081-100

www.aukcnidum.cz

 106. AUKCE BRNO - 20.10.2019

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
81 82 83 84 85
86 87 88 89 90
91 92 93 94 95
96 97 98 99 100

100

81

 

Mádrová Miroslava

"Bankéř za stolem - Odpočinek od únavného sčítání peněz"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole MÁDROVÁ, datováno 2000, zajímavá profesionální práce.

 

82,5 x 120,5 (84 x 122) cm

 

7 000 Kč

 

 

 

Mádrová Miroslava (1956-)

Malířka, členka Nového sdružení pražských umělců, působí v Praze. Spolupracuje s Galerií la femme, pravidelně dělá jejich domácí úkoly. Vystavovala na mnoha místech ČR, mimo jiné v Lomnici nad Popelkou, rodišti manžela Lubora Mádra, zlatníka, šperkaře a rovněž malíře.

(nar. 18.8.1956 Jičín)

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

82

 

Mádrová Miroslava

"Trumpetista a bílé myšky"

 

mistrovský figurální olej na hobře, nesignováno, práce Miroslavy Mádrové.

 

115 x 69 (122,5 x 75,5) cm

 

7 000 Kč

 

 

 

Mádrová Miroslava (1956-)

Malířka, členka Nového sdružení pražských umělců, působí v Praze. Spolupracuje s Galerií la femme, pravidelně dělá jejich domácí úkoly. Vystavovala na mnoha místech ČR, mimo jiné v Lomnici nad Popelkou, rodišti manžela Lubora Mádra, zlatníka, šperkaře a rovněž malíře.

(nar. 18.8.1956 Jičín)

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

83

 

nesignováno

"Zimní krajina"

 

olej na plátně, signum nenalezeno, profesionální krajinářská práce.

 

70 x 100 (83,5 x 113) cm

 

1 500 Kč

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

84

 

neurčeno

"Cesta listnatým lesem"

 

olej na plátně, signováno, neurčeno.

 

76 x 99,5 (91 x 113,5) cm

 

2 000 Kč

 

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

85

 

 

Berger Th.

"Najáda a Tritón v mořském příboji" - Pocta Beneši Knüpferovi

 

olej na plátně, signováno vpravo dole Th. BERGER, datováno 1920, kvalitní kopistická práce v dobovém rámu.

 

50,5 x 148 (66 x 164) cm

 

7 000 Kč

 

 

Obrazy s najádami v mnoha variantách kompozičních i rozměrových rozpracoval Beneš Knüpfer. Jeho obraz Souboj Tritónů vystavený v roce 1892 na Jubilejní světové výstavě v Chicagu údajně zakoupil císař František Josef I. Varianta velikosti 109,2 x 223,8 cm signovaná Benes Knüpfer, Roma se prodala v aukci u Christie's 2. 5. 2014 za rekordních 1,6 milionu Kč. Aukční síň Meissner - Neumann nabízela 27. 5. 2012 variantu 113,5 x 224 cm signovanou monogramem BK. Námětově stejný obraz Beneše Knüpfera, jako zde nabízený, "Mořská nymfa" velikosti 27 x 57 cm byl v roce 2009 prodán u Galerie Art Praha za 110 000 Kč (ART+) - obraz měl evidentně jiný poměr stran než obraz nabízený.

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

86

 

Karlovský (?)

"Zimní krajina s chalupou a říčkou"

 

olej na sololitu, signováno vlevo dole, nepřečteno, datace čtena 72 (1972 ?).

 

44 x 122,5 (56 x 134,5) cm

 

1 200 Kč

 

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

87

 

monogramista EK

"Ležící čtenářka v interiéru"

 

olej na plátně, signováno monogramem EK, výborná práce české moderny z roku 1964.

 

65 x 135 (73 x 140) cm

 

12 000 Kč

 

 

Dle slovníku Signatury českých a slovenských výtvarných umělců (Alena Malá, Petr Pavliňák, Výtvarné centrum Chagall 2010) by se mělo jednat o Evu Kučerovou - Lansbergrovou, prozatím neověřeno.

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

88

 

Treuchel Josef

"Honosná kytice - Slunečnice ve váze"

 

velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vertikálně vlevo dole TREUCHEL J, nedatováno, vzadu štítek autora s názvem obrazu, reprezentativní práce.

 

96,5 x 81,5 (113 x 97,5) cm

 

25 000 Kč

 

 

 

Treuchel Josef (1925-1990)

Malíř, kreslíř, grafik, narozen v Kopřivnici, studium na SPŠ strojnické v Ostravě, následovala pražská akademie u Nejedlého, Pelce, Rady, samostatné výstavy v Praze, Havířově, Ostravě, Olomouci a v dalších městech, zastoupen v Galerii výtvarného umění v Ostravě, významný moravský malíř.

(6.10.1925 Kopřivnice - 2.11.1990 Kopřivnice)

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

89

 

Treuchel Josef

"Stromy v krajině"

 

velký mistrovský galerijní olej na sololitu, signováno vpravo dole J TREUCHEL, nedatováno, vzadu na blind rámu poznámky.

 

60 x 119 (77,5 x 136) cm

 

19 000 Kč

 

 

Velmi kvalitní, reprezentativní impresionistická práce s využitím barvy podkladu.

 

Treuchel Josef (1925-1990)

Malíř, kreslíř, grafik, narozen v Kopřivnici, studium na SPŠ strojnické v Ostravě, následovala pražská akademie u Nejedlého, Pelce, Rady, samostatné výstavy v Praze, Havířově, Ostravě, Olomouci a v dalších městech, zastoupen v Galerii výtvarného umění v Ostravě, významný moravský malíř.

(6.10.1925 Kopřivnice - 2.11.1990 Kopřivnice)

 

  

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

90

 

Bouda Cyril

"Tři zlaté vlasy děda Vševěda"

 

mistrovská kombinovaná technika - tempera, akvarel, tuš, kvaš, signováno vlevo dole CYRIL BOUDA, rámováno.

 

50 x 35 (61 x 46,5) cm

 

8 500 Kč

 

 

Bouda Cyril (1901-1984)

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, žák Kysely a Švabinského, v letech 1929-1935 působil jako asistent na AVU Praha, později jako profesor na ČVUT Praha a PF UK Praha, byl asistentem světově proslulého kreslíře a grafika F. T. ŠIMONA, ilustroval cca 675 knih, namaloval 344 olejů, více než 1000 grafických listů, 9 gobelínů, natočen 1 kreslený film atd., patří nejen u nás, ale i ve srovnání se světem k výjimečným umělcům. Člen Hollaru, Umělecké Besedy a dalších, zastoupen v NG Praha. Podle Boudových návrhů bylo vydáno 52 poštovních známek. V Lexikonu je uveden dlouhý výčet výstav a dlouhý výčet ocenění. Jen pro zajímavost jako první ocenění, které Cyril Bouda získal, je uvedena V. cena v soutěži na cizinecké upomínky z roku 1919, v tomto roce začal studovat na UPŠ v Praze. V roce 1923 obdržel tzv. Americkou cenu. Mnohé ceny získal za knižní ilustrace, např. Čestné uznání Nejkrásnější kniha roku 1975, uděleno v roce 1976, ocenění v soutěži Nejkrásnější kniha v roce 1977, Cena nakladatelství Čs. spisovatel z roku 1978.

(14. 11. 1901 Kladno - 29. 8. 1984 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

91

 

Boštík Václav

"Abstrakce - Modrá v zelené"

 

pastel, signováno dole uprostřed BOŠTÍK, kvalitní adjustace, zaskleno. První majitel toto dílo získal přímo od autora.

 

15,5 x 11,5 (27 x 22) cm

 

12 000 Kč

 

 

Jedinečná sběratelská příležitost.

 

Boštík Václav (1913-2005)

Malíř, grafik, narozen v Horním Újezdu u Litomyšle, žák W. Nowaka, člen Umělecké besedy, později UB 12, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Centre G. Pompidou v Paříži, Menil Foundation Houston a v řadě dalších sbírek, vynikající český malíř, moderní malíř evropské úrovně, řada výstav doma i v zahraničí, v roce 2004 obdržel Medaili Za zásluhy, v Lexikonu dlouhý výčet literatury, zastoupení v galeriích a několikaobrazovkový výčet výstav.

(6. 11. 1913 Horní Újezd u Litomyšle - 7. 5. 2005 Praha)

 

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

92

 

Boštík Václav

"Abstrakce - Modrá v zelené"

 

pastel, signováno dole uprostřed BOŠTÍK, kvalitní adjustace, zaskleno. První majitel toto dílo získal přímo od autora.

 

15,5 x 11,5 (43 x 33) cm

 

12 000 Kč

 

 

Jedinečná sběratelská šance

 

Boštík Václav (1913-2005)

Malíř, grafik, narozen v Horním Újezdu u Litomyšle, žák W. Nowaka, člen Umělecké besedy, později UB 12, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Centre G. Pompidou v Paříži, Menil Foundation Houston a v řadě dalších sbírek, vynikající český malíř, moderní malíř evropské úrovně, řada výstav doma i v zahraničí, v roce 2004 obdržel Medaili Za zásluhy, v Lexikonu dlouhý výčet literatury, zastoupení v galeriích a několikaobrazovkový výčet výstav.

(6. 11. 1913 Horní Újezd u Litomyšle - 7. 5. 2005 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

93

 

Kučera Jaro

"Rio Albrizzi / Venezia"

 

akvarel, signováno vpravo dole tužkou J. KUČERA, datováno 1925, zaskleno.

 

20 x 15,5 (43 x 33) cm

 

4 000 Kč

 

 

Kučera Jaro (1885-1950)

Kučera Jaroslav

Malíř, textilní výtvarník, pedagog, skvělý gobelínář. Studoval na Učitelském ústavu v Příboře a na VŠUP v Praze, dále studoval tkaní gobelínů v Paříži, učil na několika školách, v letech 1922 - 1925 vedl gobelínovou školu ve Valašském Meziříčí.

(16.9.1885 Bystřice pod Hostýnem - 27.6.1950 Hranice)

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

94

 

Berecz Ladislav

"Jarmark u kostela"

 

velký reprezentativní olej na plátně, signováno vpravo dole BERECZ, nedatováno.

 

66,5 x 120 (84,5 x 138) cm

 

6 000 Kč

 

 

Nabízený obraz byl pravděpodobně inspirován malbami Theodora Moussona s motivy zemplínského kroje. Námětově vybočuje z nám dostupné publikované tvorby Ladislava Berecze, kde převažují motivy tatranské krajiny či scenérie s pasáky ovcí. Příbuzné téma Jarmok (pastel) bylo zařazeno 29.03.2009 v Jarní aukci výtvarných děl a starožitností u aukční společnosti DARTE. Olejomalba Z jarmarku byla 26.10.2016 v aukci společnosti DOLMEN.

Výborná nabídka.

 

Berecz Ladislav (1910-1972)

Malíř autodidakt. Maloval sakrální obrazy v Galantě, Popradu, Bratislavě, Košicích. Věnoval se malbě tatranských motivů, maloval žánrové scény, obrazy ze života cikánů, i složitější symbolistické a alegorické kompozice.

 

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

100

95

 

Drha Josef

"Mlhavé ráno"

 

velký mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole DRHA, nedatováno, vzadu uveden název díla a číslo 64 odpovídající malířovu číslování. Zdobný široký dobový rám.

 

69 x 99 (86 x 115) cm

 

19 000 Kč

 

 

 

Drha Josef (1912-2009)

malíř a grafik, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, dále soukromě u Wünsche a Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, ČFVU, SCA, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd., dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních, zastoupen mimo jiné v roce 1993 na výstavě Les Peintres Tcheques v Paříži, významný český malíř a přední malíř ostravského regionu.

(3. 3. 1912 Ostrava-Hulváky - 22. 12. 2009 Ostrava)

 

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

96

 

Matal Bohumír

"Abstrakce"

 

mistrovská černobílá litografie, signováno vpravo dole MATAL, datováno 1947 (období skupiny 42)

 

40 x 42 (45,5 x 47,5) cm

 

6 500 Kč

 

 

 

Matal Bohumír (1922-1988)

Významný brněnský malíř, studium na ŠUŘ Brno, člen Umělecké besedy, Skupiny 42, SVU Aleš v Brně, Bloku umělců země Moravskoslezské, tvůrčí skupiny Brno 57, vynikající malíř 20. století, kolem 70 výstav po celém světě, zastoupen v galeriích, včetně Národní galerie, významně zastoupen ve Státní galerii ve  Zlíně.

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

100

97

 

Hruška

"Dva schody a tulák s jídlem"

 

mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vpravo dole HRUŠKA, nedatováno, kvalitní původní rám.

 

41 x 30 (50,5 x 40) cm

 

5 500 Kč

 

 

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

98

 

Treuchel Josef

"Podzimní nálada"

 

mistrovský galerijní olej na sololitu, signováno vpravo dole, nedatováno, vzadu štítek Díla a autorský štítek s cenou 20 000 Kčs.

 

69 x 99 (84 x 113) cm

 

15 000 Kč

 

 

V té době byl průměrný plat okolo 2 000 Kčs.

 

Treuchel Josef (1925-1990)

Malíř, kreslíř, grafik, narozen v Kopřivnici, studium na SPŠ strojnické v Ostravě, následovala pražská akademie u Nejedlého, Pelce, Rady, samostatné výstavy v Praze, Havířově, Ostravě, Olomouci a v dalších městech, zastoupen v Galerii výtvarného umění v Ostravě, významný moravský malíř.

(6.10.1925 Kopřivnice - 2.11.1990 Kopřivnice)

 

  

 

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

99

 

 

Plocek Vilém

"Krajina u Labe - Periferie s prodejním dvorem ENGEL - DŘÍVÍ, UHLÍ"

 

mistrovská kombinovaná technika - olej, tempera, signováno dole uprostřed VILÉM PLOCEK, datováno 1943. Vzadu razítko Vystaveno v Síni Mánes 1944, ručně psané texty "Výstava v Mánesu 1944", název "Zadní ulička" a další. Umělecký rám, vynikající celek.

 

28,5 x 98 (48 x 118) cm

 

39 000 Kč

 

 

Vzadu také informace, že obraz byl zakoupen starostou Štěchem v Brandýse nad Labem o vánocích 1943, tedy před výstavou. Má obraz vztah k tomuto městu? Pro brandýského rodáka Viléma Plocka bylo Polabí celoživotním zdrojem inspirace k tvorbě poeticky laděných obrazů.

 

Plocek Vilém (1905-2001)

Grafik, malíř, typograf, ilustrátor, studia u Bendy a Františka Tichého, od roku 1930 člen Spolku Purkyně a od roku 1941 spolku Mánes. Vystavoval v Praze, Brně, Zlíně, Náchodě, Brandýse nad Labem atd. Je zastoupen ve sbírkách: České muzeum výtvarných umění, Praha, Galerie hlavního města Prahy, Praha, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Městské muzeum a galerie Břeclav, Oblastní galerie Liberec.

(25.12.1905 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - 4.3.2001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)

 

  

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

100

 

Dvorský Bohumír

"V lese"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole BOH. DVORSKÝ, datováno 1929. Výborná práce významného českého malíře, rok 1929 a 1930 se vyskytuje vzácně. Velikostí jde o reprezentativní práci galerijní úrovně.

 

93 x 68 (107 x 83) cm

 

36 000 Kč

 

 

 

Dvorský Bohumír (1902-1976)

Malíř, kreslíř, grafik, soukromá studia u Otty Molitora, dále pražská akademie u Nejedlého, člen Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, Skupiny olomouckých výtvarníků, Skupiny výtvarných umělců Moravské Ostravy, KVU Aleš v Brně, Svazu českých výtvarných umělců, výstavy po celé republice, dále Benátky, Rio de Janeiro, Helsinky, Stockholm, Peking, Šanghaj, Moskva atd., zasloužilý umělec, národní umělec.

(21.10.1902 Paskov, okres Frýdek-Místek - 11.1.1976 Svatý Kopeček, Olomouc)

 

  

   

 

 

  

   

TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE