161-180 www.aukcnidum.cz

 107. AUKCE BRNO - 23.7.2020___ČTVRTEK__18 hod

 
161 162 163 164 165
166 167 168 169 170
171 172 173 174 175
176 177 178 179 180

100

161

 

neurčeno

"Kytice polních květů ve váze"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole, neurčeno. Drobná poškození plátna. Ručně řezaný dřevěný rám.

 

50 x 71 (64 x 84) cm

 

1 800 Kč

 

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

162

 

Gogela E.

"Před kostelem"

 

akvarel, signováno vlevo dole E. GOGELA, datováno 1923.

 

33 x 44 (37,5 x 48) cm

 

700 Kč

 

 

Skalice, kostel Archanděla Michaela s vyhlídkovou věží, vedle kostela se nachází patrová centrální hřbitovní kaple s kostnicí.

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

163

 

Kocourek František

"Kytice s astrami - zátiší s kyticí, hruškou a jablkem"

 

tempera na kartonu, signováno vpravo nahoře Fr. KOCOUREK, vzadu autorský papírový štítek, razítko ČFVU a datum přijetí do komise 12. října 1982.

 

70 x 50 (83 x 62) cm

 

3 000 Kč

 

 

 

Kocourek František (1900-1988)

Malíř, studoval na Veřejné škole uměleckých řemesel v Brně, maloval krajiny, figurální motivy a zátiší. Zastoupen ve sbírkách Muzea města Brna. Pravidelně vystavoval na SVU ALEŠ.

(31. 12. 1900 Brno-Řečkovice - 1988)

 

     
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

164

 

Lukášek Alois

"Stojící žena"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole LUKÁŠEK, vzadu papírový autorský štítek s informacemi o obraze, razítko ČFVU a datum přijetí do komise 16.4.1971. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 60 x 19,5 (81 x 41) cm

 

5 000 Kč

 

 

 

Lukášek Alois (1911-1984)

Malíř, knižní ilustrátor, studia na pražské akademii u Sychry a prof. Nejedlého, byl členem SVU ALEŠ v Brně, Bloku výtvarných umělců atd., žil a tvořil v Nedvědicích pod Pernštejnem, časté náměty z Vysočiny, řada výstav.

(12.10.1911 Zlatkov - 14.4.1984 Nedvědice pod Perštýnem)

 

     
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

165

 

Rajlich Jan

"Jihočeský rybník"

 

barevné pastely na ručním papíře, signováno vlevo dole J. RAJLICH, vzadu papírový autorský štítek, druhá polovina minulého století. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 25 x 54 (50 x 77) cm

 

1 900 Kč

 

 

 

Rajlich Jan (1920-2016)

Malíř, grafik, publicista, pedagog, jeden ze symbolů kulturního života v Brně, studoval v letech 1939 - 1944 ve Škole umění Zlín, v Lexiconu neskutečně dlouhý výčet výstav, ocenění a zastoupení ve sbírkách.

Je autorem vzpomínkové knihy Přistřižená křídla vydané v roce 2005. "... Jan Rajlich patřil k prvním studentům, kteří vstoupili na Soukromou Baťovu uměleckou školu založenou Janem A. Baťou v r. 1939. Vzpomínková kniha s výstižným názvem „Přistřižená křídla“ mapuje dobu brutálního uzavření všech českých vysokých škol německými okupanty v listopadu 1939. To však poskytlo zlínské škole možnost, aby se pokusila nabídnout mladým adeptům umění z celého tzv. Protektorátu vzdělání na nejlepší úrovni. Do Zlína přijížděli studovat mladí adepti umění z celého tzv. protektorátu, nejen z Moravy, ale i z Čech a ze Slezska. Jako profesoři byli Baťou získáni vynikající představitelé českého umění jako např. sochaři Luděk Havelka, Jiří Jaška a Vincenc Makovský, malíři a grafici Rudolf Gajdoš, Karel Hofman, Vladimír Hroch, Josef Kousal, Eduard Milén, Jan Sládek, Richard Wiesner a další..." (In http://www.czechdesign.cz/index.php?status=c&clanek=898&lang=1 )

(10.4.1920 Dírná, okres Tábor - 27.11.2016 Brno)

 

     
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

166

 

Hapka Josef

"Pohled na Soláň"

 

olej na malířské lepence, signováno vlevo dole JOS. HAPKA, datování nepřečteno.

 

30,5 x 52 (41 x 62) cm

 

1 200 Kč

 

 

 

Hapka Josef (1912-1987)

Malíř, studoval soukromě u Františka Hoplíčka v Olomouci, později u Jakuba Obrovského na AVU v Praze. Vystavoval na výstavách mladých výtvarníků ve Zlíně, samostatně vystavoval v Olomouci v roce 1943, v Praze v Alšově síni v roce 1951, v Kroměříži 1958.

(12. 3. 1912 Podolí, Vsetín - 3. 7. 1987 Valašské Meziříčí)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

167

 

Plesnivý Vincent

"Portrét děvčete v kroji"

 

akvarel, kvaš, signováno vpravo nahoře VINCENT PLESNIVÝ, datováno 1909. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 39 x 28 (65 x 54) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Plesnivý Vincent (1879-1944)

Malíř figuralista v Boršicích u Blatnice pod sv. Antonínkem na Moravě, žák pražské akademie, potom u profesora H. Knirra v Mnichově, dále rok studoval v Paříži, jeho figurální akvarely jsou v muzeích v Čechách i na Moravě.

(17.7.1879 Praha - 23.2.1944 Praha)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

168

 

Plesnivý Vincent

"Portrét chlapce v kroji"

 

akvarel, kvaš, signováno vlevo dole VINCENT PLESNIVÝ, datováno 1909. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 38 x 27 (65 x 54) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Plesnivý Vincent (1879-1944)

Malíř figuralista v Boršicích u Blatnice pod sv. Antonínkem na Moravě, žák pražské akademie, potom u profesora H. Knirra v Mnichově, dále rok studoval v Paříži, jeho figurální akvarely jsou v muzeích v Čechách i na Moravě.

(17.7.1879 Praha - 23.2.1944 Praha)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

169

 

nesignováno

"Rozkvetlá krajina s postavami"

 

olej na plátně, nesignováno, první polovina minulého století.

 

41 x 59 (48,5 x 66,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

170

 

Kaván František

"Periférie"

 

olej na papíře, na rubu text: "Náčrtek od Ferdy". Práce Františka Kavána, první polovina minulého století. Soukromá sbírka, majitel získal od přítele Františka Kavána.

 

13 x 22 (33 x 43) cm

 

6 700 Kč

 

 

 

Kaván František (1866-1941)

Malíř krajinář, překladatel, studia na pražské akademii u Julia Mařáka, jeden z nejvýznamnějších představitelů Mařákovy krajinářské školy, člen České akademie věd a umění, vysoký počet výstav, zastoupení v galeriích, včetně Národní galerie.

(10.9.1866 Víchovská Lhota, Víchová nad Jizerou, Semily - 16.12.1941 Libunec, Libuň, Jičín)

 

TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

171

 

Kutra Radoslav

"Zátiší s lahví, sklenkami a ovocem"

 

tempera na papíře, nesignováno, práce RADOSLAVA KUTRY, kolem poloviny 60. let. Majitel získal přímo od autora před jeho odchodem do exilu (1968).

 

21 x 29 (35,5 x 40,5) cm

 

1 400 Kč

 

 

 

Kutra Radoslav (1925-2020)

Malíř, studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u Vlastimila Rady a Karla Mináře, po událostech roku 1948 byl pro politické a náboženské postoje ze studia vyloučen. V letech 1965-1968 působil na katedře výtvarné výchovy na PU Olomouc, v roce 1968 byl přijat jako pedagog na střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti. Po roce 1968 emigroval do Švýcarska, získal švýcarské občanství, založil soukromou malířskou školu Kunstseminar (později se sídlem v Luzernu). V polovině devadesátých let působil pedagogicky na VUT v Brně, potom se natrvalo vrátil do Luzernu.

(13.3.1925 Holice, Olomouc - 2020)

 

TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

172

 

Toyen - Čerminová Marie

"Tisíc a jeden sen - obálka"

 

barevná litografie. Tištěný text "Jaroslav Ježek: Tisíc a jeden sen/ tango z hudební komedie Svět za mřížemi/ slova Voskovec & Werich/ Praha 1933/ Hudební Matice Umělecké Besedy (570)/ TOYEN". Adjustováno.

 

33,5 x 25,5 (49 x 49) cm

 

6 700 Kč

 

 

 

Toyen - Čermínová Marie (1902-1980)

Studia v Paříži, vystavovala se Štýrským do roku 1942 v Paříži, jedna z nejlepších českých malířek, představitelka surrealismu v celoevropském měřítku.

(21.9.1902 Praha - 9.11.1980 Paříž)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

173

 

Liesler Josef

"Sen o rybách"

 

barevná litografie, signováno tužkou vpravo dole LIESLER, datováno 1985, vlevo dole číslováno 55/130.

 

Tisková plocha 37,5 x 48 (52,5 x 72,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Liesler Josef (1912-2005)

Ilustrátor, malíř, grafik, věnoval se tvorbě poštovní známky, vlastních bibliofilií, studia na ČVUT Praha u C. Boudy, O. Blažíčka, člen skupiny Sedm v říjnu (1939-1941), SVU Mánes (1942-1956), SČUG Hollar (1945), tvůrčí skupiny 58 (1958), skupiny Radar. Čestným akademikem florentské Akademie, členem Královské belgické akademie (1969), zastoupen v řadě sbírek u nás i v zahraničí, včetně zastoupení v Národní galerii Praha, řada výstav, mj. výstavy v Mánesu, Hollaru, v Bruselu, Antverpách, Stockholmu, Göteborgu, Oslu, Kodani, Vídni, široká škála činností, výstav, ocenění popsána ve Slovníku Chagall.

(19.9.1912 Vidolice, Pětipsy, Chomutov - 23.8.2005 Praha)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

174

 

Liesler Josef

"Ani anděl ani chrám"

 

barevná litografie, signováno tužkou vpravo dole LIESLER, datováno 1980, vlevo dole číslováno 54/125. Rámováno, paspartováno.

 

Tisková plocha 51,5 x 26 (70 x 42,5) cm

 

2 400 Kč

 

 

 

Liesler Josef (1912-2005)

Ilustrátor, malíř, grafik, věnoval se tvorbě poštovní známky, vlastních bibliofilií, studia na ČVUT Praha u C. Boudy, O. Blažíčka, člen skupiny Sedm v říjnu (1939-1941), SVU Mánes (1942-1956), SČUG Hollar (1945), tvůrčí skupiny 58 (1958), skupiny Radar. Čestným akademikem florentské Akademie, členem Královské belgické akademie (1969), zastoupen v řadě sbírek u nás i v zahraničí, včetně zastoupení v Národní galerii Praha, řada výstav, mj. výstavy v Mánesu, Hollaru, v Bruselu, Antverpách, Stockholmu, Göteborgu, Oslu, Kodani, Vídni, široká škála činností, výstav, ocenění popsána ve Slovníku Chagall.

(19.9.1912 Vidolice, Pětipsy, Chomutov - 23.8.2005 Praha)

 

     
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

175

 

Olešová Bohuslava

"Abstraktní motiv"

 

kombinovaná technika, nesignováno, práce BOHUSLAVY OLEŠOVÉ, druhá polovina minulého století.

 

76,5 x 101 (80 x 104,5) cm

 

3 800 Kč

 

 

 

Olešová Bohuslava (*1951)

Kreslířka, malířka, sochařka. Samostatně vystavuje od roku 1980.

(Nar. 17. 9. 1951 Český Těšín)

 

TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

176

 

Tuschnerová Inez

"Leningrad"

 

tempera, kvaš, signováno vlevo dole TUSCHNEROVÁ, datováno 1962, vpravo dole název obrazu.

 

85 x 120 (88 x 123,5) cm

 

4 000 Kč

 

 

MG uspořádala této známé brněnské výtvarnici velkou retrospektivní výstavu na přelomu 2018/2019.

 

Tuschnerová Inez (1932-2015)

Textilní výtvarnice, malířka, scénografka, pedagožka. Studovala na ŠUŘ v Brně užitou a monumentální malbu u prof. A. Fišárka, na VŠUP v Praze H. Vlkové a na mezinárodní malířské akademii v Salcburku u O. Kokoschky. Od 60. let se specializovala na tvorbu tkaných a netkaných tapisérií, textilních prostorových objektů a textilií pro interiéry, experimentovala s tzv. textilní grafikou i novými a netradičními postupy.

(6.5.1932 Brno - 25.11.2015 Brno.)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

177

 

Jindřich Rudolf

"Zima v Českém Ráji"

 

pastel, signováno vlevo dole R. JINDŘICH, kolem roku 1920, původní adjustace.

 

50 x 40 (57 x 46,5) cm

 

1 300 Kč

 

 

 

Jindřich Rudolf (1882-1968)

Malíř, grafik, restaurátor. Studoval na Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění) ve Vídni u Aloise Deluga, dále na pražské Akademii výtvarných umění u Rudolfa Otto von Ottenfelda. Opravoval Alšovy fresky.

(21. 1. 1882 Město Touškov, okres Plzeň-sever - 16. 4. 1968 Praha)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

178

 

Waldhauser Antonín

"Zima v Kutné Hoře"

 

olej na tvrzené malířské lepence, signováno vlevo dole červeným monogramem AW, vzadu rukou informace o obraze a pozůstalostní razítko mistra krajin Antonína Waldhausera, uvedena datace 1910.

 

16 x 21,5 (26,5 x 30,5) cm

 

9 800 Kč

 

 

 

Waldhauser Antonín (1835-1913)

Waldhauser Anton/ Lesodomský Antonín

Malíř, studoval na pražské akademii u Christiana Rubena, Antonína Lhoty a Maxmiliana Haushofera, později odešel na akademii výtvarných umění do Vídně (Akademie der bildenden Künste). Maloval krajiny, historické obrazy a pražská zátiší.

(17. 3. 1835, Vodňany - 30. 10. 1913 Havlíčkův Brod)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

179

 

Hepperger Johannes

"Město"

 

akvarel, signováno vpravo dole JOHANNES HEPPERGER, datováno 1923.

 

99 x 70 (113,5 x 84,5) cm

 

9 000 Kč

 

 

 

Hepperger Johannes (1894-1964)

Jan Hepperger/ Hanes Hepperger/ Hannes Hepperger

Rakouský malíř.

(1894 Innsbruck - 1964 Zirl)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

180

 

Černovický Josef M.

"U vody"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole J. M. ČERNOVICKÝ, vzadu razítko na plátně Soubor čs. výtvarníků s rukou vepsanými informacemi o obraze.

 

70 x 76 (84 x 89) cm

 

5 000 Kč

 

 

 

Černovický Josef M. (1906-1991)

Malíř, grafik, spisovatel, redaktor, studia u prof. K. Truppeho, prof. T. Šimona, ex-libris u ak. malíře Julia Horna, v letech 1933 - 1934 v Paříži na škole École des Arts et Métiers, absolvoval studijní cesty v Itálii a v Jugoslávii, věnoval se figurální a krajinářská olejomalbě, malbě květinových zátiší, člen ČFVU, manžel Luisy Černovické (1003-2008).

(23.2.1906 Černovice, okr. Boskovice - 28.2.1991 Praha)

 

     
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE