041-060 www.aukcnidum.cz

 1. e-AUKCE   

 
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60

100

41

 

Hamel Otto

"Interiér Katedrály sv. Štěpána ve Vídni"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole OTTO HAMEL, datováno 1944, vzadu na blind rámu uvedeno tužkou: WIEN-STEFANS KIRCHEN, drobně poškozený rám.

 

80 x 101 (114,5 x 126,5) cm

 

49 000 Kč

 

 

Pochází ze sbírky šlechtického rodu.

 

Hamel Otto (1866-1950)

Německý malíř, syn dekorativního malíře v Erfurtu, kde později studoval na Královské umělecké škole u Edvarda von Hagena a Hanse Sempera. Díky stipendiu ve studiu pokračoval v Berlíně u Maxe Kocha a Franze Skarbina a také absolvoval studijní pobyt v Itálii.Zdokonaloval se též v Paříži, kde se dostal do kontaktu s impresionismem. Po návratu se v roce 1890 stal profesorem dekorativní malby na Uměleckoprůmyslové škole v Hannoveru.

(1866 Erfurt -1950)

 

       
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

42

 

Schwarz K.

"Bohatý biedermeier interiér"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole K. SCHWARZ. Mistrovské nanášení barev, působivý celek.

 

53 x 79 (67 x 93,5) cm

 

14 500 Kč

 

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

 

 

100

43

 

Dvorský Bohumír

"Západ slunce v krajině se stromy"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole B. DVORSKÝ, kolem roku 1935. Velký reprezentativní obraz z krajinářské školy Otakara Nejedlého, v této kvalitě ojedinělé.

 

68 x 96 (86 x 114) cm

 

25 000 Kč

 

 

Pochází ze soukromé sbírky z Dánska.

 

Dvorský Bohumír (1902-1976)

Malíř, kreslíř, grafik, soukromá studia u Otty Molitora, dále pražská akademie u Nejedlého, člen Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, Skupiny olomouckých výtvarníků, Skupiny výtvarných umělců Moravské Ostravy, KVU Aleš v Brně, Svazu českých výtvarných umělců, výstavy po celé republice, dále Benátky, Rio de Janeiro, Helsinky, Stockholm, Peking, Šanghaj, Moskva atd., zasloužilý umělec, národní umělec.

(21.10.1902 Paskov, okres Frýdek-Místek - 11.1.1976 Svatý Kopeček, Olomouc)

 

         
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

44

 

Dlouhý Bedřich

"Praha - Libeň"

 

olej na plátně, nesignováno, nedatováno, vzadu na rámu rukou psaný text udávající jméno autora Bedřich DLOUHÝ, místo Praha - Libeň a další informace o obraze.

 

55 x 61 (71 x 77) cm

 

29 000 Kč

 

 

Dlouhý Bedřich (1932-)

Malíř, grafik, pedagog, studia na AVU v Praze u M. Holého a K. Součka, v roce 1954 zakládající člen Skupiny Šmidrové, v roce 1956 absolvoval půlroční stipendijní pobyt ve Francii, který byl spojen s udělením hlavní ceny na Bienále mladých umělců v Paříži. Členství ve skupinách Umělecká beseda, Šmidrové, Zaostalí a SVU Mánes, v letech 1990-1995 profesorem na AVU, zastoupen v galeriích u nás i v Evropě.

(Nar. 2. 8. 1932 Plzeň)

 

       
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

45

 

Vožniaková Ivana

"ETERNITY"

 

kombinovaná technika, signováno vpravo dole IVANA VOŽNIAKOVÁ, datováno 2006. Vzadu opět signatura, datace a název, dále načrtnutý plánek triptychu, nabízený obraz měl tvořit jeho levou část.

 

42 x 33 (55 x 46,5) cm

 

19 000 Kč

 

 

Vožniaková Ivana (1958-)

Malířka, grafička, studovala na střední průmyslové škole grafické v Praze a na AVU v Praze u Bedřicha Dlouhého. Umělecky se vyvíjela i pod vlivem budoucího tchána Jaroslava Vožniaka. Ve dnech 30.1.2001 - 23.2.2001 byly její práce zastoupeny na výstavě "Vožniakova škola českého fantazijního realismu" uspořádané Českým centrem ve Vídni ve spolupráci s Českým muzeem výtvarných umění v Praze, Vožniakova škola byla tématem i výstavy v Galerii Zámek v Příbrami 1998.

(nar. 16. 3. 1958 Plzeň)

 

      
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

46

 

Veržakovský Karel

"Trs banánů na bílém ubrousku"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole K. VERŽAKOVSKÝ, kolem poloviny minulého století.

 

35,5 x 51 (47,5 x 62,5) cm

 

6 800 Kč

 

 

Veržakovský Karel (1924-1963)

Malíř, sochař, žil a tvořil v Praze, studium na pražské akademii u profesora Obrovského. Vynikající moderní malíř druhé třetiny minulého století, věnoval se surrealisticky a abstraktně laděné malbě. Řada výstav a zastoupení v galeriích, v posledních letech realizovány samostatné výstavy v Galerii Paidea, Praha 1994 a Galerii Růžový kopeček, Cheb 1995

(4.11.1924 Tyvrov, Ukrajina - 1963)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

47

 

Veržakovský Karel (připsáno)

"Meloun na bílém ubrousku a pohárek"

 

olej na plátně, nesignováno, patrně se jedná o práci Karla Veržakovského, kolem poloviny minulého století.

 

40,5 x 55 (47 x 62) cm

 

4 400 Kč

 

 

Veržakovský Karel (1924-1963)

Malíř, sochař, žil a tvořil v Praze, studium na pražské akademii u profesora Obrovského. Vynikající moderní malíř druhé třetiny minulého století, věnoval se surrealisticky a abstraktně laděné malbě. Řada výstav a zastoupení v galeriích, v posledních letech realizovány samostatné výstavy v Galerii Paidea, Praha 1994 a Galerii Růžový kopeček, Cheb 1995

(4.11.1924 Tyvrov, Ukrajina - 1963)

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

48

 

 

Gross A

"Žena s vědry ve středomořské krajině"

 

olej na plátně, signatura vpravo dole špatně čitelná - A GROSS (?), počátek minulého století, kvalitní malířská práce.

 

53 x 79 (63 x 89) cm

 

9 500 Kč

 

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

 

 

100

49

 

Zuckerberg Stanley M.

"Rybářský dům s loďkou"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole S.M. ZUCKERBERG, druhá polovina minulého století. Vzadu rukou psaný název "Fish House and One Boat" a rozměr v palcích 9x12, na rámu razítko Galerie 1667 v Halifaxu - Nové Skotsko (Nova Scotia, Kanada).

 

30,5 x 22,5 (46 x 38,4) cm

 

8 000 Kč

 

 

Pochází ze sbírky budované v Kanadě, příznivá vyvolávací cena.

 

Zuckerberg Stanley M. (1919-1995)

Malíř, ilustrátor, narozen v New Yorku, USA. Známé jsou zejména jeho přímořské scenérie z oblastí Nové Anglie, Nového Skotska a Newfoundlandu. V roce 1939 získal stipendium na Pratt Institute of Fine Arts.

 

       
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

 

100

50

 

Zykmund Václav

"Kůň"

 

štětcová kresba tuší, signováno vlevo dole V. ZYK (Václav ZYKMUND), datováno 1945.

 

36 x 26 (54 x 42) cm

 

9 500 Kč

 

 

Zykmund Václav (1914-1984)

Malíř, grafik, ilustrátor, fotograf, studium na VUT Praha, vysokoškolský profesor a teoretik umění, významný český moderní malíř, zakladatel surrealistické skupiny RA, dalšími členy skupiny RA byli Josef Istler, Miloš Koreček (fotograf), Bohdan Lacina, Vilém Reichmann, Václav Tikal, řada výstav během jeho života i v devadesátých letech, zastoupen ve sbírkách National Gallery of Art, Washington D.C., USA

(18. 6. 1914 Praha - 10. 5. 1984 Brno)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

51

 

Strnadel Antonín

"Setkání"

 

kresba tuší, signováno vpravo dole A. STRNADEL, nedatováno, pasparta, sklo, rám.

 

Ve výřezu 23 x 14,5 (39 x 30,5) cm

 

700 Kč

 

 

Strnadel Antonín (1910-1975)

Malíř, grafik a ilustrátor, profesor na VŠUP v Praze, studoval na UMPRUM v Praze u prof. Bendy a na akademii u prof. Švabinského, věnoval se rovněž typografii, animovanému filmu, návrhu poštovních známek, absolvoval výstavy doma i v zahraničí, obsazoval mimo jiné Zlínské salony, již v roce 1937 obdržel Zlatou medaili na Mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži.

(10.5.1910 Trojanovice pod Radhoštěm - 31.10.1975 Praha)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

52

 

Jícha Václav

"Vesnice v zimě"

 

akvarel, signováno vpravo dole V. JÍCHA, vzadu dvojjazyčné (česko - německé) razítko ostravského rámařství. První polovina minulého století

 

36 x 43 (57 x 63) cm

 

2 900 Kč

 

 

Jícha Václav (1874-1950)

výborný český krajinář, studium na českém učitelském ústavu v Brně, působil v Brně, člen Spolku výtvarných umělců Moravy, člen SVU Mánes, přítel Otakara Březiny a Františka Bílka, výstavy v Topičově saloně a v Mánesu, zastoupen v Národní galerii Praha

(23.11.1874 Bystřice nad Perštejnem - 30.6.1950 Bystřice nad Perštejnem)

 

       
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

53

 

nesignováno

"Před selskou usedlostí"

 

akvarel, signum nenalezeno, první polovina minulého století, kvalitní práce.

 

36 x 46,5 (40,5 x 50,5) cm.

 

900 Kč

 

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

 

 

100

54

 

neurčeno

"Sousedský život"

 

akvarel, kvaš, signováno vpravo dole - neurčeno, první polovina minulého století.

 

24 x 30 (32 x 38) cm

 

1 200 Kč

 

 

         
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

 

 

100

55

 

Bělka Josef

"Vzpomínka legionáře - představa dívky čtoucí jeho dopis"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole J. BĚLKA, první polovina minulého století, rám, antireflexní sklo.

 

45 x 36 (49 x 40) cm

 

6 900 Kč

 

 

Bělka Josef (1892-?)

Malíř, legionář, po návratu z první světové války studoval na Umělecko průmyslové škole u Josefa Schussera a na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Obrovského, kde v roce 1928 absolvoval, vystavoval zejména na Moravě.

(8.11.1892 Prostějov - ?)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

56

 

Hroch Vladimír

"Krajina v podhůří"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole V. HROCH, kolem poloviny minulého století. Obraz je rámován v širokém bohatě plasticky zdobeném rámu.

 

21 x 29 (40,5 x 47,5) cm

 

4 800 Kč

 

 

Hroch Vladimír (1907-1966)

Malíř, velmi kvalitní impresionista, pedagog. Studium soukromě u Engelmüllera, na pražské akademii u Nejedlého, dále v Paříži, Mnichově a Berlíně. Malíř podobizen, pražských motivů a zátiší. V roce 1938 přesídlil z Prahy do Zlína, působil ve Zlíně a Uherském Hradišti, náměty čerpal ve městech a městských parcích, na vesnicích, ve volné krajině, ve vinicích, vinných sklípcích a sušárnách švestek. Řada výstav, zastoupen v Národní galerii Praha. Významný malíř Jižní Moravy, jeho velké plátno s pohledem na Uherské Hradiště ve slovácké krajině se nachází ve sbírkách Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

(3.4.1907 Praha - 21.9.1966 Uherské Hradiště)

 

         
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

57

 

Folprecht Arnošt

"Na Letné v zimě"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole FOLPRECHT, vzadu rukou psané informace o obraze s datací 1956. Dále uvedeny informace, kde byl obraz vystaven: Berlín č. kat. 1, Staroměstská radnice 1957 č. kat. 65.

 

35 x 50 (47 x 63) cm

 

9 800 Kč

 

 

Folprecht Arnošt (1902-1977)

Malíř, grafik, původně právník, malířství studoval soukromě u Ivana Čipery, Františka Hladíka a Vincence Beneše, jako host se účastnil výstav SVU Mánes, vystavoval na členských výstavách SVU Purkyně, samostatně v Praze, Trutnově, Roudnici, Ostravě, Ústí nad Labem atd., v roce 1962 obdržel Cenu hlavního města Prahy.

(13.3.1902 Turnov - 14.2.1977 Praha)

 

       
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

58

 

Grim Hubert

"Stavení pod horami"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole H. GRIM, kolem poloviny minulého století.

 

45 x 70 (60,5 x 85) cm

 

1 900 Kč

 

 

Grim Hubert (1917-2008)

malíř, varhaník, pedagog, narozen v Brance u Opavy, studoval na Učitelském ústavě v Opavě, výtvarné činnosti se začal věnovat až kolem padesátky, člen výtvarné skupiny X, působil na Opavsku, zaměřoval se na regionální krajinomalbu.

(20.4.1917 Branka u Opavy - 24.1.2008)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

59

 

nesignováno

"Zimní romantická scenérie"

 

olej na plátně, nesignováno, počátek minulého století, na několika místech malba drobně poškozená. Rám starozlaté barvy, štukované nálepy, v rozích s motivem žaludů. Kvalitní romantická práce.

 

46,5 x 65 (60 x 78) cm

 

3 500 Kč

 

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

 

 

100

60

 

Souček Svatopluk

"Dráteník"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole SVATOPLUK SOUČEK, datováno 1934, vzadu visačka s pojistnou částkou 2600 Kč a štítek rámařství. Hodnota umělecká, i dokumentační.

 

75 x 62 (87,5 x 62,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

Obraz pochází ze sbírky brněnského architekta Valentina Hrdličky (1880-1961), který byl od roku 1919 předsedou klubu výtvarných umělců Aleš. Jeho jméno je napsáno tužkou vzadu na rámu.

 

Souček Svatopluk (1902-1986)

Malíř, studoval v Praze na UMPRUM a u profesora V. Nechleby na AVU, 1930 a 1933 studoval v Paříži a Itálii, maloval portréty a žánrové obrazy, portrétoval řadu významných osobností své doby.

(13.9.1902 Přerov - 21.8.1986 Vyškov)

 

     
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE