121-140 www.aukcnidum.cz

 107. AUKCE BRNO - 23.7.2020___ČTVRTEK__18 hod

 
121 122 123 124 125
126 127 128 129 130
131 132 133 134 135
136 137 138 139 140

100

121

 

Anderle Jiří

"Postavy v pohybu"

 

heliogravura, signováno dole uprostřed tužkou ANDERLE, číslováno 78/100.

 

Tisková plocha 6,2 x 18, celý list 10 x 20,5, pasparta 33 x 22,5 cm

 

1 900 Kč

 

 

List pochází z rozsáhlé sbírky Ing. Josefa Štefana, který byl od roku 1962 předsedou sekce grafiky a krásné knihy Klubu přátel výtvarného umění v Brně. Ten byl ustaven v roce 1961 jako pobočka pražské organizace a součást podniku Dílo - Český fond výtvarného umění.

 

Anderle Jiří (*1936)

Malíř, grafik, ilustrátor, fotograf, pedagog, kurátor, studia na AVU v Praze u A. Pelce a V. Silovského, v letech 1969-1973 pracoval jako asistent Zdeňka Sklenáře a Jiřího Trnky na VŠUP v Praze, člen SČUG Hollar, od roku 1966 patří k předním reprezentantům české grafiky v zahraničí, zastoupen v Národní galerii Praha, Centre Georges Pompidou Paříž, Metropolitan Museum of Modern Art New York, Galerie Uffizi Florencie, Stedelijk Museum Amsterodam aj., řada samostatných i kolektivních výstav doma i v zahraničí, řada cen, spolu s Kulhánkem náš nejvýraznější kreslíř a grafik současnosti, u příležitosti státního svátku obdržel 28. října 2006 od prezidenta republiky medaili za zásluhy.

(nar. 14.9.1936 Pavlíkov, Rakovník)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

122

 

Born Adolf

"Muž s hnízdem na klobouku"

 

linoryt, signováno vpravo dole tužkou A. BORN, číslováno 13/80, druhá polovina minulého století.

 

Tisková plocha 18,2 x 16,7 , list 20,5 x 19, pasparta 33 x 22,5 cm

 

2 000 Kč

 

 

List pochází z rozsáhlé sbírky Ing. Josefa Štefana, který byl od roku 1962 předsedou sekce grafiky a krásné knihy Klubu přátel výtvarného umění v Brně. Ten byl ustaven v roce 1961 jako pobočka pražské organizace a součást podniku Dílo - Český fond výtvarného umění.

 

Born Adolf (1930-2016)

Přední ilustrátor a grafik, scénograf, malíř, výtvarník kreslených filmů, karikaturista, studia u Ant. Pelce, člen ČFVU, SČUG Hollar, skupiny karikaturistů Polylegran, na světové výstavě v Montrealu získal GRAND PRIX, obdržel třicet vyznamenání a cen za ilustrace, řada výstav, zastoupen v Národní galerii.

(12.6.1930 České Velenice, Jindřichův Hradec - 22.5.2016)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

123

 

Born Adolf

"Pes Jonatán"

 

linoryt, PF 1977 Dr. L. Loubal s rodinou, signováno vpravo dole tužku A. BORN. List je přeložen na polovinu.

 

 

 

Tisková plocha 11,4 x 13, list 15 x 40, pasparta 33 x 22,5 cm

 

1 500 Kč

 

 

List pochází z rozsáhlé sbírky Ing. Josefa Štefana, který byl od roku 1962 předsedou sekce grafiky a krásné knihy Klubu přátel výtvarného umění v Brně. Ten byl ustaven v roce 1961 jako pobočka pražské organizace a součást podniku Dílo - Český fond výtvarného umění.

 

Born Adolf (1930-2016)

Přední ilustrátor a grafik, scénograf, malíř, výtvarník kreslených filmů, karikaturista, studia u Ant. Pelce, člen ČFVU, SČUG Hollar, skupiny karikaturistů Polylegran, na světové výstavě v Montrealu získal GRAND PRIX, obdržel třicet vyznamenání a cen za ilustrace, řada výstav, zastoupen v Národní galerii.

(12.6.1930 České Velenice, Jindřichův Hradec - 22.5.2016)

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

124

 

Brunovský Albín

"Adam a Eva"

 

suchá jehla na ručním papíře, tužkou nápis pour feliciter 1984 a signatura A. BRUNOVSKÝ. Na složce rukou psaná poznámka Ing. Štefana, že se jedná o Brunovského vlastní PF 1984.

 

Tisková plocha 12,5 x 10, list 19 x 13,3 pasparta 33 x 22,5 cm

 

3 500 Kč

 

 

Publikováno v monografii ALBÍN BRUNOVSKÝ (autor Ľudmila Peterajová), 1. vydání 1985, 1990 Tatran (Bratislava), strana 138. I zde uvedeno, že se jedná o PF 1984, rok vzniku 1983.

List pochází z rozsáhlé sbírky Ing. Josefa Štefana, který byl od roku 1962 předsedou sekce grafiky a krásné knihy Klubu přátel výtvarného umění v Brně. Ten byl ustaven v roce 1961 jako pobočka pražské organizace a součást podniku Dílo - Český fond výtvarného umění.

 

Brunovský Albín (1935-1997)

Malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studia na střední škole uměleckého průmyslu v Bratislavě a na vysoké škole výtvarného umění u prof. Hložníka, ilustroval více než 100 knih, navrhoval bankovky, maloval rozměrná plátna, řada výstav doma i v zahraničí, zastoupen mimo jiné v Národní Galerii Praha, Art Institut of Chicago, Albertinum Vídeň, laureát grafických bienále v Brně, Banské Bystrici, Malborku, Krakově, Lipsku, Varně a dalších místech, významný slovenský malíř a grafik.

(25.12.1935 Zohor, Slovensko - 20.1.1997 Bratislava)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

125

 

Chaba Karel

"Růže a svíce"

 

suchá jehla na ručním papíře, signováno dole uprostřed KAREL CHABA, datováno 1983. Levý horní roh napevno přilepen ve fotografickém rožku.

 

Tisková plocha 16 x 9 celý list 21,5 x 14, pasparta 33 x 22,5 cm

 

900 Kč

 

 

List pochází z rozsáhlé sbírky Ing. Josefa Štefana, který byl od roku 1962 předsedou sekce grafiky a krásné knihy Klubu přátel výtvarného umění v Brně. Ten byl ustaven v roce 1961 jako pobočka pražské organizace a součást podniku Dílo - Český fond výtvarného umění.

 

Chaba Karel (1925-2009)

Kučera Karel (skutečné jméno)

Významný malíř inzitního směru, výtvarně se vzdělával soukromě, obrazy Prahy vytvářel ne jako opisy skutečností, ale jako své sny o Praze, jeho vidění bylo romantické, dlouhý výčet výstav doma i v zahraničí - Švýcarsko, Belgie, Egypt, Polsko, Německo, v roce 1964 vystavoval v Boymansově muzeu v Rotterdamu, ve stejném roce v Muzeu moderního umění v Paříži atd., řada publikací o tomto autorovi, včetně monografie od Františka Dvořáka (Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha 1990), sběratelsky velmi ceněný malíř, zastoupen v Národní galerii.

(3.8.1925 Sedlec-Prčice, Příbram - 24.8.2009 Praha)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

126

 

Jiřincová Ludmila

"Dívka s hroznovým vínem"

 

litografie na ručním papíře, tužkou PF 1979, signováno vpravo dole tužkou L. JIŘINCOVÁ. Levý horní růžek listu natržen

 

Tisková plocha 14,5 x 8,5 celý list 20,5 x 14, pasparta 33 x 22,5 cm

 

800 Kč

 

 

List pochází z rozsáhlé sbírky Ing. Josefa Štefana, který byl od roku 1962 předsedou sekce grafiky a krásné knihy Klubu přátel výtvarného umění v Brně. Ten byl ustaven v roce 1961 jako pobočka pražské organizace a součást podniku Dílo - Český fond výtvarného umění.

 

Jiřincová Ludmila (1912-1994)

Skvělá malířka, kreslířka, grafička a ilustrátorka, studia na soukromé škole Rudolfa Vejrycha, na keramické škole v Bechyni a na AVU v Praze u T.F. Šimona, členka SČUG Hollar, kolem sta výstav po celém světě, řada ocenění.

(9.5.1912 Praha - 22.1.1994 Praha)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

127

 

Jiřincová Ludmila

"Dívka se dvěma motýly"

 

litografie na ručním papíře, signováno dole uprostřed tužkou L. JIŘINCOVÁ. Na složce rukou psaná poznámka Ing. Štefana, že se jedná o list ze souboru grafika Ludmily Jiřincové, vydal Spolek českých bibliofilů 1985.

 

Tisková plocha 15 x 11,5 celý list 21 x 15, pasparta 33 x 22,5 cm

 

1 000 Kč

 

 

List pochází z rozsáhlé sbírky Ing. Josefa Štefana, který byl od roku 1962 předsedou sekce grafiky a krásné knihy Klubu přátel výtvarného umění v Brně. Ten byl ustaven v roce 1961 jako pobočka pražské organizace a součást podniku Dílo - Český fond výtvarného umění.

 

Jiřincová Ludmila (1912-1994)

Skvělá malířka, kreslířka, grafička a ilustrátorka, studia na soukromé škole Rudolfa Vejrycha, na keramické škole v Bechyni a na AVU v Praze u T.F. Šimona, členka SČUG Hollar, kolem sta výstav po celém světě, řada ocenění.

(9.5.1912 Praha - 22.1.1994 Praha)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

128

 

Komárek Vladimír

"Dívka"

 

suchá jehla na ručním papíře, signováno vpravo dole tužkou V. KOMÁREK, číslováno 2/50.

 

Tisková plocha 11,4 x 7,3, celý list 14,5 x 10,5, pasparta 33 x 22,5 cm

 

800 Kč

 

 

List pochází z rozsáhlé sbírky Ing. Josefa Štefana, který byl od roku 1962 předsedou sekce grafiky a krásné knihy Klubu přátel výtvarného umění v Brně. Ten byl ustaven v roce 1961 jako pobočka pražské organizace a součást podniku Dílo - Český fond výtvarného umění.

 

Komárek Vladimír (1928-2002)

malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, pedagog, studium na odborné sklářské škole v Železném Brodě, po roce 1946 na AVU a VŠUP v Praze, zakladatel Skupiny 7 v Liberci, člen skupiny SČUG Hollar, SČVU, UVU-oblast Hradec Králové, ilustroval například Seifertův Deštník z Piccadilly, 1979, Holanův Strom kůru shazuje, 1981, Máchův Máj, 1982, věnoval se volné grafice (Zátiší se zrcadlem, 1987), v roce 1981 získal cenu za nejkrásnější knihu roku, zastoupen v galeriích domácích, z cizích např. galerie v Jugoslávii, Holandsku, Německu, Dánsku, jeden z našich nejvýznamnějších tvůrců drobné grafiky a ex libris

(10.8.1928 Hořensko u Semil - 24.8.2002 Jilemnice)

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

129

 

Komárek Vladimír

"Loďka a ptáci"

 

suchá jehla na ručním papíře, signováno vpravo dole tužkou V. KOMÁREK, číslováno 30/50. List přeložen, na druhé polovině rukou psané přání "Šťastnou plavbu a dobrý vítr v r. 1975 Otakar Pospíchal".

 

Tisková plocha 14 x 7,2, celý list 21 x 19,4, pasparta 33 x 22,5 cm

 

700 Kč

 

 

List pochází z rozsáhlé sbírky Ing. Josefa Štefana, který byl od roku 1962 předsedou sekce grafiky a krásné knihy Klubu přátel výtvarného umění v Brně. Ten byl ustaven v roce 1961 jako pobočka pražské organizace a součást podniku Dílo - Český fond výtvarného umění.

 

Komárek Vladimír (1928-2002)

malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, pedagog, studium na odborné sklářské škole v Železném Brodě, po roce 1946 na AVU a VŠUP v Praze, zakladatel Skupiny 7 v Liberci, člen skupiny SČUG Hollar, SČVU, UVU-oblast Hradec Králové, ilustroval například Seifertův Deštník z Piccadilly, 1979, Holanův Strom kůru shazuje, 1981, Máchův Máj, 1982, věnoval se volné grafice (Zátiší se zrcadlem, 1987), v roce 1981 získal cenu za nejkrásnější knihu roku, zastoupen v galeriích domácích, z cizích např. galerie v Jugoslávii, Holandsku, Německu, Dánsku, jeden z našich nejvýznamnějších tvůrců drobné grafiky a ex libris

(10.8.1928 Hořensko u Semil - 24.8.2002 Jilemnice)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

130

 

 

Liesler Josef

"Holubice se sluncem"

 

suchá jehla, signováno dole uprostřed tužku LIESLER, datováno 1948. List přeložen jako přání, na druhé polovině vytištěno "PF 1949 Vladimír Bujárek"

 

Tisková plocha 17,5 x 8, celý list 21 x 21, pasparta 33 x 22,5 cm

 

700 Kč

 

 

List pochází z rozsáhlé sbírky Ing. Josefa Štefana, který byl od roku 1962 předsedou sekce grafiky a krásné knihy Klubu přátel výtvarného umění v Brně. Ten byl ustaven v roce 1961 jako pobočka pražské organizace a součást podniku Dílo - Český fond výtvarného umění.

 

Liesler Josef (1912-2005)

Ilustrátor, malíř, grafik, věnoval se tvorbě poštovní známky, vlastních bibliofilií, studia na ČVUT Praha u C. Boudy, O. Blažíčka, člen skupiny Sedm v říjnu (1939-1941), SVU Mánes (1942-1956), SČUG Hollar (1945), tvůrčí skupiny 58 (1958), skupiny Radar. Čestným akademikem florentské Akademie, členem Královské belgické akademie (1969), zastoupen v řadě sbírek u nás i v zahraničí, včetně zastoupení v Národní galerii Praha, řada výstav, mj. výstavy v Mánesu, Hollaru, v Bruselu, Antverpách, Stockholmu, Göteborgu, Oslu, Kodani, Vídni, široká škála činností, výstav, ocenění popsána ve Slovníku Chagall.

(19.9.1912 Vidolice, Pětipsy, Chomutov - 23.8.2005 Praha)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

131

 

Lhoták Kamil

"Příliv - mořské pobřeží s rackem a parníkem na obzoru"

 

lept na ručním papíře, signováno vpravo dole tužku K. LHOTÁK, datováno 1980. List přeložen na polovinu.

 

Tisková plocha 4 x 8,3, celý list 10,4 x 29,3, pasparta 33 x 22,5 cm

 

1 000 Kč

 

 

Publikováno v: Kamil Lhoták, grafické dílo v kontextu ostatní tvorby, číslo G453, str. 370.

List pochází z rozsáhlé sbírky Ing. Josefa Štefana, který byl od roku 1962 předsedou sekce grafiky a krásné knihy Klubu přátel výtvarného umění v Brně. Ten byl ustaven v roce 1961 jako pobočka pražské organizace a součást podniku Dílo - Český fond výtvarného umění.

 

Lhoták Kamil (1912-1990)

Malíř, grafik, ilustrátor, spisovatel, kostýmní návrhář, autodidakt, před válkou studoval na filozofické fakultě Univerzity Karlovy, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG Hollar, řada výstav samostatných i kolektivních, zastoupen ve sbírkách GHM Praha, GVU Ostrava, GVU Cheb, SGVU Litoměřice, Krajské galerie Hradec Králové, GU Karlovy Vary, GVU Olomouc, NG Praha, MG Brno, Středočeské galerie Praha, VČG Pardubice, galerie Hluboká nad Vltavou, Liberec, Louny, Roudnice nad Labem. Vynikající a význačný český malíř, grafik a ilustrátor 20. století.

(25.7.1912 Praha - 22.10.1990 Praha)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

132

 

Lhoták Kamil

"Stan s vlajkou a hora"

 

litografie, signováno vpravo dole tužkou KAMIL LHOTÁK, datováno 1973, číslováno 83/150.

 

Tisková plocha 8,7 x 11,5, celý list 23,6 x 16,8, pasparta 33 x 22,5 cm

 

1 000 Kč

 

 

Publikováno v: Kamil Lhoták, grafické dílo v kontextu ostatní tvorby, číslo G420, str. 338.

List pochází z rozsáhlé sbírky Ing. Josefa Štefana, který byl od roku 1962 předsedou sekce grafiky a krásné knihy Klubu přátel výtvarného umění v Brně. Ten byl ustaven v roce 1961 jako pobočka pražské organizace a součást podniku Dílo - Český fond výtvarného umění.

 

Lhoták Kamil (1912-1990)

Malíř, grafik, ilustrátor, spisovatel, kostýmní návrhář, autodidakt, před válkou studoval na filozofické fakultě Univerzity Karlovy, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG Hollar, řada výstav samostatných i kolektivních, zastoupen ve sbírkách GHM Praha, GVU Ostrava, GVU Cheb, SGVU Litoměřice, Krajské galerie Hradec Králové, GU Karlovy Vary, GVU Olomouc, NG Praha, MG Brno, Středočeské galerie Praha, VČG Pardubice, galerie Hluboká nad Vltavou, Liberec, Louny, Roudnice nad Labem. Vynikající a význačný český malíř, grafik a ilustrátor 20. století.

(25.7.1912 Praha - 22.10.1990 Praha)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

133

 

Mikulka Alois

"Zachovej si zdraví nebo Tě zabiju!"

 

dřevoryt na ručním papíře, signováno L. MIKULKA, datováno1976.

 

Tisková plocha 14,7 x 8,4 celý list 16,8 x 12, pasparta 33 x 22,5 cm

 

1 500 Kč

 

 

List pochází z rozsáhlé sbírky Ing. Josefa Štefana, který byl od roku 1962 předsedou sekce grafiky a krásné knihy Klubu přátel výtvarného umění v Brně. Ten byl ustaven v roce 1961 jako pobočka pražské organizace a součást podniku Dílo - Český fond výtvarného umění.

 

Mikulka Alois (*1933)

Malíř, sochař, ilustrátor, spisovatel, scénograf, studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně u Bruknera a na Vysoké škole výtvarného umění v Bratislavě u Želivského, člen SČUG Hollar, často vystavoval v Brně, jedna z posledních výstav byla realizována v roce 2006 v pražské Galerii Václava Špály, zastoupen např. ve sbírkách Moravské galerie v Brně.

(nar. 13.8.1933 Brno)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

134

 

Válová Jitka

"Postavy"

 

lept na ručním papíře, signováno vpravo dole tužkou J. VÁLOVÁ, datováno 1979, číslováno 26/49.

 

Tisková plocha 11 x 5,5 celý list 21 x 15,3, pasparta 33 x 22,5 cm

 

1 000 Kč

 

 

List pochází z rozsáhlé sbírky Ing. Josefa Štefana, který byl od roku 1962 předsedou sekce grafiky a krásné knihy Klubu přátel výtvarného umění v Brně. Ten byl ustaven v roce 1961 jako pobočka pražské organizace a součást podniku Dílo - Český fond výtvarného umění.

 

Válová Jitka (1922-2011)

Malířka, grafička, studovala u profesorů J. Nováka, J. Kaplického a E. Filly na VŠUP v Praze, svou tvorbou se začlenila do proudu nové figurace. Od roku 1957 se zúčastnila více než sta kolektivních výstav, spolu se sestrou Květou byly od 80. let prezentovány v zahraničí, např. Galerie der Stadt Esslingen, Kunstverein Brauschweig, Nassau County Museum New York, Museum der Stadt Regensburg a jinde.

(13. 12. 1922 Kladno - 27. 3. 2011 Kladno)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

135

 

Váchal Josef

"Ex libris Dr. Ing. Jaroslav Polívka"

 

dřevoryt, signováno vlevo dole v desce monogramem JV, vytvořeno 1926.

 

Tisková plocha 14,7 x 9,8 celý list 19,5 x 12,3, pasparta 33 x 22,5 cm

 

1 000 Kč

 

 

List pochází z rozsáhlé sbírky Ing. Josefa Štefana, který byl od roku 1962 předsedou sekce grafiky a krásné knihy Klubu přátel výtvarného umění v Brně. Ten byl ustaven v roce 1961 jako pobočka pražské organizace a součást podniku Dílo - Český fond výtvarného umění.

 

Váchal Josef (1884-1969)

Malíř, grafik, řezbář, mystik, ilustrátor, kreslíř, typograf, tvůrce ex libris, spisovatel, významný a svérázný umělec 20. století, studium v soukromé krajinářské škole A. Kalvody, člen sdružení SURSUM.

(23.9.1884 Milavče, okres Domažlice - 10.5.1969 Radim, část Studeňany, okres Jičín)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

136

 

Janeček Ota

"Ptáček se sluncem"

 

barevná suchá jehla na ručním papíře, signováno dole uprostřed tužkou OTA JANEČEK, dále text autorovou rukou :" Srdečný dík za přání/ Ota Janeček/ 8.V.1985".

 

Tisková plocha 9,5 x 6 celý list 21 x 10,5, pasparta 33 x 22,5 cm

 

700 Kč

 

 

List pochází z rozsáhlé sbírky Ing. Josefa Štefana, který byl od roku 1962 předsedou sekce grafiky a krásné knihy Klubu přátel výtvarného umění v Brně. Ten byl ustaven v roce 1961 jako pobočka pražské organizace a součást podniku Dílo - Český fond výtvarného umění.

 

Janeček Ota (1919-1996)

Jeden z nejlepších českých malířů a sochařů 20. století, kreslíř, grafik, ilustrátor, pedagog, věnoval se scénografii, tvorbě plastik, loutek, známek, studoval na UMPRUM v Praze u Kysely, Nováka, na ČVUT u Blažíčka a C. Boudy, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, skupiny UB, kolem sta výstav, zastoupení v galeriích po celém světě.

(15.8.1919 Pardubičky, Pardubice - 1.7.1996 Praha)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

137

 

Janeček Ota

"Portrét dívky s ptáčkem"

 

linoryt, signováno vpravo dole tužkou OTA JANEČEK, datováno 1983, číslováno 62/200 B. Rukou majitele sbírky poznámka: "Zvláštní příloha Spolku českých bibliofilů č.2/1983." Pravý horní roh napevno přilepen ve fotografickém rožku.

 

Tisková plocha 15,5 x 12 celý list 34 x 13, pasparta 33 x 22,5 cm

 

1 200 Kč

 

 

List pochází z rozsáhlé sbírky Ing. Josefa Štefana, který byl od roku 1962 předsedou sekce grafiky a krásné knihy Klubu přátel výtvarného umění v Brně. Ten byl ustaven v roce 1961 jako pobočka pražské organizace a součást podniku Dílo - Český fond výtvarného umění.

 

Janeček Ota (1919-1996)

Jeden z nejlepších českých malířů a sochařů 20. století, kreslíř, grafik, ilustrátor, pedagog, věnoval se scénografii, tvorbě plastik, loutek, známek, studoval na UMPRUM v Praze u Kysely, Nováka, na ČVUT u Blažíčka a C. Boudy, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, skupiny UB, kolem sta výstav, zastoupení v galeriích po celém světě.

(15.8.1919 Pardubičky, Pardubice - 1.7.1996 Praha)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

138

 

Janeček Ota - Jaroslav Seifert

"Píseň o lásce"

Báseň Jaroslava Seiferta s linorytem Oty Janečka

 

linoryt na ručním papíře, signovaný dole uprostřed tužkou OTA JANEČEK. Na druhé polovině listu Píseň o lásce od JAROSLAVA SEIFERTA s podpisem básníka. Vydal Spolek českých bibliofilů k básníkovým 75. narozeninám v roce 1976. Prémie SČB za rok 1976.

 

Tisková plocha 22 x 9,5 celý list 26 x 33, pasparta 33 x 22,5 cm

 

2 000 Kč

 

 

List pochází z rozsáhlé sbírky Ing. Josefa Štefana, který byl od roku 1962 předsedou sekce grafiky a krásné knihy Klubu přátel výtvarného umění v Brně. Ten byl ustaven v roce 1961 jako pobočka pražské organizace a součást podniku Dílo - Český fond výtvarného umění.

 

SEIFERT JAROSLAV (1901-1986)
český básník, působil jako redaktor v novinách i časopisech, patřil k zakládajícím členům Devětsilu, národní umělec, v roce 1984 se stal nositelem Nobelovy ceny za literaturu.

JANEČEK OTA (1919-1996)
jeden z nejlepších českých malířů 20. století. Kreslíř, grafik, ilustrátor, věnoval se scénografii, tvorbě plastik, loutek, známek.

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

139

 

Janeček Ota

"Dívčí poloakt"

 

litografie, signováno vpravo v desce a tužkou dole uprostřed OTA JANEČEK, číslováno 57/60. Publikováno v knize "OTA JANEČEK - žena" (autor Radovan Krátký) vydal Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., 1971.

 

Celý list 42 x 30, pasparta 45 x 31,5 cm

 

1 900 Kč

 

 

List pochází z rozsáhlé sbírky Ing. Josefa Štefana, který byl od roku 1962 předsedou sekce grafiky a krásné knihy Klubu přátel výtvarného umění v Brně. Ten byl ustaven v roce 1961 jako pobočka pražské organizace a součást podniku Dílo - Český fond výtvarného umění.

 

Janeček Ota (1919-1996)

Jeden z nejlepších českých malířů a sochařů 20. století, kreslíř, grafik, ilustrátor, pedagog, věnoval se scénografii, tvorbě plastik, loutek, známek, studoval na UMPRUM v Praze u Kysely, Nováka, na ČVUT u Blažíčka a C. Boudy, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, skupiny UB, kolem sta výstav, zastoupení v galeriích po celém světě.

(15.8.1919 Pardubičky, Pardubice - 1.7.1996 Praha)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

140

 

Galanda Mikuláš

"Mikuláš Galanda - 8 grafických listů"

 

každý list lept resp. lept a akvatinta na ručním papíře, číslován 15/20, vzadu jméno autora M. GALANDA. 

Listy: Mateřství / Zjevení / Melancholia / Narodil se / Modelka v ateliéru / Rodina / Dvojice / Žena u stolu.

 

Rozměry - postupně tisková plocha (celý list):

14,6x9,6, (30,7x21) / 19,2x15,2 ( 34x26) / 14,5x9,6 (30,7x21) / 19,5x19,5 (34x30) / 17,3x19,3 (34,6x31) / 20,5x17,7 (34,2 x 25,5) / 16,3x19,5 (33,4 x 30,6) / 14,5x20,3 (34 x 30) cm

 

32 000 Kč

 

 

Volně vloženo do slohy z šedého papíru s vytištěným nápisem M. GALANDA, vše pak vloženo do pevné slohy s tištěným monogramem MG a rukou psaným číslem 15.

Pochází z rozsáhlé sbírky Ing. Josefa Štefana, který byl od roku 1962 předsedou sekce grafiky a krásné knihy Klubu přátel výtvarného umění v Brně. Ten byl ustaven v roce 1961 jako pobočka pražské organizace a součást podniku Dílo - Český fond výtvarného umění.

 

Galanda Mikuláš (1895-1938)

Malíř, grafik, ilustrátor, profesor školy uměleckých řemesel v Bratislavě, studia na akademii v Budapešti, dále v Praze na UPŠ u Brunnera a na AVU u Brömseho a Thieleho, studijní cesta do Německa a Paříže. V roce 1933 mu byla udělena cena Slovenské země za krajinářské dílo.

(4.5.1895 Turčianske Teplice - 5.6.1938 Bratislava)

 

   

 

 

         

   
   

     

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE