041-060 www.aukcnidum.cz

 107. AUKCE BRNO - 23.7.2020___ČTVRTEK__18 hod  

 
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60

100

41

 

Kryl Karel

"Kytice"

 

akvarel, kvaš, signováno vpravo dole K. KRYL, vzadu papírový autorský štítek s brněnskou adresou a razítko Přijato uměleckou komisí Českého fondu výtvarných umění s datem 13.IV. 1971. Paspartováno

 

Výřez 61 x 41,5 (83 x 62,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Kryl Karel (1919-1978)

Malíř, sochař, působil v Brně, soukromá studia malby u prof. Šindeláře a sochařství u Kapinuse, zastoupen mimo jiné v Národní galerii Praha, Moravské galerii Brno, Muzeu města Brna.

(23.10.1919 Lukov (Zlín) - 6.8.1978 Kroměříž)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

42

 

Pezellen Tina

"Bosý chlapec v modrém obleku"

 

sociální téma, kresba tužkou a uhlem, kolorovaná akvarelem, signováno vpravo dole TINA PEZELLEN, datováno 1924. Rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

Výřez 40 x 26,5 (61 x 48) cm

 

16 000 Kč

 

 

 

Pezellen Tina (1897-1979)

Bauer-Pezellen Tina

Vynikající expresionistická malířka a ilustrátorka, uváděna ve světových katalozích, v devadesátých letech bylo její dílo významným objevem, v roce 2000 byla uspořádána výstava jejích prací na německém velvyslanectví v Praze.

Narodila se v rodině důstojníka c. a. k. armády. Rodina se krátce po narození Tiny přestěhovala do Jindřichova Hradce, kde pak malířka strávila dětství. Studovala ve vídeňské grafické škole, navštěvovala Kunstgewerbeschule ve Vídni, ve studiích pokračovala na akademii v Mnichově. V roce 1937 se odstěhovala s manželem Siegbertem Bauerem do Výmaru.

(1897 Kotor v Dalmácii - 1979 Německo)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

43

 

Jankovský J.

"Muž s krávou v zimní krajině"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole JANKOVSKÝ J, první polovina minulého století.

 

62,5 x 60,5 (77 x 74,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

 

 

 

100

44

 

Grumlík

"V podzimním parku"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole GRUMLÍK, první polovina minulého století.

 

49 x 69 (57 x 75) cm

 

2 900 Kč

 

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

 

 

 

100

45

 

Kamenický Josef Jiří

"Prodavač melounů"

 

olej na překližce, signováno vpravo dole KAMENICKÝ, první polovina minulého století.

 

45 x 49 (62 x 68) cm

 

9 000 Kč

 

 

 

Kamenický Josef Jiří (1910-1981)

Lískovec H

Malíř, fotograf, studoval na ŠUŘ dekorativní malbu a na AVU v Praze, byl členem Fotoskupiny pěti a střediska Purkyně, s tímto střediskem vystavoval své malby, jeho díla jsou v majetku MG Brno a GVU Zlín.

(11.11.1910 Brno - Lískovec - 8.9.1981 Vídeň)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

46

 

Raszka Pavel

"Rybáři na Kníničské přehradě"

 

olej na plátně fixovaném na malířské lepence, signováno vpravo dole P. RASZKA, vzadu autorský papírový štítek s určením místa a s datací 1956.

 

24 x 32 (30,5 x 40,5) cm

 

700 Kč

 

 

 

Raszka Pavel (1907-1979)

Malíř z rodu Raszků, jeho otec i strýc byli výbornými malíři, v portrétní technice a figurální kompozici se zdokonaloval ve Francii. Od 13 let pracoval u svého strýce, slezského malíře Josefa Raszky, více než dva roky vedl ateliéry profesora Sokiranského v Petřvaldě, potom měl vlastní ateliér v Ostravě a nakonec se natrvalo usadil na Pustevnách na Radhošti. Maloval technikou špachtle, tvořil kopie starých mistrů, tvořil dekorativní malby. Syn Vladimíra Raszky (Rašky).

(23.4.1907 Místek, Frýdek-Místek - srpen 1979)

 

        
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

47

 

monogramista K

"Přítelkyně"

 

kresba tuší, signováno vpravo dole písmenem K (dle majitele Kaláb František, 1908-1950, nepotvrzeno), první polovina minulého století. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 27 x 21,5 (38,5 x 32,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

48

 

Bílek Alois

"Zamyšlená"

 

kresba uhlem, signováno vpravo dole A. BÍLEK.

 

64 x 46 (78 x 61) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Bílek Alois (1887-1961)

Malíř, grafik, ilustrátor, studoval architekturu na pražské technice, přestoupil na akademii, kde studoval u prof. Pirnera, poté žil a tvořil s Kupkou ve Francii, kde měl každý rok výstavy. Zastoupen ve francouzských galeriích. V roce 1999 proběhla rozsáhlá výstava jeho prací v Praze.

(15.6.1887 Slapy, Tábor - 18.1.1961 Praha)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

49

 

Netík Miroslav

"Supetar“

 

akvarel, signováno vpravo dole M. NETÍK, datováno 1978, vlevo dole název místa. Rámováno, paspartováno, zaskleno.

 

Výřez 40 x 56 (60,5 x 76,5) cm

 

3 000 Kč

 

 

 

Netík Miroslav (1920-2018)

Malíř, grafik, ilustrátor, studia na ŠUŘ v Brně u profesorů Hrbka, Dillingera a Süssera, jako ilustrátor spolupracoval s Lidovými novinami, ilustroval dětské knihy.

(nar. 5.9.1920 Vamberk, Rychnov nad Kněžnou - 22.5. 2018 Brno)

 

        
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

50

 

Urban Vladislav

"Zátiší s trojramenným svícnem"

 

olej na kartonu, signováno vlevo dole monogramem VU, vzadu autorský papírový štítek s informacemi o obraze, signatura V. URBAN a datace 1995.

 

43 x 30 (54,5 x 41,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

Do aukce získáno přímo od autora.

 

Urban Vladislav (*1937)

Sklářský výtvarník, designér, šperkař, studoval na Střední škole šperkařské v Turnově a v ateliéru u profesora K. Štipla a docenta V. Plátka na VŠUP v Praze, zabývá se designem lisovaného, broušeného a hutnického užitkového a obalového skla, patří mezi znalce a sběratele drahých kamenů, zastoupen v Moravské galerii Brno.

(nar. 14.3.1937 Plzeň)

 

        
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

51

 

Urban Vladislav

"Buridanův osel"

 

olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno vpravo dole monogramem VU, vzadu autorský papírový štítek s informacemi o obraze, vzadu na rámu a na spodní hraně rámu štítek se jménem autora. Druhá polovina minulého století.

 

29 x 25 (43 x 29) cm

 

2 500 Kč

 

 

Do aukce získáno přímo od autora.

 

Urban Vladislav (*1937)

Sklářský výtvarník, designér, šperkař, studoval na Střední škole šperkařské v Turnově a v ateliéru u profesora K. Štipla a docenta V. Plátka na VŠUP v Praze, zabývá se designem lisovaného, broušeného a hutnického užitkového a obalového skla, patří mezi znalce a sběratele drahých kamenů, zastoupen v Moravské galerii Brno.

(nar. 14.3.1937 Plzeň)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

52

 

neurčeno

"Noční deštivý Karlův most"

 

lept, signováno vpravo dole tužkou, neurčeno, datováno 1928.

 

Tisková plocha 36,5 x 46 (55 x 65,5) cm

 

1 200 Kč

 

 

        
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

 

 

 

100

53

 

Císař Ladislav

"Na kraji vesnice o žních"

 

olej na malířské lepence, signováno vlevo dole L. CÍSAŘ (Ladislav), kolem poloviny minulého století. Nerámováno. Poškozené okraje obrazu.

 

72 x 100,5 cm

 

2 000 Kč

 

 

 

Císař Ladislav (1901-1987)

Malíř, pedagog, studium dějin způsobilo, že se věnoval malířství, zvláště za svého působení v Užhorodě, kde byl členem spolku podkarpatských výtvarných umělců, soukromě vystavoval v Klatovech. Malíř krajin a profesor v Klatovech.

(15.3.1901 Klabava u Rokycan - 12.7.1987)

 

TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

54

 

Trojan Jaromír

"Krajina s rybníkem"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole J. TROJAN, datováno 1960, práce české krajinářské školy v původním rámu.

 

65 x 90 (84 x 110) cm

 

6 900 Kč

 

 

 

Trojan Jaromír (1922-2002)

Malíř, uveden v publikaci Malíři Vysočiny II (Dodatek k malému lexikonu z roku 1993), vydání Galerie Vysočina 2000. Jako ředitel Městského muzea v Hlinsku (1975 - 1982) se zasloužil o vybudování Pamětní síně hlineckého rodáka sochaře Karla Lidického. Stálá expozice plastik Lidického spolu s tvorbou malířů Hlinecka, včetně Jaromíra Trojana, je provozována od roku 1982.

Připojujeme dvě citace.

Výstava "Zima, neboli zimní inspirace malbou i akvarelem… … František Kaván, Gustav Macoun nebo Jaroslav Panuška. Vedle nich jsou ale zastoupeni i mnozí další autoři, ať už svým významem přesahující region Vysočiny, nebo působící výhradně na Hlinecku. Jmenujme například Karla Wagnera, Josefa Dvořáka, Jindřicha Hegra, Rudolfa Hanycha, Jaroslava Sodomku, Karla Balíčka, Otakara Čílu, Karla Beneše, Vojtu Kyncla, Miroslava Zycha nebo JAROMÍRA TROJANA" (https://chrudimsky.navstevnik.cz/900_515590_zima-zimni-inspirace-malbou-i-akvarelem/, Městské muzeum a galerie Hlinsko, 24.11.2017 - 21.1.2018).

"Téměř každou druhou domácnost ve Studnicích a leckterou v Hlinsku zdobí stěnu obýváku obraz Hamerské přehrady. Autorů byla celá řada, z nichž vynikal JAROMÍR TROJAN…" (Hlinecké noviny listopad 2013

(5.6.1922 Hlinsko - 10.6.2002 Jičín)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

55

 

Nowak Willi

"Odpočinek u řeky"

 

kresba tužkou a akvarel, signováno vpravo dole VILÉM NOWAK, datováno v Praze 1.V.1951. Kvalitní adjustace v paspartě, rámováno, zaskleno.

 

Ve výřezu 18 x 28 (35 x 43) cm

 

3 500 Kč

 

 

Komorní práce význačného malíře.

 

Nowak Vilém (1886-1977)

Nowak Willi

Malíř, grafik, studoval na akademii u Thieleho, často pobýval v zahraničí, zejména v Mnichově, člen SVU Mánes, Osmy, již v letech 1907-1908 vystavoval se skupinou Osma, v letech 1929 - 1930 profesor na pražské akademii, v roce 1950 spoluzakladatel Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, jeho žáky byli např. Boštík, Jiroudek, Nemes, zastoupen v řadě evropských galerií, včetně Národní galerie Praha, řada monografií, národní umělec, jeden z nejvýraznějších představitelů moderního malířství 20. století u nás.

(3.10.1886 Mníšek pod Brdy - 20.10.1977 Praha)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

56

 

Vlček Jindřich

"Ve stodole na seně"

 

kombinovaná technika - uhel, tuš, akvarel, kvaš, vpravo dole datováno 3.7.1946, jméno autora JINDŘ. VLČEK uvedeno vzadu na štítku Památníku osvobození, rámováno, zaskleno.

 

Ve výřezu 17 x 22 (30,5 x 34,5) cm

 

3 700 Kč

 

 

 

Vlček Jindřich (1885-1968)

Malíř, legionář, v letech 1903-1905 studoval na Uměleckoprůmyslové škole ve Vídni, v letech 1905-1906 na pražské Akademii výtvarných umění u Antonína Ferdinanda Schweigera.

(6. 9.1885 Malá Skalice u České Skalice - 22.3.1968 Hradec Králové)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

57

 

neurčeno

"Milenci v dešti"

 

olej na kartonu, signováno vlevo dole - neurčeno, první polovina minulého století.

 

38,5 x 28,5 (43 x 33,5) cm

 

2 800 Kč

 

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

 

 

 

100

58

 

monogramista KJ

"Bača s ovcemi"

 

kresba rudkou, signováno vpravo dole monogramem KJ, kolem roku 1930

 

Ve výřezu 18,5 x 27,5 (49 x 67) cm

 

300 Kč

 

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

 

 

 

100

59

 

Hofman Karel

"Tři králové"

 

barevná litografie, signováno tužkou vpravo dole K. HOFMAN, volný list.

 

73 x 54 cm

 

1 900 Kč

 

 

 

Hofman Karel (1906-1998)

Malíř, grafik, pedagog, odborný publicista, studia na akademii v Praze u Nejedlého a Obrovského, další studia u profesora N. Cormaldi na Akademii krásných umění v Římě, výborný malíř valašských motivů, široké zastoupení v řadě galerií, včetně Národní galerie, řada výstav, již v srpnu 1934 vystavoval v Římě, národní umělec, Římská cena, významný moravský malíř.

(14.9.1906 Jablůnka - 27.11.1998 Valašské Meziříčí)

 

TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

60

 

Filla Emil

"Hlava I"

 

dřevoryt, signováno vpravo dole tužkou EMIL FILLA, datováno 14 (1914), volný list. Publikováno Berka, Č.: Emil Filla. Grafické dílo.

 

17,5 x 14 cm, celý list 25,7 x 20,3 cm

 

6 500 Kč

 

 

Filla Emil (1882-1953)

Malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik. Studoval na AVU v Praze u Franze Thiele a Vlaho Bukovace. Člen Osmy, jejíž vznik vyvolal, člen SVU Mánes a Skupiny výtvarných umělců, kde byl také iniciátorem jejího vzniku. Od roku 1945 profesor na VŠUP v Praze, ateliér pro monumentální malbu. Velké množství výstav doma i v zahraničí, zastoupen v mnoha galeriích, včetně Národní galerie v Praze, vynikající, světově proslulý český malíř - kubista.

 

TOP 041-060          

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE