241-260

www.aukcnidum.cz

 106. AUKCE BRNO - 20.10.2019

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
241 242 243 244 245
246 247 248 249 250
251 252 253 254 255
256 257 258 259 260

100

241

 

Tuschnerová Inez

"Leningrad"

 

tempera, kvaš, signováno vlevo dole TUSCHNEROVÁ, datováno 1962, vpravo dole název obrazu.

 

85 x 120 (88 x 123,5) cm

 

5 000 Kč

 

 

MG uspořádala této známé brněnské výtvarnici velkou retrospektivní výstavu na přelomu 2018/2019.

 

Tuschnerová Inez (1932-2015)

Textilní výtvarnice, malířka, scénografka, pedagožka. Studovala na ŠUŘ v Brně užitou a monumentální malbu u prof. A. Fišárka, na VŠUP v Praze H. Vlkové a na mezinárodní malířské akademii v Salcburku u O. Kokoschky. Od 60. let se specializovala na tvorbu tkaných a netkaných tapisérií, textilních prostorových objektů a textilií pro interiéry, experimentovala s tzv. textilní grafikou i novými a netradičními postupy.

(6.5.1932 Brno - 25.11.2015 Brno.)

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

242

 

Kloc Pergrin Jaroslav

"Kytice ve džbáně"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole KLOC, vzadu majitelovou rukou informace o obraze, obraz byl dárkem v roce 1961.

 

54,5 x 48,5 (68 x 62) cm

 

2 800 Kč

 

 

 

Kloc Pergrin Jaroslav (1894-?)

Malíř. Studoval krajinářskou školu Aloise Kalvody a figurální malířství u prof. Karla Truppeho v Brně. V roce 1943 vystavoval jako host Klubu výtvarných umělců Aleš v Brně.

(16.12.1894 Nesvačilka u Brna -?)

 

   

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

243

 

Brukner Jan

"Sedící dívčí akt s bílou drapérií"

 

tempera na kartonu, signováno vlevo dole BRUKNER, datováno 1958. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 35,5 x 26 (59 x 47) cm

 

1 900 Kč

 

 

 

Brukner Jan (1906-1969)

Malíř, kreslíř, profesor Školy uměleckých řemesel. Studoval v Praze na Uměleckoprůmyslové škole (UMPRUM) a na Akademii výtvarných umění. V malbě se věnoval figurálním motivům, pracoval i jako jevištní výtvarník a v knižní grafice.

(3.5.1906 Havlíčkova Borová, Havlíčkův Brod - 31.1.1969 Brno)

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

244

 

Ochrymčuk Leonid

"Velikonoce"

 

kresba uhlem, nesignováno, vzadu autorský štítek s informacemi i obraze a datací 1975.

 

 

2 500 Kč

 

 

39 x 55 (44 x 59,5) cm

 

Ochrymčuk Leonid (1929-2005)

Malíř, kreslíř, grafik, narodil se a zemřel v Brně, studoval výtvarnou výchovu u F. Doubravy, B.S. Urbana, E. Miléna a V. Makovského na MU Brno v letech 1948-1953, od roku 1965 vedl Výtvarné studio mladých při Domě umění Brno, od roku 1972 působil pedagogicky jako asistent, docent a posléze jako profesor na Ped. fakultě UJEP Brno, zastoupen ve sbírkách NG v Praze, MG v Brně, AJG v Hluboké nad Vltavou, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Oblastní galerie v Olomouci, GVU v Hodoníně a jinde.

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

100

245

 

Dvorský Bohumír

"Letní kytice ve váze"

 

mistrovský olej - tempera na kartonu, signováno vpravo dole BOH. DVORSKÝ, datováno 1952, signatura je součástí dedikace novomanželům Durčákovým. Jde o jedno z malířových slavných zátiší s květy, rozjásaná skvostná práce, luxusní rám.

 

90 x 65 (109 x 83) cm

 

39 000 Kč

 

 

Pochází z významné ostravské sbírky.

 

Dvorský Bohumír (1902-1976)

Malíř, kreslíř, grafik, soukromá studia u Otty Molitora, dále pražská akademie u Nejedlého, člen Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, Skupiny olomouckých výtvarníků, Skupiny výtvarných umělců Moravské Ostravy, KVU Aleš v Brně, Svazu českých výtvarných umělců, výstavy po celé republice, dále Benátky, Rio de Janeiro, Helsinky, Stockholm, Peking, Šanghaj, Moskva atd., zasloužilý umělec, národní umělec.

(21.10.1902 Paskov, okres Frýdek-Místek - 11.1.1976 Svatý Kopeček, Olomouc)

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

246

 

Kvasil

"Noční krajina se statkem a tůní"

 

olej na plátně, signováno vpravo nahoře KVASIL, datováno 1904. Kvalitní práce, která vyžaduje restaurování. Vlivem uschování v nevhodných podmínkách došlo k povrchovému poškození, plátno je na několika místech uvolněné z blind rámu.

 

50 x 80 (66 x 96) cm

 

6 000 Kč

 

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

 

100

247

 

nesignováno

"Baletky na zeleném pozadí"

 

olej na překližce, nesignováno, luxusní rám francouzského typu.

 

60,5 x 80 (82,5 x 100) cm

 

 

19 000 Kč

 

 

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

 

100

248

 

Urichová B.

"Povoz v podzimním úvoze"

 

olej na lepence, signováno vpravo dole B. URICHOVÁ, výborné malířské zpracování slavného tématu Antonína Slavíčka, kolem roku 1935, původní reprezentativní rám

 

50 x 70 (63 x 83,5) cm

 

7 500 Kč

 

 

Nejedná se o kopii.

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

 

100

249

 

Otipka Jindřich

"Domy v barevné opavské krajině"

 

olej na lepence, signováno vpravo dole J. OTIPKA, datováno 1966, široký profilovaný rám bílé barvy, reprezentativní celek.

 

50 x 65 (67 x 82) cm

 

9 500 Kč

 

 

Výborná práce autora ovlivněného Špálou

 

Otipka Jindřich (1921-1986)

Malíř, grafik, studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Jana Baucha a Emila Filly, v šedesátých letech se zabýval kubismem, v sedmdesátých letech se vrátil k realismu. Jeho pojetím a barevností jej lze zařadit do okruhu následovníků Václava Špály, zastoupen v řadě galerií.

(3.4.1921 Neplachovice - 8.4.1986 Ostrava)

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

250

 

Pelc Ladislav

"Krajina z legendy o králi Artušovi"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole LAD. PELC - signatura špatně rozlišitelná, vzadu název obrazu, jméno autora a datace 1976.

 

70,5 x 101 (80 x 110,5) cm

 

20 000 Kč

 

 

 

Pelc Ladislav (1951-)

Malíř, grafik, hudebník

Svou výtvarnou kariéru zahájil v šestnácti letech ilustracemi knihy cestovatele a spisovatele F.A.Elstnera "Uzly a laso". Následovala výtvarná a grafická práce pro gramofonovou firmu Panthon, v roce 1971 vyhrál výtvarnou soutěž čs.rozhlasu. Vzdělání v oboru reprodukční grafiky uplatnil v pražských nakladatelstvích Mladá Fronta, Lidová Demokracie a Melantrich. Od začátku sedmdesátých let se cílevědomně připravoval k volné tvorbě, zejména soukromým studiem malby u akademického malíře Rudolfa Pucholta. V roce 1976 vytváří sérii prvních olejomaleb, vzápětí opouští Melantrich a věnuje se výhradně malbě. Pracuje pro Art Centrum a jeho díla v převážné většině opouštějí Československo.

(nar. 15.9.1951)

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

251

 

Chaloupk...

"Na jihočeské návsi"

 

olej na plátně fixovaném na lepence, signováno vpravo dole CHALOUPK77, datováno 1977, paspartováno, rámováno.

 

Výřez 40,5 x 51,5 (62,5 x 73,5) cm

 

1 300 Kč

 

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

 

100

252

 

Brychta Jan

"Acrobat"

 

barevná serigrafie, signováno vpravo dole tužkou JAN BRYCHTA, datováno 2002, vpravo dole uveden název díla. Rámováno, paspartováno.

 

Tisková plocha 39,5 x35 (57 x 52) cm

 

900 Kč

 

 

 

Brychta Jan (1928-2013)

Malíř, ilustrátor, grafik a filmový výtvarník, studium v Praze na Státní grafické škole a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (VŠUP) u Josefa Kaplického a Antonína Pelce. V 60. letech 20. století se prosadil především jako ilustrátor knih, převážně dětských. Věnoval se filmu, animovanému i hranému, navrhoval kostýmy, tvořil loutky, plakáty. Režíroval animovaný film Šašci, sám hrál ve filmech Černý prapor (1958) a Máte doma lva? (1963, režie Pavel Hobl). Jako výtvarník je podepsán například pod televizním zpracováním Klapzubovy jedenáctky. Po srpnové okupaci v roce 1968 odešel Jan Brychta se svou rodinou do Londýna. Spolupracoval s dětským vysíláním televize BBC, maloval, ilustroval knihy a učebnice, tvořil plakáty a ilustroval také řadu českých knih, vydávaných v exilových nakladatelstvích Rozmluvy a '68 Publishers. Po roce 1990 občas navštívil Prahu, nikdy ale neměl v Česku samostatnou výstavu. Zúčastnil se výstavy "Brychtovi: 4 generace", která se uskutečnila v roce 2009 v pražském Mánesu. Představilo se na ní 10 výtvarníků z širší rodiny Brychtů. Vedle Jana Brychty byla zastoupena jeho žena Lída Brychtová a syn Alex (Aleš) Brychta. Dcera Brychtových Edita Brychta je herečka.

(11.5.1928 Mladá Boleslav - 13.11.2013 Londýn)

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

253

 

Přeček František

"Na kraji vesnice"

 

akvarel, signováno vlevo dole PŘEČEK, kolem poloviny minulého století.

 

35 x 50 (46 x 60,5) cm

 

1 900 Kč

 

 

 

Přeček František (1893-?)

Malíř, pedagog, studoval architekturu a profesuru kreslení na ČVUT v Praze a v letech 1916 - 1919 malbu u Vratislava Nechleby a Jana Preislera na AVU v Praze. Působil jako středoškolský profesor kreslení ve Znojmě a Brně, věnoval se především krajinomalbě.

(15.3.1893 Kroměříž - ?)

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

254

 

Rélink Karel

"Pohled na Prahu"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole RÉLINK, první polovina minulého století.

 

60 x 81 (76,5 x 96,5) cm

 

24 000 Kč

 

 

 

Rélink Karel (1880-1945)

Spisovatel, malíř, ilustrátor, studuval na Akademii výtvarných umění v Praze u Václava Brožíka. Několik let působil jako ilustrátor v Paříži. Během první světové války byl malířem u rakousko-uherské armády. Kreslil také protižidovské karikatury.

(3.8.1880 Praha - květen 1945 Křivoklát)

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

255

 

Honsa Jan

"Kvetoucí kaštany"

 

velký olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1905.

 

92 x 140 (103,5 x 150) cm

 

79 000 Kč

 

 

Skvělá práce bezesporné galerijní hodnoty, svou velikostí navíc velmi reprezentativní práce Mařákovy školy.

 

Honsa Jan (1876-1937)

Malíř, grafik, studium na akademii v Praze u Julia Mařáka, již v roce 1893 obdržel na světové výstavě v St. Louis bronzovou medaili, člen vídeňského Hagenbundu, člen UNION International des Beaus-ARTS et LETTRES v Paříži, tvořil v duchu prvního impresionismu, významný představitel Mařákovy krajinářské školy, vystavoval v Mánesu, celkem 21 výstav, v Hagenbundu 9 výstav, další výstavy u nás i v Evropě, široké zastoupení v Národní galerii.

(8.6.1876 Tisová, Ústí nad Orlicí - 9.9.1937 Polička)

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

256

 

Hrnčárek Jan

"Pohled do údolí"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole J. HRNČÁREK, datováno 1979.

 

71 x 102 (89,5 x 119,5) cm

 

9 500 Kč

 

 

 

Hrnčárek Jan (1918-2009)

ak. mal. PhDr. Hrnčárek Jan

Malíř, kreslíř, grafik, věnoval se převážně krajinomalbě, studoval soukromě u Otty Schüllera ve Frýdlantě nad Ostravicí, od roku 1940 v malířské škole v Mánesu u Otakara Nejedlého, Sychry, Lieslera a Tittelbacha, po válce studoval 4 roky AMU a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, v roce 1949 byl z politických důvodů z akademie vyloučen, od roku 1947-1948 žil ve Frenštátě pod Radhoštěm, ateliér měl na Dolní Bečvě. Zastoupen v NG Praha, kolem třiceti výstav v České republice i v Evropě - např. Curych, Liverpool, Katovice, Zlínský salon, zastoupen v GVU v Ostravě, v roce 1953 se účastnil soutěže o výzdobu malého foyeru Národního divadla v Praze, v roce 1973 obdržel cenu města Ostravy, od roku 1983 zasloužilý umělec, člen umělecké skupiny ARKÁDA.

Po listopadu 1989 byl Janu Hrnčárkovi přiznán titul akademický malíř, v roce 2003 mu byla udělena Cena sv. Martina za umělecké ztvárnění frenštátské krajiny a okolí, za celoživotní práci na poli kulturním a u příležitosti 85. výročí narození. Cena sv. Martina je každoročně udělována významným osobnostem za přínos ve vlastivědné práci nebo na poli kulturního života města Frenštát pod Radhoštěm. Mimo jiné tuto cenu v roce 2000 získal Pavel Parma, známý bibliofil, z jehož sbírky jsme v minulých letech nabízeli na našich aukcích řadu zajímavých bibliofilií a fotografií od Josefa Sudka.

(15.8.1918 Fryčovice, Frýdek-Místek - 21.10.2009)

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

257

 

nesignováno

"Portrét muže - Bedřich Veliký"

 

olej na plátně, nesignováno, druhá polovina 19. století. Malba silně krakelovaná, místy schází úplně. Rámováno v ručně řezaném zlaceném rámu florentského typu.

 

42,5 x 34,5 (54 x 45) cm

 

6 000 Kč

 

 

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

 

100

258

 

Milén Eduard

"Učitel hry na klavír"

 

kombinovaná technika, malba tuší kolorovaná kvašem, signováno vpravo dole E. MILÉN, první polovina minulého století. Levý dolní roh natržený. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 39 x 23 (53 x 36) cm

 

5 000 Kč

 

 

 

Milén Eduard (1891-1976)

Müller Eduard - vlastním jménem

malíř, grafik, ilustrátor, scénograf, působil v Brně, v letech 1941 - 1945 profesor na škole umění ve Zlíně, studia na UMPRUM v Praze u Dítěte a Schikanedera, dále na AVU v Praze ve speciální grafické škole u Švabinského, člen KVU Aleš, SČVU, SČUG Hollar, řada výstav a zastoupení v českých a moravských galeriích.

(18.3.1891 Frýdštejn, Jablonec nad Nisou - 19.5.1976 Brno)

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

259

 

Cigoš Stanislav

"Tanec v dračí tlamě"

 

olej, signováno vzadu CIGOŠ 2000, vzadu na blind rámu název obrazu.

 

50 x 65 (64,5 x 79) cm

 

6 500 Kč

 

 

Cigoš Stanislav (1955-2003)

Malíř, grafik, autor objektů, autodidakt, provozoval soukromou Galerii 761 v Ostravě Přívoze, od roku 1980 téměř každoročně vystavoval. (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců, Ostrava)

(9.12.1955 Jeseník - 2003)

 

 

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

100

260

 

Kolář Jiří

"Pocta sochařství"

 

koláž, signováno vpravo dole JK 92 (Jiří KOLÁŘ), vzadu propisovací tužkou signováno J. Kolář, datováno 1992.

 

35 x 28,5 (53 x 44) cm

 

12 500 Kč

 

 

 

Kolář Jiří (1914-2002)

Malíř, kreslíř, kolážista, básník, překladatel, český umělec světového jména, vyučen truhlářem, absolvoval soukromá studia. Od 1980 žil a tvořil v Paříži. V roce 1996 se konala výstava ve Výtvarném centru Chagall v Ostravě, vystavoval spolu s Bělou Kolářovou. Zastoupen snad ve všech významných galeriích na celém světě, patří k nejvýznamnějším českým uměleckým osobnostem, patrně světově nejznámější český výtvarník 20. století

(24.9.1914 Protivín, Písek - 11.8.2002 Praha)

 

     

 

  TOP 241-260  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE