261-280   

www.aukcnidum.cz

 

 106. AUKCE BRNO - 20.10.2019

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
261 262 263 264 265
266 267 268 269 270
271 272 273 274 275
276 277 278 279 280

100

261

 

Kotzian Josef aka Solferino

Medijní kresba

 

tužka na papíře, signováno vpravo SOLF (Solferino), datováno 1952. Kresba Josefa Kotziana, který své práce signoval jménem "řídícího ducha" Solferino. Josef Kotzian se řadí mezi nejvýznamnější představitele Art Brut u nás. Mírná poškození papíru.

 

31 x 23 (list 32 x 24) cm

 

11 000 Kč

 

 

Podobná kresba z roku 1949 je publikovaná v reprezentativní publikaci "Art brut v českých zemích" od Aleny Nádvorníkové, strana 107. Vydalo Nakladatelství Arbor Vitae a Muzeum umění Olomouc ve spojení s Galerií výtvarného umění v Chebu, 2008, 206 stran, 174 vyobrazení.

 

Kotzian Josef (1889-1960)

Naivní umělec, naivní malíř, vyučený strojník v Ostravě-Přívoze, medijní kreslíř ze slezského okruhu. Byl členem spiritistického spolku Bratrství v Ostravě-Radvanicích. O jeho kresbách, které vystavoval na společných výstavách (signovány jsou jménem „řídícího ducha“ Solferino), se píše v dobové literatuře, v níž je pokládán za jednoho z nejvýznamnějších představitelů medijní tvorby. Hodnocena je i jejich kvalita výtvarná. „Kreslí od r. 1916 nádherné ornamenty s liniemi co nejpřesnějšími a úžasné fantastické květiny. Prohlašuje, že si je úplně jist, že to není on, který kreslí!“ (St. J. Běloradský, Průvodce výstavou medijních maleb, kreseb a jiných výtvorů. U příležitosti sjezdu českých spiritistů v Praze). Dochovaly se v majetku rodin spiritistů ve Slezsku a na jižní Moravě i jinde. V publikaci Sezemského je jeho fotografie s označením Josef Kotzian – kreslící médium. Kresby jsou až na výjimky datovány, výjimečně doprovázeny textem. Imaginativní mohutnost Kotzianových květin a květenství s jejich znepokojivými „masovými“ listy a drobnopisnými květy i vytříbenost autorského rukopisu je udivující a stejně jako původní invence tak řadí jeho kresby k vrcholům medijního projevu v oblasti kresby nejen v našem prostředí; byl zmiňován i v evropském kontextu, a to už za svého života. V rámci art brut byly jeho kresby představeny veřejnosti na výstavách v Praze 1998, ve Vídni, Paříži a Bruselu. Jsou z let 1919 – 1922, známy jsou i kresby z let čtyřicátých. Byly prezentovány také v Lausanne na výstavě L’art spirite (2005).

Celý text převzat z: Art brut v českých zemích (Mediumici, solitéři, psychotici), Alena Nádvorníková, vydalo nakladatelství Arbor vitae a Muzeum umění Olomouc ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Chebu, 2008.

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

100

262

 

neurčeno

"Reminiscencias Subconscientes - Podvědomé vzpomínky"

 

kresba tužkou na kartonu, místy kolorováno akvarelem, zafixováno, signováno, neurčeno, datováno 1961. Vzadu rukou psaný název obrazu ve španělštině, datace 1962 a opět signatura. Zajímavá malba z okruhu Art brut. Drobná poškozeni malby i rámu.

 

Ve výřezu 46,5 x 62,5 (61 x 77) cm

 

9 000 Kč

 

 

   

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

 

100

263

 

Born Adolf

"Pocta Pablu Picassovi"

 

litografie, signováno tužkou dole uprostřed A. BORN, druhá polovina minulého století. Rámováno, paspartováno.

 

Tisková plocha 23 x 10 (44 x 29) cm

 

6 700 Kč

 

 

 

Born Adolf (1930-2016)

Přední ilustrátor a grafik, scénograf, malíř, výtvarník kreslených filmů, karikaturista, studia u Ant. Pelce, člen ČFVU, SČUG Hollar, skupiny karikaturistů Polylegran, na světové výstavě v Montrealu získal GRAND PRIX, obdržel třicet vyznamenání a cen za ilustrace, řada výstav, zastoupen v Národní galerii.

(12.6.1930 České Velenice, Jindřichův Hradec - 22.5.2016)

 

     

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

264

 

Popelka Vojtěch Hynek

"Hlava koně s ohlávkou"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole VH POPELKA, datováno 1942.

 

71 x 60,5 (93 x 83) cm

 

8 000 Kč

 

 

Obraz pochází ze soukromé sbírky, jejíž základ položil pan veterinární rada pro Jižní Moravu, dědeček současného majitele.

 

Popelka Vojtěch Hynek (1881-1961)

Malíř, ilustrátor, studia na UMPRUM u Emanuela Dítěte a Heinricha Jakesche, na AVU u Hanuše Schwaigera, tvořil dlouho v Paříži. Věnoval se krajinomalbě, specializoval se na malbu zvířat, ilustroval Brehmův Život zvířat. Výstavy v Topičově saloně, v Rubešově galerii a další, zastoupen ve sbírkách Městského muzea v Jindřichově Hradci, v Galerii v Plzni, v Městském muzeu v Náchodě.

(13.12.1888 Praha - 26.1.1961 Praha)

 

     

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

265

 

Lach Fritz

"Kostel Všech svatých v Mürztalu"

 

akvarel, signováno vlevo FRITZ LACH, datováno 1910, dále uveden i název místa "Die Kirche in Allerheiligen Mürztal", paspartováno, rámováno. Malba na několika místech nepatrně poškozena.

 

45,5 x 52 (75 x 81,5) cm

 

9 000 Kč

 

 

 

Lach Fritz (1868-1933)

Rakouský grafik, malíř, významný akvarelista. Byl synovcem Andrease Lacha, malíře květin a zátiší. Studoval na vídeňské Akademii a Akademii výtvarných umění v Mnichově, mimo jiné u Eduarda Peithnera von Lichtenfels. Od roku 1900 se Friedrich Lach usadil jako malíř a grafik ve Vídni. Od roku 1909 se věnoval výhradně umělecké tvorbě. Zvláště ceněné byly jeho akvarely krajin.

(29.5.1868 Linec - 9.10.1933 Vídeň)

 

   

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

266

 

Feigl Max

"Postava u řeky pod horami"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole M. FEIGL (Max), druhá polovina minulého století.

Výborná práce, krásný obraz.

 

60 x 80 (69,5 x 100,5) cm

 

25 000 Kč

 

 

Feigl Max (1936-)

Rakouský malíř, rodák ze Salcburku

 

     

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

100

267

 

Uher Karel

"Bramboříky v květináči"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole UHER, datováno 1962.

 

46,5 x 40,5 (56 x 55) cm

 

1 100 Kč

 

 

 

Uher Karel (1891-?)

Malíř a restaurátor obrazů v Praze. Soukromě studoval u Kristinusa, Truppeho a Hlavsy. Maloval krajinu a zákoutí staré Prahy.

(9.2. 1891 Praha ?)

 

     

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

268

 

Lukášek Alois

"Tání za vesnicí"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole LUKÁŠEK, vzadu razítko autora a rukou psaný název, druhá polovina minulého století. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 19 x 37 (41 x 59) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Lukášek Alois (1911-1984)

Malíř, knižní ilustrátor, studia na pražské akademii u Sychry a prof. Nejedlého, byl členem SVU ALEŠ v Brně, Bloku výtvarných umělců atd., žil a tvořil v Nedvědicích pod Pernštejnem, časté náměty z Vysočiny, řada výstav.

(12.10.1911 Zlatkov - 14.4.1984 Nedvědice pod Perštýnem)

 

   

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

100

269

 

Dmitriev A.

"Asijský motiv"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole azbukou A. DMITRIEV, datováno 1992, vzadu uvedeno opět azbukou jméno malíře, Oděsa a název, bravurní práce.

 

100,5 x 80,5 (103 x 83) cm

 

6 000 Kč

 

 

     

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

 

100

270

 

Liesler Josef

"Dívka v zelené halence v červenožlutém prostoru"

 

olej - tempera, signováno, datováno 1958, mimořádná kvalita ve fauvistické orientaci.

 

100 x 70,5 (117,5 x 88) cm

 

55 000 Kč

 

 

Výborná práce nesporné galerijní a sběratelské hodnoty. Svou velikostí byla předurčena k reprezentaci fauvistického období malíře.

 

Liesler Josef (1912-2005)

Ilustrátor, malíř, grafik, věnoval se tvorbě poštovní známky, vlastních bibliofilií, studia na ČVUT Praha u C. Boudy, O. Blažíčka, člen skupiny Sedm v říjnu (1939-1941), SVU Mánes (1942-1956), SČUG Hollar (1945), tvůrčí skupiny 58 (1958), skupiny Radar. Čestným akademikem florentské Akademie, členem Královské belgické akademie (1969), zastoupen v řadě sbírek u nás i v zahraničí, včetně zastoupení v Národní galerii Praha, řada výstav, mj. výstavy v Mánesu, Hollaru, v Bruselu, Antverpách, Stockholmu, Göteborgu, Oslu, Kodani, Vídni, široká škála činností, výstav, ocenění popsána ve Slovníku Chagall.

(19.9.1912 Vidolice, Pětipsy, Chomutov - 23.8.2005 Praha)

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

271

 

nesignováno

"Polní kuchyň ve vojenském táboře"

 

olej na malířské lepence, nesignováno. Dle majitele by se mohlo jednat o práci Carla Fahringera. Na několika místech lepenka perforovaná.

 

37 x 47,5 (46,5 x 57) cm

 

19 000 Kč

 

 

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

 

100

272

 

nesignováno

"Portrét"

 

olej na plátně, nesignováno, vzadu na plátně špatně čitelné razítko, možná rámařství ve Vídni. V horní části porušený pruh malby. Konec 19. století.

 

41 x 35 (59,5 x 52) cm

 

7 500 Kč

 

 

     

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

 

100

273

 

"Postava dívky v dobovém šatu"

nesignováno

 

kresba tužkou, nesignováno, první polovina minulého století. Paspartováno, rámováno.

 

Výřez 14 x 9,5 (31,5 x 29,5) cm

 

500 Kč

 

 

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

 

100

274

 

Šimková - Elgrová Milena

"Květiny"

 

kombinovaná technika, kresba barevnými pastelkami, kvaš, signováno vpravo dole M.ŠIMKOVÁ - ELGROVÁ, druhá polovina minulého století. Rámováno, paspartováno

 

Výřez 34,5 x 24,5 (52 x 40) cm

 

500 Kč

 

 

 

Šimková - Elgrová Milena (1898-1977)

malířka v Brně, narozena v Hradci Králové, studia na UMPRUM v Praze, navštěvovala krajinářskou školu A. Kalvody, který ovlivnil její tvorbu, vystavovala s KVU Aleš v Brně.

(10.11.1898 Hradec Králové - 4.10.1977 Brno)

 

     

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

275

 

Tuschnerová Inez

"Abstrakce v hnědo žluté"

 

olej na papíře, signováno vlevo nahoře TUSCHNEROVÁ, datováno 1967. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 32,5 x 60,5 (49,5 x 79) cm

 

3 000 Kč

 

 

 

Tuschnerová Inez (1932-2015)

Textilní výtvarnice, malířka, scénografka, pedagožka. Studovala na ŠUŘ v Brně užitou a monumentální malbu u prof. A. Fišárka, na VŠUP v Praze H. Vlkové a na mezinárodní malířské akademii v Salcburku u O. Kokoschky. Od 60. let se specializovala na tvorbu tkaných a netkaných tapisérií, textilních prostorových objektů a textilií pro interiéry, experimentovala s tzv. textilní grafikou i novými a netradičními postupy.

(6.5.1932 Brno - 25.11.2015 Brno.)

 

     

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

276

 

"Abstrakce"

 

olej na sololitu, nesignováno, vzadu nečitelný text s datací Adamov 1968.

 

35 x 50 (37 x 52) cm

 

3 000 Kč

 

 

     

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

 

100

277

 

Liesler Josef

"Ženské torzo"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole tužkou LIESLER, datováno 1971, číslováno 112/200, adjustováno v textilní paspartě a textilním olepu, zaskleno.

 

Výřez 20 x 19 (36 x 33,5) cm

 

1 200 Kč

 

 

 

Liesler Josef (1912-2005)

Ilustrátor, malíř, grafik, věnoval se tvorbě poštovní známky, vlastních bibliofilií, studia na ČVUT Praha u C. Boudy, O. Blažíčka, člen skupiny Sedm v říjnu (1939-1941), SVU Mánes (1942-1956), SČUG Hollar (1945), tvůrčí skupiny 58 (1958), skupiny Radar. Čestným akademikem florentské Akademie, členem Královské belgické akademie (1969), zastoupen v řadě sbírek u nás i v zahraničí, včetně zastoupení v Národní galerii Praha, řada výstav, mj. výstavy v Mánesu, Hollaru, v Bruselu, Antverpách, Stockholmu, Göteborgu, Oslu, Kodani, Vídni, široká škála činností, výstav, ocenění popsána ve Slovníku Chagall.

(19.9.1912 Vidolice, Pětipsy, Chomutov - 23.8.2005 Praha)

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

278

 

Liesler Josef

"Dívka s maskou"

 

barevná litografie, signováno tužkou LIESLER, datováno 1985, adjustováno v textilní paspartě a textilním olepu, zaskleno.

 

Tisková plocha 15,5 x 8 (34,5 x 24) cm

 

900 Kč

 

 

 

Liesler Josef (1912-2005)

zaměření: ilustrace, malba, grafika, poštovní známky, plastika, bibliofilie, studia na ČVUT Praha u C. Boudy, O. Blažíčka, člen skupiny Sedm v říjnu, SVU Mánes, SČUG Hollar, tvůrčí skupiny 58, skupiny Radar, Čestným akademikem florentské Akademie, členem Královské belgické akademie (1969), zastoupen ve sbírkách u nás i v zahraničí, včetně Národní galerie Praha, výstavy v Mánesu, Hollaru, v Bruselu, Antverpách, Stockholmu, Göteborgu, Oslu, Kodani, Vídni aj.

(19.9.1912 Vidolice, Pětipsy, Chomutov - 23.8.2005 Praha)

 

     

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

279

 

Hašková Eva

"Apollón a múzy I"

 

barevný lept, signováno tužkou HAŠKOVÁ, datováno 1978, autorský tisk, adjustováno v textilní paspartě a v textilním olepu, zaskleno. Krásná práce ze sbírky Lyry Pragensis.

 

Ve výřezu 21,8 x 14,5 (46 x 35) cm

 

1 100 Kč

 

 

 

Hašková Eva (1946-)

Malířka, grafička, ilustrátorka, studovala v Praze na Střední odborné škole výtvarné a u Zdeňka Sklenáře na VŠUP tamtéž. Její grafické listy mají tlumený kolorit, hlásí se k odkazu secese i k japonským dřevořezům, její popisnost je někdy až vědecky přesná, věnuje se volné grafice. Obesílá kolektivní výstavy doma i v zahraničí (např. 1982 - Lipsko, IBA, 1986 Bradfort a Toronto). V roce 1975 obdržela cenu v soutěži Nejkrásnější knihy roku 1974, získala také cenu za volnou grafiku na téma Faust na Mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku. 1. cenu získala v Bad Leonfeldenu a na IX. Bienále grafiky v Brně.

(nar. 4.1.1946 Kladno)

 

     

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

280

 

Krasický Marcel

"Dívka ve žlutém"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole M. KRASICKÝ, nedatováno.

 

40,5 x 30 (58,5 x 49) cm

 

6 500 Kč

 

 

 

Krasický Marcel (1898-1968)

Malíř žánrových námětů, grafik, studium na speciální malířské škole Truppeho v Brně a soukromě u Františka Hlavici, rovněž v Brně, studijní cesty Rakousko, Německo, Itálie, Balkán, působil v Kvasicích u Kroměříže, učil ve Sdružení umělců samouků v Brně, mezi sběrateli oblíbený autor.

(4. 9. 1898 Kvasice - 3. 11. 1968)

 

     

 

  TOP 261-280  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE