121-140

www.aukcnidum.cz

 106. AUKCE BRNO - 20.10.2019

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
121 122 123 124 125
126 127 128 129 130
131 132 133 134 135
136 137 138 139 140

100

121

 

neurčeno

"Rokoková společnost v interiéru"

 

grafický list kolorovaný akvarelem a bělobou, signováno částečně pod rámem, nepřečteno, původní zdobný rám, zajímavá sbírková grafika.

 

34 x 46 (46,5 x 53) cm

 

1 500 Kč

 

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

100

122

 

Kahovcová Vlasta

"Vinobraní"

 

olej na lepence, signováno vlevo dole VLASTA KAHOVCOVÁ, datováno 1997, vzadu název obrazu, rozměr, jméno autorky a její podpis.

 

16 x 16 (22 x 22) cm

 

900 Kč

 

 

Kahovcová Vlasta (1944-)

Zpěvačka, malířka, vystudovala SUPŠ v Praze obor propagační a výtvarnictví. Maluje technikou starých mistrů. Témata čerpá ze starých městských zákoutí, domovních dvorků, pohledem na staré předměty - mlýnky, hmoždíře, fajfky, svícny a jiné, maluje různá zátiší. Pěveckou kariéru zahájila účinkováním v Semaforu, několik let působila spolu s Jitkou Zelenkovou a Jarmilou Gerlovou jako vokalistka Karla Gotta.
(nar. 7.1.1944 Praha)

 

     
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

100

123

 

Kahovcová Vlasta

"Obecní šatlava"

 

olej na plátně lepeném na kartonu, signováno vlevo dole VLASTA KAHOVCOVÁ, datováno 1997, skvěle zvládnuté kapky na třešních. Vzadu razítko galerie dART, ověření originálu a další údaje o obraze včetně názvu.

 

16 x 16 (21,5 x 21,5) cm

 

900 Kč

 

 

Kahovcová Vlasta (1944-)

Zpěvačka, malířka, vystudovala SUPŠ v Praze obor propagační a výtvarnictví. Maluje technikou starých mistrů. Témata čerpá ze starých městských zákoutí, domovních dvorků, pohledem na staré předměty - mlýnky, hmoždíře, fajfky, svícny a jiné, maluje různá zátiší. Pěveckou kariéru zahájila účinkováním v Semaforu, několik let působila spolu s Jitkou Zelenkovou a Jarmilou Gerlovou jako vokalistka Karla Gotta.
(nar. 7.1.1944 Praha)

 

     
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

100

124

 

Kotyza Vladivoj

"Ossian - Utrpení mladého Werthera I"

 

barevná litografie na uměleckém ručním papíře značeném slepotiskovým razítkem Lyry Pragensis, signováno vpravo dole KOTYZA, datováno 1976, číslováno 167/200. Práce z autorova fantazijního období, kdy pracoval převážně v ateliéru.

 

42 x 28,5 (46,5 x 33,5) cm

 

900 Kč

 

 

Kotyza Vladivoj (1943-)

Malíř, grafik, pedagog, restaurátor, studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u Antonína Pelce, Václava Tittelbacha a Bohuslava Slánského. Člen Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti. Zastoupen v Západočeské galerii v Plzni, Galerii výtvarného umění v Chebu, Okresním muzeu a galerii v Klatovech. Od roku 2010 se zabývá především kresbou v plenéru.

(nar. 30.11.1943 Praha)

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

100

125

 

neurčeno

"Dejvické nádraží"

 

litografie, signováno vpravo dole, datováno 1954, vlevo dole určení místa.

 

35 x 27 (47,5 x 34) cm

 

450 Kč

 

 

Kvalitní práce vysoké dokumentační hodnoty.

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

100

126

 

nesignováno

"Podzimní orba koňmi"

 

mistrovský olej na kartonu, signum nenalezeno, adjustováno v paspartě, rámováno, zaskleno. Kvalitní komorní práce.

 

15,5 x 21 (34 x 39) cm

 

900 Kč

 

 

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

100

127

 

Kahovcová Vlasta

"Zátiší s petrolejovou lampou, dýmkou a ovocem - Podroušená bába pod petrolejkou"

 

obraz vznikl technikou satinování, signováno vpravo dole VLASTA KAHOVCOVÁ, vzadu autorský štítek a razítko ostravské galerie dART.

 

31 x 28 (36,5 x 33) cm

 

1 500 Kč

 

 

Původní cena obrazu byla 2 800 Kč

 

Kahovcová Vlasta (1944-)

Zpěvačka, malířka, vystudovala SUPŠ v Praze obor propagační a výtvarnictví. Maluje technikou starých mistrů. Témata čerpá ze starých městských zákoutí, domovních dvorků, pohledem na staré předměty - mlýnky, hmoždíře, fajfky, svícny a jiné, maluje různá zátiší. Pěveckou kariéru zahájila účinkováním v Semaforu, několik let působila spolu s Jitkou Zelenkovou a Jarmilou Gerlovou jako vokalistka Karla Gotta.
(nar. 7.1.1944 Praha)

 

   
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

100

128

 

monogramista C.G.E.

"Nábřeží ve starém městě - Annecy - Palais de I’Isle, kanál řeky Thiou"

 

mistrovský akvarel na kartonu, signováno monogramem C.G.E., adjustováno v paspartě, rámováno, zaskleno. Vzadu nálepka rámařství z Yorku, Velká Británie.

 

24,5 x 30 (37,5 x 43) cm

 

1 100 Kč

 

 

Francouzské městečko Annecy leží v Savojských Alpách. Řeka Thiou ho protéká jakoby křížem krážem a vytváří tak nesčetné malebné kanály - jedno z nejčastěji zobrazovaných míst ve Francii.

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

100

129

 

"Akcie společnosti Moravsko-slezské elektrárny na 400 Kč"

 

pěkná grafika představující dívku nesoucí blesky. V. emise akciové společnosti v Moravské Ostravě, 2. ledna 1936. Ručně řezaný rám, pod sklem.

 

25 x 37 (35 x 45) cm

 

500 Kč

 

 

Samotný rám má cenu kolem 1 500 Kč.

      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

100

130

 

neurčeno

"Klečící ženský akt"

 

olej na tvrzené malířské lepence, signováno vpravo dole, nepřečteno.

 

77 x 55,5 (96,5 x 75) cm

 

3 700 Kč

 

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

100

131

 

Hrouzková Šárka

"Neklidný Vesuv 4"

 

olej na tvrzené malířské desce, signováno vertikálně vpravo dole HROUZKOVÁ, vzadu razítko Díla s původní cenou 970 Kč, dále název obrazu, jméno autorky a datace 1995. Kvalitní komorní práce.

 

20 x 20 (24,5 x 24,5) cm

 

600 Kč

 

 

 

Hrouzková Šárka (1954-)

Malířka. Členka Unie výtvarných umělců pardubického regionu. V osmdesátých letech učila na Ostravsku, od r. 1990 žije a pracuje ve východních Čechách. V březnu 2000 založila s kolegyní Pavlínou Vomočilovou soukromé Výtvarné studio v Dolním Újezdě u Litomyšle, kde se věnují s dalšími kolegy výtvarně nadaným dětem a mládeži.

(nar. 25.12.1954 Ostrava)

 

     
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

100

132

 

Hrouzková Šárka

"Neklidný Vesuv 2"

 

olej na tvrzené malířské lepence, signováno vertikálně vlevo dole HROUZKOVÁ, vzadu razítko Díla s původní cenou 970 Kč, dále název obrazu, jméno autorky a datace 1995. Kvalitní komorní práce.

 

20 x 20 (24,5 x 24,5) cm

 

600 Kč

 

 

Hrouzková Šárka (1954-)

Malířka. Členka Unie výtvarných umělců pardubického regionu. V osmdesátých letech učila na Ostravsku, od r. 1990 žije a pracuje ve východních Čechách. V březnu 2000 založila s kolegyní Pavlínou Vomočilovou soukromé Výtvarné studio v Dolním Újezdě u Litomyšle, kde se věnují s dalšími kolegy výtvarně nadaným dětem a mládeži.

(nar. 25.12.1954 Ostrava)

 

 
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

100

133

 

Kahovcová Vlasta

"Cimérka veterináře Chadimy"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole špatně čitelně, autorkou je VLASTA KAHOVCOVÁ, datováno 1995, vzadu potvrzení originálu, autorský štítek a razítko galerie dART.

 

30,5 x 35,5 (44 x 49) cm

 

1 900 Kč

 

 

Kahovcová Vlasta (1944-)

Zpěvačka, malířka, vystudovala SUPŠ v Praze obor propagační a výtvarnictví. Maluje technikou starých mistrů. Témata čerpá ze starých městských zákoutí, domovních dvorků, pohledem na staré předměty - mlýnky, hmoždíře, fajfky, svícny a jiné, maluje různá zátiší. Pěveckou kariéru zahájila účinkováním v Semaforu, několik let působila spolu s Jitkou Zelenkovou a Jarmilou Gerlovou jako vokalistka Karla Gotta.
(nar. 7.1.1944 Praha)

 

   
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

100

134

 

Kočár Vladimír

"Zátiší s ovocem"

 

olej na plátně lepeném na sololitu, signováno vpravo dole KOČÁR, nedatováno, vzadu štítek galerie dART.

 

32 x 32 (42 x 42) cm

 

1 900 Kč

 

 

 

Kočár Vladimír (1926-)

Malíř, studoval u Urbana, Doubravy, Makovského, Hlavici a Miléna na katedře výtvarné výchovy Masarykovy univerzity v Brně, působil jako pedagog na katedře výtvarné výchovy PedF v Ostravě, zastoupen ve sbírkách doma i v zahraničí, několik desítek výstav. Otec malíře Ondřeje Kočára.

(nar. 27.8.1926 Brno)

 

     
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

100

135

 

Kahovcová Vlasta

"Halali - Lovecké zátiší"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole VLASTA KAHOVCOVÁ, datováno 1996, rukou psané informace o obraze, vzadu štítek galerie dART, potvrzení originálu. Kvalitní rámování.

 

30,5 x 35,5 (44 x 49) cm

 

1 900 Kč

 

 

 

Kahovcová Vlasta (1944-)

Zpěvačka, malířka, vystudovala SUPŠ v Praze obor propagační a výtvarnictví. Maluje technikou starých mistrů. Témata čerpá ze starých městských zákoutí, domovních dvorků, pohledem na staré předměty - mlýnky, hmoždíře, fajfky, svícny a jiné, maluje různá zátiší. Pěveckou kariéru zahájila účinkováním v Semaforu, několik let působila spolu s Jitkou Zelenkovou a Jarmilou Gerlovou jako vokalistka Karla Gotta.
(nar. 7.1.1944 Praha)

 

     
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

100

136

 

Cholotkov

"Rašeliniště na kraji lesa"

 

olej na plátně, signum nenalezeno, kvalitní rám, na rámu štítek se jménem CHOLOTKOV v azbuce.

 

32 x 42,5 (41,5 x 52) cm

 

1 500 Kč

 

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

100

137

 

Stehlík Jindřich

"Vltava u Orlíka"

 

olej na kartonu se strukturou plátna, signováno vpravo dole J. STEHLÍK, vzadu autorský štítek.

 

41 x 54 (50,5 x 64,5) cm

 

900 Kč

 

 

Zajímavá práce dokumentační hodnoty.

 

Stehlík Jindřich (1905-1991)

Malíř, studium na pražské Akademii výtvarného umění u Otakara Nejedlého. V jeho tvorbě převažovala krajinomalba, zachycoval také záběry denního života a pracovní náměty.

(6.12.1905 Milevsko, Písek - 9.8.1991)

 

     
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

138

 

Krhut

"Rybářská bárka s plachtami před přístavem"

 

olej na jemném plátně lepeném na kartonu, signováno vpravo dole KRHUT.7.6 - případné vročení může být kryté rámem.

 

36 x 51 (50,5 x 65,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

100

139

 

Hermanskij

"Eskymácký motiv - Dítě v košatině přivázané k sobovi, v pozadí jurta"

 

grafický list jemně kolorovaný, signováno vlevo dole HERMANSKIJ, nedatováno.

 

32,5 x 23,5 (43,5 x 33,5) cm

 

800 Kč

 

 

Zajímavá sbírková práce.

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

100

140

 

Drha Josef

"Zátiší s ovocem a kameninou na selském stole"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole J. DRHA, datováno 1988.

 

50 x 70 (61,5 x 81,5) cm

 

5 500 Kč

 

 

 

Drha Josef (1912-2009)

malíř a grafik, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, dále soukromě u Wünsche a Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, ČFVU, SCA, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd., dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních, zastoupen mimo jiné v roce 1993 na výstavě Les Peintres Tcheques v Paříži, významný český malíř a přední malíř ostravského regionu.

(3. 3. 1912 Ostrava-Hulváky - 22. 12. 2009 Ostrava)

 

       
      TOP 121-140  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE