081-100 www.aukcnidum.cz

 107. AUKCE BRNO - 23.7.2020___ČTVRTEK__18 hod

 
81 82 83 84 85
86 87 88 89 90
91 92 93 94 95
96 97 98 99 100

100

81

 

Hruška Jan

"Domorodci a plameňáci"

 

olej na sololitu, malba nanášená injekčními stříkačkami, signováno vpravo dole J HRUŠKA, datováno 1999.

 

27 x 40 (38 x 50,5) cm

 

16 000 Kč

 

 

Hruška Jan (1918-2004)

Naivní malíř, autodidakt, malovat začal v polovině šedesátých let bez odborné přípravy, maloval výhradně olejem na rubovou stranu sololitu, aby vynikla hrubá struktura, vlastní barvu nanášel injekční stříkačkou.
V lexikonu dlouhý výčet výstav z let 1968 až 1988 počínaje výstavami v Brně, Litoměřicích, Znojmu, Liberci a v dalších domácích městech. V zahraničí vystavoval v Itálii, Holandsku, Švýcarsku, Rakousku, Francii, Finsku, Jugoslávii, USA, Iráku, Ecuadoru, Austrálii.
Zastoupení ve sbírkách: Galerie výtvarného umění Litoměřice, Slovenská národní galerie Bratislava, Galerie Trebnje, Las musée A. Jakovski Nizza, Muzeum naivního umění Paříž, France, Centre G. Pompidou Paříž, France, Galerie Torino, Florencie, Morges, Vídeň, Boston, Quito, Melbourne.

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

82

 

Boštík Václav

"Slunce na hladině"

 

barevný pastel na papíře, signováno tužkou dole uprostřed BOŠTÍK, 70. léta minulého století. Rámováno v širokém jemně profilovaném rámu, adjustováno na podložce.

 

14,5 x 11 (41,5 x 41,5) cm

 

13 400 Kč

 

 

Boštík Václav (1913-2005)

Malíř, grafik, žák W. Nowaka, člen Umělecké besedy, později UB 12, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Centre G. Pompidou v Paříži, Menil Foundation Houston a v řadě dalších sbírek.

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

83

 

Born Adolf

"Kolumbovy objevy"

 

barevná litografie, signováno tužkou vpravo dole A. BORN, číslováno 52/65.

 

Tisková plocha 49 x 65 (78 x 92) cm

 

29 000 Kč

 

 

Born Adolf (1930-2016)

Přední ilustrátor a grafik, scénograf, malíř, výtvarník kreslených filmů, karikaturista, studia u Ant. Pelce, člen ČFVU, SČUG Hollar, skupiny karikaturistů Polylegran, na světové výstavě v Montrealu získal GRAND PRIX, obdržel třicet vyznamenání a cen za ilustrace, řada výstav, zastoupen v Národní galerii.

 

  

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

84

 

Zábranský Vlastimil

"Dívka v modrozeleném - z cyklu Globální zateplování"

 

olej na plátně fixovaném na malířské lepence, signováno dole uprostřed ZÁBRANSKÝ, vzadu signováno plným jménem a datováno 2006.

 

41 x 31 (53 x 43) cm

 

18 000 Kč

 

 

Zábranský Vlastimil (*1936)

Významný malíř a kreslíř karikatur a humoru, ilustrátor, scénograf, žije a tvoří v Brně, spousta výstav doma i v cizině, řada ocenění domácích i mezinárodních, tak např. Cena celostátní soutěže humoru a satiry Haškova Lipnice v roce 1967 nebo 1970 Ceny Mezinárodních salonů karikatur v Montrealu - Kanada, Grand Prix na světové výstavě karikatury Skopje 1975 a další významná ocenění.

 

  

 

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

85

 

Wünsche Vilém

"Koupání v tůňce"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole V. WÜNSCHE, datováno 1932. Rámováno v širokém zlaceném rámu.

 

93,5 x 151 (118 x 176,5) cm

 

35 000 Kč

 

 

Wünsche Vilém (1900-1984)

Malíř, kreslíř, ilustrátor, studia v Praze na UPŠ a na AVU u prof. Švabinského, stipendium v Paříži, 1931 čestný studijní rok na AVU Praha, výstavy v Ostravě, Praze, Lodži a řadě měst ostravsko-karvinského regionu, v roce 1995 zastoupen na výstavě Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě, národní umělec, vynikající malíř sociálních motivů, jeden z nejvýznamnějších malířů ostravsko-karvinského regionu.

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

86

 

Anderle Jiří

"El ladid z cyklu Kamasutra"

 

kombinovaná technika - suchá jehla, mezzotinta, signováno tužkou dole uprostřed ANDERLE, číslováno 52/70.

 

Tisková plocha 64 x 49,5 (86,5 x 66,5) cm

 

9 000 Kč

 

 

Anderle Jiří (*1936)

Malíř, grafik, ilustrátor, fotograf, pedagog, kurátor, studia na AVU v Praze u A. Pelce a V. Silovského, v letech 1969-1973 pracoval jako asistent Zdeňka Sklenáře a Jiřího Trnky na VŠUP v Praze, člen SČUG Hollar, od roku 1966 patří k předním reprezentantům české grafiky v zahraničí, zastoupen v Národní galerii Praha, Centre Georges Pompidou Paříž, Metropolitan Museum of Modern Art New York, Galerie Uffizi Florencie, Stedelijk Museum Amsterodam aj., řada samostatných i kolektivních výstav doma i v zahraničí, řada cen, spolu s Kulhánkem náš nejvýraznější kreslíř a grafik současnosti, u příležitosti státního svátku obdržel 28. října 2006 od prezidenta republiky medaili za zásluhy.

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

87

 

Krauer Josef

"Dívka s jablkem"

 

kombinovaná technika, práce JOSEFA KRAUERA, kolem roku 1940. Při horním okraji drobná poškození malby.

 

102 x 72 (106 x 76) cm

 

95 000 Kč

 

 

Vynikající velká práce Josefa Krauera z jeho pozůstalosti.

 

Krauer Josef (1927-1990)

Malíř, grafik, restaurátor, v letech 1948-1951 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, maloval kulisy a navrhoval kostýmy pro barrandovské ateliéry, přispíval do časopisu Mladý svět, věnoval se i literatuře a numerologii. Přátelil se s mnoha známými osobnostmi své doby, byl přítelem Jana Zrzavého, Hrabala, Boudníka. Jeho pozůstalost v devadesátých letech vzbudila pozornost a byla rozprodána především do zahraničí, zejména do Švýcarska, jeho práce zakoupily např. Galerie moderního umění v New Yorku, Bruselu, atd. Výstavu "Josef Krauer: Výběr z pozůstalosti" uspořádala galerie VLTAVÍN ve dnech 17.6.2003 - 13.6.2003.
Informace o autorovi jsou uvedeny v publikaci: SAJVERA, Bohuslav. Osobnosti Uhlířskojanovicka. Vyd. 1. Uhlířské Janovice: Město Uhlířské Janovice, 2006, s. 47.

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

88

 

Kapec J.

"Fašismus"

 

velká expresivní kresba uhlem, vpravo tužkou uvedeno jméno autora J. KAPEC, datace 1963 a název díla.

 

Ve výřezu 74 x 53 (96 x 73,5) cm

 

9 000 Kč

 

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

89

 

Molnár Karol

"Milenci"

 

kresba uhlem, signováno tužkou, velmi kvalitní adjustace.

 

Velikost listu 23 x 17 (s rámem 49,5 x 42) cm

 

7 600 Kč

 

 

Molnár Karol (1903-1981)

Slovenský malíř, studia na Ukrajinské akademii výtvarných umění v Praze u Kulce a na pražské akademii u Obrovského, později stipendista v Paříži u Františka KUPKY. Vystavoval se spolky TVORBA a ALEŠ, později s SČVU, za války v letech 1939-1945 vstoupil do čs. vojenské jednotky ve Francii a v Anglii.

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

90

 

Raimund Wichera von Brennerstein

"Dvě dívky se snítkou jmelí a s kočárem v pozadí"

 

pastel signovaný vpravo dole R.R. v. WICHERA, počátek minulého století.

 

69,5 x 115,5 (88 x 133,5) cm

 

25 000 Kč

 

 

Raimund Wichera von Brennerstein (1862-1925)

Wichera Raimund rytmistr z Brennersteinu

Malíř podobizen, zátiší a žánrů, studium na Akademii výtvarných umění ve Vídni u Christiana Griepenkerla. Člen Mährischer Kunstverein (Moravský umělecký spolek), Oesterreichischer Kunstverein (Rakouský umělecký spolek), vídeňského Künstlerhausu. Ve Vídni vytvořil řadu podobizen dívek a žen ve starovídeňském kroji, později tvořil zátiší. V letech 1884 - 1914 působil v Hranicích na Moravě. Velký soubor jeho děl byl v pozůstalosti Bruno Kertzmara ve Vídni, soubor byl v roce 1926 vystavován v Praze.

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

91

 

nesignováno

"Promenáda v parku"

 

olej na kartonu, signum nenalezeno, patrně Francie, kolem roku 1900.

 

39,5 x 44,5 (57 x 62) cm

 

15 000 Kč

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

92

 

Švec Otakar

"Motocykloví závodníci"

 

kresba uhlem a pastelem, signováno vpravo dole O. ŠVEC, datováno 1930. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 32 x 48,5 (43 x 60) cm

 

20 000 Kč

 

Otakar Švec, sám motocyklový závodník, je také autorem sochy "Sluneční paprsek – Motocyklista" z roku 1924, která ho světově proslavila. Je to socha motocyklového závodníka zachyceného v plné rychlosti.

 

Švec Otakar (1892-1955)

Sochař, studium na Uměleckoprůmyslové škole u Josefa Drahoňovského a Jana Kastnera, na AVU v Praze u Josefa Václava Myslbeka figurální sochařství, v medailérském ateliéru Jana Štursy a v sochařském ateliéru Émile-Antoine Bourdella v Paříži. Byl asistentem Jana Štursy. Po Štursově smrti 1925 vedl do roku 1927 jeho třídu na AVU. Věnoval se figurální a portrétní plastice, monumentální a pomníkové tvorbě.

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

93

 

Porš Gustav

"Podzim v listnatém lese"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole PORŠ GUSTAV, první polovina minulého století.

 

35 x 42,5 (44 x 51,5) cm

 

18 000 Kč

 

 

Porš Gustav (1888-1955)

Malíř krajinář, grafik, soukromá studia u Jansy, večerní kurzy u Jakesche, pražská akademie u Bukovace a Preislera, řada výstav a zastoupení v galeriích.

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

94

 

Popelka Vojtěch Hynek

"Koně za ohradou"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole V. H. POPELKA, první polovina minulého století.

 

69 x 89,5 (88,5 x 108,5) cm

 

16 000 Kč

 

 

Popelka Vojtěch Hynek (1888-1961)

Malíř, ilustrátor, studia na UMPRUM u Emanuela Dítěte a Heinricha Jakesche, na AVU u Hanuše Schwaigera, tvořil dlouho v Paříži. Věnoval se krajinomalbě, specializoval se na malbu zvířat, ilustroval Brehmův Život zvířat. Výstavy v Topičově saloně, v Rubešově galerii a další, zastoupen ve sbírkách Městského muzea v Jindřichově Hradci, v Galerii v Plzni, v Městském muzeu v Náchodě.

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

95

 

Baumgartner Stoiloff Adolf Cnstantin

"Ruská jízda"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole C. STOILOFF, okolo roku 1920. Scéna na motiv převozu Zlatého carského pokladu na Sibiři.

 

74 x 101 (93,5 x 120,5) cm

 

36 000 Kč

 

 

Baumgartner Stoiloff Adolf Cnstantin (1850-1924)

A. Baumgartner-Stoiloff, Stoiloff, Constantin Stoiloff, C. Stoiloff

Původem bulharský malíř narozený v Rakousku. V osmdesátých letech 19. století studoval na Akademii výtvarného umění v Petrohradu. Je známý především pracemi s tématikou koní, spřežení, lesní zvěře, lovců či rybářů. Známá jsou jeho díla s tématikou kozáků a výjevů z jejich života.

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

96

 

Hrabětová Bohuslava

"Postavy v pohybu"

 

mimořádně velký olej na plátně, signováno vpravo dole HRABĚTOVÁ, místy drobná poškození.

 

99 x 150 (102 x 153) cm

 

35 000 Kč

 

Hrabětová Bohuslava (1912-?)

Ilustrátorka, malířka, studia u Zdeňka Kratochvíla na UMPRUM v Praze (1930 - 1937).

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

97

 

Stejskal Martin

"Manželská souhra"

 

velký akryl na plátně, signováno vpravo dole STEJSKAL, datováno 1970, drobná poškození malby.

 

80 x 115 (83,5 x 118,5) cm

 

30 000 Kč

 

 

Současná majitelka získala přímo od autora – významného českého surrealisty.

 

Stejskal Martin (*1944)

Malíř, grafik, publicista. Studoval SOŠ výtvarnou v Praze (1966-1969), od r. 1968 se podílel na práci Skupiny českých a slovenských surrealistů, spoluorganizoval většinu surrealistických výstav u nás. Zastoupen např. ve sbírkách MG Brno, Muzea umění Olomouc, atd.

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

98

 

Kaláb (?),

"Abstraktní postavy v krajině"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole Kaláb (?), velmi kvalitní práce z druhé poloviny 20. století, prozatím blíže neurčeno.

 

57 x 88 (58 x 89) cm

 

6 000 Kč

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

99

 

Veselý Aleš

"Abstraktní kompozice v červené"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole VESELÝ, datováno 1967. Vynikající práce významného představitele českého informelu, konceptuálního umělce a pedagoga.

 

65 x 92 (66 x 93) cm

 

190 000 Kč

 

 

Veselý Aleš (1935 -2015)

Sochař, malíř, kreslíř, konceptuální umělec, pedagog. Studia na AVU v Praze, stipendia: International Sculpture Center Fellowship ve Washingtonu D.C. (1986), Arts Link Fellowship pro práci ve Fabric Workshopu ve Philadelphii (1993) a Pollock-Krasner Foundation New York (1995). Koncem 50. let představitel českého informelu. Autor monumentálních objektů, realizace prací pro veřejné prostory v ČR i v zahraničí. Zastoupen ve sbírkách mnoha tuzemských i zahraničních galerií včetně Albertiny ve Vídni, Centre Georges Pompidou v Paříži, The Solomon Guggenheim Museum New York City a v mnoha dalších.

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

100

 

Procházková Linka

"Bohatá kytice ve váze"

 

olej na plátně, signováno vpravo LIN. PROCHÁZKOVÁ, datováno 1923. Reprezentativní práce, výrazné barevné řešení včetně vzorování na pozadí.

 

70 x 88 (91 x 108) cm

 

95 000 Kč

 

 

 

Procházková Linka (1884-1960)

Procházková - Scheithauerová Linka

Česká malířka rozená Scheithauerová. Studovala krátce na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, potom soukromě v ateliéru výtvarné školy malíře a grafika Karla Reisnera, kde se setkávala s mladými výtvarníky, včetně budoucího manžela Antonína Procházky, později členy skupiny OSMA. Již v roce 1908 se zúčastnila druhé výstavy OSMY. Na studijní cestě v Berlíně se znovu setkala s Antonínem Procházkou, do Prahy se vrátili jako manželé. Spolu získali GRAND PRIX v Paříži 1937.

(28. 1. 1884 Nové Dvory, okres Kutná Hora - 21. 10. 1960 Jáchymov)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE