001-020

www.aukcnidum.cz

 99. AUKCE BRNO - 4.6.2017

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

1

 

Matýsek Petr ?

"Pod štramberskou Trúbou"

 

lept, signováno tužkou vpravo dole O.MATYSEK, první polovina minulého století, paspartováno.

 

Tisková plocha 21 x 15,5 (37 x 27) cm

 

900 Kč

 

 

Podle dostupných materiálů není zřejmé, zda pod signaturami O. Matysek a P. Matýsek figuruje jedna či dvě různé osoby.

 

Matýsek Petr (1885-)

Malíř, studoval u profesora Bachera na Akademii ve Vídni (Akademie der bildenden Künste Wien), podnikl studijní cesty do Francie, Itálie, Německa, strávil šest let v Paříži, byl členem Jednoty umělců výtvarných s nimiž vystavoval.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(nar. 15.3.1885 Česká Třebová)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

2

 

Saliger Ivo

"Sedící dívka s vějířem"

 

lept, signováno tužkou vpravo dole IVO SALIGER, dvacátá léta minulého století, paspartováno.

 

Tisková plocha 17 x 14 (30,5 x 24) cm

 

400 Kč

 

 

Práce ve své době velmi žádaného malíře.

 

Saliger Ivo (1894-1987)

Ovid Seralgi

Malíř a grafik, narodil se v Klimkovicích ve Slezsku, v roce 1908 přesídlil do Vídně, hlásil se k německé národnosti, uváděn jako rakouský malíř. Studoval na vídeňské akademii u Rudolfa Jettmara, Ludwiga Michalka a Ferdinanda Schmutzera, později se na akademii v Paříži věnoval zejména studiu ženského aktu. Zajímaly jej mystické kompozice, byl protěžovaným malířem v Německu ve třicátých letech minulého století, je uváděn ve světových katalozích. Jako host vystavoval na výstavách spolku Vereinigung deutscher bildender Künstler Mährens und Schlesiens v Domě umělců v Brně v meziválečném období (Ivo Habán, Fenomén německo-českého výtvarného umění 20. století [Die Pilger, Junge Kunst, Prager Secession. Pražská scéna a paralelní centra německy hovořících umělců v meziválečném Československu], doktorská disertační práce, Masarykova univerzita v Brně, 2012, str. 204). Významem spolku a vlivem na rozvoj umění se zabývá historička umění a kurátorka Anna Habánová v knize Mladí lvi v kleci, Oblastní galerie v Liberci, 2013.

(hps://de.wikipedia.org/wiki/Ivo_Saligertt,

https://is.muni.cz/th/10883/ff_d/ih-dis.pdf,

http://www.germanartgallery.eu/m/Webshop/0/product/info/Ivo_Saliger,_Junge_Frau&id=130,

Diskusní fórum na stránkách http://www.signaturymaliru.cz)

(21.10.1894 Klimkovice - 14.1.1987 Vídeň)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

3

 

Gurk Eduard

Veduta "Pohled na Brno"

 

barevná ocelorytina, dle předlohy Eduarda Gurka vytvořil J. Sands, dole uprostřed je text "Ausgeführt d Black & Armstrong, BRÜNN, Hartlebens Verlag", 19. století, paspartováno, rámováno. Velmi vzácné.

 

Tisková plocha 9,5 x 15 (32 x 34) cm

 

PRODÁNO

 

 

„Veduta zachycuje jízdu prvního vlaku na trati Brno - Vídeň. Hlavní motiv tvoří železniční viadukt, dnes zachovaný pouze z části, s vlakem plným hostů z řad místní honorace, v pozadí potom vystupuje hrad Špilberk, tehdy jedna z nejznámějších rakouských věznic a menší vrchol Petrova s katedrálou a městem Brnem v pozadí… … Veduta byla vydána v rámci reprezentativního souboru vedut rakouské monarchie Panorama der österreichischen Monarchie.“ (Citováno z http://www.theeuropeanlibrary.org/exhibition-travel-history/detail.html?id=166704)

 

Gurk Eduard (1801-1841)

Vídeňský dvorní malíř (Hofkammermaler), kreslíř, rytec, základy malířství získal od svého otce, později studoval na vídeňské akademii (Akademie der bildenden Künste Wien). S císařem Ferdinandem procestoval celou monarchii, v obrazech zaznamenal Ferdinandovu korunovaci v Praze a Miláně. Na studijní cestě po Sýrii a Palestině se nakazil tyfem a v Jeruzalémě zemřel. Krajinář, portrétista z období biedermeieru.

(https://cs.wikipedia.org/wiki/Eduard_Gurk,

http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_G/Gurk_Eduard_1801_1841.xml)

(17.11.1801 Vídeň – 31.3.1841 Jeruzalém)

 

      
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

4

 

Mandel Cyril

"Na vesnickém dvorku"

 

akvarel, signováno tužkou vpravo dole, rukou na paspartě uveden text "Z náčrtníku Cyrila Mandela potvrzuje Jura Mandel, dědic pozůstalosti". Nedatováno, konec 19. století - počátek 20. století, paspartováno, rámováno.

 

Výřez 13,5 x 19,5 (30 x 37) cm

 

2 200 Kč

 

 

Mandel Cyril (1873-1907)

Malíř, architekt, studia na UPŠ v Praze u Lišky, v literatuře uváděn jako "Malíř slováckého lidu", "Zapomenutý malíř".

(Toman - dodatky, Lexicon of the CVA)

(23.10.1873 Kuželov, okr. Hodonín - 16.8.1907 Velká nad Veličkou, okr. Hodonín)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

5

 

Jambor Josef

"Pohled na chrám sv. Mikuláše v Praze"

 

mistrovský akvarel, signováno vlevo dole JOS JAMBOR, první polovina minulého století. Patrná drobná poškození vlhkem a bělobou.

 

28 x 38 (32,5 x 42,5) cm

 

PRODÁNO

 

 

Jambor Josef (1887-1964)

Malíř a grafik, pražská akademie u Loukoty, Bukovace, grafická speciálka u Švabinského, studium na akademii ukončil krátce po skončení první světové války, byl zařazen mezi poválečné grafiky, ve své tvorbě se však téměř výhradně věnoval olejomalbě se zaměřením na malbu krajiny, procestoval mnoho evropských zemí, v roce 1923 uspořádal výstavu děl ze svých cest, po krátkém úseku života v Praze odešel do Nového Města na Moravě a později se trvale usadil v Tišnově, ke konci života odkázal Tišnovu sbírku svých obrazů, včetně několika obrazů od jiných autorů, v provozu je Galerie Josefa Jambora Tišnov, účastnil se mnoha výstav, je zastoupen ve státních sbírkách, významný moravský krajinář první poloviny 20. století, jehož práce jsou stále ceněny.

(Toman, Slovník Chagall, wikipedie, www stránky města Tišnova)

(29.10.1887 Pohledec, Nové Město na Moravě - 17.9.1964 Tišnov)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

6

 

Jirák Josef

"Jihočeská krajina"

 

olejová tempera na sololitu, signováno vpravo dole JIRÁK, datováno 88 (1988), vzadu autorský štítek s informacemi o obraze. Rámováno v tvarovaném rámku zlaté barvy, pod sklem.

 

12 x 30 (27 x 46) cm

 

900 Kč

 

 

Jirák Josef (1920-1994)

Malíř, vyučen automechanikem, soukromá studia malby u Milana Otáhala, absolvoval konzervatoř výtvarné výchovy v Praze, za války totálně nasazen v Německu. Převážně žil a pracoval v Týnci nad Sázavou.

(abART, https://www.mestotynec.cz/page.php?fp=fotogalerie/kresby, http://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-p0095192-Jirak-Josef-19201994/)

(30.11.1920 Klášterní Skalice, Kolín - 18.2.1994)

 

        
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

7

 

Sum Miloš

"Klimkovice"

 

kombinovaná technika, kresba pastelkami, akvarel, vlevo dole tužkou signováno SUM, datováno 25.9.1944 a uvedeno místo KLIMKOVICE. Rámováno, pod sklem, paspartováno.

 

Výřez 25,5 x 29,5 (40 x 44) cm

 

PRODÁNO

 

 

Sum Miloš (1896-1966)

Přerovský cukrář, malíř a grafik, legionář, tvůrce ex libris, soukromé studium u Bohumila Krse. V první světové válce se v roce 1916 dostal do ruského zajetí, v roce 1917 byl zařazen do československého vojska v Rusku. V legiích kreslil a přivezl sebou více než 100 kreseb z války. V grafice se zaměřoval hlavně na litografii a linoleořezbu.

(Toman, Slovník Chagall)

(4.10.1896 Litomyšl - 1.3.1966 Přerov)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

8

 

Šilpoch Karel

"Malá slévárna"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole K.ŠILPOCH, vzadu papírový autorský štítek s informacemi o obraze, kde uveden rok vzniku 1953.

 

40,5 x 30,5 ( 55 x 44) cm

 

PRODÁNO

 

 

 

Šilpoch Karel (1908-?)

Malíř, figuralista a grafik, studoval soukromě u Josefa Skupy, Josefa Proškovce, Augustina Němejce a Kalmana Keményho. Navrhoval plakáty, ex libris, maloval převážně výjevy ze života lidu.

 

        
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Šimková - Elgrová Milena

"Žena za ostnatým drátem"

 

mistrovský barevný pastel na kartonu, signováno vpravo dole M.ŠIMKOVÁ-ELGROVÁ, vzadu rukou uveden název díla a asi datace 67 (1967). Rámováno, zaskleno, práce galerijní úrovně.

 

71 x 50 (76,5 x 56,5) cm

 

PRODÁNO

 

 

Šimková - Elgrová Milena (1898-1977)

malířka v Brně, narozena v Hradci Králové, studia na UMPRUM v Praze, navštěvovala krajinářskou školu A. Kalvody, který ovlivnil její tvorbu, vystavovala s KVU Aleš v Brně.

(Toman, Slovník Chagall)

(10.11.1898 Hradec Králové - 4.10.1977 Brno)

 

        
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

10

 

Šlitr Jiří

"Červená hlava"

 

tempera na papíře, signováno vpravo dole ŠLITR, datováno 1961. Rámováno, pod sklem, paspartováno.

 

41 x 29 (64 x 48,5) cm

 

9 500 Kč

 

 

Šlitr Jiří (1924-1969)

Malíř, grafik, hudebník, herec, zpěvák, hgudební skladatel, studoval na Právnické fakultě v Praze, externě spolupracoval s Laternou magikou, účinkoval s ní na Expo 58 v Bruselu, pak v Moskvě, Londýně, Vídni, v roce 1959 spolu s Jiřím Suchým založil divadlo Semafor, zabýval se knižní ilustrací, jeho kresby se objevovaly v publikacích o Semaforu, v novinách i časopisech. V kresbách zachycoval města, ulice, moře, výjevy z divadla, koncertů, ženské akty, portréty. Syn malíře - samouka a pedagoga Josefa Šlitra (15.1.1899 - ?).

(Slovník Chagall, abART, http://zivotopis.osobnosti.cz/jiri-slitr.php)

(15.2.1924 Zálesní Lhota, část obce Studenec, okres Semily - 26.12.1969 Praha)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

11

 

Doubrava František

"Medvídek"

 

kresba barevnými pastelkami, signováno vpravo dole F.DOUBRAVA a datováno 42 (1942). Rámováno, pod sklem, paspartováno.

 

Výřez 44 x 29,5 (65,5 x 49,5) cm

 

900 Kč

 

 

Doubrava František (1901-1975)

malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studia na soukromé krajinářské škole u Engelmüllera, studia na AVU v Praze u profesora Bukovace a Obrovského, působil jako asistent profesora Hlavici a od roku 1951 jako profesor na České vysoké škole technické v Brně, ilustroval přes čtyřicet knih pro učitelská nakladatelství v Praze, Brně a Olomouci, pravidelně vystavoval na Salonech ve Zlíně, účastnil se svazových a spolkových výstav v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci aj.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), abART)

(22.3.1901 Litovel - 2.12.1975)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

12

 

Urban Vladislav

"Bezprostředně"

 

olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno vpravo dole monogramem V.U., datováno 2006. Vzadu na rámu i kartonu uvedeny autorovou rukou informace o obraze, dále papírový autorský štítek.

 

29 x 35 (39 x 45) cm

 

Do aukce nabídnuto přímo autorem.

 

3 000 Kč

 

 

Urban Vladislav (1937-)

sklářský výtvarník, designér, šperkař, studoval na Střední škole šperkařské v Turnově a v ateliéru u profesora K. Štipla a docenta V. Plátka na VŠUP v Praze, zabývá se designem lisovaného, broušeného a hutnického užitkového a obalového skla, patří mezi znalce a sběratele drahých kamenů, zastoupen v Moravské galerii Brno.

(Slovník Chagall, abART)

(nar. 14.3.1937 Plzeň)

 

        
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

13

 

Urban Vladislav

"Bájný pahorek"

 

olej na dřevěné desce, signováno uprostřed nahoře monogramem V.U., datováno 2006. Vzadu kovový autorský štítek.

 

33 x 30 (42,5 x 40) cm

 

Do aukce nabídnuto přímo autorem.

 

3 000 Kč

 

 

Urban Vladislav (1937-)

sklářský výtvarník, designér, šperkař, studoval na Střední škole šperkařské v Turnově a v ateliéru u profesora K. Štipla a docenta V. Plátka na VŠUP v Praze, zabývá se designem lisovaného, broušeného a hutnického užitkového a obalového skla, patří mezi znalce a sběratele drahých kamenů, zastoupen v Moravské galerii Brno.

(Slovník Chagall, abART)

(nar. 14.3.1937 Plzeň)

 

        
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

14

 

Urban Vladislav

"Horizont zahrady"

 

olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole monogramem V. U. Vzadu kovový a papírový autorský štítek.

 

55 x 33 (60 x 38) cm

 

Do aukce nabídnuto přímo autorem.

 

3 000 Kč

 

 

Urban Vladislav (1937-)

sklářský výtvarník, designér, šperkař, studoval na Střední škole šperkařské v Turnově a v ateliéru u profesora K. Štipla a docenta V. Plátka na VŠUP v Praze, zabývá se designem lisovaného, broušeného a hutnického užitkového a obalového skla, patří mezi znalce a sběratele drahých kamenů, zastoupen v Moravské galerii Brno.

(Slovník Chagall, abART)

(nar. 14.3.1937 Plzeň)

 

        
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

15

 

Štětkář Karel

"Ležící ženský akt"

 

mistrovský olej na sololitu, signováno vpravo dole monogramem KŠ, druhá polovina minulého století.

 

55 x 80 (64 x 90) cm

 

11 500 Kč

 

 

Štětkář Karel (1918-1999)

Malíř, grafik, pedagog, studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Antonína Pelce, člen Lege Artis, řada výstav.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(10.2.1918 Ostrava - 8.8.1999 Ostrava)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

16

 

Feigl Bedřich

"Starý Dubrovník"

 

mistrovský olej na kartonu, nesignováno, práce BEDŘICHA FEIGLA, výborná galerijní práce, kolem roku 1918.

 

34 x 25 (56,5 x 42,5) cm

 

19 000 Kč

 

 

 

Feigl Bedřich (1884-1965)

Feigl Friedrich Bedřich

Český židovský malíř, grafik a ilustrátor, studium na pražské akademii u Vlaho Bukovace, Roubalíka, Františka Thieleho, člen spolků Osma, Prager Secession, Junge Kunst, Český exil (od roku 1939, Spojené státy americké). V roce 1907 se zúčastnil první pražské výstavy OSMY spolu s Fillou, Kubištou, Procházkou, Kubínem, Pittermannem, W. Nowakem, zastoupen v NG Praha a v galeriích po celém světě, dlouho žil a tvořil v Berlíně a New Yorku, řada výstav. Po emigraci žil v letech 1937 - 1965 v Londýně. Vynikající český malíř evropské třídy.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), abART)

(6.3.1884 Praha - 17.12.1965 Londýn)

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

17

 

Vašica Oldřich

"Geometrická abstrakce"

 

kresba barevnými pastelkami na pauzovacím papíru, signováno vlevo dole VAŠICA O. Druhá polovina minulého století. Rámováno v jednoduchém světlém rámku, pod sklem.

 

22,5 x 27, 5 (33,5 x 38,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

Vašica Oldřich (1922-1993)

Vašica Olek

Brněnský malíř, grafik, sklářský výtvarník, studoval užitou malbu u Josefa Kaplického na VŠUP v Praze, zastoupen ve sbírkách Muzea města Brna, v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně, vystavoval zejména v Brně. V letech 1957 - 58 podnikl studijní cesty do Německa, Belgie a Bulharska.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(18.10.1922 Nedvědice, Brno-venkov - 27.6.1993 Brno)

 

       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

18

 

neurčeno

"Vážka a leknín"

 

grafický tisk kolorovaný akvarelem, svisle vpravo uprostřed signováno a značeno červeným vodotiskovým razítkem, Asie, kolem poloviny minulého století. Rámováno v jednoduchém černém rámu, zaskleno, paspartováno.

 

Výřez 22 x 23,5 (49 x 48,5 ) cm

 

4 900 Kč

 

 

          
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

Šimon Tavík František

"Japonec s lampionem"

 

mistrovská kresba tužkou, vpravo dole signováno T.F.ŠIMON, vzadu štítek: Vystaveno v Galerii Vltavín "Vzpomínky z cest" v době od 1.12. do 3.1.1999, paspartováno.

 

27 x 18,5 (49,5 x 41) cm

 

6 500 Kč

 

 

Cestu kolem světa, včetně návštěvy Japonska, autor uskutečnil v roce 1926.

 

Šimon Tavík František (1877-1942)

Grafik, kreslíř, malíř, pedagog, člen SVU Mánes, nositel řádu Čestné legie, profesor na několika akademiích, studia na pražské akademii u Pirnera. Tvořil převážně v Paříži, již v roce 1898 se zúčastnil výstavy spolku Mánes v Topičově saloně, v roce 1900 a 1902 kolektivních výstav spolku Nanes ve Vídni a Berlíně atd.- dlouhý výčet v Tomanovi a v Lexiconu, zastoupení: Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeská galerie v Pardubicích, Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy v Praze, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, ve světových galeriích.

Pseudonym Tavík pochází z rodného příjmení jeho matky (Tavíková).

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, www.tfsimon.com)

(13.5.1877 Železnice u Jičína - 19.12.1942 Praha)

 

        
       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

20

 

Schalek Malva

"Portrét sedící ženy ve žlutém saku"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole MALVA SCHALEK, datováno 1932. Krásná ukázka portrétní tvorby významné židovské malířky, která zemřela v Osvětimi. Na několika místech plátno poškozeno - podlepeno. Velmi vzácné.

 

101 x 76,5 (114 x 93) cm

 

PRODÁNO

 

 

Schalek Malva (1882-1944)
Narodila se do německy mluvící židovské intelektuální rodiny, která se angažovala v českém národním hnutí. Umění začala studoval nejdříve na Frauenakademie v Mnichově, potom soukromě ve Vídni. Tam také tvořila ve svém ateliéru až do července 1938, kdy byla nucena uprchnout před nacisty.
Schalek byla deportována do terezínského ghetta v únoru 1942, kde nakreslila více než 100 kreseb a akvarelů, jež zachycovaly spoluvězně a jejich životy, potom byla deportována do Osvětimi. Její práce, zejména její kresby z tábora v Terezíně, se vyznačují střízlivým realismem. Tyto kresby popsal Tom L. Freudenheim, ředitel Baltimore Museum of Art, jako „možná nejlepší a nejvíce kompletní umělecké dílo, které přežilo holocaust. Většina z nich je součástí umělecké sbírky Ghetta bojovníků v muzeu v kibucu Lochamej ha-Geta'ot v Izraeli.
Nejen ve Vídni byla známá především jako portrétní malířka - známá byla po celých Sudetech i v Praze. Velmi často portrétovala významné židovské osoby ze středních a vyšších vrstev. Portrétovala mimo jiné i Kateřinu Schrattovou, milenku císaře Františka Josefa. Když byla nucena uprchnout před nacisty, musela ve svém vídeňském ateliéru zanechat všechny své práce. Z tohoto období se bohužel zachovalo jen velmi málo prací.
(18.2.1882 Praha - 18.5.1944 Osvětim)

       TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE