201-220 www.aukcnidum.cz

 111. AUKCE BRNO - 19.12.2021___NEDĚLE__11 hod  

 
201 202 203 204 205
206 207 208 209 210
211 212 213 214 215
216 217 218 219 220

100

201

 

Wänke Emil (1901-?)

"Lidice"

 

barevný lept, signováno vpravo dole EMIL WÄNKE, v desce monogramem E.W. Vlevo dole název listu. Adjustováno v paspartě, rámováno.

 

Tisková plocha 25 x 28 (52 x 53) cm

 

1 800 Kč

 

 

 

Wänke Emil

Malíř a grafik, studium na UMPRUM v Praze u Emanuela Dítěte, další studia na pražské akademii u Augusta Brömse, Josefa Jindřicha Loukoty, Jakuba Obrovského, Karla Krattnera a Franze Thieleho, věnoval se krajinomalbě, pražským zákoutím a portrétní tvorbě, člen ČFVU (Český fond výtvarných umění).

(13.2.1901 Praha - ?)

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

202

 

Röhling Vladislav (1878-1949)

"Malostranské náměstí s kostelem sv. Mikuláše "

 

barevná litografie, vlevo dole autorovo razítko a signatura v desce V.RÖHLING, vpravo dole signováno tužkou VLAD. RÖHLING, první polovina 20. století. Rámováno.

 

30 x 29 (60 x 49) cm

 

1 900 Kč

 

 

 

Röhling Vladislav

Malíř, významný grafik, žák Akademie v Praze u Františka Ženíška, tvořil zejména obrazy z Prahy a dalších významných měst Čech i Slovenska, člen Jednoty výtvarných umělců, vystavoval s JUV, na Zlínských salonech, v roce 1918 se zúčastnil výstavy Čeští výtvarníci Českému srdci pořádané v pražském Obecním domě, v roce 1942 Národ svým výtvarným umělcům III. v Mánesu. Grafiky značil mimo tiskovou plochu razítkem - červeným kruhovým terčíkem s monogramem VR.

(23.5.1878 Praha - 26.3.1949 Praha)

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

203

 

Šimon Tavík František (1877-1942)

"Kamenný most - Praha I"

 

barevný dřevoryt, vlevo dole autorův vodoznak v desce T.F. ŠIMON fecit, vpravo dole signováno tužkou T.F. ŠIMON, tužkou číslováno 152. V soupise Seznam grafických prací T. F. Šimona od Arthura Nováka pod číslem N359, toto dílo z roku 1921.

 

34,5 x 46,7 (59 x 71) cm

 

5 000 Kč

 

 

Rámováno v masivním ručně dělaném rámu.

 

Šimon Tavík František

Malíř, kreslíř a zejména grafik evropského formátu, studium na pražské akademii u Maxmiliána Pirnera. Tvořil převážně v Paříži, zastoupen v galeriích celého světa.

(13.5.1877 Železnice u Jičína - 19.12.1942 Praha)

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

204

 

Křížek Václav (1920-1981)

"Parník Calcanul"

 

kombinovaná technika - tuš a kvaš, značeno vzadu autorským štítkem, skvělá práce vynikajícího autora.

 

Ve výřezu 19 x 30 (45 x 55)

 

6 500 Kč

 

 

 

Křížek Václav

Malíř, grafik, studoval ve večerních kurzech u J. Bendy a F. Tichého na UMPRUM v Praze, Rottrovu školu kreslení a soukromě u V. Špály a V. Sychry, zastoupen ve Středočeské galerii, v GHMP v Praze, Galeria Fondului Plastic Constanta v Bukurešti, Galerii Uměleckoprůmyslové školy v Leningradě, Národní galerii v Londýně a jinde.

(27.7.1920 Praha - 17.5.1981)

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

205

 

Liesler Josef (1912-2005)

"Královský pár"

 

barevná grafika, autorský list, signováno vpravo dole LIESLER, datováno 1996.

 

16 x 11 (34 x28,5) cm

 

1 800 Kč

 

 

 

Liesler Josef

Ilustrátor, malíř, grafik, věnoval se tvorbě poštovní známky, vlastních bibliofilií, studia na ČVUT Praha u C. Boudy, O. Blažíčka, člen skupiny Sedm v říjnu (1939-1941), SVU Mánes (1942-1956), SČUG Hollar (1945), tvůrčí skupiny 58 (1958), skupiny Radar. Čestným akademikem florentské Akademie, členem Královské belgické akademie (1969), zastoupen v řadě sbírek u nás i v zahraničí, včetně zastoupení v Národní galerii Praha, řada výstav, mj. výstavy v Mánesu, Hollaru, v Bruselu, Antverpách, Stockholmu, Göteborgu, Oslu, Kodani, Vídni, široká škála činností, výstav, ocenění popsána ve Slovníku Chagall.

(19.9.1912 Vidolice, Pětipsy, Chomutov - 23.8.2005 Praha)

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

206

 

Stehlík Ctirad 1938-2003)

"Zátiší s bílými třešněmi a svícnem"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole tužkou CTIRAD STEHLÍK, číslováno 46/50. Rámováno, paspartováno, rámováno v olepu.

 

Výřez 17,5 x 19 (34,5 x 34,5) cm

 

1 200 Kč

 

 

 

Stehlík Ctirad

Malíř, grafik, keramik, jeho tvorba pokrývala také obory: reliéf, kresba, ilustrace, sklo, keramika, kov, narozen v Praze, studium na keramické škole v Bechyni a na AVU Praha u Karla Součka a Ladislava Čepeláka, navazoval na tvorbu Františka Tichého. Řada výstav u nás i v Evropě, zastoupen ve sbírkách pražské Národní Galerie, v Ermitáži v Petrohradu, AJG Hluboká, NG v Brně, GVU v Ostravě, v National Gallery of Art, Washington D.C., USA.

(10.5.1938 Praha - 15. 8. 2003 Praha)

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

207

 

Suchý Jiří

"Zachránkyně Roberta Davida"

 

barevná litografie, signováno Jiří SUCHÝ, číslováno 128/200, datováno 1990. Adjustováno v paspartě. Kvalitní práce známého zpěváka a textaře.

 

36 x 26 (52 x 41) cm

 

1 400 Kč

 

 

 

Suchý Jiří

Kreslíř, grafik, herec, zpěvák, textař, narozen v Plzni, spoluzakladatel Divadla na zábradlí a Divadla Semafor, autor mnoha textů, muzikálů a inscenací. Dlouhá léta spolupracoval s Jiřím Šlitrem, po jeho smrti pak s herečkou a zpěvačkou Jitkou Molavcovou a Josefem Dvořákem. Člen skupiny Reduta. Věnoval se užité grafice, knižní ilustraci a tvorbě exlibris, zabývá se kostýmními návrhy ke svým hrám, ve volné tvorbě kresbou, volnou grafikou, malbou a aplikovanou fotografií.

(Nar. 1. 10. 1931 Plzeň)

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

208

 

Bouda Cyril (1901-1984)

"Záhořanský hon"

 

velká barevná litografie, signováno vpravo dole C. BOUDA, číslováno 61/200, kolem roku 1960, značeno slepotiskovým razítkem LYRY PRAGENSIS.

 

49 x 35 cm

 

3 200 Kč

 

 

 

Bouda Cyril

Malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor, žák Kysely a Švabinského, v letech 1929-1935 působil jako asistent na AVU Praha, později jako profesor na ČVUT Praha a PF UK Praha, byl asistentem světově proslulého kreslíře a grafika F. T. ŠIMONA, ilustroval cca 675 knih, namaloval 344 olejů, více než 1000 grafických listů atd., člen Hollaru, Umělecké Besedy a dalších, zastoupen v NG Praha. Podle Boudových návrhů bylo vydáno 52 poštovních známek.

(14. 11. 1901 Kladno - 29. 8. 1984 Praha)

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

209

 

Jiřincová Ludmila (1912-1994)

"Ryby"

 

komorní černobílá litografie, vpravo dole signováno tužkou L. JIŘINCOVÁ, nedatováno, autorský list. Rámováno.

 

10 x 14 (28 x 30) cm

 

900 Kč

 

 

 

Jiřincová Ludmila

Malířka, kreslířka, grafička a ilustrátorka, studia na soukromé škole Rudolfa Vejrycha, na keramické škole v Bechyni a na AVU v Praze u T.F. Šimona, členka SČUG Hollar. Kolem sta výstav po celém světě, řada ocenění.

(9.5.1912 Praha - 22.1.1994 Praha)

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

210

 

Neprakta (1924-2011)

"Při lovu - Tři hráči na lesní roh"

 

umělecká reprodukce, signováno v desce NEPRAKTA 1960. Uprostřed stopy po přehnutí listu.

 

50 x 72,5 cm

 

3 000 Kč

 

 

 

Neprakta Winter Jiří

Winter Jiří

Kreslíř, grafik, malíř, karikaturista, mistrovství Neprakty lze srovnat s mistrovstvím Lady, za zmínku stojí, že u tohoto skvělého umělce se neopakuje ani jeden obličej, navíc jeho zvířata, historické kostýmy, zbraně, oblečení jsou vždy přesně zachyceny z hlediska názvu a doby, je to neuvěřitelná preciznost, zapsán v Guinnessově knize rekordů se svými 35 000 kreslenými vtipy.

V prosinci 2004 jsme uspořádali v naší pražské provozovně prodejní výstavu Nepraktových prací v rozsahu 202 kreseb, vystavované kresby jsou publikovány v tištěném katalogu Nepraktových kreseb.

(12.7.1924 Praha - 30.10.2011 Praha)

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

211

 

Sir Alfred East (1849–1913)

"Na březích Seiny"

 

lept na ručním papíře, signováno vpravo dole v desce stylizovaným monogramem Sir. Alfred East. Vytiskl K.K.Hof - Und Staatsdruckerei, vydala Společnost pro kopírování umění, Vídeň. Volný list.

 

Tisková plocha 17,3 x 21,3 cm, list 29,7 x 40,5 cm

 

900 Kč

 

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

212

 

Pukl Vladimír (1896-1970)

"Zámek v krajině"

 

lept na ručním papíře, signováno vpravo dole tužkou a vlevo dole v desce Vl. PUKL, datováno v desce 1941, volný list.

 

Tisková plocha 24 x 31,celý list 35 x 47 cm

 

200 Kč

 

 

 

Pukl Vladimír

Grafik, malíř, sochař, pedagog, narozen v Dobromělicích u Prostějova, studoval na UMPRUM v Praze u J. Schussera a na AVU v Praze v grafické speciálce u T.F. Šimona, kde pak působil jako jeho asistent a později jako profesor, člen SČUG Hollar, řada cen v cizině, výstavy v Los Angeles, Paříži, Chicagu, Varšavě, Aténách, Helsinkách.

(2.3.1896 Dobromilice, Prostějov - 24.5.1970 Olomouc)

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

213

 

Kazdová Milada (1911-2001)

"Náměstí"

 

lept na ručním papíře, signováno vpravo dole tužkou M. KAZDOVÁ, kolem poloviny minulého století.

 

Tisková plocha 31,5 x 24, celý list 47 x 35 cm

 

200 Kč

 

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

214

 

Fiala Václav (1891-1968)

"Život na ulici"

 

lept na ručním papíře, signováno vpravo dole tužkou V. FIALA, kolem poloviny minulého století. Volný list.

 

Tisková plocha 32 x 24,5, celý list 47 x 35 cm

 

200 Kč

 

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

215

 

Silovský Vladimír (1891-1974)

"Interiér kostela"

 

lept na ručním papíře, signováno vpravo dole tužkou V. SILOVSKÝ, vlevo dole číslováno 38/170. Volný list.

 

Tisková plocha 31,5 x 24,5cm, celý list 47 x 35 cm

 

200 Kč

 

 

 

Silovský Vladimír

Malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studoval architekturu na ČVUT v Praze, dále Uměleckoprůmyslovou školu v Záhřebu v bývalé Jugoslávii a ve speciální škole u profesora Švabinského na AVU v Praze, kde také působil pedagogicky jako profesor, vedl speciální grafickou školu, v letech 1958-1960 rektor AVU, vystavoval na členských výstavách v Mánesu a HOLLARu, dále v Paříži, Římě, Benátkách, Varšavě, Švýcarsku, USA, množství publikací

(11.7.1891 Libáň u Jičína - 26.4.1974 Praha)

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

216

 

Majer Antonín (1882-1963)

"Život na ulici za kostelem"

 

lept na ručním papíře, signováno vpravo dole tužkou Ant. MAJER, v desce vpravo dole monogramem A.M:, volný list.

 

Tisková plocha 31 x 24,5, celý list 47 x 35 cm

 

200 Kč

 

 

 

Majer Antonín

Malíř, grafik, studia u profesora Brožíka, Schwaigera a Hynaise na AVU v Praze, věnoval se malbě, kresbě a ilustraci. Velký vliv na jeho práci měl Munch. Byl jedním ze zakládajících členů spolku Hollar, s nímž vystavoval u nás i v zahraničí, vydal cyklus pohlednic, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha.

(1.2.1882 Praha - 6.12.1963 Praha)

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

217

 

Vondrouš Jan Charles (1884-1970)

"Kostel na městské periférii"

 

lept na ručním papíře, signováno vpravo dole v desce i tužkou VONDROUŠ, datováno v desce 1941. Volný list.

 

Tisková plocha 24,5 x 31, celý list 35 x 47 cm

 

200 Kč

 

 

 

Vondrouš Jan Charles

Malíř, grafik, od roku 1893 žil v Americe, kde studoval na Akademii umění v New Yorku u profesorů F. Jonese, Edgara M. Warda, Geo W. Maynarda, absolvoval leptařskou školu pod vedením profesora Jamesa D. Smillie, pracoval pro redakci New York Herald, pro nedělní přílohu New York Times dělal obálky, ilustrace a reklamní kresby. V roce 1910 navštívil Prahu, kam se v roce 1920 trvale vrátil. Zastoupen ve sbírkách Fine Arts Museums of San Francisco, v Lexikonu dlouhý výčet výstav z let 1911 - 1983.

(1884 Chotusice u Čáslavi - 1970)

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

218

 

Neumann Arno

"Haná s Kosířem"

 

suchá jehla na ručním papíře, signováno vpravo dole tužkou i v desce ARNO NEUMANN, datováno v desce 30.VI. 1941, volný list.

 

Tisková plocha 24,5 x 31,3 cm, celý list 35 x 47 cm

 

200 Kč

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

219

 

Silovský Vladimír (1891-1974)

"Krajina o žních"

 

lept na ručním papíře, signováno vpravo dole V. SILOVSKÝ, kolem poloviny minulého století. Volný list.

 

Tisková plocha 24,5 x 31,5 cm, celý list 35 x 47 cm

 

200 Kč

 

 

 

Silovský Vladimír

Malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studoval architekturu na ČVUT v Praze, dále Uměleckoprůmyslovou školu v Záhřebu v bývalé Jugoslávii a ve speciální škole u profesora Švabinského na AVU v Praze, kde také působil pedagogicky jako profesor, vedl speciální grafickou školu, v letech 1958-1960 rektor AVU, vystavoval na členských výstavách v Mánesu a HOLLARu, dále v Paříži, Římě, Benátkách, Varšavě, Švýcarsku, USA, množství publikací

(11.7.1891 Libáň u Jičína - 26.4.1974 Praha)

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

220

 

Vorlíček Viktor

"Pohled na vesnici"

 

litografie na ručním papíře, signováno vpravo dole tužkou VORLÍČEK a vlevo dole v desce V. VORLÍČEK s datací 1941. Volný list.

 

Tisková plocha 25 x 32, celý list 35 x 47 cm

 

200 Kč

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE