě evropských galerií, jeden z nejlepších z našich i evropských grafiků.

(8.12.1884 Milavče, Domažlice - 15.5.1961 Praha)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

55

 

neurčeno

"Pohled na Hradčany"

 

lept, signováno vpravo dole, neurčeno, dole uprostřed tužkou název díla, rámováno v olepu, pod sklem.

 

Tisková plocha 19 x 11,5, výřez 21,5 x 13, (rámováno v olepu 38 x 28) cm

 

500 Kč

 

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

100

56

 

Roučka Pavel

"Zvířecí motiv"

 

litografie, signováno tužkou vpravo dole ROUČKA (Pavel), číslováno vlevo dole 18/70, druhá polovina minulého století. Paspartováno, rámováno v olepu (olep poškozen).

 

Tisková plocha 28 x 20,5 (44 x 34,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

Roučka Pavel (1942-)

Malíř, grafik, ilustrátor a scénograf, absolvoval odbornou stáž na ACADÉMIE des Beaux - Arts v Paříži, v letech 1968 - 1971 se zabýval kresleným filmem, v letech 1993 - 2002 vedl malířskou třídu Letní akademie ve Frauenau - SRN, od roku 1996 vede třídu litografie na Akademii výtvarných umění v Maastrichtu - Belgie, zastoupen v řadě světových galerií, včetně naší Národní v Praze, nespočet výstav a ocenění.

(nar. 20.6.1942 Praha)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

57

 

Bauch Jan

"Milenci"

 

litografie, signováno dole tužkou JAN BAUCH. Adjustováno v paspartě, rámováno, paspartováno.

 

Výřez 23,5 x 14,5 (56,5 x 45) cm

 

2 500 Kč

 

 

Bauch Jan (1898-1995)

Významný český malíř, grafik, sochař, ilustrátor, studia UMPRUM v Praze u Dítěte, grafická speciálka u Švabinského, 1937 GRAND PRIX v Paříži, 1977 národní umělec, člen Umělecké Besedy, S.V.U. Mánes, kolem čtyřiceti výstav po celém světě, jeden z nejvýznamnějších českých malířů 20. století, řada monografií. Zastoupen v galeriích National Gallery of Art, Washington D.C., Národní galerie v Praze, České muzeum výtvarných umění Praha, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie umění, Karlovy Vary, Galerie hlavního města Prahy, Moravská galerie v Brně, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem.

(16.11.1898 Praha - 9.1.1995 Praha)

 

          
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

58

 

Röhling Vladislav

"Svatováclavská kaple v chrámu Sv. Víta"

 

barevný lept, signováno vpravo dole tužkou RÖHLING, vlevo dole značeno červeným razítkem VR. Kvalitní adjustace v paspartě, rámováno, pod sklem.

 

41 x 35 (53 x 46) cm

 

1 900 Kč

 

 

Röhling Vladislav (1878-1949)

Malíř, významný grafik, žák Akademie v Praze u Františka Ženíška, tvořil zejména obrazy z Prahy a dalších významných měst Čech i Slovenska, člen Jednoty výtvarných umělců, vystavoval s JUV, na Zlínských salonech, v roce 1918 se zúčastnil výstavy Čeští výtvarníci Českému srdci pořádané v pražském Obecním domě, v roce 1942 Národ svým výtvarným umělcům III. v Mánesu. Grafiky značil mimo tiskovou plochu razítkem - červeným kruhovým terčíkem s monogramem VR.

(23.5.1878 Praha - 26.3.1949 Praha)

 

    
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

59

 

Karásek Arnošt

"Mrtvá Viktorka"

 

lept, signováno vpravo dole tužkou A. KARÁSEK (Arnošt), datováno 1956, vlevo dole číslováno 1/10, tužkou uveden název díla. Adjustováno na podložce, rámováno, pod sklem.

 

Tisková plocha 46 x 48 (57,5 x 66) cm

 

2 700 Kč

 

 

Karásek Arnošt (1920-1969)

Malíř, grafik, ilustrátor. Původně vyučený dámským krejčím, studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně a Antonína Strnadela na VŠUP v Praze. Vliv na jeho formální projev měl Klee a Chagall. V letech 1951-1959 byl asistentem prof. K. Svolinského, 1960-1962 člen výtvarné redakce SNDK, od 1957 člen SČUG Hollar. Měl společný ateliér s Jiřím Boudou na Václavském náměstí, později vlastní ateliér na Vinohradech. Vystavoval doma i v cizině - Německu, Švýcarsku, Švédsku. Inspirací pro jeho tvorbu byly zážitky z dětství, matčino vyprávění, později cesty do zapadlých koutů Slovenska. Původní profesi uplatnil při návrhů kostýmů pro Vycpálkův soubor a Státní soubor písní a tanců. V posledním období života vynikl jako ilustrátor dětských knih.

(10.1.1920 Karasín, část města Bystřice nad Pernštejnem - 4. 2.1969 Praha)

 

        
       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

60

 

Kubišta Bohumil

"Prosba"

 

mimořádný mistrovský galerijní dřevoryt z roku 1915, nesignováno, nedatováno, výjimečná práce jednoho z nejlepších světových kubistů. Ve sbírkách Moravské galerie vedeno s názvem "Modlitba muže".

 

24,4 x 15,4 (39,5 x 30) cm

 

14 000 Kč

 

 

Reprodukováno např. v monografii Karel Srp: Bohumil Kubišta, Zářivý krystal, str. 319, obr.191, Nakladatelství Arbor vitae v Řevnicích a Galerie výtvarného umění v Ostravě 2014.

 

Kubišta Bohumil (1884-1918)

Malíř, grafik, publicista, výtvarný kritik. V letech 1903-1905 studoval v Praze na Uměleckoprůmyslové škole, Akademii výtvarných umění u Vlaho Bukovace, v Soukromé výtvarné škole Karla Reisnera a v Uměleckém ateliéru Eduarda Karla, v letech 1906-1907 pokračoval ve studiu v Itálii ve Florencii na Accademia di Belle Arti di Firenze (Akademie výtvarných umění) a Reale Instututo delle Belle Arti. Po návratu do Prahy v roce 1907 studoval na České škole technické. V letech 1907 a 1908 se účastnil výstav Osmy s moderní generací výtvarníků. Z existenčních důvodů vstoupil do armády, působil jako důstojník dělostřelectva v chorvatské Pule. Po skončení války zemřel na španělskou chřipku.

(21.8.1884 Vlčkovice, Praskačka (Hradec Králové) - 27.11.1918 Praha)

       TOP 041-060  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE