201-220

www.aukcnidum.cz

 106. AUKCE BRNO - 20.10.2019

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
201 202 203 204 205
206 207 208 209 210
211 212 213 214 215
216 217 218 219 220

100

201

 

Urban Vladislav

"Skica postavy"

 

kombinovaná technika, kresba tužkou a akvarel, signováno vpravo dole V. URBAN, vzadu autorovou rukou uveden název obrazu a podpis, konec minulého století. Rámováno v jednoduchém rámku, paspartováno.

 

Výřez 29,5 x 17 (42 x 31,5) cm

 

400 Kč

 

 

Do aukce získáno přímo od autora.

 

Urban Vladislav (1937-)

Sklářský výtvarník, designér, šperkař, studoval na Střední škole šperkařské v Turnově a v ateliéru u profesora K. Štipla a docenta V. Plátka na VŠUP v Praze, zabývá se designem lisovaného, broušeného a hutnického užitkového a obalového skla, patří mezi znalce a sběratele drahých kamenů, zastoupen v Moravské galerii Brno.

(nar. 14.3.1937 Plzeň)

 

 

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

202

 

Urban Vladislav

"Estét" - studie pro portrét 'guru dr. Holešovský'"

 

kombinovaná technika na malířské lepence, signováno vlevo dole monogramem V.U., vzadu autorovou rukou název díla a datace 2005.

 

30,5 x 21,5 (35 x 26) cm

 

1 500 Kč

 

 

Do aukce získáno přímo od autora.

 

Urban Vladislav (1937-)

Sklářský výtvarník, designér, šperkař, studoval na Střední škole šperkařské v Turnově a v ateliéru u profesora K. Štipla a docenta V. Plátka na VŠUP v Praze, zabývá se designem lisovaného, broušeného a hutnického užitkového a obalového skla, patří mezi znalce a sběratele drahých kamenů, zastoupen v Moravské galerii Brno.

(nar. 14.3.1937 Plzeň)

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

203

 

Urban Vladislav

"Furie"

 

olej na plátně fixovaném na lepence, signováno vlevo dole V. URBAN, datováno 2007. Vzadu autorovou rukou název díla, podpis a rozměr.

 

35 x 25 (38 x 28) cm

 

2 000 Kč

 

 

Do aukce získáno přímo od autora.

 

Urban Vladislav (1937-)

Sklářský výtvarník, designér, šperkař, studoval na Střední škole šperkařské v Turnově a v ateliéru u profesora K. Štipla a docenta V. Plátka na VŠUP v Praze, zabývá se designem lisovaného, broušeného a hutnického užitkového a obalového skla, patří mezi znalce a sběratele drahých kamenů, zastoupen v Moravské galerii Brno.

(nar. 14.3.1937 Plzeň)

 

 

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

204

 

Kadula Josef

"Opuštěný strom"

 

olej na papíře, signováno vlevo dole JOSEF KADULA, datováno 1964. Vpravo dole dedikace, vzadu papírový štítek s názvem a datací. Adjustováno v paspartě, pod sklem, rámováno.

 

Výřez 42,5 x 60,5 (53,5 x 71,5) cm

 

4 000 Kč

 

 

 

Kadula Josef (1920-1985)

Skladatel, hudebník, grafik, malíř, studoval na SUPŠ v Brně u profesora E. Hrbka, F. Süssera a souběžně na FF UJEP u A. Kutala a V. Richtera dějiny umění, člen SČVU. Věnoval se užité grafice a malbě, plakátové tvorbě. V krajinomalbě zpočátku používal zjednodušené kubistické tvary.

(31. 12. 1920 Ostrava - 28. 9. 1985 Brno)

 

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

205

 

Souček Karel

"Malíř s modelem v ateliéru"

 

olej na malířské lepence, signováno dole K. SOUČEK, kolem poloviny minulého století.

 

44 x 30 (50 x 35) cm

 

8 000 Kč

 

 

 

Souček Karel (1915-1982)

Ilustrátor, pedagog, malíř, grafik, výborný český modernista, studia na UPŠ Praha a AVU Praha, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG Hollar, Svazu čs. výtvarných umělců, tvůrčí skupiny Říjen, Svazu českých výtvarných umělců, profesor na akademii v Praze, řada samostatných výstav, účastnil se mnoha kolektivních výstav doma i v zahraničí, vystavoval např. v Antverpách, Benátkách, Berlíně, Bruselu, Lutychu, Lucernu, Moskvě, New Yorku, Sao Paulu, Řezně, Vídni, zastoupen v mnoha galeriích, široce zastoupen v Národní galerii Praha, známý a hledaný malíř dvacátého století, uváděn v literatuře.

(26.9.1915 Kročehlavy, Kladno - 26.11.1982 Kladno)

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

206

 

Rombald J.

"Bohatá kytice růží ve váze"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole J. ROMBALD, první polovina minulého století.

 

66,5 x 97 (88 x 117,5) cm

 

3 000 Kč

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

100

207

 

Heinz

"Lesní zákoutí s potokem"

 

barevné pastely, signováno vlevo dole HEINZ, datováno 1941. Nutno vyměnit zasklení, v levém dolním rohu schází kousek skla.

 

71 x 52 (86 x 66) cm

 

900 Kč

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

100

208

 

nesignováno

"Hvězda"

 

olej na velmi řídkém plátně, které je fixované na lepence, nesignováno. Druhá polovina minulého století.

 

50 x 70,5 (57,5 x 77,5) cm

 

900 Kč

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

100

209

 

neurčeno

"Čtoucí"

 

tempera, kvaš na malířské lepence, signováno vpravo dole, neurčeno, kolem poloviny minulého století. Vzadu papírový štítek psaný na stroji uvádějící název obrazu.

 

45 x 33 (52 x 41) cm

 

500 Kč

 

 

 

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

100

210

 

Vrbová Štefková Miroslava

"Portrét sedící ženy se šperky"

 

velký olej na plátně, signováno vpravo nahoře M. VRBOVÁ (Vrbová Štefková Miroslava) datováno zřejmě 1947.

 

99 x 68 (111 x 82) cm

 

15 000 Kč

 

 

 

Vrbová-Štefková Miroslava (1909-1991)

Malířka, studovala na Ukrajinské akademii v Praze, na AVU Praha u Maxe Švabinského a dále v Paříži u Františka Kupky na Akademie Beaux de Arts, byla členkou SVU Aleš Praha, v roce 1964 emigrovala, převážně pak žila v Německé spolkové republice.

V roce 1939 vystavovala na IV. zlínském salonu a v roce 1940 spolu s Jindřichem Wielgusem v brněnském pavilonu ALEŠ. V letech 1964 - 1988 vystavovala v Rakousku, Švýcarsku, Dánsku, Německu, Španělsku, Kanadě, v osmdesátých letech každoročně vystavovala ve Freudenstadtu. V 70. letech portrétovala členy rodiny Ronalda Reagana, prezidenta USA. Za svou práci obdržela od prezidenta z Bílého domu osobní poděkování.

Cyklus monumentálních pláten-olejomaleb „Labutí jezero“ je dnes je v Národním divadle v Praze, její obrazy jsou na obecním úřadě a v kostele v rodných Žinkovech.

(11.11.1909 Žinkovy, okres Klatovy - 1991 Freudenstadt)

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

211

 

Petrovan Bedřich

"Krajina"

 

barevné pastely, signováno vpravo dole PETROVAN, druhá polovina minulého století. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 42 x 57,5 (64,5 x 85) cm

 

2 900 Kč

 

 

 

Petrovan Bedřich (1908-1986)

Grafik, malíř, výtvarník, fotograf, pedagog, ilustrátor, studium na pražské akademii u Willi Nowaka a Jakuba Obrovského, od roku 1939 trvale působil v Brně, byl členem SVUM Aleš a Bloku výtvarných umělců moravskoslezských v Brně, zastoupen i ve sbírkách Národní galerie Praha.

(30. 12. 1908 Krakovec, okr. Prostějov - 24.2.1986 Brno)

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

212

 

Brun Richard

"Dialog"

 

kombinovaná technika, kresba tuší kolorovaná akvarelem, signováno vpravo dole tužkou R. BRUN. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 43 x 29,5 (66 x 50,5) cm

 

1 900 Kč

 

 

 

Brun Richard (1908-1980)

malíř, scénograf, ilustrátor, studoval na pražské akademii u Nejedlého, působil v Brně, vystavoval mimo jiné s Mánesem a na zlínských salonech.

(10.11.1908 Plzeň - 20.12.1980 Brno)

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

213

 

Dvořáček Zdeněk

"Pták Ohnivák"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole monogramem ZD (Zdeněk Dvořáček), datováno 1970, vzadu informace o obraze.

 

19 x 25 (31 x 37,5) cm

 

1 200 Kč

 

 

 

Dvořáček Zdeněk (1929-1988)

Malíř, grafik, prasynovec akademického malíře Aloise Kalvody. Studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě u Willy Nowaka a Bedřicha Hoffstädtera (1949-1953). Krátce před ukončením školy byl zatčen příslušníky StB a odsouzen v procesu s protirežimní skupinou Brno POP na pět let vězení v jáchymovském nápravném táboře. Domů se vrátil v roce 1958 s podlomeným zdravím. Pracoval ve šlapanické továrně na lepenky, potom v Grafii Brno. Vytvořil stovky grafických návrhů firemních katalogů, plakátů, reklamních předmětů či firemních log, navrhoval turistické odznáčky, byl autorem tehdejšího loga pivovaru Hostan. Jeho tvorba obsahuje téměř 300 obrazů, tisíce skic a perokreseb, několik knižních ilustrací (nevydaných) a čtyři nedokončené cykly obrazů (Štíty a totemy, Zvěrokruh, Ptáci, Starý zákon). Umělecky čerpal z Jana Kotíka, Jana Zrzavého, Paula Kleeho nebo Rudolfa Kremličky. Námětem mu byla krajina, člověk a otázka bytí, folklór. V šedesátých letech se jeho realisticky pojatá krajina postupně kubizovala.

(24. 10. 1929 Šlapanice - 16. 1. 1988 Šlapanice)

 

 

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

214

 

Dvořáček Zdeněk

"Pták a ryba"

 

olej na malířské lepence, signováno monogramem vpravo dole ZD (Zdeněk Dvořáček), datováno 1970.

 

18 x 28,5 (27 x 36,5) cm

 

1 200 Kč

 

 

 

Dvořáček Zdeněk (1929-1988)

Malíř, grafik, prasynovec akademického malíře Aloise Kalvody. Studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě u Willy Nowaka a Bedřicha Hoffstädtera (1949-1953). Krátce před ukončením školy byl zatčen příslušníky StB a odsouzen v procesu s protirežimní skupinou Brno POP na pět let vězení v jáchymovském nápravném táboře. Domů se vrátil v roce 1958 s podlomeným zdravím. Pracoval ve šlapanické továrně na lepenky, potom v Grafii Brno. Vytvořil stovky grafických návrhů firemních katalogů, plakátů, reklamních předmětů či firemních log, navrhoval turistické odznáčky, byl autorem tehdejšího loga pivovaru Hostan. Jeho tvorba obsahuje téměř 300 obrazů, tisíce skic a perokreseb, několik knižních ilustrací (nevydaných) a čtyři nedokončené cykly obrazů (Štíty a totemy, Zvěrokruh, Ptáci, Starý zákon). Umělecky čerpal z Jana Kotíka, Jana Zrzavého, Paula Kleeho nebo Rudolfa Kremličky. Námětem mu byla krajina, člověk a otázka bytí, folklór. V šedesátých letech se jeho realisticky pojatá krajina postupně kubizovala.

(24. 10. 1929 Šlapanice - 16. 1. 1988 Šlapanice)

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

215

 

Beran Bruno

"Zamyšlená"

 

kombinovaná technika - kresba tužkou kolorovaná akvarelem, signováno vpravo dole B. BERAN (Bruno), první polovina minulého století.

 

64 x 49,5 (70,5 x 55,5) cm

 

4 000 Kč

 

 

 

Beran Bruno (1888-1979)

Německy hovořící brněnský malíř patřící mezi nejdůležitější a komerčně nejúspěšnější německy hovořící autory brněnské výtvarné scény. Studoval, žil a tvořil ve Vídni (1904-1905 Uměleckoprůmyslová škola u Karla Otto Czechky, 1905-1908 Akademie výtvarných umění u Rudolfa Bachera), dále studoval v Mnichově (1908-1910 Akademie výtvarných umění u Heinricha von Zuegela), v Paříži (v roce 1911 Akademie de la Grande-Chaumiere u Luciena Simona, v průběhu roku 1913 navštěvoval Clauda Moneta v Giverny), na Mallorce a v USA. Rozsáhlé dílo s autobiografickým podtextem bylo jako soukromý majetek prezentováno v Brně v roce 1927 na výstavě Scholle a v Liberci v roce 1930. Kromě portrétů maloval náboženské motivy a krajiny.

(6.1.1888 Brno - 27. 6. 1979 Palma de Mallorca)

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

216

 

Nowak Willi

"Figurální scéna"

 

kombinovaná technika kresba tužkou kolorovaná akvarelem, signováno vpravo dole Willi Nowak, kolem poloviny minulého století. Rámováno, paspartováno. Pravděpodobně přípravná studie.

 

Výřez 34 x 27 (58,5 x 50) cm

 

4 000 Kč

 

 

 

Nowak Willi (1886-1977)

Nowak Vilém

Malíř, grafik, studoval na akademii u Thieleho, často pobýval v zahraničí, zejména v Mnichově, člen SVU Mánes, Osmy, již v letech 1907-1908 vystavoval se skupinou Osma, v letech 1929 - 1930 profesor na pražské akademii, v roce 1950 spoluzakladatel Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, jeho žáky byli např. Boštík, Jiroudek, Nemes, zastoupen v řadě evropských galerií, včetně Národní galerie Praha, řada monografií, národní umělec, jeden z nejvýraznějších představitelů moderního malířství 20. století u nás.

(3.10.1886 Mníšek pod Brdy - 20.10.1977 Praha)

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

217

 

Němeček Rudolf

"Kytice v malovaném džbánku"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole R. NĚMEČEK, datováno 1957. Obraz nepochybně inspirovaný tvorbou významného českého malíře Václava Špály.

 

45,5 x 33,5 (57,5 x 45,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Němeček Rudolf (1921-?)

Malíř. Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Jana Baucha. V roce 1988 vystavoval na Salonu pražských výtvarných umělců.

(23. 4. 1921 Praha - ?)

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

218

 

Špitník (Špitálník) Ladislav J.

"Moře - Dubrovník"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole ŠPITNÍK, datováno 1930. Vzadu na blind rámu tužkou název obrazu a datace.

 

49,5 x 70,5 (64 x 84,5) cm

 

2 800 Kč

 

 

 

Špitník Ladislav (1901-?)

Malíř, grafik, žák Engelmüllera a Kalvody, výborný krajinář.

(nar. 6.1.1901 Praha)

 

 

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

219

 

Popelka Vojtěch Hynek

"Kačeny na vodě"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole VH POPELKA, první polovina minulého století. Rámováno v širokém dřevěném černě lakovaném rámu. Dole uprostřed malba drobně poškozena - promáčklá

 

45 x 59,5 (59,5 x 74) cm

 

4 500 Kč

 

 

 

Popelka Vojtěch Hynek (1888-1961)

Malíř, ilustrátor, studia na UMPRUM u Emanuela Dítěte a Heinricha Jakesche, na AVU u Hanuše Schwaigera, tvořil dlouho v Paříži. Věnoval se krajinomalbě, specializoval se na malbu zvířat, ilustroval Brehmův Život zvířat. Výstavy v Topičově saloně, v Rubešově galerii a další, zastoupen ve sbírkách Městského muzea v Jindřichově Hradci, v Galerii v Plzni, v Městském muzeu v Náchodě.

(13.12.1888 Praha - 26.1.1961 Praha)

 

   

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

220

 

Sabater Daniel

"Zátiší s květinou, dopisem a svícnem"

 

olej na plátně, vpravo dole věnování: A MADAME RADO SMIRCA a signování D. SABATER, vlevo dole text LA FLOR PREFERIDA (oblíbená květina). Vzadu na plátně uvedeno Daniel Sabater DE VALENCIA (ESPAŃA), PARIS 1942

 

61 x 38 (79 x 56) cm

 

 

8 000 Kč

 

 

 

Sabater Daniel (1888-1951)

Španělský malíř.

(13. 12. 1888 Valencie - 1951 Barcelona)

 

 

 

 

 

   

TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE